ANNONSE
Annonse
Ságat

Oppstart av kraftlinjen Adamselv – Varangerbotn

Den­ne som­me­ren vil det bli gjen­nom­ført kon­se­kvens­ut­red­nin­ger knyt­tet til ny kraft­led­ning fra Adams­elv til Var­ang­er­botn.
Il­lust­ra­sjons­fo­to: Tor­bjørn It­te­lin

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!