logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Porsanger-nytt

Porsanger kommune Smånytt fra Porsángu-Porsanki-Porsanger.
Se forøvrig www.porsanger.no (åpne i nytt vindu)


Jobbtilbud

Renate Boine fra Gåradak har blitt tilbudt en 80 prosent fast stilling som helsefagarbeider ved hjemmetjenesten. Boine har fått frist til 29. desember til å gi skriftlig melding til personalkontoret om hun tar stillingen.

| 23.12.2014 |

Tindrum og Felgen til Rocken

Tindrum ble i sin tid startet av TNTs Diesel Dahl. Band­ets debutsingle «Drums of War» lå hele 15 uker på toppen av VG listen etter at den ble sluppet i 1988. Når Tindrum står på Brenn­elvneset har bandet fått med seg Kee Marcello fra Europe på gitar. Dermed er det duket for et norsk-svensk mestermøte med de mest kjente låtene både fra Tindrum og Europe, kan rockesjef Jon Arne Pettersen love.
– Her blir det allsang og stor stemning når Tindrums originale trio Tove, Sid Ringsby og Diesel Dahl sammen med Kee Marcello drar igang hits som Drums of War og Rock The Night i skjønn forening.
Også Karasjok-bandet Felgen Orkester er klar for Midnattsrocken. Bandet ble startet i 2011 består av fem søskenbarn og en kompis: Morten Ailo Hansen, Petter Tretnes Hansen, Nils Mikael Hansen, Johan Biti og Henning Anti. Sist dette bandet sto på Midnattsrockens scene var i 2013.

| 20.12.2014 |

Fra bolig til fritid

Ørjan Johansen har søkt Porsanger kommune om tillatelse til omregulering av eiendommene gnr 3/59 og gnr 3/115 i Smørfjord. Eiendommene ønskes brukt til fritidseiendommer.

| 19.12.2014 |

FeFo ber om tomteforslag

I et brev til Porsanger kommune informerer FeFo om sine planer for et nytt hovedkontor i Lakselv. FeFo mener det er naturlig at vertskommunen får anledning til å uttale seg om ønsket lokalisering av bygget og spør samtidig om Porsanger kommune har egnete arealer som er tilgjengelige.
– Fra FeFo side er det ønskelig med sentrumsnær lokalisering med plass til et bygg på inntil 1.000 m2, og med mulighet for utearealer og eventuell framtidig utvidelse.
– FeFo kan imidlertid ikke på nåværende tidspunkt forplikte seg til å velge en lokalisering som foretrukket av kommunen, kan direktør Jan Olli skrive i brevet.

| 18.12.2014 |

Strøm til hyttefelt

Luostejok Kraftlag planlegger bygging av linje og infrastruktur for fremføring av strøm til Luostejok hyttegrend, Otermoen hytteområde, og oppstillingsplass for Midt-Finnmark bobil og caravanklubb syd for Skoganvarre. Planene er forelagt Porsanger kommune som planmyndighet.
Anlegget vil bestå av luftkabel fra eksisterende 22 kv linje som krysser Gaggavann hyttefelt, til Luostejok hyttegrend. Her vil kabelen følge vei og vannanlegg til tomtene. Videre planlegges hengekabelen å gå omtrent 350 meter sydvest til E6, hvor en nettstasjon for fremtidig oppstillingsplass for Midt Finnmark bobil og caravanklubb planlegges. Derfra krysser kabelen over E6, over elva, og videre til Otermoen hyttefelt. Her vil høyspentkabelen gå utenom vernet område, og lavspent-anlegget vil bli hengt i stolper for å komme over disse områdene.

| 17.12.2014 |

Film, foto og avis

Ka Bongo er et nyregistrert enkeltmannsforetak i Porsanger med Ken-Are Mathissen Bongo bak spakene. Formålet med bedriften er i drive innenfor media: Produksjon av film, dokumentar, fiksjon, tv-reportasje, freelancer, foto og avis.

| 16.12.2014 |

Takker nei

Tove Laukeland Fossen har fått tilbud fra Porsanger kommune om en 20 prosent stilling som pleiearbeider ved sykeavdelingen. Stillingen er midlertidig ut august 2015. 

Fossen takker nei til tilbudet da hun ønsker større stillingsprosent.

| 13.12.2014 |

Nei til kutt i Lakselv

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) som består av tillitsvalgte for foreldre ved Laks­elv skole sier nei til ytterligere kutt, heter det i en uttalelse fra utvalget.

Kommunen har som målsetning å beholde en positiv trend på eksamen, nasjonale prøver og kvalitetsmåling av skolen. Dette står i budsjettforslaget for 2015. Disse målene kan ikke nås når man i samme budsjett vil kutte nærmere to millioner kroner ved skolen, påpeker FAU. 

Lakselv skole drives allerede i dag rimeligere og bedre enn skoler i tilsvarende kommuner ifølge KOSTRA-tallene, uttaler utvalget blant annet. 

– Ikke la oss gå tilbake til tider med elever på gangen. La Lakselv skole fortsatt være en god skole for barn og voksne, oppfordrer FAU ved Lakselv skole i en uttalelse fra onsdag denne uka.

| 12.12.2014 |

Godkjent

7. november vedtok Porsanger kommune å øke kassakreditten med 10 millioner kroner for å sikre kommunes likviditet. 20. november ba kommunen fylkesmannen i Finnmark om godkjennelse til dette. Dette da kommunen er en såkalt Robek-kommune og er satt under fylkesmannens adminstrasjon. 

28. november har fylkesmannen godkjent Porsanger kommunes utvidelse av kassakreditt fra 20 millioner kroner til 30 millioner kroner.  Porsanger kommune har godtatt et lånetilbud fra DnB Bank AS.

| 11.12.2014 |

Åpne skuterløyper

Porsanger kommune kan på sine nettsider opplyse om at tre skuterløyper har blitt åpnet for ferdsel. Løype nr. 7 fra Indre Billefjord til Buoidejávri, løype nr. 10 fra Buoidejávri til Gammebukt ved Skáiddejávri, samt løype nr. 26 fra Indre Brenna til Áilegasjávri.

| 10.12.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail