Ságat

Besøkte liten ostebu blant høye fjell

Karsten Olsen flyt­tet fra Strøms­nes og Jø­fjor­den i 1962. Her for­kla­rer han hvor­dan os­te­pro­duk­sjo­nen fore­gikk til sa­me­tings­pre­si­dent Aili Kes­ki­ta­lo og sa­me­tings­rå­de­ne Sil­je Ka­ri­ne Mu­ot­ka og Hans Ole Eira. Foto: Lars Bir­ger Per­sen

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!