logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Tana-nytt

Tana kommune

Smånytt fra Deatnu-Tana.
Se forøvrig www.tana.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Dalut AS

Dalut AS, Per Andreas Holm, har søkt fra kommunens primærnæringsfond om støtte til bedriftsutvikling og investeringer. Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget vedtok å gi tilskudd til Dalut AS for investeringer i forbindelse med etablering av egen virksomhet. Holm får tilskudd inntil 70.000 kroner.

| 25.04.2014 |

Arrangeres for 13. gang

Isfiskekonkurransen på Liŋkunjávri i Tana, som Holmesund og Gardak Bygdelag står for, ble for første gang arrangert i 2001, i år blir den arrangert for 13. gang. Siste lørdag i april er fast dato for isfiskekonkurransen. Hovedpremien er en Venorgamme. Noen av de øvrige premiene er valgfri skuterdress fra Tana Scooter og MC, pakkslede med to bensinkanner, HMK ryggsekk med spade og søkestav, isbor, musikkspiller/radio, grill, bensinkanne, duottar pesk fra Frode Utsi, rødspritbrenner med mer.
Styreleder i Holmesund og Gardak bygdelag Tormod Nilsen, skriver på Facebook at det går rykter om at isfiskekonkurransen er flyttet til Svanevann. Dette avkrefter Nilsen tvert.

| 24.04.2014 |

Lovlydige på skuter

Politiet i Tana og reinpolitiet  har i løpet av påsken, ved to anledninger, kontrollert skuterførere i kommunen. Lørdag 19. april kontrollerte politiet 17 førere, hvorav ett gebyr ble utstedt grunnet manglende hjelm.
Onsdag 16. april var det reinpolitiet som var ute på tur i en utmarkskontroll. på Tana og Seidafjellet, uten å måtte komme med noen reaksjoner.

| 23.04.2014 |

Fremdeles på topp

Ole Henrik Somby var en meget lovende junior som skiskytter, men har nå trappet ned satsingen. Likevel var han god nok til å sikre seg gull i herreklassen under Finnmarksmesterskapet i skiskyting i Tana denne helgen.
Han gikk inn til tiden 21.29 etter å ha skutt på seg en bom på første skyting, og tre bom på andre skyting. I mål var Somby litt over fire minutter før Ronny Isaksen fra Båtsfjord som skjøt på seg i alt sju bom i lørdagens konkurranse.

| 16.04.2014 |

Åpen for fri ferdsel

Fylkesmannen informerer Tana kommune om at de har åpnet skuterløype 14 for fri ferdsel fra og med den 16. april ved Alleknjárgløypa, fra Savetjávri/Skivann til Skálvejávri (løypeslutt). Dette innebærer at hele Alleknjárgløypa er åpen for fri ferdsel fra denne datoen. Det er reinbeitedistrikt 7 v/Frode Utsi som har varslet fylkesmannen om at skuterløypa kan åpnes igjen.

| 15.04.2014 |

Kompetanseløftet

Hvert år tilbyr helse- og sosialavdelingen under fylkesmannen i Finnmark tilskudd til kompetanseheving av kommunens personell i helse-, pleie- og omsorgstjenesten.
Hovedmålet med kompetanseløftet er å sikre omsorgssektoren tilstrekkelig ved kompetente og stabil bemanning. De vil blant annet øke bemanningen, øke det formelle utdanningsnivået og skape større faglig bredde. Til den enkelte kommunen skal tilskuddet bidra med at flere voksne og ansatte i kommunen tar utdanning.

| 12.04.2014 |

Utbygging av fibernett

I forbindelse med kommunens prosjekt «Bedre muligheter for tilgang til digitale tjenester i Tana» planlegger de å utvide fibernettet i kommunen. De mener at tilbudet i dag ikke er tilfredsstillende ved at den har lav kapasitet og tilgjengelighet. Kommunen har dermed et ønske om å søke fra Post- og teletilsynet om finansiering til å bygge ut fiber til innbyggere, næringsliv og offentlige institusjoner i områder det ikke er fiber. Områder det er snakk om er strekningen fra Tana Bru til Landbruksskolen/Langnes, fra Sandlia til Austertana (Leirpollen) og fra Rustefjelbma til Sjursjok. Totalt er det 500 kunder.
I forbindelse med søknaden ønsker kommunen at innbyggerne i de aktuelle områdene skal gi høringsuttalelse til utbyggingsplanene. Frist for å levere innspill er 7. mai.

| 11.04.2014 |

Bolig i Diddigeaidnu

Mats Eikeland har søkt om tillatelse til å oppføre tomannsbolig i Diddigeaidnu i Tana bru. Området er regulert til enebolig og småhusbebyggelse. Søknaden fra Eikeland inneholdt en søknad om tillatelse til å fylle opp tomta til et høyere nivå. Tana kommune har vedtatt å gi Eikeland tillatelse til å bygge tomannsbolig, men ikke fylle opp tomten.
Ansvarlig søker er Stema Byggebistand AS. De har ansvarsrett for prosjektering og kontroll av prosjektering for plassering av bygget.

| 10.04.2014 |

Rasfare på løype

Scooterløype nummer 13 fra Austertana til nordenden av Hanavann er stengt på grunn av snerasfare i området.

| 09.04.2014 |

Hylle til besvær

En avdanket hylle fra biblioteket i Tana har i lengre tid skapt forundring og sjenanse for ansatte ved NRK Sápmis distriktskontor på Miljøbygget. Journalist Eilif Aslaksen har forhåpninger om at hylla, med tiden, selv vil ta seg til Gassanjárga avfallsplass. Biblioteksjef Ragnhild Måsø bedyrer at hun har orientert kommunens tekniske avdeling, men hittil altså uten nevneverdig resultat.

 

| 08.04.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail