Ságat

Sjokkmelding fra statsforvalteren til reineiere:

Frykter sosial katastrofe

Landbruksdepartementet stilte opp med krisemidler til reindriftas katastrofefond da beitekrisa rammet næringa for fullt våren 2020. I en storstilt bergingsaksjon sørget Forsvaret for helikopterfrakt av reinfôr opp på fjellet. Nå er det imidlertid fare for at mange reineiere vil måtte tilbakebetale sine innvilgede krisetilskudd. Dette som følge av at Statsforvalteren i Troms og Finnmark varsler omgjøring av vedtak. Foto: Elise Embla Scheele

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!