logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Tana-nytt

Tana kommune

Smånytt fra Deatnu-Tana.
Se forøvrig www.tana.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Brann i garasje

Søndag ble det meldt om en brann i en garasje i Tana kommune. Brannen ble slukket av garasjeeier. 

Politiet opplyser på sin twitterside at de vil etterforske saken på vanlig måte, etter at de søndag rykket ut i forbindelse med brannen. Også brannvesenet rykket ut i forbindelse med garasjebrannen.

| 23.12.2014 |

Ring 02800 ved viltulykker

Det er mye vilt langs vegene og vi er nå inne i en årstid med stor fare for viltulykker langs våre veier. Tana kommune oppfordrer alle til å vise stor forsiktighet. Skulle en ulykke inntreffe, anbefaler de å ringe politiet på telefonnummer 02800. Det samme gjelder dersom man observerer vilt som er skadet av andre årsaker eller som er syke. Politiet vil i etterkant ringe videre til blant annet kommunens ettersøkslag, som har ansvaret for å ettersøke og avlive dyr.
Tana kommune har organisert sitt ansvar for ettersøk av skadet vilt i et eget ettersøkslag, og ikke gjennom en «viltnemnd». Ettersøkslaget har døgnkontinuerlig vakt og nås gjennom en henvendelse til politiet.

| 20.12.2014 |

Fredning ved Sommervann

Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) har svart på et brev av 18. november 2014 fra Riksantikvaren angående fredning av byggene på eiendom gnr 16 bnr 1 fnr 5 ved Sommervann i Tana kommune tilhørende Østfinnmark politidistrikt.
FeFo forutsetter at festekontrakten av 13. juli 2006 løper som normalt med fester som ansvarlig for byggene på eiendommen. FeFo uttaler at de som grunn­eier dermed ikke vil påta seg noen kostnader i forbindelse med vedlikehold eller andre kostnader som eventuelt vil påløpe.

| 19.12.2014 |

Nisseparty på Blue X

Fredag klemmer utestedet Blue X i Tanabru til med årets nisseparty. Det blir premie til beste nissemann eller -dame. Ta på deg nisselua pluss annet utstyr og kom, oppfordrer arrangøren. De vil sette ut litt stæsj på bordene - så blir det så koselig. Grøten blir imidlertid å mangle.

| 18.12.2014 |

Feil med kommunale fakturaer

Tana kommune har oppdaget at en del har fått dobbelt sett av faktura for kommunale avgifter 4. kvartal. De som dessverre har fått tilsendt to fakturaer, bes kaste den ene.
Kommunen beklager så mye denne feilen.

| 17.12.2014 |

Åpne isveger

Sist fredag ble isvegene over Tanaelva ved Polmak og mellom Harrelv/Rustefjelmba åpnet. Fartsgrensen er 30 km/t.

| 16.12.2014 |

Tanagufsen i morgen

Tanagufsen arrangeres i morgen 14. desember på Seida skistadion. Skirennet går i klassisk stil. Per sist onsdag var det kjørt opp klassisk spor og det meldes om brukbare forhold i traseen. Noe kvist stikker opp enkelte steder, men løypemannskapet jobber iherdig for å få optimale forhold til sesongåpningen i Øst Finnmark.

| 13.12.2014 |

Data­opplæring for eldre

I opplæringslovens § 4A-1 heter det bl.a. at voksne som «treng grunnskoleopplæring» har rett til slik opplæring så fremt de ikke har rett til videregående opplær­ing etter § 3-1.

Kunnskapsdepartementet har i tolkingsbrev av 16. september 2011 til Utdanningsdirektoratet utdypet forholdet til voksnes behov for opplæring i digitale ferdigheter. Dette fremkommer:

«En særlig utfordring knytter seg til den grunnleggende ferdigheten å kunne bruke digitale verktøy. Dette fordi IKT ikke er et eget fag, men er integrert i læreplanene/kompetanse-målene for det enkelte fag», heter det.

På bakgrunn at dette vil Tana pensjonistforening be om at dataopplæring for voksne/eldre uten slike kunnskaper, tas inn i kommuneplanens handlingsdel allerede fra 2015. Dette fordi de er bekymret for at mangel på slike kunnskaper hemmer deltagelse i samfunnslivet/organisasjonslivet på viktige områder for altfor mange voksne/eldre.

| 12.12.2014 |

Julemarked i Polmak

Førstkommende lørdag 13. desember arrangeres det julemarked på Polmak grendehus. Det blir salg av kunst- og håndverksprodukter, sølvsmykker, urteprodukter, selskinn- og reinskinnsprodukter, strikkede klær og strikkede sameluer, tovet ull og villsauprodukter. Det legges opp til salg av kaffe og middag og arrangør er Polmak bygdelag.

| 11.12.2014 |

Muligheter i landbruket

Tana videregående skole i Bonakas melder om at direktør Rolf Rødven fra Bioforsk Nord på Holt besøkte skolen på mandag. Der holdt han et spennende foredrag om mulighetene i Nord-Norsk landbruk og hva de jobber med på Bio­forsk. Elevene på vg2 og vg3 landbruk fikk kanskje også noen ideer om utdanningsmuligheter.
Det kom et konkret forslag fra en av elevene om at det måtte være fint med utplasseringsplass på Bioforsk når det pågår feltarbeid der.

| 10.12.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail