Ságat

Strømbrudd på vaksinelager:

Avlyser vaksinasjoner for resten av uka

Karasjoks vak­si­ne­ko­or­di­na­tor Ka­ren Ma­rie Joks (til høy­re) sva­rer på Ságats spørs­mål om strøm­brud­det på vak­si­ne­la­ge­ret. Her ser vi henne sam­men med hel­se­sy­ke­plei­er Ise­lin Vuo­lab, som set­ter sprøy­te­ne med co­vid-19-vak­si­ne. Nå må hun imid­ler­tid be­la­ge seg på å vente med den vid­ere vak­si­ne­rin­gen til nes­te uke.
 Foto: Ann He­len Gutt­orm Jo­han­sen

Karasjoks vak­si­ne­ko­or­di­na­tor Ka­ren Ma­rie Joks (til høy­re) sva­rer på Ságats spørs­mål om strøm­brud­det på vak­si­ne­la­ge­ret. Her ser vi henne sam­men med hel­se­sy­ke­plei­er Ise­lin Vuo­lab, som set­ter sprøy­te­ne med co­vid-19-vak­si­ne. Nå må hun imid­ler­tid be­la­ge seg på å vente med den vid­ere vak­si­ne­rin­gen til nes­te uke. Foto: Ann He­len Gutt­orm Jo­han­sen

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!