Ságat

Gammelt dokument skaper fest og følelser

Di­rek­tør i Sam­isk ar­kiv Inga Mar­ja Stein­fjell øns­ker kong Har­ald vel­kom­men til Die­h­to­sii­da i Kau­to­kei­no, der ar­ki­vet lig­ger. El­len In­ger Gaup og Olav Amund Eira fikk være bloms­ter­barn. Med er også ord­fø­rer Hans Isak Ol­sen, di­rek­tør i Ar­kiv­ver­ket Inga Bol­stad, og et po­li­ti­opp­bud, i anledning overrekkelse av Lappekodisillen. Foto: Rita Heit­mann

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!