Ságat

Forslag til nytt inntektssystem:

– Dette kan vi ikke akseptere

– Det har vært vik­tig for fyl­kes­rå­det at beg­ge de nye fyl­kes­kom­mu­ne­ne kom­mer godt ut i det nye inn­tekts­sy­ste­met, sier fylkesråd Ronald Wærnes.
 Foto: Bjørn Hildonen

– Det har vært vik­tig for fyl­kes­rå­det at beg­ge de nye fyl­kes­kom­mu­ne­ne kom­mer godt ut i det nye inn­tekts­sy­ste­met, sier fylkesråd Ronald Wærnes. Foto: Bjørn Hildonen

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!