Cecilie ønsker makt

Publisert:

Senterpartiets Cecilie Hansen er glad for å kommet inn på Same­tinget, men er klar på at hun ønsker å sitte i posisjon og dermed makt de neste årene.

 
Skuffet presidentkandidat fra AP

Publisert: - Oppdatert: 12.09.2017 kl 17:22

Arbeiderpartiets presidentkandidat til Sametinget, Ronny Wilhelmsen, var en skuffet mann tirsdag.

 
– Artig å våkne til disse tallene

Publisert:

Aili Keskitalo (NSR) kunne tilfreds konstatere at de gode tallene for NSR hadde holdt seg gjennom natta. Nå blir hun etter alle solemerker ny sametingspresident.

 
Flagget ikke på valgdagen

Publisert:

Her sto de kommunale flaggstengene nakne, selv om valgdagen er offisiell flaggdag i Norge.

 
Ingen over - ingen i nærheten

Publisert: - Oppdatert: 12.09.2017 kl 08:20

Aili Keskitalo har ledet NSR til en overlegen valgseier.

 
690 personer stiller til valg til Sametinget. Se alle navnene her.

Publisert: - Oppdatert: 16.08.2017 kl 15:59

Sametingets valgnemnd har godkjent listeforslagene til sametingsvalget.

 
Språkkampen viktigst

Publisert:

Det er tverrpolitisk enighet om at innsats­en for styrking av sam­isk språk må fortsette.

 
Vil være talerør for minoriteter

Publisert:

Dersom Ann Solveig Nystad (KrF) fra Karasjok kommer inn på Stor­tinget, tar hun med seg sine samiske hjertesaker på ferden.

 
Sametingets yngste kandidat

Publisert:

Fastboendes liste på Sametinget har den yngste kandidaten av alle. Ingrid Andrine Hansen er nummer fire på lista, bare 17 år gammel.

 
– Så ut som et forsøk på valgfusk

Publisert:

Det er reist anklage om forsøk på juks med forhåndsstemmegivingen i Karasjok, og FrP ble rammet.

 
Sametingsvalgdebatt med rettighetsfokus

Publisert:

Innspurten i sametingsvalget er i gang. I Tana er det mye rettighets- og næringsfokus i debatten. En utvidelse av Elkems kvartsittbrudd ble et omdiskutert tema.

 
NSR vant skolevalget

Publisert:

Og Šiella fikk et godt jafs av ungdoms­stemmene.

 
Ungdommen flokker rundt Ellinor

Publisert: - Oppdatert: 06.09.2017 kl 22:53

I Sørsamisk valgkrets fins et aldersskille, med Åarjel-Saemiej-Gïelh på den ene sida og de øvrige partiene på den andre.

 
Samiske språk

Publisert:

Arbeiderpartiet går til valg med en ambisjon om at våre barnebarn skal snakke et av de samiske språkene, de skal føle tilhørighet til et stort samisk fellesskap og kjenne på stoltheten av det, at de skal bo der de selv ønsker og kunne forsørge seg selv og sin familie.

 
Det grenseløse Sápmi i praksis

Publisert: - Oppdatert: 04.09.2017 kl 11:03

Når vi i Norske Samers Riksforbund (NSR) snakker om et grenseløst Sápmi, så er vi en del av det store prosjektet som handler om å gjøre det enklere for oss å samhandle med andre samer uavhengig av hvilket land de bor i. Men hva betyr det i praksis? Niko Valkeapää var nylig ute og foreslo en felles ...

 
Sametingsvalget 2017

Publisert:

Jeg ønsker lik mulighet for alle til å ferdes, høste og drive med aktiviteter i utmark. Denne retten skal være generell og ikke være eid av enkeltnæringer og enkeltpersoner eller organisasjoner. Alle må ta hensyn til hverandre, men der behovet kolliderer skal næringvirksomhet ha prioritet.

 
Samiske fosterhjemsbarn skal få vokse opp med egen kultur

Publisert: - Oppdatert: 04.09.2017 kl 10:55

Senterpartiet ser på familien som den grunnleggende sosiale enheten i samfunnet. Omsorg for og oppdragelsen av barn er foreldrenes ansvar. I tilfeller der foreldrene ikke kan ha dette ansvaret er det samfunnets oppgave å sørge for at barna får en god og trygg oppvekst. Det vil da være naturlig å ben...

 
En liten prat med Senterpartiet

Publisert:

I forrige uke tok Ságat en liten prat med Senterpartiet på deres stand i Karasjok

 
Sentrumssamene vil inn

Publisert:

De vil alle inn på Sametinget, men hvor står de ideologisk? Ságat har sjekket ut samiske partilisters ideologiske ståsteder. Og de er alle sentrums­nære.

 
Jo Ronny, alle samer er gode nok

Publisert: - Oppdatert: 01.09.2017 kl 10:59

«NSR bør snarest avklare velgerne om det er slik at de ikke anser norskspråklige samepresidentkandidater som gode nok samer på grunn av at de mistet språket» skriver Arbeiderparti-representant Håkon Kristian Haldorsen i et leserinnlegg 30. august, og siden Ronny Wilhelmsen og Arbeiderpartiets deler ...

 
Samisk selvbestemmelse og spagater

Publisert:

NSR hevder seg selv som den største forkjemperen for samisk selvbestemmelse og den sterkeste røsten for det samiske folk. Men under NRK Sápmis debatt i Tromsø sa Aili Keskitalo at NSR-rådet var presset til å si ja til forslaget til Nordisk Samekonvensjon. Det forslaget de selv har forhandlet om i 3 ...

 
Hva er galt med reindriftsloven?

Publisert:

Mange mener reindriftsloven må revideres, på tross av at den kun er ti år. Mer uklart er det hva som er galt med loven, og hvor fort det bør revideringen skje. Senterpartiets samepolitiske råd mener revidering av loven må skje snarest. Hovedtrusselen med dagens lovverk er de prinsipp den bygger på, ...

 
Samiske elever må få eget skoleløft

Publisert: - Oppdatert: 01.09.2017 kl 10:19

Sámieana vil kjempe for sameskolen, elevene og lærerne, og går til valg på at samiske barn skal få eget skoleløft. I disse valgtider med ulike nye lovnader fra både AP og Høyre om skoleløft og nasjonale satsinger, ekskluderer samiske elever. Men dagens sametingspolitikere har vært tause, det gjelder...

 
Presenterte sine hjertesaker for sametingsvelgerne

Publisert:

Samtlige partier og lister fikk god tid til å presentere sine hjertesaker under sametingsdebatten onsdag. Det viste at det, mellom de aller fleste partiene, er små forskjeller.

 
Ett spørsmål – slik svarer 12 politikere

Publisert: - Oppdatert: 31.08.2017 kl 19:36

De kjemper for samisk språk og kultur, og uttaler seg stadig om samiske rettigheter. Men hvor mye kan politikerne egentlig om sameloven? Vi stilte 12 av dem ett elementært spørsmål.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse