Ságat

Forfatteren hyller sjøsamekvinnen

For­fat­ter og kunst­ner Odd Ma­ra­katt Si­vert­sen er ak­tu­ell med ny bok om sjø­sa­me­kvin­nen. Bil­det er tatt i for­bind­el­se med en kunst­ut­stil­ling om sam­me tema. Alle foto: Elin Mar­gre­the Wers­land

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!