Ságat

Hør formødrenes stemme

En brud fra Kar­as­jok ser bryskt inn i ka­me­ra­et ikledd horn­lue. Bil­det er hen­tet fra se­ri­en «Nor­ske Nationaldragter» fra 1862–1866. Horn­lua ble brukt av gif­te nord­sa­mis­ke kvin­ner fra slut­ten av 1700-tall­et og frem til be­gynn­el­sen av 1900-tall­et. En grunn til at lua gikk ut av bruk var at de krist­ne men­te at dje­ve­len bod­de i hor­net. Foto: Marcus Selmer/Norsk Folkemuseum

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Sist oppdatert: 25.03.2021 kl 09:17

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!