Ságat

Har fått 22 søkere til tre stillinger

Ad­mi­nist­ra­sjons­sjef Olaf Tros­ten er svært godt for­nøyd med sø­ker­ne Nes­se­by kom­mu­ne har fått til fle­re still­ing­er den siste tid­en, og fle­re ut­lys­nin­ger vil kom­me. Foto: Torbjørn Ittelin

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!