ANNONSE
Annonse
Ságat

Øker kriseberedskapen i reindrifta

Be­rit Kri­sti­ne Utsi, som var blant NRL-re­pre­sen­tant­ene i ar­beids­grup­pa som ut­re­det beite­kri­sen i rein­drif­ta, er godt for­nøyd med til­tak­ene de­par­te­men­tet nå har pre­sen­tert.
FOTO: PRI­VAT

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Sist oppdatert: 12.03.2021 kl 07:30

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!