ANNONSE
Annonse
Ságat

Flere tilbake i arbeid

Ar­beids­gi­ve­re som øns­ker å til­by som­mer­jobb til unge ar­beids­le­di­ge kan få støt­te fra NAV, og det er ikke for sent å ta kon­takt.
IL­LUST­RA­SJONS­FO­TO

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!