logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Tana-nytt

Tana kommune

Smånytt fra Deatnu-Tana.
Se forøvrig www.tana.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Mye virksomhet i menigheten

Tana menighet har hatt en driftig år i fjor. I rapporter­ingsperioden 2013 for Polmak og Tana menighetsråd/kirkelig fellesråd er tiltak innen trosopplæring, diakoni, konfirmasjon og kirkemusikk både videreutviklet og videreført.

Samarbeidsprosjektet med kommunens hjelpetjeneste om drift av onsdagsklubben er også videreført. Ny liturgi som ble innført i 2012, er videreført i 2013. 

Av større prosjekter i perioden nevnes, innkjøp av Ecclesia kirkegårdssytem med kursing av ansatte og kartlegging av graver i kommunen. Renovering av Austertana kirke etter vannlekkasje. Samt oppstart av planprosess for bygging av kirke ved Tana bru.

| 30.07.2014 |

Kjørte uten gyldig førerkort

En mann på 23 år ble kontrollert av UP sist onsdag. Det viste seg at han kjørte bil uten å inneha gyldig førerkort. Forholdet anmeldes, opplyser politiet.

| 29.07.2014 |

Inviterer til fotballcup

Tana ballklubb er allered­e nå ute med invitasjon til årets høstturnering i Tana. Datoen for årets turnering er satt til lørdag 30. august, med påmeldingsfrist fem dager tidligere.

Turneringer går på den nye banen i Tanabru, og klassene det spilles i er mygg, minigutter/jente, lille­jenter og lillegutter. Arrangøren kan skilte med fire til fem kamper per påmeldte lag og premier til samtlige.

 

| 26.07.2014 |

Tilskudd til barnehage

Tana bru barnehage har søkt fylkesmannen om tilskudd til landbruksrelatert undervisningsopplegg for 2014-2015.
«Fylkesmannen i Finnmark tildeler Tana bru barnehage, Tana kommune, midler til landbruksrelatert undervisningsopplegg med inntil 50 % av kostnads­over­slag inntil 15.000 kroner for barnehageåret/skoleåret 2014/2015. Midlene skal brukes i forbindelse med gårdsbesøk», skriver fylkesmannen i et brev til barnehagen.
Det godkjent kostnadsoverslaget inneholder både gårdsbesøk og transport til gårdsbesøk for antall barn i barnehagen.

| 25.07.2014 |

Fire tatt i kontroll

Utrykningspolitiet har hatt kontroll på strekningen fra Vadsø til Tana tirsdag. Etter dette har de utstedt fire forenklede forelegg som følge av for høy fart.

| 24.07.2014 |

Grønt lys for miljøtiltak i Båteng

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har søkt Tana kommune om tillat­else til å utføre miljøtiltak i Båteng. 

«Det er i dag flere strekninger langs Tanaelva som har behov for miljøforbed­ringer. Tiltak som gjennomføres av NVE bidrar til å etablere nye vegetasjonsbelter. De har først og fremst sett på eldre erosjonssikringsanlegg ved elva som mangler vegetasjon. Et slikt miljøtiltak som er søkt om i Båteng vil ikke være til skade for dyrelivet, elva eller jordbruket. Tana kommune ser på et slikt miljøtiltak som et positivt og viktig arbeid for å vedlikeholde vegetasjonen rundt Tanaelva», skriver Tana kommune i et svarbrev til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Brevet er undertegnet av avdelingsleder Svein Ottar Helander i utviklingsavdel­ingen i Tana kommune. 

| 23.07.2014 |

Jobber på anlegg

Piera Jon Heaikka Asllat Holm har fått seg jobb gjennom Ung Jobb-systemet til Tana kommune, og nå søker oppdragsgiver, Sirma IL om utbetaling av lønnstilskudd. Idrettslaget søker om 2.500 kroner i tilskudd fra kommunen.

Piera Jon Heiakka Asllat Holm er ansvarlig for gressklipping av fotballbanen, Allaroavvi stadion i Sirbmá. Han skal også holde ryddig anlegget inkludert bygning­ene gjennom sommersesongen. Han skal hjelpe til med forefallende anleggsarbeider etter avtale med anleggsgruppa. I tillegg skal han jobbe med arrangementer som idrettslaget har i sommer. 

 

| 22.07.2014 |

Støtte til sikring

Tana kommune søkte i fjor om statlig medvirkning til sikring av Seidastryket. Nå, 9 måneder etter, foreligger svaret fra Miljødirektoratet. Tana kommune ønsker at området tilrettelegges som friluftsområde for allmennheten.

«Søknaden tilfredsstiller de kriteriene som er satt for tildeling av statlige midler, og Miljødirektoratet gir med dette signal om at vi ønsker å medvirke til sikring av området for allmennhetens friluftsliv», skriver Miljødirektoratet i et brev til Tana kommune. 

De ber til sist om en takst på området før de tilkjennegir sitt økonomiske bidrag.

 

| 19.07.2014 |

Klart for maraton

Tana Maraton 2014 er rett om hjørnet, nærmere bestemt førstkommende lørdag. Da kan de løpeglade finnmarkinger menge seg med finske løpere i en løpsopplevelse langs Tanadalen på finsk side. 

I tillegg til vanlig maratondistanse er det også åpnet for halvmaraton og kvartmaraton. Løpet går mellom Utsjok og Nuorgam. 

 

| 18.07.2014 |

Utvidet permisjon

Kommuneoverlege Lars Kristian Kvalheim har fått utvidet sin permisjon fra jobben sin i Tana kommune med ett år. 

– Kvalheim har fått utvidet permisjon. I hans sted vil Anders Hoel Gabrielsen fortsette som kommune­over­lege i Tana i permisjonsperioden, forteller kommunalsjef for helse og omsorg i Tana kommune, Anu Saari, til Ságat.

 

| 17.07.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail