Annonse

Notiser Vis alle

Ønsker forutsigbarhet

Publisert: 30.01.2023 kl 13:37

I protokollen fra konsultasjon med bygdelaget i Austertana står det at bygdelaget støtter i utgangspunktet full utvidelse, men dersom partene ...

Les hele

Konsultasjon om Elkem

Publisert: 30.01.2023 kl 13:37

Det er holdt konsultasjon med Reinbeitedistrikt 7 om Elkem­ saken. Av protokollen, under distriktets synspunkter, går det frem at det har vært ...

Les hele

Krever innsyn

Publisert: 30.01.2023 kl 13:36

Statsforvalteren sender kom­munen kopi av et to år gam­melt brev. Saken gjelder manglende svar på innsynskrav fremmet av Innsynsmannen den 19. ...

Les hele

Skuter til skolen

Publisert: 30.01.2023 kl 13:35

Nils Joná Påve Gaup har søkt om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for å komme seg til skolen fra egen bolig med ...

Les hele

Gallerier

Galleribilde

Startet feiringen med stil

Leder

Leder: Svindyr klimabløff på gang

Verden vil bedras, men ansvarlige politikere bør ikke tillate dette Les mer 

E-avis

Avisforside
Har bestemt seg for å stille liste
Samisk for alle - bedre tilbud innen fjernundervisning
Avgiftsbombing med løskrutt

Leder:

Avgiftsbombing med løskrutt

Måtte reise til Brussel for å få aksept for sunn fornuft som er mangelvare i Oslo

Ti kjappe
Tenner et lite håp på Jakobsnes
Dalende respekt for Stortinget

Leder:

Dalende respekt for Stortinget

Statsforvaltninga i Norge er på farlige veier i forhold til folkestyret