Annonse
Annonse

Notiser Vis alle

Felles komité for samiske symboler

Publisert: 22.02.2024 kl 13:32

I dag møter sametingsråd Maja Kristine Jåma i et digitalt møte med Samerådet. Møte handler om felles komité for samiske ...

Les hele

Røde Kors informerer

Publisert: 22.02.2024 kl 13:12

Denne helgen blir det Røde Kors folk å se i området rundt Lakselv Hotell. Lakselv Røde Kors opplyser at det er øvelse og kurs for frivillige. ...

Les hele

Ny leder

Publisert: 22.02.2024 kl 14:00

Unn Martinsen har fått innvil­get fritak fra sitt verv som leder for eldrerådet. Britt Hennie Kollevåg velges som fast med­lem i ...

Les hele

Inndrar skuterløyve

Publisert: 22.02.2024 kl 13:08

Etter klage fra reinbeitedistrikt 14 har Statsforvalteren for Troms­ og Finnmark vedtatt å inndra samtlige dispensasjo­ner som omfatter kjøring ...

Les hele

Gallerier

Galleribilde

Fefo-turnering

Leder

Leder: Staten og eksempelets makt

Må begynne øverst, med samfunnstoppene, og ikke med bunnfallet Les mer 

E-avis

Avisforside
Annonse
Regjeringa mot Karasjok

Leder:

Regjeringa mot Karasjok

Splitt-og-hersk har alltid vært herrefolkets beste redskap mot minoriteter

Planlegger samisk «arendalsuke»
Gjenvalgt som ungdommens leder