Ságat

– Vi sitter på gull!

– Sit­ter på gull! Den sam­iske kul­tur­en er for man­ge vel­dig in­te­res­sant, sier Hel­le­land, og me­ner samisk merkevare har et stort po­ten­si­ale for nye ar­beids­plas­ser. Her sitter Helleland sammen med Snåsa-ordfører Arnt Einar Bardal, under presentasjonen av den nye storingsmeldigen om samisk næringsliv. Foto: KMD

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!