Ságat

Uttrykkelig samtykke kreves

Re­sul­ta­tet av kon­sul­ta­sjo­ner kan ikke stride mot sa­mers ma­te­ri­el­le ret­tig­het­er, ifølge po­li­tisk råd­gi­ver for same­tings­råd­et, Ei­rik Larsen. – Det kan man ikke gå i bort fra, med mind­re det fore­lig­ger et ut­tryk­ke­lig sam­tyk­ke, sier Larsen, num­mer tre fra venst­re i bil­det. Arkivfoto: Rita Heit­mann.

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!