Ságat

Etterforsker millionbedrageri

Po­li­ti­et et­ter­fors­ker for tid­en fle­re sak­er knyt­tet til støt­te­ord­nin­ger etab­lert i for­bind­el­se med co­ro­na­pan­de­mi­en.
IL­LUST­RA­SJONS­FO­TO

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!