ANNONSE
Annonse
Ságat

Gladnyhet for samiske og nordnorske museer

Di­rek­tør for Rid­do­Duot­tar­Mu­se­at Anne May Olli (til venst­re), er glad for at kul­tur­mi­nis­te­ren vil pri­ori­te­re bygg­ing­en av et sam­isk kunst­mu­se­um. Her står hun sam­men med kunst­ner Ma­ri­ta Iso­bel Solberg og Jé­ré­mie McGowan, den spar­ke­de di­rek­tør­en ved Nord­norsk kunst­mu­se­um. Bil­det ble tatt i for­bind­el­se med stun­tet «There Is No Sámi DáiddamuseaX», hvor Nord­norsk kunst­mu­se­um ble mid­ler­ti­dig om­gjort til et sam­isk kunst­mu­se­um. Den ny­lig frem­lag­te stor­tings­mel­din­gen ty­der på at kra­vet om et eget sam­isk kunst­mu­se­um en­de­lig har blitt hørt av kul­tur­mi­nis­te­ren. Foto: Elin Wersland

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!