ANNONSE
Annonse
Ságat

Har fått signaler om at kvalifiserte folk ikke vil søke jobb her

Cha­ris Gullickson, som inn­til ny­lig var an­satt­valgt sty­re­re­pre­sen­tant ved Nord­norsk kunst­mu­se­um (NNKM), føy­er seg inn i rek­ken av sty­re­med­lem­mer som nå har truk­ket seg fra sty­ret i NNKM. Hun for­tel­ler om bak­grunn­en for det­te. Foto: Elin Wersland

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Sist oppdatert: 29.03.2021 kl 16:22

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!