logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Siste nyheter

«Folkepark» på Brennelvneset

«Folkepark» på Brennelvneset

Brennelvneset:

Omtrent slik kan Brennelvneset bli seende ut fra mai neste år, hvis næringslivsinitiativet får gjennomslag hos kommunen. Ságat gjør oppmerksom på at størrelsesforholdet ikke er korrekt, men at illustrasjonen er ment å vise hvordan man tenker.

(Illustrasjon: Øyvind Lauvdahl) 

Selskapet bak rocken vil sammen med flere bedrifter gjøre Brennelvneset om til en folkepark etter å ha stablet på beina 420.000 kroner. Nå er det opp til kommunen å si ja. Hvis alt går etter planen vil det fra mai poppe opp ny infrastruktur til glede for folk flest ute på neset. Parken er tenkt bygd ut i flere etapper, men midlene de til nå har fått inn gjør at de allerede nå er klare til å bygge sju bålplasser med totalt 21 gapahuker. – Vi ønsker at lokalbefolkninga skal bruke området hele året, også vinterstid. Det er ikke alle som kommer seg på fjellet, sier Jon Arne Pettersen som er daglig leder i Finnmark Festivalarrangør, og motor for hele parkprosjektet.

Han forteller at hele ideen bak folkeparken er at den fritt kan benyttes av alle når de måtte ønske det, til hva enn de måtte ønske, enten det er bursdagsfeiringer, bålturer, sankthansfeiring eller til fredagskos. Gapahukene er planlagt kjøpt inn gjennom Tana Arbeidsservice. Selve monteringen er planlagt gjort av lokale lag eller foreninger som vil få betalt. – Vi vi mangler fortsatt noen midler til bålplassene. Her er det mulig for andre bedrifter å bli med. Får vi dette til vil folkeparken bli stående som en bauta over lokalt næringsliv og deres engasjement for lokalsamfunnet. De som har bidratt profitterer ikke på dette på noen måte, men bidrar bare av ren goodwill, sier Pettersen.

– Midnattsrocken er tre dager i året. Hensikten med parken er at vi vil det skal skje noe der alle de andre dagene i året, sier han. På noe sikt foreligger det også andre planer for å gjøre området mer tilgjengelig for folk, med bedre infrastruktur. – På sikt ser vi litt på å få laget noe for ungdommen der, kanskje en skatepark. Vi har også et ønske om å anlegge bedre vei samt å få på plass toalettfasiliteter som alle kan bruke, sier han. Den gamle tanken om å bygge en bro med en promenade utover til neset er heller ikke død. Før de kan komme i gang med første prosjekt trenger de uansett kommunens tillatelse. De har per nå ikke sendt inn noen søknad, men den er snart på vei. Hittil har de kun snakket med ordføreren, som er velvilligheten selv.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 22.10.2014 |

Den nye prosten i Karasjok

Den nye prosten i Karasjok

blir prost, og flytter:

Egil Lønmo (til venstre) blir prost i Karasjok, og får rosende ord på veien fra kirkevergen i Porsanger menighet, Egil Borch (til høyre).

(Foto: Roger Albrigtsen)

Sogneprest i Porsanger, Egil Lønmo, er tilsatt som ny prost i Indre Finnmark prosti. Lønmo etterfølger dagens prost Lars Henrik Haugan. Egil Lønmo har fungert som sogneprest i Porsanger fra mars 2010. Nå venter en ny hverdag som prost i vårt største prosti. – Jeg synes det er veldig hyggelig og ser frem til nye oppgaver som prost, sier Lønmo. For Lønmo innebærer tilsettelsen som prost en flytting til prostesetet i Karasjok.  Prost Lars Henrik Haugan har kjent Lønmo i 15 år og forteller at det er en god forkynner man nå får i Indre Finnmark. – Han er ordentlig, ryddig og en god menighetsprest, i tillegg har han også et brennende engasjement for misjon, sier Haugan. I slutten av november tar Haugan avskjed med prostiet.

Påtroppende biskop Olav Øygard er meget fornøyd med valget av Lønmo som prost i Indre Finnmark prosti. –Jeg ser veldig frem til samarbeidet med Lønmo, forteller Øygard. – Lønmos appetitt på å lære språk imponerer meg. I forbindelse med innsettelsen av den nye prosten vil det bli avholdt en høytidelig gudstjeneste i Karasjok hvor biskopen vil være tilstede. – Jeg har en sterk tilknytning til Karasjok og vil ikke gi fra meg muligheten til å være der når Lønmo innsettes, avslutter Øygard.  Kirkeverge i Porsanger Menighet, Egil Borch, forteller at Egil Lønmo har vært en drømmesogneprest for Porsanger.

– Han har jobbet mye og hardt og brydd seg om folket, han har en stor interesse for våre språk og har studert både samisk og kvensk, sier Borch. Vi er selvfølgelig veldig lei oss for at vi mister han som sogneprest, men vi er også fantastisk glade for at vi nå får en slik prost som han, avslutter kirkevergen i Porsanger. Per i dag er det ikke avklart hvem som blir ny sogneprest i Porsanger. En utlysning via bispedømmerådet er nært forestående. 

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 22.10.2014 |

Hvilke politikere i Tana tar gjenvalg?

Hvilke politikere i Tana tar gjenvalg?

klar for ny periode som ordfører:

Ordfører Frank Ingilæ i Tana har vært ordfører i Tana i sju år, til neste år er det valg og han kan meget vel tenke seg å gå inn til jobb som ordfører gjennom det nye inngangspartiet på rådhuset i neste periode også.

(Foto: Tom Hardy)

Sittende ordfører Frank Ingilæ i Tana kunne meget gjerne tenke seg å fortsette i jobben neste valgperiode om velgerne stiller seg bak ham.  – Jeg har svart ja til nominasjonskomiteen at jeg stiller meg disponibel som ordførerkandidat, det etter å ha blitt forespurt, røper sittende ordfører Frank Ingilæ (46) i Tana. Han er nå inne i sin andre periode som ordfører. – Jeg mener vi har fått til veldig mange ting med våre samarbeidspartnere. Mange prosjekter er satt i gang og sluttført. Vi har mange prosjekter som er i gang, sier han. Frank Ingilæ tror, om han blir valgt til ordfører, at det blir hans siste periode. – Da har man vært med i mange år og brukt mange år av livet sitt på lokalpolitikken, fastslår han.

En kjapp opptelling viser at ti kommunestyrerepresentanter i Tana sier ja til gjenvalg, åtte sier nei, og tre er usikre på om de stiller til gjenvalg eller ikke. Fra Arbeiderpartiet svarer Randi Lille at hun ikke stiller. Hun får følge av veteranen Ulf Ballo fra samme parti som har lang fartstid i Tana kommunestyre. Liz Utsi har sagt ja. Jon Arild Aslaksen er ennå i tenkeboksen. Per Ivar Stranden har vurdert å stille på nytt igjen. Tom Ivar Utsi fra Austertana ønsker også å fortsette i tanapolitikken etter sin første periode som folkevalgt. Tor Asle Varsi har formelt søkt fritak fra sitt verv som representant for Tana AP, men dette er ikke blitt innvilget. Han har ikke møtt den senere tiden, og stiller ikke til gjenvalg.

Sosialistisk Venstreparti har en representant i kommunestyret. Astrid Johanna Kjølås fra Holmfjell har ikke tenkt å stille. En av ringrevene i kommunestyret er Fred Johnsen har sagt ja til å stå på fylkeslista og stiller på kommunevalglista også. Han får følge av Einar Johansen, som egentlig hadde vurdert å si nei. Den tredje representanten fra Senterpartiet i Tana kommunestyre, Nancy Porsanger Anti ønsker også å bli gjenvalgt.  Rebeke Tapio tar trolig pause neste periode. Hartvik Hansen fra Felleslista-Oktasašlista er en annen veteran i kommunepolitikken i Tana. Han har tenkt å trappe ned, hvis han kan.  Den andre representanten til Felleslista-Oktasašlista er Ansgar Aslaksen, kommer ikke til å stille. Høyres Tone Orvik Kollstrøm er klar for å stille som toppkandidat.

Partifelle Ellen Kristine Saba og Brynly Ballari stiller ikke, men har registrert at Tone Orvik Kollstrøm, Kåre Breivik og Jan Steinar Jessen stiller til gjenvalg. Enslig svale for Venstre, Karen Inga Vars fra Sirbmá ønsker ikke å fortsette sin politikergjerning i Tana. Det vil heller ikke Samefolkets Parti/NSR sin representant Solbjørg Ravna.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 21.10.2014 |

Private bilder på avveie

Private bilder på avveie

– ikke bruk Snapchat!

John Elvin Larsson Ingebrigtsen fra Lakselv har fått mobilen sin hacket, og advarer mot bruken av appen snapchat. 

(Foto: Hannah Persen)

«The Snappening» er kommet til nord, og John Elvin Larsson Ingebrigtsen (16) er en av mange som har fått sin Snapchat-bruker hacket. Han vil gjerne advare brukerne av en svært populær bildedelingstjeneste, som særlig ungdommer er storbrukere av. – Det som har skjedd er at appen Snapchat er blitt hacket. Det vil si alle sideprogrammene som man kan laste ned på nett eller mobil. «SnapSave», «Save my Snap» og «SnapGrab» er bare noen av programmene som er blitt misbrukt, forteller John Elvin. I januar ble hele 5 millioner Snapchat brukernavn og passord avslørt, nevner han. I det siste har flere nasjonale medier hatt store oppslag om private bilder på avveie.

– Problemet har eksistert veldig lenge, men meget få har skjønt hva problemet egentlig innebærer. Dette er jo rett og slett invadering på andres privatliv. Personlig informasjon som adresser, nummer men også personlige bilder er blitt delt, sier John Elvin.  – Dette er noe som har skjedd over hele verden, og nå er også vi i Skandinavia veldig utsatt, spesielt Norge. Det er to dager siden jeg fant ut at min Snapchat var blitt hacket, samme har også skjedd med mange av mine venners brukere.  – Jeg ønsker ikke og si eksakt hvor mange som er rammet, men om dette fortsetter kan det komme ut mye informasjon som kan bli misbrukt. Jeg vil formidle det videre til de som kanskje er blitt berørt, sier John Elvin.

– Det er for det meste ungdommer som er rammet, fordi det er for det meste de som bruker appen(e). Disse private bildene som er lekket er et stort problem, det ikke bare kan skade de berørte mentalt, men også forfølge dem videre i livet når det er snakk om jobbmuligheter og så videre. 

John Elvin har en klar oppfordring til de som bruker appen: – Vi må få stoppet dette. Mitt tips til alle som bruker Snapchat, uansett hva det er dere deler, slutt. Helst ikke bruk appen til å formidle privat informasjon eller sensitive bilder, de kan bli misbrukt, oppfordrer John Elvin Larsson Ingebrigtsen.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 21.10.2014 |

– Reindriftspolitikken er perspektivløs

Ellinor

Løftebrudd:

NRL-leder Ellinor Jåma registrerer at den ett år gamle regjeringen begår løftebrudd mot reindrifta.

(Foto: Stein Torger Svala)

Regjeringen gir sine sponsorer store skatte­letter, men bryter løftet til reineierne.

Olav Thon og andre milliardærer har fått store skatteletter av den nye regjeringen. Den samme regjeringen lovte reineierne likebehandling med andre næringer. Det løftet er brutt i statsbudsjettet.
Av regjeringens politiske plattform, den såkalte Sundvollen-erklæringen, fremgår det at regjeringen lover å sikre rammevilkår som gjør at reindriftsnæringen på sikt blir mindre avhengig av overføringer.

Likebehandling

Og regjeringen lover å likebehandle bønder og reineiere når det gjelder avgifter på driftsmidler.
I motsetning til andre næringer, får ikke reineierne fradragsrett for avgifter ved investeringer og kjøp av driftsmidler. De har heller ikke fritak for avgift på drivstoff brukt i næringen.
Når det er Høyre-Fremskrittspartiets regjering som har lovet å rette opp denne forskjellsbehandlingen, så er det et politisk paradoks siden den ble innført av Kåre Willochs rene Høyre-regjering i 1982.
Nå skal det sies at forskjellsbehandlingen har blitt vedlikeholdt av samtlige regjeringer siden den gang.

Sametinget

Denne forskjellsbehandlingen tok sametingspresident Aili Keskitalo opp i 2007.
– Dersom reindrifta skal være levedyktig, må rammebetingelsene være fornuftige og rettferdige. Og det er absolutt ingen fornuft i at eiere av fritidsbåter kan kjøpe avgiftsfri diesel til ren fritidsaktivitet, mens reineiere ikke har noen reduksjon i avgifter ved kjøp av drivstoff. Avgiftsfritt drivstoff er et viktig del av rammebetingelsene for norsk primærnæring, og det er derfor uforståelig at ikke tilsvarende ordning er tilgjengelig for reindriften, uttalte Keskitalo den gang.

Ingen vil svare

Ved statssekretær for samiske saker, Anders Bals sitt kontor får Ságat vite at han ikke er rett adresse for spørsmålet om et eventuelt løftebrudd fra regjeringen i denne saken.
I stedet henvises spørsmålet til landbruksminister Sylvi Litshaugs (Frp) departement, som heller ikke vil svare på dette, men henviser til finansminister Siv Jensens (Frp) departement der spørsmålet ennå er ubesvart.
Ellinor Jåma, som er leder for Norske Reindriftssamers Landsforbund, NRL er skuffet over det som fremstår som et klart løftebrudd etter bare et år med denne regjeringen.
– Det vil jeg tørre å påstå at det er, sier hun til Ságat.

Høyre skuffer

Hun er mest skuffet over Høyre som tidligere har fremholdt reindriftas betydning, og som har fremmet en positiv næringspolitikk, sier hun.
– Det kan man jo ikke si at dete statsbudsjettet viser, sier hun.
Samtidig registrerer hun en lite innsiktsfull, men sterk overbevisning blant makthaverne i Oslo, om at reindriftspolitikk bare handler om reintallsproblem, et problem som i all hovedsak faktisk dreier seg om næringa i Vest-Finnmark, og knapt i andre deler av landet.
Jåma mener derfor regjeringens reindriftspolitikk fremstår som perspektivløs.

Hva som menes

På den annen side bekymres hun av regjeringens bruk og praktisering av ordet «likebehandling». Særlig sett i perspektiv av hva myndighetene åpner for i sin landbrukspolitikk.
– Det er så uforutsigbart hva slags politikk de egentlig har i forhold til landbruk og reindrift. For slik jeg ser dette, så går dette også hardt ut over landbruket, sier hun.
– Her får man en oppfattelse av at her skal man satse på de store, og bort med de små. Og det er en ting vi ikke kan akseptere, sier Jåma.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 18.10.2014 |

– Vanvittig!

Grande

begrenser ytringsfriheten:

Arild Stokkan Grande gir regjeringen stryk for dens samiske mediepolitikk.

(Pressefoto)

Høyres planer for samiske medier får hard kritikk, og Aps mediepolitiske talsmann i Stortinget mener det hele er vanvittig.

Stortingsrepresentant Arild Grande er Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann, og både som politiker og som organist finner han regjeringens samepolitikk svært så umusikalsk.
Grande har merket seg uttalelsene fra Høyres mediepolitiske talsmann, Kårstein Løvaas, om regjeringens planer for de samiske medier.
– Jeg vil karakterisere det Løvaas tar til ordet for med ett ord, og det er «vanvittig» sier han til Ságat.

Dramatisk

– For det første kutter de til samiske aviser, som er særdeles viktige for demokratiet. Og for at stemmer som ellers ikke kommer til orde får slippe til. Og ikke minst for å ivareta og utvikle språket, sier Grande som synes kuttet i pressestøtten fremstår som dramatisk for samisk språk og kultur.
– Så tar han til ordet for at NRK skal ta over noe av nyhetsproduksjonen, og der vi har flere stemmer i dag, så skal de samle det til nærmest en stemme, sier han.
Han synes det Løvaas skisserer er dårlige forslag som begrenser mediemangfoldet.
– Men det er også stikk i strid med det Høyre ellers hevder, nemlig at NRK i dag er for dominerende, sier Grande.

Betaling for NRK Sápmi

Han er også overrasket over at Løvaas tar til orde for betaling for NRK Sápmis nettnyheter.
– Dette forsterker inntrykket av et forslag som er helt vanvittig, rett og slett, sier han
Løvaas´ argument om likebehandling av mediene, der det finnes tre samiske dagsmedier og 220 norske, mener Grande viser manglende kunnskaper.
– Høyre misforstår jo hva likebehandling handler om. Det Høyre gjør er å utelukkende snakke bedriftsøkonomi, sier Grande.
Da viser han til at avisene i Norge har en langt viktigere funksjon, som handler om demokrati, at alle skal ha muligheten til å slippe til med sine stemmer, at det skal være mulig å drive nyhetsproduksjon også i områder med spredt befolkning.
– Særlig når det dreier seg om urbefolkning, og med det ansvar norske myndigheter har for å legge til rette for språk og kultur, sier han.

Forskjellsbehandler

Grande mener det er en ren forskjellsbehandling regjeringen legger opp til dersom en avis som produseres og selges i Oslo med en avis som produseres og skal spres over hele landet.
Argumenteringen til Løvaas ligger langt unna Arbeiderpartiets oppfatning av hvordan ytringsfrihetens skal ivaretas.
– Dette er et steg i feil retning, og begrenser ytringsfriheten fordi de samiske avisene er med å sørge for at stemmer som ellers ikke vil slippe til, kommer frem, sier han.
Han ser ikke for seg at andre medier vil ta påta seg det ansvaret.

Begrenser ytringsfriheten

– Derfor betyr det Høyre tar til orde for at ytringsfriheten blir begrenset, og at man således svikter både den samiske befolkningen, men også det internasjonale ansvaret Norge har, mener Grande.
Grande sier at i Stortinget arbeider hans parti tett opp mot KrF og Venstre i denne saken.
– De sitter med nøkkelen, for de skal gå i forhandlinger med Høyre og Fremskrittspartiet, mener han.
– Det vi må diskutere er ikke kutt, men hvordan vi kan styrke dette arbeidet, sier han.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 18.10.2014 |

Reagerer på Statskogsalg

Reagerer på Statskogsalg

advarer:

Sametingspresident Aili Keskitalo advarer regjeringen mot følgene av å planlegge salg av Statskogs grunn i tradisjonelle samiske områder. 

(Foto: Steinar Solaas)

Aili Keskitalo reagerer på at regjeringen legger planer for salg av Statskogs grunn.

Sist fredag ba landsbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) Statskog om å utrede privatisering og salg av de offentlig eide skogsarealene i Norge.

Dette fikk sametingspresident Aili Keskitalo til å dra i nødbremsen. Samme dag sendte hun brev til kommunal- og moderniseringminister Jan Tore Sanner og ba han sørge for holde de tradisjonelle samiske områdene utenfor privatiseringplanene. Sanner er «sameminister» i regjeringen. 

Grunnen til at Keskitalo reagerer er en utredning som har ligget i en skuff siden 2011. Utredningen, med tittel «Den nye sameretten», ble avgitt av Samerettsutvalget i 2007 og handler om samiske rettigheter til land og vann fra Nord-Troms i nord til Engerdal i sør. Etter at høringsrunden ble avsluttet i 2011 har ingenting skjedd med saken. 

Sametinget mener regjeringen ikke kan sette i gang salg og privatisering av statens grunn før rettsforholdene er avklart. Sametingspresidentene viser i brevet til at oppfølging av Samerettsutvalgets forslag var tema i siste konsultasjonsmøte med ministeren. I møtet fikk Keskitalo forsikringer om at Sametinget ville ble kontaktet for konsultasjoner når regjeringen er kommet noe lenger i sine vurderinger av Samerettsutvalgets utredning. 

– Jeg er svært overrasket over at Landbruks- og matdepartementet igangsetter et slikt arbeid som vil kunne berøre Samerettsutvalget forslag i NOU 2007:13, og at dette sjer uten at Sametinget på noen måte er informert at dette er til vurdering, skriver Keskitalo til statsråd Sanner.

Sametingspresidenten minner statsråden om følgene av Listhaugs planer. Her sikter hun ikke bare til et framtidig salg, men i det hele tatt å utrede det. 

«En iverksetting av et arbeid med tanke på privatisering av grunn som Statskog SF disponerer i det tradisjonelle samiske området vil være folkrettsstridig og vanskleig for videreutvikling av et tillitsfullt samarbeid mellom Sametinget og regjeringen.»

Keskitalo avslutter med en oppfordring om å holde de samiske områdene utenfor: «Jeg ber derfor om at det raskt overfor Statskog SF presiseres at deres belysning av modeller for privatisering ikke omfatter det tradisjonelle samiske området.»

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 17.10.2014 |

Trenger bøssebærere

Borch og Johnsen

Gjør en forskjell:

Egil Borch og Knut Johnny Johnsen oppfordrer folk til å melde seg som bøssebærere og å være med å gi penger.

(Foto: Marius Thorsen)

Komiteen bak høstens TV-aksjon har fremdeles behov for folk som kan gå med bøsser.
– Om du aldri har gått med bøsse før er årets aksjon en gylden mulighet, sier Knut Johnny Johnsen.

Samler penger til vann

Johnsen sitter i komiteen som organiserer den årlige innsamlingsaksjonen i Porsanger. Han er klar på hvorfor folk bør sette av et par timer til innsamlingsarbeidet søndag ettermiddag. Årets aksjon er til inntekt for Kirkens nødhjelp og skal gå til organisasjonens arbeid for å gi rent drikkevann til om lag en million mennesker i åtte land.
– Den tiden man eventuelt setter av til å gå med bøssa på søndag gjør en stor forskjell for mange mennesker, sier han til Ságat.
Egil Borch oppfordrer også alle interesserte til å gi beskjed hvis de kan tenke seg å bruke noe av søndagskvelden til formålet.
– Denne aksjonen vil bidra til å endre mange menneskeliv, forteller Borch som også viser til at aksjonen vil bedre levekårene for en lang rekke jenter, som i dag taper utdanning fordi de må gå i timesvis hver dag for å hente vann. På toppen av dette er det velkjent at vann skaper konflikter og uro.
– Vi aner ikke hvor viktig dette er, fastslår Borch overfor Ságat.

Kan hjelpe på flere vis

Borch sier at prosjektet også betyr en styrking av kvinners rettigheter ettersom brønnene som blir bygd må styres av noen. Her skal det også kreves lik kjønnsfordeling i de ulike «brønnstyrene», slik at kvinner i større grad blir hørt.
– Fordelingen vil bli på 50 prosent kvinner og 50 prosent menn, forteller Borch som håper mange støtter opp om årets aksjon. Knut Johnny Johnsen sier at de håper at de som ikke skal gå med bøsser bidrar med en sum penger.
– Jeg håper jo at de som ikke skal gå holder seg hjemme og at de har kontanter på seg. Jeg håper mange vil gi, smiler han.
For uten om den vanlige dør til dør-aksjonen finnes det også en rekke andre måter å bidra på.
– Det arrangeres kafé i Børselv og i Brenna på lørdag samt åpen dag på Børselv skole på torsdag. Lakselv kirke arrangerer åpen kirke søndag ettermiddag, og også Lakselv skole bidrar med penger fra sin åpne dag, men den arrangeres først senere denne måneden, sier han.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 16.10.2014 |

Russen jobber for å bli kvitt dårlig rykte

Russen

Kveldsjobb:

Agnete M. Hanssen og Kristoffer Johannessen er fornøyd med det første strøket. Mandag ble andre strøk påbegynt.

(Foto: Marius Thorsen)

Lakselv videregående skoles avgangselever prøver å rette opp det de selv kaller et dårlig rykte.

I disse dager jobber elevene med å bli ferdige med malingen av det gamle Herredshuset i Lakselv.
De har påtatt seg malejobben for å vise at de gidder å stå på for å gjøre noe positivt. Russen får ingen fet sjekk for jobben, men har fått lov til å ha russekro i bygningen. Andre steder er de kun møtt med stengte dører hos uvillige utleiere som overhodet ikke ønsker å ha noe med russen å gjøre. Det ble etter hvert et så stort problem at de selv bestemte seg for å gjøre noe for å bedre omdømmet.
– Vi har tatt på oss denne jobben i et forsøk på å forbedre russens rykte, som de siste årene er blitt revet ned. Ryktet gjorde at vi ikke fikk lånt lokaler noen steder, men nå prøver vi å rette opp i det dårlige ryktet samtidig som vi har fått et sted vi kan ha kro, forteller Agnete M. Hanssen som er en av årets avgangselever ved skolen.

Bjarne Trevland som i dag eier Herredshuset skryter på sin side uhemmet av årets russekull.
– Jeg synes det er urettferdig at de skal bedømmes ut ifra hva tidligere års russ har gjort. Det er ganske tåpelig, sier Trevland.
– Dette er et fantastisk gjeng som både kan jobbe og ha arrangementer i ordnede former og jeg har allerede lovt dem at de får ha flere kroer her etter helgas arrangement, sier Trevland.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 15.10.2014 |

Olsen ute - Wikstrøm inne

Olsen og Wikstrøm

wikstrøm ny listetopp:

Terje Wikstrøm (til venstre) er nominasjonskomiteens forslag til ordførerkandidat for Kvalsund AP. Ragnar Olsen ble vraket av komiteen.

(Arkivfoto: Lars Birger Persen)

Sittende ordfører Ragnar Olsen og varaordfører Rita Dreyer er ute av nominasjonskomiteens listeforslag, mens Terje Wikstrøm og Randi Solli Pedersen er inne.

– Det er signaler fra medlemmene som har gjort at Ragnar Olsen ikke er med, sier leder i nominasjonskomiteen, Randi Solli Pedersen til Ságat.
Nominasjonkomiteen har ifølge lederen altså fulgt et signal fra medlemmene om at Olsen må skiftes ut:
– De ønsker nye krefter. Nå får vi se hva slags reaksjoner som kommer, det er medlemmene som bestemmer til slutt.

Ordfører Ragnar Olsen erkjenner at han er veldig skuffet over å ha blitt skviset ut.
– Jeg har ikke fått noen signaler i forkant, heller ikke på at jeg har gjort en dårlig jobb, sier han til Ságat dagen etter vrakingen. Han hadde gitt beskjed om at det kun er ordførervervet som er interessant for ham, og understreker at han ikke har trukket sitt kandidatur.
– Jeg er fortsatt kandidat. Nå ville nominasjonskomiteen noe annet. Så får vi se hva medlemmene på nominasjonsmøtet kommer frem til, sier Olsen.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 15.10.2014 |

/assets/images/reklame/Davvi_21_10_2014.gif
/assets/images/70_000_bingo_2.jpg
/assets/images/Tana_VGS_nett.jpg
/assets/images/eAvis.gif

google plusfacebooklinkedintwitteremail