logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Porsanger-nytt

Porsanger kommune Smånytt fra Porsángu-Porsanki-Porsanger.
Se forøvrig www.porsanger.no (åpne i nytt vindu)


Million­økning

Planken Snekkeri AS kan i regnskapene for 2013 glede seg over millionøkning på inntektssiden i forhold til året før. Selskapet ble registrert i Foretaksregisteret i august 2012, og i sitt første hele driftsår omsatte Steinar Amundsen, som eier alle aksjene i selskapet, for 1,21 millioner kroner. Året før hadde selskapet 250.000 kroner i omsetning. Det ble likevel et lite minus på 33.000 kroner. Noe som i all hovedsak skyldes økt vareforbruk på cirka 500.000 kroner, samt over 300.000 kroner i økte lønnskostnader i forhold til året før. 

Steinar Amundsen er både daglig leder og styreleder i selskapet, Aase Alexandra Amundsen er styremedlem, mens Even Blomkvist er varamedlem til styret.

| 02.10.2014 |

Erstatning

Porsanger båtforening har fått erstatning på 947.750 kroner etter skader på båtforeningens havneanlegg i Hamnbukt etter at stormen «Berit» herjet Nord-Norge. 

– Meldefristen er oversittet, men styret for Statens naturskadefond finner å kunne godta meldingen, kan man lese i vedtaket fra Statens landbruksforvaltning. 

Det hele startet 17. november da kraftige lavtrykk fra Nord-Atlanteren gikk inn i Norskehavet, og videre inn mot Finnmark og Barentshavet. Uværet ble forsterket 25. november da det ifølge Storm.no kom et ekstra kraftig lavtrykk inn i Norskehavet. Det ble varslet ekstremvær. 

Skadetaksten var i utgangpunktet satt til 900.000 kroner, og erstatningsgrunnlaget 1.115.000 kroner, hvorav naturskadefondet dekker 85 prosent av dette.

| 01.10.2014 |

Utleie og sveis

GSG AS er et nyregistrert selskap i Lakselv med formål å drive med utleie av arbeidskraft og utstyr, sveis­ing av metaller og plast, samt andre mekaniske arbeider. Selskapet skal også delta i andre selskap­er med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer. Selskapet har en aksjekapital på 50.000 kroner. Bjarne Otto Halvorsen Trevland er styreleder, mens Roger Erlandsen og René Alfarrustad er styremedlemmer. 

| 30.09.2014 |

Kan bli årets trenerforbilde

Svømmetrener Steinar Persen i Lakselv Svømmeklubb er en av 18 finalister som kjemper om å bli «Norges beste trenerforbilde». Det har kommet inn nesten 400 nominasjoner på trenere fra hele Norge, fra alle idretter, og det er aldri tidligere registrert høyere engasjement rundt kåringen. Barn og unge over hele landet har i år ikke bare nominert, men også stemt frem og sendt inn hyllestbrev om sin favoritt-trener. Blant finalistene finner vi ytterligere to fra Finnmark, kampsporttrener John Arild Svendsen og ridetrener Ann Cathrin Lübbe. Tre superfinalister ble presentert fredag ettermiddag etter at Ságat gikk i trykken.

| 27.09.2014 |

Film­tilskudd

Davás Film AS har fått 150.000 kroner i tilskudd fra Sametinget til produksjon av kortfilmen Iđitsilba. Filmen har budsjettert med 1,6 millioner kroner i utgifter, hvorav selve produksjonen er største kostnad med nesten 1,1 millioner kroner. Bak filmselskapet står Ken-Are Mathissen Bongo som har base i Časkil i Porsanger.

| 26.09.2014 |

Borch på 10. plass

Aina Borch er satt på 10. plass på Finnmark Arbeidepartis liste til fylkestingsvalget. På 31. og 32. plass står Jon Arne Pettersen og Bjørg Masternes. På topp står ikke uventet fylkesordfører Runar Sjåstad fra Vadsø. Nominasjonskomiteen var enstemmig i sitt første listeutkast til neste års valg.

| 25.09.2014 |

Tilskudd til opplæring

Porsanger kommune har fått innvilget 120.000 kroner i tilskudd til opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) over statsbudsjettet 2014 av Helsedirektoratet. Tilskuddet skal dekke utgifter til aktivitet som retter seg mot målet med ordningen, at BPA brukere/arbeidsledere og assistenter, samt ansatte i kommunens forvaltning får nødvendig og tilstrekkelig opplæring om ordningen.

Tilskuddet skal fordeles på tre brukere med 30.000 kroner hver, samt tre kommunale saksbehandlere, pleie- og omsorgsleder Bente Moen, leder forebyggende enhet Solveig Skarhol og helse- og omsorgssjef Therese Thomassen. 

Helsedirektoratet skal ha rapporten senest innen 1. mars neste år. 

| 24.09.2014 |

Trening og kosthold

Fitness-utøverne Lone Norås og Edmund Johansen har gått i partnerskap innen trening og kosthold gjennom stiftelsen av selskapet Le Invest Fitness AS. Edmund Johansen er styreleder, mens Lone Norås er daglig leder og styremedlem i rådgivningsbedriften. Selskapet har en aksjekapital på 30.000 kroner. 

| 23.09.2014 |

Nye IFU til frokost

Indre Finnmark utviklingsselskap (IFU) er ment å være et verktøy for eierkommunene, Porsanger, Karasjok, Tana og Nesseby, i arbeidet med næringsutvikling. Men tidene forandrer seg, og IFU står nå i en omstillingsprosess for å tilpasse seg kommunenes og næringslivets behov. Der har man satt i gang prosjektet «Nye IFU».
Onsdag 24. september stiller daglig leder Marianne Balto og prosjektleder Aina Borch på næringslivets frokostmøte for å møte næringslivet i kommunene. Dette for å gi informasjon om IFU, men også for å ta i mot innspill og ønsker. Det settes også av tid til individuelle møter med næringsaktører som ønsker å lufte ideer eller har konkrete prosjekter på gang.
Frokstmøtet avholdes på Senterkafeen på Banaksenteret.

| 20.09.2014 |

Million­overskudd

Porsanger boligstiftelse kan skilte med et rekordoverskudd for 2013 på hele 3,051 millioner blanke kroner. Selskapet hadde i fjor en omsetning på nesten 10,68 millioner kroner. En økning fra året før da inntektene landet på like over 8,47 millioner kroner og et underskudd på 444.000 kroner. Stiftelsen har verdier for 40,12 millioner kroner, hvorav opptjent egenkapital utgjør 8,18 millioner kroner og gjelda 31,74 millioner kroner.        
Soliditeten er god, lønnsomheten tilredsstillende, mens likviditeten er svak, fastslår regnskapsanalysen fra Proff Forvalt.     
Gunnar Ingvald Røe står registrert som daglig leder, men blir erstattet av Rudi Larsen iløpet av kort tid. Roar Torvik er styreleder, mens styret forøvrig består av Heidi Monica Langø Aspenes og Silvia Annette Siri. Som varamedlemmer finner man Knut Roger Hanssen, Tove Elisabeth Sæten og Silje Marlen Coucheron.

| 19.09.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail