ANNONSE
Annonse
Ságat

Ber om utsettelse av reguleringsplanene

Fem interessegrupper har begrunnet utsettelsesforslaget med at re­gu­le­rings­for­slaget di­rek­to­ra­tet har lagt frem vil få uri­me­lig sto­re kon­se­kven­ser for dem som blir be­rørt.
ILL.FOTO: TORBJØRN ITTELIN

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!