logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Tana-nytt

Tana kommune

Smånytt fra Deatnu-Tana.
Se forøvrig www.tana.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Fremdeles på topp

Ole Henrik Somby var en meget lovende junior som skiskytter, men har nå trappet ned satsingen. Likevel var han god nok til å sikre seg gull i herreklassen under Finnmarksmesterskapet i skiskyting i Tana denne helgen.
Han gikk inn til tiden 21.29 etter å ha skutt på seg en bom på første skyting, og tre bom på andre skyting. I mål var Somby litt over fire minutter før Ronny Isaksen fra Båtsfjord som skjøt på seg i alt sju bom i lørdagens konkurranse.

| 16.04.2014 |

Åpen for fri ferdsel

Fylkesmannen informerer Tana kommune om at de har åpnet skuterløype 14 for fri ferdsel fra og med den 16. april ved Alleknjárgløypa, fra Savetjávri/Skivann til Skálvejávri (løypeslutt). Dette innebærer at hele Alleknjárgløypa er åpen for fri ferdsel fra denne datoen. Det er reinbeitedistrikt 7 v/Frode Utsi som har varslet fylkesmannen om at skuterløypa kan åpnes igjen.

| 15.04.2014 |

Kompetanseløftet

Hvert år tilbyr helse- og sosialavdelingen under fylkesmannen i Finnmark tilskudd til kompetanseheving av kommunens personell i helse-, pleie- og omsorgstjenesten.
Hovedmålet med kompetanseløftet er å sikre omsorgssektoren tilstrekkelig ved kompetente og stabil bemanning. De vil blant annet øke bemanningen, øke det formelle utdanningsnivået og skape større faglig bredde. Til den enkelte kommunen skal tilskuddet bidra med at flere voksne og ansatte i kommunen tar utdanning.

| 12.04.2014 |

Utbygging av fibernett

I forbindelse med kommunens prosjekt «Bedre muligheter for tilgang til digitale tjenester i Tana» planlegger de å utvide fibernettet i kommunen. De mener at tilbudet i dag ikke er tilfredsstillende ved at den har lav kapasitet og tilgjengelighet. Kommunen har dermed et ønske om å søke fra Post- og teletilsynet om finansiering til å bygge ut fiber til innbyggere, næringsliv og offentlige institusjoner i områder det ikke er fiber. Områder det er snakk om er strekningen fra Tana Bru til Landbruksskolen/Langnes, fra Sandlia til Austertana (Leirpollen) og fra Rustefjelbma til Sjursjok. Totalt er det 500 kunder.
I forbindelse med søknaden ønsker kommunen at innbyggerne i de aktuelle områdene skal gi høringsuttalelse til utbyggingsplanene. Frist for å levere innspill er 7. mai.

| 11.04.2014 |

Bolig i Diddigeaidnu

Mats Eikeland har søkt om tillatelse til å oppføre tomannsbolig i Diddigeaidnu i Tana bru. Området er regulert til enebolig og småhusbebyggelse. Søknaden fra Eikeland inneholdt en søknad om tillatelse til å fylle opp tomta til et høyere nivå. Tana kommune har vedtatt å gi Eikeland tillatelse til å bygge tomannsbolig, men ikke fylle opp tomten.
Ansvarlig søker er Stema Byggebistand AS. De har ansvarsrett for prosjektering og kontroll av prosjektering for plassering av bygget.

| 10.04.2014 |

Rasfare på løype

Scooterløype nummer 13 fra Austertana til nordenden av Hanavann er stengt på grunn av snerasfare i området.

| 09.04.2014 |

Hylle til besvær

En avdanket hylle fra biblioteket i Tana har i lengre tid skapt forundring og sjenanse for ansatte ved NRK Sápmis distriktskontor på Miljøbygget. Journalist Eilif Aslaksen har forhåpninger om at hylla, med tiden, selv vil ta seg til Gassanjárga avfallsplass. Biblioteksjef Ragnhild Måsø bedyrer at hun har orientert kommunens tekniske avdeling, men hittil altså uten nevneverdig resultat.

 

| 08.04.2014 |

Portrett av Áillohaš

Nils-Aslak Valkeapää, eller Áillohaš som han også er kjent som, var en multikunstner som både skrev bøker og var musiker, joiker og billedkunstner. Hans mest kjente verk er Solen, min far (Beaivvi áhčážan).
Nå har Beaivváš, i samarbeid med Kansallisteatteri (Finsk nasjonalteater) og Ruska Ensemble, laget portrettforestilling av Valkeapää sitt liv fra da han var en liten, følsom og drømmende gutt til å bli bærer av et av de største navnene i Sápmi. Forestillingen vises rundt omkring i Sápmi, og på lørdag vises forestillingen på Tana miljøbygg. Handlingen i forestillingen foregår på samisk og finsk, men vil bli tekstet til norsk/samisk/engelsk.

| 05.04.2014 |

Krigsminnemonument

Krigsminnemonumentet som skal plasseres i Rustefjelbma er nå klar til å bygges. Hovedfinansieringen fra Forsvarsdepartementet er i havn, så nå kan kunstneren som skal lage monumentet sette i gang med arbeidet. Avdukingen av monumentet skal skje 24. oktober 2014, med forhåpentligvis hans majestet kong Harald tilstede.

| 04.04.2014 |

Mulig løsning

Det viser seg at løype 3A fra Båteng til Gurteluoppal er en løype som det er vanskelig å få til å fungere. På grunn av manglende grunneiertillatelse og ikke godkjent bruk av kommunal bygdevei, har ikke løype 3A en trasé opp fra Tanaelva.
Kommunen har lagt frem flere forslag på løsning, uten å lykkes med å få tillatelse fra grunneiere.
Derfor har de nå foreslått å lage en løypeforbindelse mellom løype fire i Hillágurra og løype 3A ved Båteng, med en direkte forbindelse til Tanaelva. I tillegg planlegges det en parkeringsplass ved løypestart i Båteng, for de som ikke kommer etter løypa på Tanaelva.
Kart for nytt løypeforslag viser at løypeforbindelsen vil gå fra løype fire (Hillágurra) ovenfor fjøset til Ottar Wigelius i Hillágurra, forbi og ved Gieddejohka, over Váráš vest for Mihkiljeaggi, og deretter vil den møtes med løype 3A i Båteng.
En berørt grunneier har gitt tillatelse til løypa, samt at det er sendt ut ytterligere brev med forespørsel om grunneiertillatelse.
Alt dette kommer frem i høringsdokumentet for forslag til endring i forskrift om skuterløyper i Tana kommune (2014).

| 03.04.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail