logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Siste nyheter

Porsanger: Tårene rant for bygdeskolene

Kommunestyret

delt på midten:

Med knappest mulig flertall, 10 mot 9, presset Høyre og FrP sitt budsjett gjennom, der Børselv oppvekstsenter blir lagt ned i sin helhet fra nyttår.

(Foto: Bjørn Arne Johansen)

AV BJØRN ARNE JOHANSEN

Der gledestårene spratt i Ájanas barnehage, rant sorgtunge tårer for elevene i Børselv og Billefjord etter gårsdagens budsjettvedtak.  Høyre og FrP vek ikke en tomme i forhold til sitt ønske om å legge ned Børselv oppvektssenter, men valgte til slutt å bare flytte ungdomsskoleelevene fra Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter til Lakselv. Følelsene var sterke utenfor kommunestyresalen i etterkant av møtet der nedleggelsen var et faktum. Det var mange blanke øyne å se utenfor kommunestyresalen denne torsdagen. Enkelte var helt oppløst å tårer over vedtaket. Arbeiderpartiets Hilde Skanke har stor forståelse for de sterke følelsene i etterkant.  – Vi gråter vi politikere også. Det er mange år med kamp og hardt arbeid som ligger i dette. Man lever oppi det. Vi er små bygdesamfunn. Dette rammer hver eneste en av oss, sier hun.

– Det er forferdelig å tenke på. Ikke bare skal de 10-klassingene som skal ha eksamen til våren, men også de små ungene våre som skal med bussen. Det tar en halvtime-tre kvarter bare å samle ungene. Så skal de busses inn til Lakselv. Dette er bare tragisk. Men kampviljen er ikke borte, fastslår Hilde Skanke. Hun sier kampen om skolene langt fra er over. – Nå er det plan b med noen endringer. Hvis vi ikke når gjennom med plan b, går vi videre med både c, d, e, f og g, sier Skanke, og varsler en lovlighetsklage: – Vi har 48 timer på oss, og klagen kommer. Vedtaket er ikke lovlig. De har et vedtak fra 2013 som de ikke en gang har brydd seg om å oppheve. Deretter kan vi begynne å snakke om barns beste.

«Tallknuser» Åge Persen er svært overrasket over at Høyre og FrP har vedtatt et budsjett der man sikter seg inn på at endringene skal skje allerede fra nyttår. – Det mest graverende er at man forventer at det skal skje store strukturelle endringer på 14 dager. Dette når man har julefeir­ingen midt i det hele. De har laget et stort problem for admini­strasjonen som tidligere har sagt dette ikke kan gjennomføres før tidligst i mars, sier Persen. Persen ser det som 100 prosent sikkert at en lovlighetsklage kommer. Han tror også saken vil ende opp i rettsapparatet. Han konkluderer med at det er ønsket utvikling som ligger i grunn for vedtaket: – Man brukte den siste muligheten i denne fireårs­perioden for å gjøre strukturelle endringer som rammer byg­de­samfunnene i Porsanger, sier Persen.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 20.12.2014 |

Tana: Høyre vraker Kåre Breivik?

Breivik

veid og funnet for lett:

Gammelordfører Kåre Breivik er ikke funnet verdig en plass på Tana Høyre sin liste ved kommunevalget neste år.

(Arkivfoto)

AV ERIK BRENLI

Kåre Breivik er ikke funnet god nok til en plass på nomina­sjonskomiteens listeforslag for Tana Høy­re. Dermed kan den profilerte høyremannen risikere å forsvinne ut av lokalpolitikken.  Breivik kom første gang inn i Tana kommunestyre i 1987, og sitter også den dag i dag som representant for Høyre i kommunestyret. – Jeg har sagt meg villig til å stå på en av de seks øverste plassene, men det er selvsagt fritt opp til nominasjonskomiteen å nominere de kandidatene de vil, sier Breivik til Ságat. Nominasjonskomiteen har heller ikke funnet noen plass til Breivik på lista i det hele tatt. – Det at jeg ikke står på lista til nominasjonskomiteen er noe jeg har hørt på bygda. Jeg har ikke selv fått noen beskjed om dette, sier Breivik.

Han er likevel ikke overrasket over at han ikke fikk tillit på ny av nominasjonskomiteen. – Dette føyer seg inn i rekken av det jeg har opplevd i min nåværende periode. Det er åpenbart at jeg ikke er ønsket av sentrale personer i partiet, sier politikeren. Breivik ble valgt inn i kommunestyret ved forrige valg, men ble ikke foretrukket av lokalpartiet som representant til formannskapet.  – Jeg så det i prosessen med valg av formannskapet i begynn­elsen av perioden da de «solgte» plassen jeg hadde i formannskapet til et annet parti. Jeg kom heller ikke med i noen av hovedutvalgene. Partiet var nødt til å sette meg opp i kontrollutvalget. Det er et klart signal fra ledelsen av Tana Høyre, sier Breivik.

Breivik sier han har et avslappet forhold til det å bli gjenvalgt, men han vil møte opp på partiets nominasjonsmøte på nyåret. – Jeg møter opp på alle møt­er Høyre har lokalt om jeg har anledning til det, så jeg vil også møte opp på nominasjonsmøtet om jeg kan, sier han. – Jeg stiller meg fortsatt til disposisjon for partiet. Det vil jeg også gjøre om jeg blir spurt om det på nominasjonsmøtet, sier han. Brevik sier han ikke bitter, selv etter å ha vært med i kommunestyret siden 1987. – Nei, jeg er ikke bitter, og heller ikke overrasket. Jeg vet hvem som sitter i komiteen, og vet hvem som også satt der sist. De som sitter der har en hellig overbevisning om at andre gjør en bedre jobb enn meg som politiker, og det må jeg bare respektere. Jeg forsøker å gjøre så godt jeg kan hele veien, sier Kåre Breivik.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 20.12.2014 |

Regjeringen vil redusere Saemien Sijte

Saemien sijte

Vil redusere:

Regjeringspartiene har avtalt med Venstre og KrF å redusere det planlagte nybygget for Saemien Sijte i Snåsa. Her er en skisse av nybygget i fugleperspektiv.

(Bilde: Saemien Sijte/Statbygg)

AV STEINAR SOLAAS

Helt siden budsjettforliket i Stortinget kom opp med tre millioner kroner til Saemien Sijte har det blitt spekulert i hva pengene skal brukes til. Torsdag kom svaret.  Da behandlet Stortinget Sametingets årsberetning. Under sekvensen om behov­et for nytt kultur- og museumsbygg for Saemiens Sijte slapp Høyres Bjørn Løde­mel katta ut av sekken.  Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, framhev­et betydningen av at det nye museumsbygget for Saemien Sijte blir realisert.  «Realisering av dette prosjektet vil framstå som et fyrtårn for den sørsamiske kulturen. Flertallet konstaterer at det heller ikke for 2015 er avsatt midler til Saemien Sijte i regjeringens budsjettforslag, og beklager dette», heter det i flertallsmerknad­en.

Alle partiene unntatt de to regjeringspartiene vil ha byggestart i 2015. I det endelige statsbudsjettet for 2015 er det likevel bare satt av tre millioner kroner til ny prosjektering av bygget. Heidi Greni (SP) beklaget at det blir ny utsettelse og usikkerhet rundt byggeprosjektet. – I Senterpartiets alternative budsjett har vi satt av 10 millioner kroner i oppstartbevilgning til Saemien Sitje. Det er beklagelig at vedtaket om bevilgninger til nybygget nå skyves ytterligere ut i tid etter at stortingsflertallet i neste års budsjett går inn for ny prosjektering. Det må bety at de ferdige planene for prosjektet legges til side, og at Saemien Sitje sendes ut i nye runder og ny usikkerhet, sa Heidi Greni.

Bjørn Lødemel (H) innledet med at dette var en sak regjeringen hadde arvet av de rødgrønne.  – Saemen Sijte er kostnadsberegnet til 200-250 millioner kroner. Det er antagelig derfor de rødgrønne ikke satte i gang bygg­ing i løpet av sine åtte år ved makten. Så kom svaret som «alle» har lurt på. – I budsjettavtalen mellom regjeringen og mellompartiene er det satt av tre millioner for å prosjektere et nytt forprosjekt, for å få redusert utbyggingen av Saemien sijte. Nå kan vi få en mer realistisk kostnad og dermed øker sjansen for å få det realisert, uttalte Lødemel fra Stortingets talerstol.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 20.12.2014 |

Ájanas barnehage reddet - jubel for seieren

Ajanas

jubel i Ájanas:

Charlotte Johannessen og Matheo, Henriette Lille og Maiken, Ken Are Bongo og Noomi, Bente Buskum og Inger Elise, samt Mattis og Anna Petrine jubler for en fortsatt fremtid for Ájanas barnehage.

(Foto: Bjørn Arne Johansen)

AV BJØRN ARNE JOHANSEN/MARIUS THORSEN

Applausen var spontan og følelsene var sterke blant foreldrene som fulgte Porsanger kommunestyres behandling av Ájanas barnehages fremtid da de blå-blå politikerne snudde og reddet den samiske barnehagen i siste liten. Sterkest reaksjon hadde nok Charlotte Johannessen som i ren glede gråt noen tårer da vedtaket var et faktum.

– Det kom noen gledestårer. Dette er lykke. Jeg rett og slett gråt av glede. Mine barn bruker å si «jeg elsker deg tusen ganger». Det her var tusen ganger glede, fastslår Johannessen overfor Ságat. Henriette Lille trodde ikke dette kom til å skje. – Jeg er helt målløs. Dette er en enorm lettelse, fastslår Lille. Bente Buskum kan fortelle at flytteplanene er skrinlagt. – Vi hadde egentlig vurdert å flytte hjem til Karasjok hvis barnehagen ble nedlagt. Men nå slipper vi det, smiler Bente Buskum.

Styrer Aud Snefrid Olsen har spontant planlagt en helt spesiell feiring i Ájanas og trekker frem en kasserolle med vaktel-egg som barna denne torsdagen skal kose seg med.

Før torsdagens møte tydet mye på at det ville gå mot nedleggelse av barnehagen som egen enhet, og flytting av barn og ansatte til en tom avdeling ved Lakselv barnehage. Kuttet lå inne både i rådmannens og formannskapets forslag, og flere hadde gitt uttrykk for at man ikke hadde råd å opprettholde dagens ordning. Da møtet startet tegnet Kåre Olli (AP) seg for innlegg og gjorde det helt klart hva han mente om forslaget.

– Hvis man legger ned barnehagen nå, kan vi ikke lenger si at vi er en trespråklig kommune. Da er vi en enspråklig kommune, sa representanten som selv har hatt fire barn i Ájanas barnehage.

Like etterpå tegnet også Reidunn Hesjevik (H) seg for innlegg. Hun kunne avsløre at partiene hadde funnet inndekning for bevaring av barnehagen som i dag. – Vi har funnet økonomisk rom til det, og synes det er riktig, sa Hesjevik fra talerstolen.  Torgeir Thomassen (FrP) forsikret tilhørerne om at posisjonspartiene var enige om å videreføre barnehagen som i dag. – Det er et enstemmig gruppemøte som har sagt ja til å støtte videreføring av Ájanas barnehage i dagens lokaler, sa Thomassen. Politikerne holdt også lovnadene sine og avgjørelsen var dermed enstemmig. Kåre Olli (Ap) ble selv rørt etter vedtaket. Olli har tidligere sagt at det har vært tøft å være same i Porsanger de siste årene. Derfor la han ikke skjul på at barnehage­seieren føltes veldig personlig.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 19.12.2014 |

Stoppet tvangsflytting av rein

Eira

Vil ikke:

Johan Mathis Eira og Per Anders Eira vil telle flokken i eget gjerde for å spare dyrene fra lang flytting.

(Foto. Stein Torger Svala)

AV STEIN TORGER SVALA

Reinbeitedistrikt 16C ville tvinge reinflokken til Johan Mathis og Per Anders Eira til å gjennomføre en mer enn 80 kilometer vintervandring gjennom nesten beiteløst land for at flokken skulle telles. Det stoppet landbruksdirektøren. Tidligere har flokken blitt telt i siidaens gjerdeanlegg ved Nattvann, like nord for Karasjok og helt øst i distriktet. Nå ble de beordret til et annet gjerde. – Det er minst fire mil herfra, én vei, sier Johan Mathis Eira til Ságat. – Argumentet var at siden alle andre måtte flytte dit for telling, så måtte vi også gjøre det. Men har vi telt dem her vi er, sier han. – Problemet er også at alle andre allerede har vært i de gjerdene, forklarer Per Anders Eira.

Totalt opp mot 80 kilometer ekstra vandring på flokken midtvinters, i et område der alle andre flokker har beveget seg og beitet allerede, og der beitene derfor er elendige, begeistrer ikke reineierne. Protesten førte frem, og onsdag ettermiddag fikk de utsettelse av tellingen. Det skjedde etter samtale med landbruksdirektøren i Alta. Distriktsleder Klemet Amund Eira er uenig i telling på vinterbeite, og mener Johan Mathis og Per Anders Eira lager egne lover. –Fylkesmannen har laget telle­instruksene, der flokkene skal telles i gjerder på høstbeitet, og ikke inne på vinterbeitet. Dette har distriktsstyret forholdt seg til, og derfor tilrådt at Johan Mathis Eira og Per Anders Eira skulle gjøre som alle andre, forklarer distriktsleder Klemet Amund Eira til Ságat.

Eira kjenner til at det er telt på Nattvann før, men tror det skaper forskjellsbehandling og gnisninger mellom reineiere.  – Det må være likhet for loven, sier han. At flytteveien skulle være for lang til tellegjerdet, mener han er tøv. – Johan Mathis gir seg ikke. Han skal ha sine egne regler. Og sånn kan vi ikke ha det, for da legger landbruksdirektøren opp til konflikter, for andre vil begynne å gjøre det samme, og telle på vinterbeite. Og da har vi det gående, mener Klemet Amund. Han er heller ikke begeistret for at landbruksdirektøren ikke tar hensyn til distriktets tilrådning. – Skal landbruksdirektøren hele tiden tråkke over det et enstemmig distrikt har bestemt, så kan vi like godt legge ned hele distriktet, mener Klemet Amund Eira.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 19.12.2014 |

Følg Porsanger kommunestyre live

 

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 18.12.2014 |

«Svenske samer er ikke svensker» Og Aili er ikke nordmann

Keskitalo

Ikke nordmann:

Den norske sametingspresident Aili Keskitalo er meget bekvem med å være same og norsk medborger. Men nord«mann» er hun definitivt ikke.

(Foto: Stein Torger Svala)

AV STEIN TORGER SVALA

Sverigedemokratenes partisekretær Björn Söder har uttalt at samer og tornedalsfinner tilhører en annen nasjon, melder SVT Sápmi. Den samiske folkerettsjuristen Mattias Åhrén er langt på veg enig. – Jeg blir personlig nesten mer bekymret når alle andre partier fra høyre til venstre tar debatten og sier at samer er svensker, for det er vi ikke, sier han til SVT. Han begrunner dette med at det er derfor samene har Sametinget, rett til utdanning på eget språk og spesielle rettigheter i naturen de har brukt i uminnelige tider. Åhrén mener det faktisk er farligere å argumentere for at samer er svensker. – Fordi det leder til assimilering og til slutt til at den samiske kulturen forsvinner, mener han.

Uttalelsen fra den svenske partisekretæren Söder har vekket debatt i Sverige. Sametingslederen, Håkan Jonsson og det svenske FN-forbundets leder Aleksander Gabelic samt diskrimineringsombudet mener dette leder til at samer og andre grupper diskrimineres og særbehandles i det svenske samfunnet. Mattias Åhrén mener det finnes to former for diskriminering. – En del er at alle skal behandles likt, men fra et samisk- og urfolksperspektiv så er den andre dimensjonen at forskjellige behandles forskjellig. Mye viktigere at om man har en kulturell bakgrunn som er forskjellig fra majoritetsfolkets, sier juristen og peker på at det er forskjellen som gir rettigheter til tradisjonelle land- og vannområder. Og til utdanning på eget språk.

Den norske sametingspresidenten er ikke nord-«mann», men same og medborger i det flerkulturelle Norge. Aili Keskitalo er klar på forskjellen i identitet og statsborgerskap, og lar seg ikke definere som verken nordmann eller «mann». – Det jeg skal være tydelig på er at samer er et folk, sier sametingspresidenten. – De av oss som oppfatter oss som samer har jo en annen oppfattelse av identitet enn mange nordmenn har, sier hun, og vektlegger at det er opp til den enkelte å definere seg som nordmann eller ikke. – Jeg er både norsk og samisk. Jeg oppfatter meg som en same som også er norsk statsborger, og en del av det norske fellesskapet. Jeg synes det er viktig å skille på dette med å være borger i det norske samfunnet, og det å ha en norsk etnisitet. For det er ikke det samme, poengterer hun.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 18.12.2014 |

Lakselv: Stjernetreff på konsert

Mari og Tara

stjernemøte:

Verdensstjernen Mari Boine gratulerer den gryende stjernen Tara med en flott konsert, og spår Tara en lysende sangkarriere.

(Foto: Sonja E. Andersen)

AV SONJA E. ANDERSEN

En fullsatt kirke møtte Tara da hun åpnet sin egen julekonsert i hjembygda Lakselv med kjente juletoner. – Litt skummelt, men godt å bli tatt imot med åpne armer. Her synger du til publikum, mens i Idol synger du til kamera, sier Tara etter konserten tirsdag og smiler lettet. Med eget dyktig band i ryggen leverte Tara et bredt repertoar, som også besto av annet enn typiske julesanger og salmer. Men det er de tradisjonelle julesangene som gir folk flest julestemning,  og også her syntes Tara å innfri. Hun fikk nesten til fulle vist hvilket spekter stemmen hennes dekker, og ingen av dem som var til stede bør være i tvil om at styrke og klang har denne unge stemmen rikelig av.

Og hjembygda støttet opp om sin gryende stjerne med å fylle godt opp benkeradene i kirkerommet, der 240 av dem betalte billett for å høre Tara synge på hjemmebane. Med seg hadde Tara musikere Irene Persen, Knut Eilif Bakkevold, Tone Josefsen Hove, Jens Luehr, Hugo Barbala og Bjørn Arne Johansen. Søstrene Christina (9) og Victoria (10) Mikalsen syntes det var en nydelig konsert og at Tara er veldig flink å synge. Pappa Ola Mikalsen bekrefter at døtrene er skikkelig Tara-fans, og at de var ivrig å følge med på Idol. Etter konserten ble Tara også gratulert av verdensstjernen Mari Boine. – Hun er veldig flink. Tenk å ha sin egen julekonsert som 17-åring, sa en smilende Mari til Ságat.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 18.12.2014 |

Nesseby: Ordfører sa nei til lønnstillegg

Store

HAR TIL SALT I SUPPA:

Ordfører Knut Store kunne glede seg over kaffe og kaker etter at han sammen med resten av kommunestyret hadde fått budsjettet vel i havn – og han måtte konstatere at det ikke blir lønnsøkning neste år.

(Foto: Torbjørn Ittelin)

AV TORBJØRN ITTELIN

Ordfører Knut Store i Nesseby anmodet sine egne partifeller i Arbeiderpartiet om å stemme ja til forslaget om at han ikke skal ha lønnsøkning i 2015. Det var først Høyres Tor Gunnar Henriksen som i budsjettbehandlingen for neste år la frem et forslag om at ordførergodtgjørelsen skulle reduseres. Utgangspunktet for Nesseby-ordføreren er at han til enhver tid skal ha 85 prosent av lønna til en stortingsrepresentant. Henriksen foreslo denne ned til 80 prosent for neste år. Jarle Andreassen (Frp), som selv har vært ordfører, la frem forslag om en «mellomløsning». Han foreslo at ordførerlønna for 2015 fryses på dagens nivå, det vil si ikke noen lønnsøkning neste år.

Ordfører Knut Store inntok deretter talerstolen og oppfordret sine partifeller i Ap til å støtte Andreassens forslag om «lønnsfrys». Ved avstemmingen ble det klart at Henriksens forslag om 80 prosent falt mot administrasjonens forslag om fortsatt 85 prosent, mens Andreassens forslag fikk full tilslutning da den ble satt opp mot administrasjonens forslag. – Jeg har ingen problemer med at jeg ikke får lønnsøkning neste år, sier Store. Ordførerlønna i Nesseby er i dag på 735.000 kroner. Lønna til ordføreren var det eneste som var oppe til diskusjon da budsjettet for 2015 og økonomiplanen for perioden 2015-2018 ble behandlet i kommunestyret tirsdag.

Dette har i hovedsak sammenheng med at Nesseby har en ordning der formannskapet, sammen med administrasjonen, gjennom arbeidsmøter jobber frem budsjettet, og det hele fremstår som ferdig diskutert når man kommer til kommunestyret. Jarle Andreassen kunne fortelle at ordningen med at formannskapet jobber frem budsjettet sammen med administrasjonen er 20 år gammel. – Vi startet med dette i 1995, og jeg mener vi gjennom denne prosessen også i år har kommet med et nøkternt og godt budsjett, sa politiker-veteranen, som har sagt nei til å stille til valg for en ny periode. – Dette var nok siste gangen jeg var med på behandlingen av budsjettet, sier han.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 18.12.2014 |

Porsanger: AP vil fjerne «daukjøtt» for å berge skolene

Skanke, Borch og Johnsen

vil gjøre strukturelle endringer:

Selv om skolene også må ta sin skjerv, tar Mona Skanke, Aina Borch og Torkjell Johnsen rådmann Gunnar Lillebos oppfordring om «større strukturelle grep innenfor alle tjenesteområder» på alvor. Arbeiderpartiet foreslår å opprette et omstillingsutvalg som skal gjennomgå hele kommunestrukturen for å finne innsparinger, blant annet gjennom å fjerne antall ansvarsområder og kutte bort daukjøtt i kommunen.

(Foto: Bjørn Arne Johansen)

AV BJØRN ARNE JOHANSEN

Den totale tiltakslista til AP trekker ned budsjettet med 19,23 millioner kroner. Dette uten å legge ned distriktsskolene eller Ájanas barnehage. Men oppvekstsentrene i Billefjord og Børselv må tåle kutt i sine budsjetter med henholdsvis 500.000 kroner og 350.000 kroner. Skolen i Lakselv mister 2,5 millioner kroner. – Vi gjør disse tiltakene fordi vi mener det er feil å gjøre så dramatiske strukturelle endringer for en forholdsvis stor del av befolkningen uten å ha tilstrekkelig informasjon om konsekvensene, forklarer APs ordførerkandidat, Aina Borch til Ságat. – Legger man ned distriktsskolene kan man potensielt tape millioner av kroner i fremtidige skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten. Det handler om at folk skal få bo der de ønsker. Vi har sterke signaler om at folk ønsker å bosette seg i distriktene. Og skolene er for store til å legges ned nå, sier Borch.

Porsanger Arbeider­parti planlegger å spare 2 millioner kroner ved å opprette et omstillingsutvalg som skal gjennomgå hele kommunen med finkam og kutte bort overflødige stillinger og ansvarsområder.  VEt omstillingsutvalg skal finne innsparinger på minst to millioner kroner til neste år. Tanken er å kartlegge og iverksette tiltak for å effektivisere kommunen med tanke på færre ansvarsområder, færre enheter i en ny struktur. – Vi ønsker en gjennomgang av kommunen sammen med sektorlederne og avdelingslederne. Vi er god på veldig mange områder, blant de mest effektive i landet på noen områder, men spørsmålet er likevel om vi gjør de riktige tingene, forklarer Borch.

Ideen har AP fått fra rådmann Gunnar Lillebo, som innledningsvis i siste tertialmelding konkluderer at man på grunn av fremtidige utfordringer må «ta større strukturelle grep innenfor alle tjenesteområder». Skanke mener man må bort fra ostehøvel-prinsippet i budsjettsammenheng og gjøre endringer på rammenivå. En del av prosessen er å innføre streng budsjettkontroll for hver enkelt leder med budsjettansvar. – Vi må ta i bruk verktøy vi ikke bruker i dag. Vi må ha månedlige rapporteringer av budsjettet. Hvor mange ledere har ansvar for budsjettet og hvor mange deler består budsjettet av? sier Skanke.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 17.12.2014 |

/assets/images/reklame/Davvi_26_11_2014.gif
/assets/images/70_000_bingo_2.jpg
/assets/images/eAvis.gif

google plusfacebooklinkedintwitteremail