Ságat

Flertallet er usedvanlig lojal mot administrasjonen:

– Gjør det unødvendig vanskelig for folk

Hans Mag­nus Thu­nes­tvedt tror fler­tall­et i for­mann­skap­et ikke for­sto hva de egent­lig be­hand­let da dis­pen­sa­sjons­søk­na­den til Nina Drols­ham­mer ble po­li­tisk be­hand­let tors­dag. Arkivfoto: Son­ja E. An­der­sen

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!