Ságat

Skogfinnene venter fortsatt på museumsbygg:

Fordømmer Kulturdepartementets assimilasjonsforsøk

Den åpne plan- og de­sign­kon­kur­ran­sen om nytt mu­se­ums­bygg for Norjan Metsäsuomalaismuseo (Norsk Skog­finsk Museum) på Grue Finn­skog er av­gjort. Kon­kur­ran­sen mot­tok rundt 200 ut­kast fra 17 na­sjo­ner. Vin­ner­ne ble of­fent­lig­gjort i 2018. Il­lust­ra­sjon: Ar­ki­tek­te­ne / Filip Li­pin­ski, Juráš Lasovský, Henna Johansson og An­drea Ba­re­si

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!