Ságat

Tvisten om eiendomsretten til Karasjok:

FeFo får partshjelp fra NJFF og Máhkarávju

Karasjok høyeste fjell, Vuorje, kneiser stolt mot nord. Karasjokfolket vil eie sin egen utmark, men møter motbør fra FeFo, NJFF og en badjesiida.
 Foto: Stein Torger Svala

Karasjok høyeste fjell, Vuorje, kneiser stolt mot nord. Karasjokfolket vil eie sin egen utmark, men møter motbør fra FeFo, NJFF og en badjesiida. Foto: Stein Torger Svala

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!