Ságat

Ønsker flere aktivitetsvenner

– Alle som mel­der seg som fri­vil­lig ak­ti­vi­tets­venn går gjen­nom et kurs, og får vei­led­ning og opp­føl­ging gjen­nom hele pe­ri­oden, for­tel­ler Mål­frid Ovan­ger i Vad­sø De­mens­for­en­ing.
FOTO: PRI­VAT Foto: Privat

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!