Ságat

Den hemmelige søkeren trakk seg like etter at søknadsfristen var gått ut

Po­li­ti­ker­ne i for­mann­skap­et had­de spe­si­elt fo­kus på fler­kul­tu­rell kom­pe­tan­se, da kva­li­fi­ka­sjo­ne­ne til ny kom­mu­nal topp­sjef ble dis­ku­tert før still­ing­en ble lyst ut.
 Foto: Birgitte Wisur Olsen

Po­li­ti­ker­ne i for­mann­skap­et had­de spe­si­elt fo­kus på fler­kul­tu­rell kom­pe­tan­se, da kva­li­fi­ka­sjo­ne­ne til ny kom­mu­nal topp­sjef ble dis­ku­tert før still­ing­en ble lyst ut. Foto: Birgitte Wisur Olsen

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!