Ságat

Fylkesmannen sier nei til tynningsfiske med garn

Bil­de av det ak­tu­el­le Kjæs­vann­et, hvor med­lem­mer av Kjæs bygde- og hyt­te­for­en­ing job­ber med å do­ku­men­te­re in­fi­sert fisk. Arkivfoto: Kri­stin Hum­stad

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!