logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Siste nyheter

Sørsamisk langhelg i Snåsa

Sørsamisk langhelg i Snåsa
til snåsa:
Niko Valkeapää skal holde konsert under den sørsamiske høstfestivalen Tjaktjen Tjåanghkoe på Snåsa denne uka. Høstfestivalen er forøvrig fullpakket med et spennende program.

AV ERIK BRENLI

Den 24.-26. september 2015 arrangeres Tjaktjen Tjåanghkoe - sørsamisk høstfestival for fjerde gang. Saemien Sijte - sørsamisk museum og kultursenter arrangerer festivalen på Snåsa hotell sammen med språksenteret Gïelem nastedh. Høstfestivalen setter fokus på sørsamisk språk og kultur. Festivalen har en god sammensetting av kulturelt og faglig innhold. Årets fagseminar har tittelen «Hvem tror du at du er? – vi dokumenterer vår historie». – Det kommer mange spennende foredragsholdere som presenter forskjellige arbeidsverktøy for å dokumentere sin og sine forfedres historie. Det kan være gjennom arkivsøk, slektsforskning, fotoarkiv, lydfiler og gjenstander, forteller Eva Anette Wilks.

Høstfestivalen følger opp suksessen fra forrige gang ved å arrangere en egen konferanse for ungdom. – Her blir det samme tema, men med workshops og praktisk arbeid. Ungdommene skal få bli med på ekskursjon og følge Finn-Påls fotspor, forteller Wilks. Årets festival har noe å by på til de fleste. Det er laget plass til både filmfestival, tradisjonell samisk mat og konserter. Niko Valkepää holder intimkonsert, mens Jon Henrik & Lars-Jonas avslutter det hele med å spille til dans lørdag kveld. Med joik preget av hardrock og sørsamiske tekster får de alltid stemningen i taket. Det blir et eget program for barna. To nye sørsamiske barnebøker skal lanseres med futt, fart og overraskelser.

Lørdag arrangerer Samisk idrettsforbund lassokastkonkurranse på uteområdet ved hotellet. Det blir kulturskole for de minste. – Vi håper på stort oppmøte fra både deltakere og publikum, avslutter Eva Anette Wilks. «Tjaktjen Tjåanghkoe» er et samarbeidsprosjekt mellom Saemien Sijte, Gielem Nastedh, Snåsa kommune – enhet for samisk språk og kultur, Åarjel-Saemiej Skuvle, Duodjeinstituhtta og Grong videregående skole. I år arrangeres forøvrig også Gïeleviermie – sørsamisk språknettverksmøte i Snåsa, 23. og 24. september, i forbindelse med Tjaktjen Tjåanghkoe.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 22.09.2015 |

Samiske kunstnere stilte ut i Ottawa

Samiske kunstnere stilte ut i Ottawa
Stilte ut i canada:
Tre unge kunstnere fra norsk Sápmi fikk anledning til å presentere seg i Canada. Fra venstre Jan Terje Storaas fra den norske ambassaden, Signe Åhrén, Tormod Andersen og Elise Embla Scheele.

(Foto: Privat)

AV STEINAR SOLAAS

Under Canadas formannskap i Arktisk Råd ble det arrangert en kunstkonkurranse for unge, arktiske kunstnere i alderen 18 til 25 år, med temaet «Utvikling for folket i Nord». Amma Kvist fra Nuuk på Grønland ble tidligere i år kåret som vinner. De 20 kunstverkene fra konkurransen har denne sommeren vært utstilt ved Ottawa School of Art. Tre kunstnere fra Nord-Norge var representert i konkurransen.  Tormod Andersen, Signs Åhrén og Elise Embla Scheele. Signe Åhrén fra Karasjok fikk hederlig omtale for sitt verk. Nylig fikk de tre kunstnerne også en tur fra Norge til Ottawa, arrangert i samarbeid mellom Norsk Polarinstitutt, Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Canada.

De unge kunstnerne presenterte sine kunstverk, og fortalte litt om hva det innebærer å være same i dag. Tormod Endresen er en tidligere «veiviser». Han fortalte lett og levende om samisk kultur og tradisjon, og trakk paralleller mellom urfolk i Norge og urfolk i Canada. Elise Embla Scheele framførte joik til publikums glede. Blant de mange som deltok på mottagelsen, var det representanter fra det kanadiske utenriksdepartementet, kunststudenter, folk fra det norske samfunnet og andre med interesse for kunst.

Ambassaden organiserte også møte med unge kanadiske urfolkskunstnere, samt et møte med kurator Christine Lalonde (Inuit-kunst), inkludert en tur på det anerkjente National Gallery. Melody McIver, musiker og kunstner fra Anishinabe First Nation, fortalte om noen av Canadas mest anerkjente urfolksartister. Ambassadens program ble avsluttet med et besøk til Canadian Museum of History, hvor våre besøkende fikk en fin og interessant innføring i Canadas urfolk og deres historie, tradisjoner og utvikling.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 17.09.2015 |

Rapport slakter bruk av Utøya-penger

Legger fram kritisk rapport:

Kontrollutvalgsleder Ingvald Laiti i Karasjok la klokka 10 onsdag fram rapporten som viser at Karasjok sviktet sine egne ungdommer.

(Foto: Skjalg Jensen)

Karasjok kommune fikk 2,55 millioner kroner for å følge opp og ta vare på de 12 ungdommene som var på Utøya 22. juli 2011.  Kommunen brukte bare ca 400.000 kroner, konkluderer kontrollutvalgets granskingsrapport, som Ságat har lest.

AV SKJALG JENSEN

«Karasjok kommune har mottatt ca 2,55 millioner kroner for å gjennomføre psykososial­e tiltak for ungdommene fra kommunen som opplevde terroren på Utøya den 22. juli 2011.Kon­trollutvalget har gjennom sin granskning kommet frem til at Karasjok kommune kun har hatt ekstraordinære kostnader på 400.000 kroner til oppfølging og iverksette tiltak. Denne summen må anses å være et romslig anslag.» Dette skriver kontrollutvalgets leder Ingvald Laiti og Tore-Jan Gjerpe, som har utarbeidet den 19 siders lange rapporten.

Det er også utarbeidet en delrapport av revisjonsfirmaet KPMG. Denne delrapporten synliggjør at Karasjok kommune maksimalt har hatt ekstraordinære kostnader på 417.834 kroner.

Ikke korrekt i fjor
Kontrollutvalget mener at rådmannens rapport om bruken av Utøya-midlene fra 20. november i fjor ikke viser korrekt oppstilling av bruken av pengene.

Rådmannens rapport mente det var dekning for å hevde at kommunen har brukt 2.620.816 kroner til ekstraordinær psykososial oppfølging av Utøya-ungdommene. Da rådmannen la frem sin rapport, reagerte de berørte, og hevdet at svært mye av dette ikke medførte riktighet. I all hovedsak gir kontrollutvalgets rapport de berørte støtte for deres påstander om svikt fra kommunens side.

På punkt etter punkt går kontrollutvalget hardt til verks mot rådmannens påståtte pengebruk og iverksatte tiltak.

Tilbakekalt fra ferie
Granskingsrapporten viser til at rådmannen skriver at «en rekke nøkkelpersoner ble tilbakekalt fra ferie». Intervju med kriseteamet slår fast at det gjaldt tre medlemmer av kriseteamet. Kun én av disse fikk dekket sine merkostnader. Rådmannen har her oppført en kostnad på kr 243.800.

Videre slår rapporten fast at rådmannen hevder at kriseteamet arrangerte kafé hver kveld. Kun ett medlem av kriseteamet hevder også det.
I intervjuene med ungdommene og deres pårørende synes de å være samstemt på at det kun var åpen kafé på videregående skole for hele bygda i 3-4 dager.

Tiltak i skolen og barnehage
Rådmannen viser til en del generelle tiltak og tilbud om hjemmeundervisning samt til egen rapport fra skolen. Ungdommene hevder at tiltak og tilrettelegging på ungdomsskolen var minimalt og kan ikke se at dette har medført ekstrakostnader for kommunen.

Rådmannen har ført opp en merkostnad på skolesektoren på kr 164.200. Skolens representant i kriseteamet har kun har fått utbetalt overtid i perioden 2011-13 med cirka 1.500 kroner. Når det gjelder såkalt tilrettelegging i barnehagene, påpeker både ungdommene og de berørte at ingen av ungdommene hadde småsøsken i barnehage.

En spesiell søknad i 2013
I søknaden fra Karasjok kommune til fylkesmannen i juni 2013 påpeker kommunen at de fremdeles har tilleggskostnader knyttet til psykososial oppfølging etter 22. juli og fremmet en søknad om 698.000 kroner. Beløpet skulle fordeles mellom støttesamtaler, oppfølging av barneverntjenesten og helsesøster.

Granskningen viser at i 2013 var så godt som all oppfølging av ungdommene opphørt. Samtidig er det klart at kun én av ungdommene var under 18 år og aktuell for oppfølging av barnevernet. Det ble bevilget kr 598.000 til Karasjok dette året.

I løpet av årene 2011, 2012 og 2013 fikk Karasjok kommune bevilget totalt 2.558.000 kroner. I skriv fra Helse- og omsorgsdepartementet ble det påpekt at midlene skulle dekke ekstraordinære utgifter til psykososial oppfølging i kommunene.

Rådmannens rapport
Rådmannen hevder sin rapport fra 2014 at kommunen fikk tildelt skjønnsmidler ut fra reelle kostnader i 2011 og 2012. Ifølge dagens gransking medfører ikke dette riktighet. Midlene ble tildelt etter en skjønnsvurdering og ikke reelle kostnader.

Videre beskrives det flere tiltak som ungdommene i all hovedsak mener er feil. De mener for eksempel at de ikke har fått spesifikt tilbud av om helsefaglig bistand, som det hevdes i rådmannens rapport.

Rådmannen viste i sin rapport til bruk av totalt 2.652.042 kroner. Granskingen hevder det her er ført opp kostnader som klart ikke kan anses å være i henhold til retningslinjene. Her kan nevnes ekstraressurs til økonomikontoret og tilrettelegging barnehage.

Det kontrollutvalgets rapport tar opp som mest problematisk, er at det ikke er mulig å synliggjøre at de fleste oppførte poster er iverksatte tiltak som har medført ekstrakostnad for kommunen. Granskningen gir derfor i all hovedsak de berørte rett i deres anførsler til rådmannens rapport i skriv av 26. november 2014.

Hvor har det sviktet?
Fungerende rådmann Lisbet Faltin, som var kriseleder den første tiden etter 22. juli, blir berømmet av flere medlemmer av kriseteamet for god organisering og kommunikasjon den første tiden. Men der stopper også all skryt. Rapporten konkluderer at generelt ser det ut som kommunen ble temmelig passiv med å følge opp ungdommene etter bare noen uker.

På slutten av denne granskingsrapporten slår granskerne fast at et totalt fravær av et regnskap og timelister for oppfølging av kostnader som også muliggjør en etterfølgende kontroll med bruken opp mot tildelte midler, tydeligvis har vært et stort problem.

Rapporten konkluderer med at det ikke fremkommer noen informasjon om det er gjort evalueringer om pengebruk og tiltak underveis. De vet heller ikke om Karasjok kommune har drøftet oppfølgingen med andre kommuner og slik lært av hverandres erfaringer.

Samlet sett er det grunn til å hevde at Karasjok kommune ikke har løst denne oppgaven på en god måte, konkluderer kontrollutvalget.

Pengene tilbake
Til slutt fastslår granskingsrapporten at man kan glede seg over at de fleste av ungdommene har fått god hjelp fra mange ulike hold og klarer seg. Samtidig er det klart at flere fortsatt sliter mye med ettervirkninger og vil ha behov for hjelp i årene som kommer.

Det er klart uttrykt fra ungdommene at de forventer at kommunen tilbakefører ubrukte midler, og at ungdommene sjøl blir med å bestemmer hvordan disse midlene kan benyttes å engasjere fagfolk til følge de opp i de neste årene. For eksempel en privatpraktiserende psykolog.

Rådmann Elfrid Boine ble forelagt rapporten sist mandag. Hun tar rapporten til etterretning, men vil ikke kommentere innholdet overfor Ságat.

skjalg@sagat.no

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 16.09.2015 |

Etter valget: Skånland blir en samisk kommune

Etter valget: Skånland blir en samisk kommune

den nye skånland-ordføreren:

Helene Berg Nilsen overtar ordførerstolen i Skånland kommune. Neste uke starter hun forhandlinger med sine nye partnere i SV og Rødt. 

(Foto: Privat)

AV STEINAR SOLAAS 

I Skånland kommune har ikke den røde vind vært så sterk, men nok til å blåse Høyres Einar Aune ut av ordførerkontoret. Det overtas av Arbeiderpartiets Helene Berg Nilsen, med støtte fra SV og Rødt. Ett konkret resultat er allerede avklart, til glede for den store samiske befolkningen i kommunen. Både Rødt og SV i Skånland har programfestet å innlemme kommunen i forvaltniningsområdet for samisk språk. På et folkemøte i valgkampen åpnet også påtroppende ordfører Helene Berg Nilsen for at  Skånland kommune blir medlem av forvaltningsområdet. Det betyr også at kommunens samiske navn kan bli offisielt; Skaniid Souhkan. 

De tre partiene på sosialistisk side skal inn i forhandlinger i neste uke. Da går vi løs på den politiske plattformen. Men skifte blir det, fastslår Helene Berg Nilsen overfor Ságat. Hun bekrefter standpunktet om å innlemme kommunen i det samiske språkområdet, og vil starte jobben med det. – Det må være en prosess i forkant av et endelig behandling i kommunestyret. Jeg regner med dette blir ett av temaene i forhandlingene med de to andre partiene.  Før valget var det Høyre og ordfører Einar Aune med støtte fra Venstre som styrte Skånland. Til sammen hadde de åtte av de 15 kommunestyrerepresentantene.

I mandagens valg ble Venstre mer enn halvert og sitter igjen med 6,8  prosent og ett mandat. Samtidig gikk SV fram 1,5 prosent til 5,3 og vant ett mandat. Partiet er dermed tilbake i kommunestyret etter en periode ute. Arbeiderpartiet gikk 0,6 prosent tilbake til 41, og beholder sine seks mandater. Dermed er det et rødt flertall i Skånland kommune. Høyre gjorde et godt valg og økte med 6 prosent til 41,2. Det gjorde likevel ikke utslag på mandatfordelingen og partiet beholder dermed sine seks plasser i kommunestyret. MPG fikk 1,2 prosent og kom ikke inn i kommunestyret.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 16.09.2015 |

Vil gi bort tusenvis av sjøsamiske museumsgjenstander

Vil gi bort tusenvis av sjøsamiske museumsgjenstander

UNIK SAMLING: 

Helmer Losoa har bygd opp en unik samling på sitt sjøsamiske museum i Byluft. Nå håper han andre kan overta samlingen av gjenstander.

(Foto: Torbjørn Ittelin)

AV TORBJØRN ITTELIN

I 25 år har Helmer Losoa fra Byluft i Nesseby samlet gjenstander fra sjøsamiske miljøer i hjemkommunen Nesseby, Tana, Sør-Varanger og Vadsø. Hvor mange gjenstander han har, har han selv mistet oversikt over, men det er tusentalls. Alt dette er blitt til et sjøsamisk museum på hjemgården til Losoa. – Jeg har jobbet med dette på frivillig basis i 25 år, og begynner nå å bli en gammel mann. Derfor håper jeg noen kan overta alle gjenstandene, sier Losoa. Han henvendte seg til kommunen allerede for tre år siden med spørsmål om de kan være interessert i å overta hele samlingen. – Jeg har aldri fått noe svar fra kommunen, til tross for at jeg har purret på dem, sist i mars i år, forteller Losoa. Han håper samlingen fortsatt kan bli i Nesseby.

Losoa har fått flere priser for sin samling, og har også fått stor oppmerksomhet fra utenlandske medier. – Jeg har hatt flere utenlandske filmteam og annen presse på besøk, og det har også vært interessenter fra Finland som ser verdien i denne samlingen. Bjarne Johansen i Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening har gjennom et prosjekt sammen med Samisk høgskole dokumentert historien og dagens situasjonen fra sjøsamiske områder. Dette er gjort i form av blant annet filmopptak og intervjuer. Johansen har gjort en hel del opptak fra Losoas samling i Byluft, og anser dette som en unik og svært verdifull samling. – Vi kan ikke la dette bli borte. Denne samlingen er helt unik, og vi vil aldri kunne bygge opp en tilsvarende sjøsamisk samling om vi ikke tar vare på dette, sier Johansen.

– Det utredes nå planer om et sjøsamisk senter. Etter min mening hadde det vært naturlig å legge det i forbindelse med museet i Varangerbotn, sier Johansen som sammen med Losoa hadde en samtale med Nesseby-ordfører Knut Store nylig. – Det var et veldig positivt møte vi fikk til på kort varsel. Og vi er nå enige om å møtes igjen om kort tid for å diskutere saken videre, sier Johansen. Store er innstilt på at man skal finne en god løsning. – Vi vil jobbe også opp mot Sametinget i denne saken, og jeg håper vi kan komme frem til en god løsning for samlingen, sier ordføreren som er innstilt på at samlingen fortsatt blir i Nesseby. – Ja, det må vi klare å få til, sier han.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 15.09.2015 |

AP doblet i Karasjok

Alle partier samlet til valgvake i Karasjok.

AP går fram til 8 mandater, fra 4. Senterpartiet går også fram, og har nå 6 representanter mot 5 inneværende periode. Karasjok Lista får 2 (minus 1),Høyre 1 som før, Flyttsamelista kommer inn med 1 og det gjør også Samefolket Parti.

Tallene er basert på at 95 prosent av stemmene er telt opp.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 14.09.2015 |

Fortsatt Store i Nesseby


Valgresultatet fra Nesseby viser at det ligger ann til fire nye år med Knut Store fra Ap som ordfører og Oddvar Betten fra Sv som varaordfører (bildet).
Før fintellingen viser resultatet at Ap får 7 representanter i kommunestyret, en økning på én fra inneværende periode.
- Vi er kjempefornøyd med valget. At vi øker såpass mye at vi får inn en ekstra representant er viser at vi har gjort et brakvalg, sier Store.
Kommunestyret i Nesseby består av 15 representanter, noe som betyr at Ap forsatt må ha hjelp fra SV for å få flertall.
SV-topp Oddvar Betten, som også er varaordfører i nåværende periode, er fornøyd med valget, og tror samarbeidet kan fortsette.
- Vi skal selvsagt forhandle først, men vi har samarbeidet godt denne perioden, og det er vel store sjanser for at vi kan fortsette samarbeidet, sier han til Ságat.
Felleslista Tverrpolitisk liste/Høyre og Samefolkets parti ser begge ut til å få tre representanter hver.
- Det er vi fornøyd med, sier TVL/Høyres toppkandidat, Marit Kjerstad.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 14.09.2015 |

Rune og AP til himmels

VINNEREN: Rune Rafaelsen og Arbeiderpartiet har gjort et brakvalg i Sør-Varanger, og gikk igår kveld mot rent flertall i kommunestyret.

 

Da vel 36 prosent av stemmene var talt opp hadde Ap og Rune Rafaelsen fått vel 48 prosent av stemmene og kan få tilnærma rent flertall.

Hallgeir Henriksen

Jubelen sto i taket da forhåndstemmene var talt opp og ga Ap over halvparten av stemmene. Etterhvert gikk denne prosentandelen litt ned, uten at jubelen over det beste valget siden 1983 var et faktum.

Kommunens neste ordfører heter utvilsomt Rune Rafaelsen og han vær naturligvis strålende fornøyd.

- Jeg fikk en meget god følelse av at vi ville gjøre det godt etter å ha møtt folk, som aldri har stemt Ap, sa at de nå ville stemme vårt parti, strålte han.

Høyre er nær halvert, det samme er SV, mens Senterpartiet ser ut til å få rundt tjue prosent av stemmene.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 14.09.2015 |

Tre partier - kun tre møtte på valgvake!

Velgerne sviktet, trøstet seg med vafler:
Leder i Tana Høyre, Kåre Breivik stekte vafler under valgvaken til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Foruten ham var det bare to personer til stede, og Høyre må sies å ha tapt valget i Tana.

Mens stemmetellinga pågikk for fullt på Tana rådhus, var det bare tre som møtte til felles valgvake for Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet.
Hilde Porsanger
- De andre kommer etterhvert, de er med i tellekorpset, sier leder for Tana Høyre, Kåre Breivik (bildet) mens vi venter på valgresultatet.
Tana Høyre var kommunevalgets store taper. Med 7,3 prosent av stemmene har de nå en representant i kommunestyret i kommende periode når 98,8 prosent av stemmene er telt opp.
Breivik ønsker ikke å uttale seg før tallene er bekreftet.
Bedre enn forventet
Samtidig slippes jubelen løs på valgvaken til Tana Arbeiderparti.
Når 98,8 prosent av stemmene er telt opp har de fått 47,3 prosent av stemmene. Det gjør dem til valgets store vinnere, og de får ni representanter inn i kommunestyret.
- Dette var bedre enn forventet. Sist fikk vi 39 prosent. Jeg hadde håpa på noen og førti prosent ved dette valget, sier ordfører Frank Ingilæ som er glad for å ha fått fornya tillit blant Tanas velgere.
Fremmøteprosenten ved årets kommunevalg var bare på 57,7 prosent.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 14.09.2015 |

Frank kan velge og vrake

Sittende ordfører Frank Ingilæ (bildet) og AP i Tana er ikke preget av "regjeringsslitasje". Partiet får 9 av 19 kommunestyrerepresentanter, og trenger altså kun 1 representant sin støtte for fortsatt 4 år med ordfører makt. Høyre gjorde et katastrofevalg, og går ned fra 4 til en representant. Senterpartiet, FrP og Árja får 2, SV, Venstre og Samefolkets parti får 1 hver.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 14.09.2015 |

/assets/images/eAvis.gif

google plusfacebooklinkedintwitteremail