logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Porsanger-nytt

Porsanger kommune Smånytt fra Porsángu-Porsanki-Porsanger.
Se forøvrig www.porsanger.no (åpne i nytt vindu)


Reindrift og turisme

Reindriftsutøverne Siv Selnes Sara og Per Alf ­Nilsen Sara med en planlagt om­still­ingsprosess for å øke lønnsomheten. I den forbindelse søker de Porsanger i utvikling (PIU) om 27.500 kroner, eller 75 prosent av totalkostnadene på 35.000 kroner, til coaching, utvikling av forretningsplan og søknadsskriving. Mål­sett­ingen er å utvikle et forretningskonsept som kan gi en merverdi på fire til seks årsverk, og man planlegger å få med flere siidaer i samarbeidet.

– Vi ønsker å dreie driften mot turisme, og er i prosess på om vi skal satse på tilleggsprodukter innenfor reiselivsnæringa, som vil gi oss en mulighet til å satse videre. Samtidig ønsker vi å videreføre og formidle tradisjoner og kompetanse. Vi ser mange muligheter, også for å skape flere arbeidsplasser, skriver Sara i sin søknad. 

De har fått tilbud på coach­ing, utvikling av forretningsplan og søknadsskriving fra Inspiranor Aina Borch. Dette koster 20.000 kroner pluss moms. Eget arbeid er beregnet til 15.000 kroner. 

– Vi vet at både Innovasjon Norge og Sametinget har ordninger for å bidra til den type utvikling av bedrift som vi nå søker å gjøre. Det vil være avgjørende at vi får hjelp og samtidig økt egen kompetanse på området forretningsutvikling, fastslår Siv og Per Alf Sara.

| 30.07.2014 |

Promille i Lakselv

Søndag formiddag rykket Porsanger-politiet ut i Laks­elv etter tips om mulig promillekjøring. De stanset etterhvert en mann i midten av 20-årene. 

– Han blåste rødt, og vi opprettet sak. Førerkortet ble beslaglagt midlertidig, kan politibetjent Tor Ivar Myrland fortelle til Ságat.

| 29.07.2014 |

Barnehagetilskudd

Barnehagetilskudd

De private barnehagene har fått fastsatt sitt kommunale tilskudd for 2014. Saarela barnehage får totalt 7,97 millioner kroner i tilskudd. Fagertun barnehage får totalt 3,52 millioner kroner, mens Østerbotn naturbar­ne­hage får 1,59 millioner kroner. 

 

| 26.07.2014 |

Turistfiske

Per Willy Aronsen har søkt Porsanger i utvikling (PIU) om 200.000 kroner i tilskudd til oppstart og investeringer i Fish Camp SUS. Selskapet skal tilby fiske i elv og vann, samt overnatt­ing i eksotiske omgivelser i Porsanger. Aronsen eier eiendommene gnr 25/3 og 25/4 i Skoganvarre, hvor han skal bygge hytte.
Investeringsbehovet er beregnet til litt over 1,11 millioner kroner, hvorav bygg­ing av ny hytte er beregnet til 590.000 kroner. Aronsen skal også søke Sametinget om 300.000, og skal også legge inn eget arbeid for 213.000 kroner. En ukjent bidragsyter skal stå for resten av kapitalbehovet.

| 25.07.2014 |

Vrak må fjernes

Margoth Irene Thomassen har søkt på tomt nr 2 på Bjerklandfeltet i Lakselv. På tomta står i dag et gammelt lastebilvrak.
– Dersom jeg får tildelt tomta, ber jeg om at tomta blir ryddet før jeg kan ta denne i bruk, skriver Thomassen i sin søknad.

| 24.07.2014 |

Prinsipielt grunnlag

28. juli avholder natur- og ressursforvaltningsutvalget (NRFU) møte på rådhuset i Lakselv. Blant sakene står blant annet klage på avslag om dispensasjon fra hundeloven fra Vest-Finnmark fug­lehundklubb (VFFK) i forbindels­e med klubbmesterskap for stående fuglehund 21. april i år. 

– Søknaden er behandlet som dispensasjonssøknad for å trene hund. Klubb­en har ikke søkt om dette. VFFK har søkt om dispensasjon fra hundelov­en for å arrangere klubbmesterskap, skriver VFFK i sin klage.

Klubben er tvilende til bruk av hjemmel for avslag­et. 

– Hvordan et klubbmesterskap, hvor det ikke felles ryper og hvor hundene vurderes i forhold til jaktegenskaper, skal være til fare for viltet og viltets leveområder, er vanskelig å forstå. Spesielt sett i forhold til at NRFU stort sette er svært positive til dispensasjonssøknader om kjøring med motorkjøretøyer i utmark i samme periode av året, sier VFFK, og mener vedtaket bærer preg av spekulasjoner. 

Rådmannen har ingen innstilling i saken, men sier i sin vurdering av saken at tiltaket trolig ikke vil forstyrre fugle- og dyrelivet da arrangementet til foregå i kontrollerte former og kun varer en dag. Rådmannen mener også at klagen ikke rea­litetsbehandles da omsøkte periode er passert, men at momenter som anføres i klagen kan vurderes på et prinsipielt grunnlag. 

 

| 23.07.2014 |

Skole­struktur

Porsanger bondelag har avgitt sitt høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur. Bondelaget går i mot enhver endring av strukturen. 

– Hovedtyngden av jordbruket i Porsanger befinner seg på hver side av Porsangerfjorden, med størst tetthet i Billefjord-området. I Billefjord-området opplever man en satsing på jordbruket der flere bønder har bygget nye driftsbygninger og økt produksjonen. I tillegg har det blitt gjennomført generasjonsskifte ved flere gårder de siste årene. Som selvstendig næringsdrivende og familiefolk er bøndene helt avhengig av å ha et tilbud om barnehageplass og skole i nærområdet, konkluderer bondelaget i sitt høringssvar. 

Bondelaget peker også på at området de siste årene har opplevd tilflytting av unge mennesker i etabler­ingsfasen. En stadig trussel om nedleggelse vil føre til at disse revurderer sone flytteplaner. 

– Erfaring fra andre steder der småskoler har blitt lagt ned, eksempelvis Nuvsvåg og Olderfjord, viser at et fåtall, om noen, velger å bli i kommunen når skoletilbudet forsvinner, fastslår Porsanger bondelag. 

 

| 22.07.2014 |

Grønne midler

FeFo har satt av én million kroner av sitt overskudd til Grønne midler i 2014. I år kom det inn 134 søknader på til sammen 3,3 millioner kroner. FeFo innvilget støtte til 87 prosjekter over hele Finnmark på til sammen  695.000 kroner. Seks prosjekter i Porsanger fikk tilskudd på totalt 79.500 kroner. 

Også i år var deler av potten satt av til turskiltprosjektet, som er et spleiselag mellom Finnmark fylkeskommune, Sametinget og Gjensidigestiftelsen til merking av turløyper. Tilsammen 1,3 millinor kroner er gitt til 15 ulike prosjekter i Finnmark. Ingen av disse i Porsanger.

 

| 19.07.2014 |

Søker tomt

Ann Gøril Johnsen har søkt Porsanger kommune tomt på Bjerkland-feltet. Johnsen har søkt på tomt nr.  24, 29 og 12. Avslutningsvis spør hun om det er andre ledige tomter i Lakselv. 

 

| 18.07.2014 |

Kraftpenger til 4H

Repvåg kraftlag sitt fondstyre har bevilget 5.000 kroner til Finnmark 4H.

Pengene går til et sjøbrukskurs i Porsanger, i sam­arbeid med KOS 4H.

 

| 17.07.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail