Ságat

Flere kirkebranner i canadiske urfolksområder:

Kan være reaksjoner på kirkas overgrep

Ca­na­dis­ke myn­dig­het­er for­søk­te å ut­slet­te ur­fol­ke­nes gam­le kul­tur og livs­syn, godt hjul­pet av kir­ka.
Den­ne tra­di­sjo­nel­le byg­nin­gen be­fin­ner seg i Ketchikan i Alas­ka, ikke langt fra gren­sa til British Columbia. Den er utsmykket med avbildninger av totemdyr, som representerer slektenes skytsånder. Foto: Pixabay

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Sist oppdatert: 30.06.2021 kl 08:54

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!