logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Porsanger-nytt

Porsanger kommune Smånytt fra Porsángu-Porsanki-Porsanger.
Se forøvrig www.porsanger.no (åpne i nytt vindu)


Bredbånd i distriktene

Det er planlagt søkt tilskudd til utbygging av bredbånd i områdene langs Porsangerfjorden. Dette gjelder Indre- og Ytre Billefjord, Gåradak, Aigir, Kolvik, Stabbursnes, Igeldas, Smørfjord, Olderfjord, Kistrand samt Børselv. Nå igangsettes høring på utbyggingen.
Innspill sendes til Porsanger kommune innen 15. mai. Ved spørsmål rettes disse til IT-konsulent i Porsanger, Jan-Ove Pedersen.

| 16.04.2014 |

Konfirmanter takker for støtten

Konfirmantene i Porsanger har samlet inn 15.763 kroner til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
– Menigheten takker alle som støttet aksjonen, sier  sogneprest Egil Lønmo.

| 15.04.2014 |

Mørke helsetall i Porsanger

Det står ikke bra til med helsa til porsangerværingen, skal vi tro folkehelseprofilen for kommunen. Vi både røyker for mye, veier mer, har høyere kolesterol, har flere psykiske lidelser, mer kols, diabetes, hjerte- og karsykdommer og astmaplager en landsgjennomsnittet forøvrig. Vi lever også ett til to år kortere enn andre i Norge.
– Man skulle tro vi ikke overlevde i denne kommunen, la rådmannen lakonisk til da han under sin orientering til kommunestyret la profilen frem. Kommunen har også mange uføretrygdede og et lavt utdanningsnivå blant sine innbyggere.
Men, helt bekmørkt er det ikke, kunne rådmannen likevel fastslå. Porsanger har færre nye krefttilfeller, mindre mobbing og mindre inntektsulikhet enn resten av landet forøvrig.

| 12.04.2014 |

Ber rådmannen skjerpe seg

Nylig kom høringssak om den omstridte reservasjonsretten til Porsanger kommune. Kommunestyret i Porsanger skal uttale seg i saken.
Arbeiderpartiets gruppeleder Roy Myrheim, benyttet anledningen til å si følgende – Denne saken kom inn til kommunen 2. april, og det hadde ikke vært problem å sende den til kommunestyret med engang. Istedet får vi dette åtte dager senere. Dette er slett arbeid fra rådmannens stab, sa Myrheim, og la til, fulgt av lav humring i kommunestyresalen:
– Rådmannen, skjerp deg!

| 11.04.2014 |

Fritidsbolig, uthus og anneks

Roy Rørnes har fått tillatelse fra Porsanger kommune til å bygge ny fritidsbolig med et bruksareal på 90 m2 og et uthus på 52 m2 på gnr 30/1/2 i Bjørnelv hytteområde. Det tillates også bruks­endring av eksisterende fritidsbolig med et areal på 30 m2 til anneks.

| 10.04.2014 |

17. mai-­tilskudd

Porsanger idrettslag har søkt Porsanger kommune om 15.000 kroner i tilskudd for å ta seg av årets 17. mai-arrangement. Id­retts­lag­et ønsker også alle utgifter som leie av storhallen, kinoen, samt musikkorps dekket.
PIL ønsker også at vedkommende som henger opp flaggene for kommun­en, også henger opp de små flaggene som skal opp langs togtraseen fra storhall­en og til kirka, og sier PIL kan være med å betale en time i lønn for denne personen.

| 09.04.2014 |

Slåssing på russefeiring

To gutter i tenårene har vært i slåsskamp utenfor Brennelv klubbhus hvor det har vært russefeiring. 

Politiet har kjennskap til identiteten på de involverte og vitner. Hendelsen skjedde natt til søndag, melder politiet i sin logg.

 

| 08.04.2014 |

Økt antall medlemmer

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Porsanger har ifølge sin årsrapport økt sin medlemsmasse fra 69 i 2013 til 77 per 1. januar i år.
I fjor avholdt HLF Porsanger syv styremøter og behandlet 48 saker. Lokallaget avholdt også 14 kurs i perioden med totalt 83 deltakere over 194 studietimer. Total kostnad for kursene var 64.069 kroner.
Likemannsforum var blant fjorårets nyvinninger for HLF Porsanger. Tiltaket har fungert godt, kan man lese i årsrapporten.
– Styret er stolte over at vårt lille lag har likemenn for de fleste diagnosegruppene. HLF Porsanger har hatt et meget aktivt studieår som har skapt mye kunnskap, glede og begeistring for både tillitsvalgte og medlemmer i vårt lokallag. Alle arrangement i HLF Porsanger har vært tilrettelagt for hørselshemmede med skrivtolker og transportabelt teleslynge anlegg, skriver styret i sin rapport.

| 05.04.2014 |

Avtale om gårdsbrygget øl

Stabbursdalen Lodge AS ved Gjermund Thomassen og Banak leir gårdsbryggeri ved Alf Emil Paulsen har signert en intensjonsavtale om samarbeid rundt kurs­virksomhet, samt kjøp og salg av håndbrygget øl.
Det skal etableres lokale og utstyr for å avholde kurs og smaking av øl i Stabbursnes. Stabbursnes Lodge ønsker også å kjøpe øl direkte fra bryggeriet for servering til sine kunder.

| 04.04.2014 |

Gruvedrift i Porsanger

Porsanger FrP ønsker i førstkommende kommunestyremøte å diskutere mineralutvinning i Porsanger. I en skriftlig orientering skriver partiet:
«Porsanger kommune trenger nye industriarbeidsplasser. Vi vet fra tidligere og nye undersøkelser at vår kommune har verdifulle mineraler i fjellene. Kopper, paladium, platina, gull og store forekomster av dolomitt er noe av det som er påvist. Porsanger kommune ønsker interesserte selskaper velkommen til dialog og videre undersøkelser om en mulig utvinning av forekomstene.»

| 03.04.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail