Ságat

Samisk kompetansesenter styrkes med seks årsverk:

Et bedre og mer likeverdig tilbud

May Helen Schanche leder for RESAK (Regionalt Samisk Kompetansesenter) i Karasjok. Nå har hun også blitt prosjektleder for etableringen av NASAK (Nasjonalt Samisk Kompetansesenter). Schanche er opptatt av å øke tilliten til det offentlige tjenestetilbudet i den samiske befolkningen. Dette skal gjøres ved å sikre et bedre om mer likeverdig tjenestetilbud, hvor kompetanse innenfor samisk språk og kultur vil bli vektlagt. Foto: Bufetat

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!