Ságat

– Vi kan ikke få en situasjon der høyt utdanna lokale folk søker seg bort fordi de føler seg forbigått

Odd Erik Sol­bakk og Jon Er­land Bal­to for­tal­te at man­ge inn­byg­ge­re har tatt kon­takt for­di de me­ner sam­isk språk ikke til­leg­ges vekt ved an­sett­el­ser. Foto: Birgitte Wisur Olsen

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!