logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Tana-nytt

Tana kommune

Smånytt fra Deatnu-Tana.
Se forøvrig www.tana.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Samarbeidsavtale med Finnmarksløpet

Tana kommune har også i år tegnet en samarbeidsavtale med Finnmarksløpet. De bekrefter at de  også i 2015 vil forestå arrangementet Tana vinterfestival, som en folkefest, i tilknytning til Finnmarksløpets passering i Tana søndag 8. mars 2015.

Kommunen legger som tidligere opp til at de tre først ankomne hundespannene kan passere over kommunens tilrettelagte snescene utenfor Elva Hotell. Koordinator for Tana vinterfestival er kulturkonsulent Hanne Iversen.  Kommunen vil fremstå med eget kulturarrangement men håper også at Finnmarksløpet styrker dette gjennom eget kulturprogram. 

Tana kommune vil videre som en del av tilrettelegg­ingen for festivalen forestå brøyting av parkeringsplass­er på kommunens grunneiendom. De har tidligere år vært behjelpelig overfor sjekkpunktansvarlig med utleie av lyskaster for opplysning av sjekkpunktet. Ved eventuelt behov så vil det kunne gjentas også i 2015. Kommunen setter også opp Finnmarksløpets banner godt synlig i sentrum og lyssetter det i samarbeid med firma Næringsdrift AS.

De bekrefter at admini­strasjonen i budsjettfremlegget for 2015 har forutsatt bevilget et direkte økonomisk tilskudd til Finnmarksløpet på kr. 30.000 slik som tidligere. Tilskuddet er begrunnet med Finnmarksløpets markedsføring av kommunen. Det er også budsjettert kr. 4.500 i brøytetilskudd til Levajok fjellstue for tilrettelegging av parkeringsplasser.

| 28.11.2014 |

Veinavn i Tana bru

Tana kommune har sendt brev til Sametinget, der de reiser navnesak for noen veier som har samiske primærnavn. 

Sametinget svarer at hvis et samisk primærnavn skal knyttes til et norsk sluttledd som –veien, skal primærnavnet skrives på samisk, slik som man finner navnet Skiippagurraveien. Det betyr at veinavnene i Tana bru må bli Skáidiveien, Lišmmaveien, Máskevárri­veien og Sieiddáveien. «Skaid­i, Lisma og Maskevarre er ikke godkjente navn på norsk. Hvis de ønskede navnene Skaidiveien, Lismaveien og Maskevarreveien skal brukes, må man reise navnesak for disse navnene», uttaler Sametinget.

| 27.11.2014 |

Inndrar tilskudd

Sametinget har trukket tilbake et tilskudd på 105.000 kroner til Terje Johnsen fra Båt­eng. Tilskuddet var gitt til restaurering av garn­naust.

Sametinget oppgir i et brev til Johnsen at hans ferdigrapport og deres befar­ing viser at huset ikke er restaurert. Men, at det i stedet er kjøpt inn et byggesett til et helt nytt hus, og at dette er satt opp på en helt annen tomt. Da Sametinget innvilget tilskuddet var det viktigste vilkåret var at bygningen var et automatisk fredet kulturminne. 

Det har også gått lang tid mellom tilsagn og ferdigrapport. I 2011 ble det gitt utsettelse til 2012 samtidig som første halvdel av tilsagnet ble utbetalt etter Johnsens anmodning. Sametinget trekker tilbake tilskuddet i sin helhet, også den delen som er utbetalt. De er villig til å drøfte en avbetalingsordning med Terje Johnsen, der beløpet som skal tilbakebetales kan deles opp.

| 26.11.2014 |

Samler inn til flyktningene

Tilflyttertjenesten i Tana ønsker å samle inn pent brukte ting til de nyankomne flyktningene fra Eritrea. De opplyser at det er behov for TV, vintertøy til voksne, luer, sjal, votter, ullsokker til voksne, sko til trening innendørs samt strikkepinner/garn.

De som har noe å donere kan ta kontakt med Anbjørg Knutsson på tlf. 464 00 345 eller på e-post anbjorg.knutsson@tana.kommune.no. Tilflyttertjenesten holder til på Tanatorget i 2. etasje.

| 25.11.2014 |

Tar i mot lopper

Elevene ved Tana Montessoriskole arrangerer loppemarked. De er tidlig ute, og tar gjerne i mot lopper. Om man har noe man vil gi, kan man ta kontakt med Yvonne Ervik på tlf. 97 77 29 36 for klær og diverse ting, eller Kalle Myrli på tlf. 47 25 50 06 for møbler.

Etterhvert vil det komme mer informasjon om selve loppemarkedet når det nærmer seg.

| 22.11.2014 |

«Den kulturelle spaser­stokken»

Tana kommune tildeler midler i regi av «den kulturelle spaserstokken» med mål om å gi et mangfoldig kulturtilbud til eldre. Nå har de åpnet for søknader på tilskudd til kulturtiltak til eldre.
Midlene skal brukes til kulturtiltak som kommer de eldre til gode, og skal være av profesjonell kulturfaglig kvalitet
Søknadsfrist 24. november 2014 og søknad med program-/prosjektbeskriv­else og kostnads-/finansieringsplan sendes kommunen.

| 21.11.2014 |

Søker støtte til brytestevne

Bryteklubben Tana arrangerer det internasjonale brytestevnet Tana Cup i helga 15.-18. januar 2015. I den forbindelse søker klubben Tana kommune om støtte på 30. 000 kroner
Tana Cup-en blir arrangert for 11. gang i 2015. I alle år har Tana Cup’en vært arrangert som et internasjonalt stevne. Deltakelsen fra utlandet har ti-doblet seg siden starten i 2005. Ingen andre idrettsgrener i Tana klarer år etter år å samle idrettsfolk fra en rekke nasjoner til internasjonalt idrettsarrangement, påpeker klubben i søknaden. Ved Tana Cup 2015 forventer man deltakelse fra åtte nasjoner, 500 brytekamper avvikles fra 35-40 klubber.

| 20.11.2014 |

Søker disp opp Sirma-løypa

Nils Henrik Måsø fra Laksnes søker dispensasjon for to sneskutere for omtransport av gumpi fra Sirma-løypa, 2A, over Suolojávri og over på løype 2A ved Deavkkehanjohka, en strekning på cirka seks kilometer. Grunnen til at omtransportering er nødvendig er at kommunen har anlagt løype 2A via et dalsøkk som ifølge søker kan være vanskelig å passere selv med moderat bagasje. 

«Det sier seg selv at dette dalsøkket vil være umulig å passere med gumpi på slep», anfører Nils Henrik Måsø i søknaden.

| 19.11.2014 |

Farts­kontroll i Seida

Utrykningspolitiet avholdt kontroll i Seida sist fredag formiddag og fire forenklede forelegg ble utstedt på grunn av hastighetsoverskridelser.

| 18.11.2014 |

Vil fjerne fartsdumpene

Tanas politikere behandlet veiplanens handlingsdel under kommunestyremøtet på torsdag. Høyres Kåre Breivik foreslo å fylle mellomrommet mellom fartsdumpene i Ringveien. Forslaget kom fordi man ønsker et større torg og mindre humper.
– Ved arrangement, som for eksempel Tana vintermarked kan man stenge av hele området, sier Kåre Breivik.
 – Jeg ville tatt alle fartsdempere vekk, repliserte varaordfører Hartvik Hansen, Felleslista-Oktasašlista, under debatten. Som mange kanskje vet er han tidligere trafikklærer.
– Nå tenkte jeg ikke å ta alle fartsdempere, i utgangspunktet var det tenkt et aktivitetsområde der. Målet er å få et bedre gatetun, svarte Kåre Breivik. Kommunestyret vedtok å utrede forslaget.

| 15.11.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail