logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Porsanger-nytt

Porsanger kommune Smånytt fra Porsángu-Porsanki-Porsanger.
Se forøvrig www.porsanger.no (åpne i nytt vindu)


Nye IFU til frokost

Indre Finnmark utviklingsselskap (IFU) er ment å være et verktøy for eierkommunene, Porsanger, Karasjok, Tana og Nesseby, i arbeidet med næringsutvikling. Men tidene forandrer seg, og IFU står nå i en omstillingsprosess for å tilpasse seg kommunenes og næringslivets behov. Der har man satt i gang prosjektet «Nye IFU».
Onsdag 24. september stiller daglig leder Marianne Balto og prosjektleder Aina Borch på næringslivets frokostmøte for å møte næringslivet i kommunene. Dette for å gi informasjon om IFU, men også for å ta i mot innspill og ønsker. Det settes også av tid til individuelle møter med næringsaktører som ønsker å lufte ideer eller har konkrete prosjekter på gang.
Frokstmøtet avholdes på Senterkafeen på Banaksenteret.

| 20.09.2014 |

Million­overskudd

Porsanger boligstiftelse kan skilte med et rekordoverskudd for 2013 på hele 3,051 millioner blanke kroner. Selskapet hadde i fjor en omsetning på nesten 10,68 millioner kroner. En økning fra året før da inntektene landet på like over 8,47 millioner kroner og et underskudd på 444.000 kroner. Stiftelsen har verdier for 40,12 millioner kroner, hvorav opptjent egenkapital utgjør 8,18 millioner kroner og gjelda 31,74 millioner kroner.        
Soliditeten er god, lønnsomheten tilredsstillende, mens likviditeten er svak, fastslår regnskapsanalysen fra Proff Forvalt.     
Gunnar Ingvald Røe står registrert som daglig leder, men blir erstattet av Rudi Larsen iløpet av kort tid. Roar Torvik er styreleder, mens styret forøvrig består av Heidi Monica Langø Aspenes og Silvia Annette Siri. Som varamedlemmer finner man Knut Roger Hanssen, Tove Elisabeth Sæten og Silje Marlen Coucheron.

| 19.09.2014 |

Pris for prosjekt

Porsanger astma- og allergiforbund fikk nylig NAAF-prisen for 2014 for prosjektet «Aktiv med ski og joggesko». Bak utdelingen står Norges astma- og allergiforbund.
Porsangers prosjekt er et klassisk eksempel på et samlende, utadvent, lokalt tiltak, fastslår juryen.
– Gjennom frivillig innsats bidrar de til å skape entusiasme og engasjement, samt fremme vår organisasjons anseelse i samfunnet. Hele NAAF og alle våre målgrupper setter stor pris på deres innsats, som har resultert i økt fokus på våre hjertesaker, sier juryen i sin begrunnelse.

| 18.09.2014 |

Hyttetomt i Hestnes

Planutvalget i Porsanger har delvis innvilget søknad fra Arvid Wik om fradeling av et areal på syv dekar fra gnr 34/40 i Hestnes til fritidsformål.

| 17.09.2014 |

Widerøe må punge ut

Widerøe kansellerte i perioden 1. april 2013 til 31. mars 2014 en rekke avganger i nord. Blant annet til Lakselv lufthavn. Nå vil staten ha pengene tilbake, ifølge et brev fra Samferdselsdepartementet til Widerøe, som Nord24 har fått innsyn i. Ifølge departementet kunne flere av kanselleringene vært unngått:
«Widerøe har hatt kanselleringer på ruteområdene med årsakskoder som direkte kunne påvirkes av selskapet».
Staten kan ifølge reglene redusere utbetalingene fra første kansellering når slike kanselleringer overgår mer enn 1,5 prosent av det planlagte antall flyvninger i et driftsår.
Totalt må Widerøe betale tilbake 18,89 millioner kroner. Kanselleringer til Laks­elv utgjør 221.000 kroner av dette.
Widerøes informasjonssjef Silje Brandvoll i Widerøe sier at hovedårsaken til tilskuddstrekket er kabinstreiken. Men innrømmer på direkte spørsmål fra Nord24 at det også finnes andre årsaker.
 – Vi har sikkert hatt en del teknisk og slike ting, sier Brandvoll.

| 16.09.2014 |

Kultur­minne­dager i Porsanger

Kulturminnedagene markeres i september hvert år og er den største felles feiring av kulturarv i Europa. I år er temaet «Den store reisen - 200 års samfunnsutvikling». I Porsanger er det et vidt spenn av arrangementer i forbindelse med feiringen, fra kultur- og arkeologisk vandring, utstillinger og ikke minst to boklanseringer. 

Det starter søndag 14. september med kulturminnevandring i nedre Stabbursdalen. En guidet tur med Stabbursdalen Naturhus og museum. Oppmøte er på naturhuset. 

Mandag fortsetter det med krigshistorisk vandring på Lasarettmoen og Skoganvarre museum guidet av Arvid Petterson. 

Tirsdag presenteres Solgunn Hesjevolls kvenske boka «Solgunni muistelle - Solgunn forteller» på Porsanger bibliotek. Boka presenteres av leder på Kvensk institutt, Hilde Skanke.

| 13.09.2014 |

Pettersen klager på vekta

Jon Arne Pettersen søkte 27. mai om dispensasjon fra vektbegrensningen på 500 kilo på de godkjente barmarksløypene i Porsanger kommune. Natur- og ressursforvaltningsutvalget (NRFU) avslo søknaden da Pettersen ikke kunne vise et «særlig behov». 

Pettersen klager på vedtaket 27. august. Han viser til at andre kjøretøy, med en egenvekt på under 500 ikilo, har en lasteevne som gjør at de totalt sett får en høyere vekt enn hans firehjuling. 

I sin innstilling til NRFU konkluderer rådmannen: 

– Da de lokale forskriftene for Porsanger kommune setter en grense på maksimalt tillatt egenvekt til 500 kg, er det ikke av betydning om et annet kjøretøy, som har en høyere tillatt totalvekt enn søkers, kan kjøre lovlig på barmarksløypene i kommunen. 

Rådmannen innstiller på avslag, og at saken sendes til Fylkesmannen i Finnmark for endelig behandling.  

| 12.09.2014 |

Sommerskole for flyktninger

Introduksjonsloven har som hensikt å sørge for at flyktninger blir aktive yrkesutøvere og blir økonomisk selvstendige. Våren 2014 ble det gjennomført tilsyn av Fylkesmannen i Finnmark vedrørende introduksjonsloven for bosatte flyktninger. Det ble påpekt flere brudd i forhold til helårlighet og fulltid. Deltagerne i programmet skal ha 37,5 timer i uken hele året foruten fem ukers ferie.
Men da det er Voksenopplæringen som står for den praktiske gjennomføringen og de følger skoleruta blir det et hull i opplegget for de 15 deltagerne som følger programmet i dag. Brudd på loven kan ha samfunnsmessige konsekvenser ved at overgangen forsinkes for deltagerne og kommunens utgifter øker.
Tirsdag 16. september skal sektorstyret for oppvekst og kultur behandle et forslag om å styrke Voksenopplæringens budsjett med 82.000 kroner for å få åtte uker ekstra program. Midlene hentes fra integreringstilskuddet Porsanger kommunene mottar.

| 11.09.2014 |

Snuhavn­ansatt

Første arbeidsdag for North­cape Turnaroundport AS nye driftsansvarlig, Jan-Ole Henriksen, var 1. september. Henriksen vil ifølge NCTP ha ansvaret for drift og vedlikehold av havneområde, samt maritim infrastruktur.

| 10.09.2014 |

Slettet

Bobehandlingen i DBTotal Lakselv AS er innstilt i Indre Finnmark tingrett da boets midler ikke dekker omkostningene ved videre behandling. Selskapet er nå slettet i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

| 09.09.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail