Ságat

Ble hett for Helleland

Stats­råd Lin­da H. Helleland av­du­ker en mo­dell av mat-laben «Boaššu» hos In­ter­na­sjo­nalt reindriftssenter i Kau­to­kei­no. «Boaššu» er plas­sen inn­erst i láv­vu­en der mat­en opp­be­va­res. Men den hei­te ny­het­en var for an­led­nin­gen plas­sert i ild­ste­det, av di­rek­tør Anders Os­kal, øko­no­mi­sjef Hanne Me­re­te Hæt­ta Gaup og sty­re­leder In­ger Ani­ta Smuk. Alle foto: Rita Heitmann

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!