Ságat

Debatt:

Både plattformene og foreldre må ta ansvar for barns digitale trygghet

alvparten av nor­ske ni- og tiårin­ger bruker sosi­ale medier, Foto: Medietilsynet/15 sekunder

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!