Vil kreve sine rettigheter tilbake

Publisert:

Tana og omegn sjølaksefiskeforening har nå et årsmøtevedtak på at de vil jobbe videre mot en rettssak mot staten om å få tilbake fiskerettigheter.

 
Et Barentshav av plast

Publisert:

Det tålmodige havet har knust og fordøyd søpla vår i generasjoner. Men med en 20-doblet plastproduksjon siden 1964, klarer det ikke lenger å holde avfallet usynlig.

 
Tilbake 40 år etter

Publisert:

Hinnøy og omegn sameforening inviterer til jubileumskake der det hele startet for godt over en mannsalder siden.

 
Enige om et felles flagg

Publisert:

Norske Kveners Forbund har valgt å anerkjenne et felles flagg for kvæn­ene i Norge, etter forslag fra Kven­lands­forbundet.

 
– Hva skjer med SRU II?

Publisert:

Samiske rettigheter kan bli usynliggjort i Nordland og Troms, mener Aili Keskitalo. Nå etterlyser hun oppfølging fra sametingsrådet.

 
Fikk ikke advokatbrev

Publisert: - Oppdatert: 22.05.2017 kl 23:34

Sametingets ­administrasjon ga ­verken kontrollut­valget eller sametingsrådet brevet med motsatt ­juridisk ­konklusjon om Protect Sápmi.

 
Frikjenner Protect Sápmi og Sametinget

Publisert:

Halvparten av tilskuddet fra Sametinget til Protect Sápmi har gått som konsulent­honorar til styre­leder. Kontrollutvalgets saksutreder mener det ikke er gjort noe galt.

 
 Widerøe flyfoto 1963 F - L

Publisert: - Oppdatert: 30.03.2017 kl 08:59

Ságat har fått tilgang til en mengde flyfoto over eiendommer i Porsangerområdet. Bildene er tatt i 1963 av Widerøes flyveselskap AS.

 
 Widerøe flyfoto 1963 M -Å

Publisert: - Oppdatert: 03.05.2017 kl 08:45

Ságat har fått tilgang til en mengde flyfoto over eiendommer i Porsangerområdet. Bildene er tatt i 1963 av Widerøes flyveselskap AS.

 
 Widerøe flyfoto 1963 A - E

Publisert: - Oppdatert: 30.03.2017 kl 09:00

Ságat har fått tilgang til en mengde flyfoto over eiendommer i Porsangerområdet. Bildene er tatt i 1963 av Widerøes flyveselskap AS.

 
Flyfoto Olderfjord og Smørfjord

Publisert: - Oppdatert: 03.05.2017 kl 13:53

Ságat har fått tilgang til noen flyfoto over eiendommer i Olderfjord og Smørfjord.

 
Annonse
Slagbjørn skutt ved Grense Jakobselv

Publisert: - Oppdatert: 21.05.2017 kl 14:41

Lørdag ble en gammel bjørn, som hadde tatt reinkalver i Jarfjord-flokken, skutt tre kilometer fra russegrensa og Grense Jakobselv, nord for Holmsjøen.

 
Utryddingen av bisonen var en ønsket handling - del 1

Publisert:

Utrydding av bisonflokkene ble et ­viktig verktøy i kampen for å tvinge indianerne i USA til å bli bofaste og leve på en «sivilisert» måte.

 
Vurderer rettssak

Publisert:

Advokat Brynjar Østgård er hyret inn av Tana og omegn sjø­laksefiskeforen­ing (TOS) for å se på muligheten for å gå til rettssak mot stat­en grunnet kraftige innskrenkninger i fiske­tidene for sjølakse­fisk­et de senere årene.

 
Tårevåt avskjed i Pasvik

Publisert:

Forrige uke var det ubønnhørlig slutt og onsdagskveld var det avslutningsfest på Pasvik folkehøgskole. 185 dager med vennskap, latter, gråt og fantastiske opplevelser er historie.

 
Her kan du se monteringen av brua

Publisert:

Bøkfjordbrua kommer på plass "minutt for minutt".

 
– Søker sjeldnere hjelp

Publisert:

Personer med samisk bakgrunn som opplever vold i nære relasjoner, søker i mindre grad enn andre nordmenn hjelp fra det offentlige. En ny rapport har sett på hva som kan gjøres.

 
Skapte begeistring

Publisert:

I forbindelse med Finnmark fylkesutvalgs samling fikk daglig leder Mette Tennås Westlie ved Hermetikken nær­ingshage i Vadsø anledning til å presentere kulturnæringsnettverket Surstoff i Finnmark. Etter presentasjon uttrykte politikerne begeistring over prosjektet.

 
En av de savnede hundene i Tana funnet

Publisert: - Oppdatert: 20.05.2017 kl 17:26

Gordonsetteren Aigi ble funnet på hytttrappa i Skidalen i dag morges 11 dager etter at den forsvant. Jemthunden Makita er fortsatt savnet, men eierne har håp om å finne tispa.

 
Enige om kulturavtale – noen mister tilskudd

Publisert:

De tre nordnorske fylkene har inngått en kulturavtale som blant annet innebærer støtt­e til det samiske nasjonal­tea­ter­et Beaivváš. Blant de som mister tilskudd er Samisk senter for samtidskunst.

 
Ønsker flere endringer

Publisert:

Karasjok AP ønsker endringer i TF, elgjakta og bruken av kjøretøy i naturen.

 
Foreslår å legge  PIV i «dvale»

Publisert:

Årsmøte i Porsanger i Vekst (PIV) skal tirsdag tar stilling til om næringsforeningen skal legges i ett års dvale.

 
Lilly innvilget statsborgerskap

Publisert: - Oppdatert: 20.05.2017 kl 00:48

Fredag fikk den lovende operasangeren Lilly Jørstad (31) fra Vadsø en gla’melding fra UDI. Hennes søknad om norsk statsborgerskap er innvilget.

 
Reinkalver blir ørnemat

Publisert:

Fortvilte reineiere opplever for tiden svært store tap av reinkalver etter ørneangrep. Situasjonen er i følge reineierne dramatisk, og kalvingen er så vidt begynt.

 
Mottok kongens fortjenestmedalje

Publisert: - Oppdatert: 19.05.2017 kl 16:26

Den sørsamiske presten Bierna Leine Bientie (65) fikk nylig tildelt kongens fortjenstmedalje.

 
Annonse