logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Tana-nytt

Tana kommune

Smånytt fra Deatnu-Tana.
Se forøvrig www.tana.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Fem fikk startnummer i Finnmarksløpet

En foreløpig oversikt over påmeldte til Finnmarksløpet 2015 - VM i langdistanse hundekjøring viser at fem kjørere fra Tana har fått startnummer til neste års løp.
Det ble før årets løp satt tak på 60 deltakere på 100-mila og 80 deltakere på 50-mila. Ifølge navnelisten over de som har meldt seg på, og som er innenfor det maksimale antallet i sin klasse, skal disse kjøre:
Helene Gran Øverli, Tom Hardy og Marianne Dahlen på 50-mila.
Dag Broch og Bjørn-Hugo Kristoffersen på 100-mila.
Vi gjør oppmerksom på at det er venteliste på over 20 kjørere på 50-mila og seks kjørere på 100-mila. Dermed kan det bli flere kjørere fra Tana som stiller til start på vinterens vakreste eventyr i Alta den 7. mars 2015.

| 19.09.2014 |

Disp til vedlikehold av hytte

Holmfjell og Gulbojok bygdelag har fått dispensasjon fra motorferdselsforbudet for å kjøre til hytte ved Abborvann. De kan benytte ATV og formålet med kjøringen er transport av bagasje og utstyr i forbindelse med vedlikehold av hytta samt oppsett av utedo.
Traseen de har tillatelse til å følge går fra jordbruksveien i Holmfjell-Gulbojokmyra-Guochaláhtu-videre til hytta ved Abborvann.

| 18.09.2014 |

Besøk fra Kirkenes

Elevene ved Tana videregående skole har holdt på med temaet de har kalt «fra jord til bord».
Som et ledd i dette fikk de forrige mandag besøk av vg1 restaurant- og matfag ved Kirkenes videregående skole.
Ti ungdommer kom fra Kirkenes for å plukke råvarene de skulle benytte i matlaginga.
Elevene fikk gå ut og hente råvarer. Blant disse; gulrøtter, rødbeter, persille­rot, salat, og ikke minst den fantastiske og ernæringsrike grønnkålen. De flotte råvarene ble tatt med hjem til Kirkenes og tilberedt. God mat med lokale råvarer. Til desserten brukte de rips og solbær ved siden av puddingen.
På denne måten fikk elevene ved selvsyn se hvor maten kommer fra, høste selv, tilberede og servere.
Høsten er også tiden for å høste. I økohagen på Tana videregående skole bugner det av grønnsaker og urter for tiden. Alt dette nyttige matvarer i matlaging, noe altså elevene fra Kirkenes har fått se nytten av.

| 17.09.2014 |

God sesongstart for bryterne

Bryteklubben Tana deltok med åtte brytere i årets første brytestevne. Solmund Larsen Cup i Mehamn samlet omkring 80 deltakere.
I de aldersbestemte klassene stilte tanaklubben med tre brytere. Tre gull av tre mulig er veldig bra.
Artor Hagerup vant gull i klassen gutter 15 år - 38 kg, Andreas S. Hansen tok gull i klasse gutter 15 år - 47 kg og Synne M. Haagensen slo til med gull i piker 15 år - 57 kg.
Blant klubbens yngste stilte man med fem brytere: Sara Mariell, Ole Petter og Thor Mahtte Porsanger Anti, Nikita Brills og Tirill Bønå. Alle viser de en fantastisk innsats, og det ble både seiere og tap i kampene.
Bryteklubben Tana stilte som vanlig også opp med flere dommere. Ole Thommy Boine, Frode Gundersen og Kåre Dervola gjorde sitt til at stevnet kunne avvikles på to brytematter. Rapportene sier at de alle dømt godt.
Flere av bryterne fra Tana deltok også på treningssamling, fra torsdag til søndag. Anne Th. Eriksen, AK-54 Vardø, hadde ansvaret for jentene, mens NBFs landslagsjef Fritz Aanes tok seg av guttene.

| 16.09.2014 |

Anbefaler å slå sammen kirkesogn

Etter vel ti års forsøksperiode med sammenslått­e sogn, har Polmak og Tan­a menighetsråd nå anbefalt sammenslåing av de to sogn­ene. 

«Det nye soknets navn er Tana sokn. Soknets navn tilsvarer Tana kommunes navn. Det nye navnet på menighets- og fellesrådet skal være det samme som soknet. Antall medlemmer i det nye rådet: 3 faste medlemmer og 4 varamedlemmer fra hver av soknene, det vil si reduksjon fra dagens ordning. I tillegg deltar soknepresten. Kommunens representant tiltrer ved behandling av fellesrådssaker», lyder meninghetsrådets vedtak. 

Saken legges frem for behandling på menighetsmøter, etter gudstjenesten i Polmak kirke 21. september og Tana kirke 05. oktober. 

Etter menighetsmøtet innhentes uttalelse fra Tan­a kommune. Nord-Hålo­galand bispedømmeråd gjør endelig vedtak om ny sogneinndeling.

| 13.09.2014 |

Større avstander

Miljø-, landbruk og utmarksutvalget (MLU) i Tana kommune har uttalt seg om forslaget til ny motorferdsellov. I den forbindelse uttaler de at de er tilfreds med at det foreslås å videreføre regelen om at det skal være tillatt å raste inntil 300 meter fra løype. 

Men MLU vil gjerne utvide denne grensen, og skriver følgende i sitt høringssvar til Klima- og miljødepartementet;

«Kommunen er også særlig tilfreds med at det foreslås å videreføre regelen om at det skal være tillatt å raste inntil 300 meter fra løypa, men vi vil at den må økes til 500 meter. Kommunen vil og at det i forbindelse med isfiske må kunne kjøres på hele vannet hvor det er løype», skriver Tana kommune i sitt høringssvar til departementet.

| 12.09.2014 |

Været som var

Den varmeste dagen i august måned, torsdag den 7. august ble det målt 29,0 grader på Tana bru målestasjon. Kaldest var det natt til mandag 25. august, da falt temperaturen til -0,2 grader. Det falt 55,5 millimeter nedbør i august måned, noe mere enn i juli da det bare falt 18,9 millimeter nedbør. Gjennomsnittlig temperatur i august var forøvrig 11,7 grader.

| 11.09.2014 |

Ledige tomter

I det nyeste boligfeltet ved Tana bru, Duovvegeaidnu, er det stor etterspørsel etter tomter. Det melder Tana kommune. Fjorten av tomtene er allerede bebygd, mens ytterligere elleve tomter er tildelt eller bortfestet. Samtidig har det vært stor aktivitet i nabofeltet, Luossa- og Diddegeaidnu. Der er det kun to ledige tomter igjen.
Prisen på tomtene i Duovvegeaidnu er per i dag 209 kroner per kvadratmeter. Dette dekker kostnadene kommunen har hatt med å opparbeide feltet, vei, vann- og avløpssystem og veilys. Det er også etablert telefon- og fibernett i feltet som boligbyggere kan koble seg til. Tomteprisen ligger mellom 200.000 - 350.000 kroner, men varierer med størrelsen på tomta.
For de få ledige tomtene i Luossa- og Diddigeaidnu er tomteprisen 75 kroner per kvadratmeter.

| 10.09.2014 |

Søker midler til kurs

Folkeakademiet Deatnu – Tana har søkt Tana kommune om 24.000 kroner til kursaktivitet - sykurs med REDESIGN.
Kommunen har utlyst Bolyst-midler, og listen over ønskede aktiviteter fra ungdommer i Tana.
Via satsningsområdet «Fremtiden tilhører de unge» opplyser Folkeakademiet Deatnu/Tana at de ønsker å gi et tilbud til de unge, og tar utgangspunkt i deres egne ønsker om aktivitet.
Folkeakademiet gjennomførte et kurs i redesign i 2013, som hadde stor påmelding og de kunne ikke ta med alle som ønsket å ta kurset.
Kurset vil være åpent for alle aldre, men unge vil bli prioritert. Vi ser det som positivt om det er en spredning i aldersgrupper og sykunnskaper, der vi får en kunnskapsoverføring mellom generasjonene.
Det vil bli servert mat under kurset og kursavgift for voksne er 700 kroner og 100 kroner for de under 20 år, opplyser de i søknaden.

| 09.09.2014 |

Ordføreren som guide

Torhop og Tarmfjord bygdelag arrangerer en guidet tur til Vardefjell på Čohkalas søndag med start fra bygdehuset i Torhop. 

Turen til Vardefjell er på 4,5 kilometer en vei og tar cirka 3 timer tur/retur. Flott utsikt underveis. Det er ganske tørr sti så man kan gå i lette tursko.

– Bli med på en flott tur hvor det er ca 4,5 km å gå opp til toppen. Eller rett og slett bare kom på bygdehuset til Torhop og Tarmfjord bygdelag hvor man kan kjøpe kaffe, kaker og middag, oppfordrer ordfører og guide, Frank M. Ingilæ. 

| 06.09.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail