ANNONSE
Annonse
Ságat

To finnmarkskvinner skal gi innspill til likestillingsstrategi:

– Det er for få kvinner i fiskerinæringen

San­dra An­der­sen Eira fra Pors­ang­er er med i re­fe­ran­se­grup­pen som skal frem­me styr­ket li­ke­stil­ling i fisk­eri­nær­ing­en. Hun er fisk­er i åpen grup­pe og sa­me­tings­re­pre­sen­tant. Foto: Pri­vat

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!