Ságat

Torbjørn satser på eget firma:

– Det har gått i ett siden oppstarten i forrige uke

Tor­bjørn Pet­ter­sen me­ner det er be­hov for fle­re ak­tø­rer in­nen brøy­ting i Pors­ang­er. Nå har han etab­lert eget fir­ma og in­ves­tert i en li­ten hjul­las­ter. Foto: Ma­ri­us Thor­sen
 Foto: Marius Thorsen

Tor­bjørn Pet­ter­sen me­ner det er be­hov for fle­re ak­tø­rer in­nen brøy­ting i Pors­ang­er. Nå har han etab­lert eget fir­ma og in­ves­tert i en li­ten hjul­las­ter. Foto: Ma­ri­us Thor­sen Foto: Marius Thorsen

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!