Annonse
 

Siste leder

Drastisk kutt for riksveiene

Publisert: 26.05.2017 kl 12:50

Det er nok å bruke penger på når det gjelder riksveier i Finnmark...

Les mer »

 
 
 
Satser på sagbruk og tanabåter

I Pasvik er det mye godt trevirke, og Ole Gunnar Sirma Eriksen satser nå på å gjøre skog til levebrød med å produsere trevirke fra egen sag og i tillegg bygge tanabåter for salg.

 
 
Annonse
 
 
 
Ragnhild har oversikt over isgangene i Tana

Ragnhild Ravna (77) fra Bonakas i Tana sitter med ­oversikten over når isgangen har vært i Tana siden 1968. I «saueboka» hennes står det meste om dette.