logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Nesseby-nytt

Nesseby kommune

Smånytt fra Unjárga-Nesseby.
Se forøvrig www.nesseby.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Økonomiavdelingen stengt

Nesseby kommune har stengt økonomiavdelingen fra og med i dag onsdag og frem til og med kommende fredag som er 26. september.

Årsaken til stengte kontorer er at de ansatte er på kurs.

| 24.09.2014 |

Sommerstengt SFO

Kommunestyret i Nesseby vedtok på møtet sist torsdag at skolefritidsordningen (SFO) skal ha sommerstengt i ukene fra 28 til 31, det vil si fra 6. til 31. juli.

Marit Kjerstad i Tverrpolitisk liste (TVP) tok til orde for at det ble vanskelig med sommerstengt blant annet på grunn av ferieavvikling for foreldrene. Dette ble nedstemt av kommunestyret.

Samtidig ble det vedtatt at dersom SFO benyttes kun på morgenen mellom kl. 07.00- 08.30, beregnes det som halv plass.

| 23.09.2014 |

Spille­midler i fare

Nesseby kommune har nå fått et såkalt varsel om inndragning av spillemidler tildelt mini-ballbingen ved Nesseby oppvekstsenter. Bakgrunnen er manglende innsending av regnskap for anlegget.
Varanger Ballklubb ble i 2013 tildelt 40.000 kroner i spillemidler til mini-ballbingen ved oppvekstsenteret.
Ifølge spillemiddelbestemmelsene skal et nærmiljøanlegg som har blitt tildelt spillemidler fra forenklet ordning ferdigstilles med regnskap innen 9 måneder fra tildelingstidspunktet. Manglende regnskap er å betrakte som brudd på vilkårene for å motta tilskudd og vil kunne medføre at tilskuddsmottaker for fremtiden ikke vil være berettiget til å kunne søke om tilskudd fra spillemidlene.
Finnmark fylkeskommune har i et brev til kommunen informert om at de ikke har mottatt dette, og vil av den grunn sette endelig frist til 1. november 2014 for innsendelse av regnskapssammendrag og uttalelse fra kommunerevisjonen. Forsinkelse utover denne dato vil medføre inndragning av tildelte spillemidler.
Fylkeskommunen ber i sitt brev også om at kommunen informerer Varanger Ballklubb om dette varselet.

| 20.09.2014 |

Fikk ja til disp

Ingvald Andersen og hans jaktlag som skal jakte elg i feltet Emetoaivi/Kjerringhaugen har fått dispensasjon til én tur i forbindelse med jakta.
Det er nasjonalparkforvalteren i Varangerhalvøya nasjonalpark som har behandlet søknaden. Tillatelsen innebærer én tur med ATV, sekshjuling eller sneskuter, eventuelt med tilhenger, til utkjøring av felte dyr. Nasjonalparkforvalteren understreker at tillatelsen ikke gjelder bruk av Volvo feltvogn eller annen bil eller traktor.
Også Tor Gunnar Henriksen og hans jaktlag har fått dispensasjon til én tur til feltet Skoarrojohka. Med den tillatelsen følger også de samme vilkårene som dispensasjonen til Andersen og hans jaktlag.

| 19.09.2014 |

«Lett på tråden»-kveld

Biblioteket og Bokbussen i Nesseby er nå i gang med noe de kaller «Lett på tråden» på biblioteket.
Dette er en hobbykveld som startet opp sist mandag og vil fortsette mandager utover høsten og vinteren.

| 18.09.2014 |

Nye klubbrekorder

Ilar-gutten Johan Niilas Jernsletten markerte seg sterkt under PEAB-lekene i friidrett som ble avviklet på Stjørdal sist helg. Dette er et mesterskap for landets 13- og 14-åringer.
 Johan Niilas satte to nye aldersrekorder for Ilar. På 200 meter vant han først sitt heat, og i finalen ble han totalt nummer fire med tiden 27,76. Dermed slettet han også klubbrekorden til Paul Ante Smuk som var 27,87.
På 600 meter ble det en sterk 5. plass med tiden 1,44,03. Så raskt er det ingen andre ungdommer i klubben som har løpt. Ifølge «idrettshistoriker» Tormod Holti var det Ottar Pettersen som hadde den gamle rekorden med tiden 1,57,00. Den ble satt så lang tid tilbake som i 1969.

| 17.09.2014 |

Starter med kommune-reformen

Nesseby kommune skal nå i gang med behandlingen av kommunereformen, og blant annet se på muligheten for sammenslåing med andre kommuner.
 Blant sakene som skal opp til behandling på kommunestyremøtet kommende torsdag er valg av prosjektgruppe. Administrasjonen innstiller på en prosjektgruppe bestående av ordfører Knut Store, Jarle Andreassen fra opposisjonen, konstituert rådmann Ann-Jorid Henriksen, som skal fungere som prosjektleder, mens formannskapet er styringsgruppe.
Gruppa skal legge frem forslag til fremdriftsplan, organisering og prosess for arbeidet med utgangspunkt i regjeringens opplegg. Dette skal legges frem for formannskapet så tidlig som  mulig i løpet av høsten/vinteren. Det endelige vedtak ved en eventuell kommunesammenslåing skal fattes av kommunestyret.

| 16.09.2014 |

Droppet befaring

Sametinget har etter å ha mottatt nye opplysninger droppet befaring av en eiendom i Karlebotn tilhør­ende Terje Arild Wiltmann Kero. Befaringen skulle vært gjort i forbindelse med nydyrking av eiendom.

Sametinget begrunner «avlysningen» av befaring­en med at «Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkt­e området. Vi har ingen merknader til søknaden»

| 13.09.2014 |

AP ønsker innspill

Nesseby Arbeiderparti ser frem mot valget neste høst, og partiet ønsker å komme i gang med programarbeidet. Til det ønsker de hjelp fra kommunens innbyggere.

De henvender seg nå til nessebyværingene med spørsmål om - hva er viktig for deg som bor i Nesseby?

Partiet har en egen facebookside der man kan komme med gode innspill. 

Programkomiteen i Nesseby AP består av Odd-Arne Dikkanen som leder, mens Hanne Iversen, Jørn Opdahl, Anette Buljo og Klara Helander er medlemmer.

| 12.09.2014 |

Nesseby starter barnetrim

Ilar startet igår, onsdag, opp med et friidrettstilbud til litt eldre barn og til ungdom. Denne treningen gjelder for de mellom 6 og 15 år.
Klubben starter så idag, torsdag, med barnetrimmen, som er et tilbud til de små fra 2 til 8 år.

| 11.09.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail