logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Tana-nytt

Tana kommune

Smånytt fra Deatnu-Tana.
Se forøvrig www.tana.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Tar i mot lopper

Elevene ved Tana Montessoriskole arrangerer loppemarked. De er tidlig ute, og tar gjerne i mot lopper. Om man har noe man vil gi, kan man ta kontakt med Yvonne Ervik på tlf. 97 77 29 36 for klær og diverse ting, eller Kalle Myrli på tlf. 47 25 50 06 for møbler.

Etterhvert vil det komme mer informasjon om selve loppemarkedet når det nærmer seg.

| 22.11.2014 |

«Den kulturelle spaser­stokken»

Tana kommune tildeler midler i regi av «den kulturelle spaserstokken» med mål om å gi et mangfoldig kulturtilbud til eldre. Nå har de åpnet for søknader på tilskudd til kulturtiltak til eldre.
Midlene skal brukes til kulturtiltak som kommer de eldre til gode, og skal være av profesjonell kulturfaglig kvalitet
Søknadsfrist 24. november 2014 og søknad med program-/prosjektbeskriv­else og kostnads-/finansieringsplan sendes kommunen.

| 21.11.2014 |

Søker støtte til brytestevne

Bryteklubben Tana arrangerer det internasjonale brytestevnet Tana Cup i helga 15.-18. januar 2015. I den forbindelse søker klubben Tana kommune om støtte på 30. 000 kroner
Tana Cup-en blir arrangert for 11. gang i 2015. I alle år har Tana Cup’en vært arrangert som et internasjonalt stevne. Deltakelsen fra utlandet har ti-doblet seg siden starten i 2005. Ingen andre idrettsgrener i Tana klarer år etter år å samle idrettsfolk fra en rekke nasjoner til internasjonalt idrettsarrangement, påpeker klubben i søknaden. Ved Tana Cup 2015 forventer man deltakelse fra åtte nasjoner, 500 brytekamper avvikles fra 35-40 klubber.

| 20.11.2014 |

Søker disp opp Sirma-løypa

Nils Henrik Måsø fra Laksnes søker dispensasjon for to sneskutere for omtransport av gumpi fra Sirma-løypa, 2A, over Suolojávri og over på løype 2A ved Deavkkehanjohka, en strekning på cirka seks kilometer. Grunnen til at omtransportering er nødvendig er at kommunen har anlagt løype 2A via et dalsøkk som ifølge søker kan være vanskelig å passere selv med moderat bagasje. 

«Det sier seg selv at dette dalsøkket vil være umulig å passere med gumpi på slep», anfører Nils Henrik Måsø i søknaden.

| 19.11.2014 |

Farts­kontroll i Seida

Utrykningspolitiet avholdt kontroll i Seida sist fredag formiddag og fire forenklede forelegg ble utstedt på grunn av hastighetsoverskridelser.

| 18.11.2014 |

Vil fjerne fartsdumpene

Tanas politikere behandlet veiplanens handlingsdel under kommunestyremøtet på torsdag. Høyres Kåre Breivik foreslo å fylle mellomrommet mellom fartsdumpene i Ringveien. Forslaget kom fordi man ønsker et større torg og mindre humper.
– Ved arrangement, som for eksempel Tana vintermarked kan man stenge av hele området, sier Kåre Breivik.
 – Jeg ville tatt alle fartsdempere vekk, repliserte varaordfører Hartvik Hansen, Felleslista-Oktasašlista, under debatten. Som mange kanskje vet er han tidligere trafikklærer.
– Nå tenkte jeg ikke å ta alle fartsdempere, i utgangspunktet var det tenkt et aktivitetsområde der. Målet er å få et bedre gatetun, svarte Kåre Breivik. Kommunestyret vedtok å utrede forslaget.

| 15.11.2014 |

Julemesse i Skiippagurra

Skal du sikre deg julegave av det hjemmelagede slaget kan Skiippagurra være stedet på lørdag. Førstkommende lørdag er det nemlig duket for julemesse i Skiippagurra grendehus.
Arrangørene, Skiippagurra bygdelag - Hobbygruppa frister med kafé, samt loddsalg med flotte premier.

| 14.11.2014 |

Kommune­planens handlingsdel

Kommunen skal ha en kommuneplan som omfatter samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivare­ta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktig mål og oppgaver i kommunen.
Handlingsdelen bygger på kommuneplanens samfunnsdel med samme målsettinger og retningslinjer.
Innsatsområdene i langsiktig del er i handlingsdelen blitt til politikkområder og knyttet til politisk organisering i kommunen med vekt på formannskapet og hovedutvalgene. Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 7. desember 2014. Planlagt politisk behandling er lagt til 18. desember i kommunestyret.

| 13.11.2014 |

Førjuls­basar

Lørdag arrangerer 10. klasse ved Seida skole basar med åresalg. Det blir salg av kaffe og kaker. Arrangementet foregår på miljøbygget i Tana bru.

| 12.11.2014 |

Vil fiske med garn

Reidar Pettersen fra Horbmá har søkt kommune om å fiske med garn under isen i Ivveragáldu, Leibejávri og Uccit Laktajávri. Han vil fiske
10 garndøgn i hvert av vannene og anfører i søknaden at det er en gammel familietradisjon som videreføres.

| 11.11.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail