Ságat

– Fremtidsrettet utdanning

For­svars­mi­nis­ter Frank Bak­ke-Jen­sen fikk æren av å av­dek­ke lo­go­en til den nye e-sport lin­ja ved Vad­sø vid­ere­gå­en­de sko­le, en logo som er de­sig­net av Kri­sti­an Jæ­ger­vand.
FOTO: TROND MAG­NE HEN­RIK­SEN, Troms og Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!