logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Porsanger-nytt

Porsanger kommune Smånytt fra Porsángu-Porsanki-Porsanger.
Se forøvrig www.porsanger.no (åpne i nytt vindu)


FeFo ber om tomteforslag

I et brev til Porsanger kommune informerer FeFo om sine planer for et nytt hovedkontor i Lakselv. FeFo mener det er naturlig at vertskommunen får anledning til å uttale seg om ønsket lokalisering av bygget og spør samtidig om Porsanger kommune har egnete arealer som er tilgjengelige.
– Fra FeFo side er det ønskelig med sentrumsnær lokalisering med plass til et bygg på inntil 1.000 m2, og med mulighet for utearealer og eventuell framtidig utvidelse.
– FeFo kan imidlertid ikke på nåværende tidspunkt forplikte seg til å velge en lokalisering som foretrukket av kommunen, kan direktør Jan Olli skrive i brevet.

| 18.12.2014 |

Strøm til hyttefelt

Luostejok Kraftlag planlegger bygging av linje og infrastruktur for fremføring av strøm til Luostejok hyttegrend, Otermoen hytteområde, og oppstillingsplass for Midt-Finnmark bobil og caravanklubb syd for Skoganvarre. Planene er forelagt Porsanger kommune som planmyndighet.
Anlegget vil bestå av luftkabel fra eksisterende 22 kv linje som krysser Gaggavann hyttefelt, til Luostejok hyttegrend. Her vil kabelen følge vei og vannanlegg til tomtene. Videre planlegges hengekabelen å gå omtrent 350 meter sydvest til E6, hvor en nettstasjon for fremtidig oppstillingsplass for Midt Finnmark bobil og caravanklubb planlegges. Derfra krysser kabelen over E6, over elva, og videre til Otermoen hyttefelt. Her vil høyspentkabelen gå utenom vernet område, og lavspent-anlegget vil bli hengt i stolper for å komme over disse områdene.

| 17.12.2014 |

Film, foto og avis

Ka Bongo er et nyregistrert enkeltmannsforetak i Porsanger med Ken-Are Mathissen Bongo bak spakene. Formålet med bedriften er i drive innenfor media: Produksjon av film, dokumentar, fiksjon, tv-reportasje, freelancer, foto og avis.

| 16.12.2014 |

Takker nei

Tove Laukeland Fossen har fått tilbud fra Porsanger kommune om en 20 prosent stilling som pleiearbeider ved sykeavdelingen. Stillingen er midlertidig ut august 2015. 

Fossen takker nei til tilbudet da hun ønsker større stillingsprosent.

| 13.12.2014 |

Nei til kutt i Lakselv

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) som består av tillitsvalgte for foreldre ved Laks­elv skole sier nei til ytterligere kutt, heter det i en uttalelse fra utvalget.

Kommunen har som målsetning å beholde en positiv trend på eksamen, nasjonale prøver og kvalitetsmåling av skolen. Dette står i budsjettforslaget for 2015. Disse målene kan ikke nås når man i samme budsjett vil kutte nærmere to millioner kroner ved skolen, påpeker FAU. 

Lakselv skole drives allerede i dag rimeligere og bedre enn skoler i tilsvarende kommuner ifølge KOSTRA-tallene, uttaler utvalget blant annet. 

– Ikke la oss gå tilbake til tider med elever på gangen. La Lakselv skole fortsatt være en god skole for barn og voksne, oppfordrer FAU ved Lakselv skole i en uttalelse fra onsdag denne uka.

| 12.12.2014 |

Godkjent

7. november vedtok Porsanger kommune å øke kassakreditten med 10 millioner kroner for å sikre kommunes likviditet. 20. november ba kommunen fylkesmannen i Finnmark om godkjennelse til dette. Dette da kommunen er en såkalt Robek-kommune og er satt under fylkesmannens adminstrasjon. 

28. november har fylkesmannen godkjent Porsanger kommunes utvidelse av kassakreditt fra 20 millioner kroner til 30 millioner kroner.  Porsanger kommune har godtatt et lånetilbud fra DnB Bank AS.

| 11.12.2014 |

Åpne skuterløyper

Porsanger kommune kan på sine nettsider opplyse om at tre skuterløyper har blitt åpnet for ferdsel. Løype nr. 7 fra Indre Billefjord til Buoidejávri, løype nr. 10 fra Buoidejávri til Gammebukt ved Skáiddejávri, samt løype nr. 26 fra Indre Brenna til Áilegasjávri.

| 10.12.2014 |

Politikk i kroner og øre

Norges 10.700 lokalpolitikere koster Norge cirka 1,3 milliarder kroner, kan Nett­avisen fastslå. Lovverket sier ikke noe om hvor mye en kommunestyrerepresentant skal tjene, utover at det skal være en godtgjørelse. Dermed varierer kostnaden i hver enkelt kommune voldsomt.
Det koster hver enkelt av Porsangers 3.954 innbyggere 416,54 kroner i året å drifte den lokalpolitiske arenaen. Aller billigst i landet er Karmøy med 119 kroner per innbygger, etterfulgt av Sarpsborg og Ålesund med 124 kroner. Den dyreste kommunen i Norge er nabokommunen til Norges billigste, nemlig Utsira med sine 210 innbyggere, der lønn til lokalpolitikere koster hele 4628 kroner per hodet. I gjennomsnitt koster lokalpolitikere i norske kommuner hver eneste innbygger i landet 264 kroner i året, kan Nettavisen fortelle.

| 09.12.2014 |

Jule­utstilling

RiddoDuottarMuseat (RDM) sine juleutstillinger i år består av over 100 Widerøe flyfoto fra kommunene Kautokeino, Porsanger og Karasjok. Fotografiene er anno 1950- og 1960-tallet. Widerøe fotograferte i hele landet i årene 1935 og frem til 1970. Bildene ble på 70-tallet solgt til kommunene, som overleverte disse til de lokale museene for oppbevaring og visning. 

– Dette er en utstilling som appellerer til alle aldersgrupper og bildene vekker mimring hos den eldre garde og de yngste får opplevelsen av en fotografisk historietime som viser hvordan det var i Kautokeino, Porsanger eller i Karasjok da bestefar og bestemor var unge, skriver RDM i en pressemelding. 

Flyfotoene kan sees på Stabbursnes Naturhus og museum i Stabbursnes fra 24. november til 30. januar. 

| 06.12.2014 |

Nytt styre på Bærstua

Saarela Barnehage AS, Bærtua, er en privatbarnehage eid av bedrifter og enkeltpersoner. Selskapet har nå valgt nytt styre. Styreleder er Ola Mikalsen, mens styret forøvrig består av: 

Tatiana Konstantinovna Bogolitsyna Kåven, Lásse Persen, Rune Skanke, samt Anne Britt Føleide Hansen. Varamedlemmer er Jørn Harangen og Trine Johansen.

| 05.12.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail