logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Tana-nytt

Tana kommune

Smånytt fra Deatnu-Tana.
Se forøvrig www.tana.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Sliter i Austertana

Austertana skole rapporterer om et forventet underskudd på rundt 50.000 kroner. Kostnadene til skolens og barnehagens datasystemer er cirka 30.000 kroner høyere enn beregnet. 

«Vi vil begrense antall maskiner i desember slik at denne utgiften reduseres neste år. Det er i tillegg umulig å drive skolen og barnehagen forsvarlig uten å ta inn vikarer når flere av de ansatte er borte. Skolen har blant annet tre lærere som har krav på en ekstra friuke, uten at vi har dekning for dette på budsjettet», står det å lese i rapporten Austertana skole har sendt inn, og som skal behandles under økonomirapporten i formannskapet torsdag. 

| 20.08.2014 |

Trimkasse i Sirbmá

Nå er trimkassen flyttet til Suttesádjatjávri i Sirma. Du finner stien ved å følge skiltet «kultursti» fra E6 og opp boligfeltet. På toppen av boligfeltet følger man jordbruksveien. Stien kan karakteriseres som lett med en svak stigning de første 300 meter. 

I tillegg kan det opplyses at Sirma IL har en grillhytte ved vannet. 

– Husk å ta med «en gave», og inviterer du noen på felles aktivitet så tilkjennegi hvem som skal kontaktes. Vi setter ut informasjon om hvor neste turområdet er hver onsdags morgen, forteller Britt-Hjørdis Somby-Solaas i Tana kommune.

 

| 19.08.2014 |

Disp til elgjakt

Jaktlaget til Seppo Sottinen har fått disp fra motorferdslesforbundet i forbindelse med elgjakta. 

De får kjøre til to leirplasser. Leirplass 1: Fra Rv 895 ved Vuopp - etter Vuoppejohka kjørespor (som går til Skalvejavri/Nurki) - høyde 278 - rett linje til høyde 240 - derfra kjørespor til Øvre Lakta - leirplass 1 (merket på kart).

Leirplass 2: Fra Alleknjarg - etter kjørespor til Savetvarri - derfra etter reindriftas vedlikeholdsløype til Niilodædnoluobbal- leirplass 2 merket å kart .  

De får også kjøre etter løype 11 Àlleknjarga - Savetjávri - Savetvárri. Tillatelsen gjelder for atv, tilsammen 6 turer frem til 31. oktober i år.

 

| 16.08.2014 |

Snart dispmøte

Det neste møtet i dispensasjonsutvalget i Tana er onsdag 20. august. Søknadsfrist til dette møtet er satt til 15. august, det vil si i dag fredag.

| 15.08.2014 |

Avslutning på idrettsleker

Førstkommende lørdag 16. august avvikler Sirpmá VS/Sirma IL avslutning av sommerens DNB idrettsleker, på gressbanen Allaroavvi stadion
Alle barn og ungdommer med familie ønskes velkommen.
I sommer har laget avholdt 15 DNB idrettsleker på gressbanen i Sirma. Nyklipt bane fungerer godt som friidrettsbane og alle får god plass. Man prøver flere friidrettsøvelser. Barn fra 0-7 år trener gjennom den faste friidrettsløypa med mange apparater og viser hvor gode de har blitt med spentshopp, hekkeløp, hastighetssteg, kast, løp, lengde med fart
For de fra i aldersspennet 8-16 er det siste mulighet for å ta idrettsmerk­et eller forbedre sitt friid­retts­merke og øvelsene er løp 60 meter, 200 meter, lengde uten tilløp, lengde med tilløp, kast liten ball og kast kule. Siste øvelse er stafett.Kanskje er det noen tilskuere også som vil prøve seg på stafett mot de minste og ungdommene? frister laget.
Det blir avslutning med medaljer for deltakerne. bestilling av friidrettsmerket blir gjort etter denne dagen. Alle barn og ungdom som har vært med eller vil bli med denne dagen vil få DNB idrettsleker sine deltakergaver.

| 14.08.2014 |

Vil måle opp eiendommen

Tove M. Kolstrøm har bedt Tana kommune om klarlegging av eksisterende grenser, eventuelt grensepåvisning, for sin eiendom i Lyngveien 16 i Tana bru. Hun fester eiendommen, som er 1,2 dekar stor.

 

| 13.08.2014 |

Mer vei åpnet på Ifjordfjellet

4,2 kilometer av den nye veien over Ifjordfjellet, fylkesvei 98, i Finnmark åpnet for trafikk onsdag den 6. august.

Strekningen går fra kommunegrensen Gamvik/Tana til Suolojavri i Tana. Noe arbeid står igjen før veien er helt ferdig. Entreprenør Mesta skal blant annet asfaltere noen avkjørsler og sette opp rekkverk.

Arbeidet ventes avsluttet i slutten av september. Frem til da er hastigheten redusert til 50 km/t.

– Fortsatt foregår det arbeid på, og ved siden av veien. Derfor må hastigheten være redusert. Når Mesta er ferdige blir fartsgrensen 80 kilometer i timen, sier byggeleder Haile Hansen til nettstedet at.no, nettstedet for maskin- og transportteknikk.

 

| 12.08.2014 |

Skolestart i Sirpmá

Skoleruta for Sirma skole/Sirpmá skuvla viser at skolen starter onsdag 13. august, altså kommende onsdag.

 

| 09.08.2014 |

Skiskytterne har ferie

Skiskytterne i Tana tok ferie i mai. Treningene starter opp igjen nå til høsten.

 

 

| 08.08.2014 |

Støtte­søknader sendes via portal

Tana kommune melder om at søknader om støtte fra næringsfondet skal nå sendes via internett www.regionalforvaltning.no

Søkere må registrere seg med brukernavn og passord. Fra portalen på www.regionalforvaltning.no kan ny søknad opprettes, utarbeides og sendes inn.

Anmodning om utbetal­ing samt rapportering skal heretter også skje via denne internettportalen.

Det finnes en skritt for skritt bruksanvisning på nettportalen. Tana kommune v/ planlegger Frans Eriksen er behjelpelig med å gi veiledning til hvordan søknaden skal fylles ut.

Retningslinjene for nær­ingsfondet og søkerveiledningen gjelder fortsatt.

Tana kommune har fått 600.000 kroner fra fylkeskommunen til kommunalt næringsfond for 2014. Et av vilkårene for støtten er at søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no.

 

| 07.08.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail