Ságat

Kronikk:

Innskjerpa kommunal praksis for hyttedisper

Statsforvalteren har villeda flere kommuner til å innføre et absolutt vilkår om at hytter og gammer må være matrikulert for å få innvilga skuterdisp. Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker mener det er uten betydning at det rent faktisk står bygninger på hytteeiendommen, det avgjørende er om dette fremgår av offentlige registre. Et slikt vilkår er neppe i samsvar med motorferdselloven og er heller ikke lovlig etter forskriftsfesta retningslinjer vedtatt av Porsanger kommunestyre. Foto: Geir Wulff

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Sist oppdatert: 11.11.2021 kl 12:03

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!