Ságat

Premiert innovatør blir ny rektor

Mat­his Per­sen Bon­go har fått to pris­er for in­no­va­tivt ar­beid in­nen ut­dann­ing. Han blir ny rek­tor ved Sam­isk vid­ere­gå­en­de sko­le og rein­drifts­sko­le i Kau­to­kei­no. Foto: Pri­vat

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!