logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Nesseby-nytt

Nesseby kommune

Smånytt fra Unjárga-Nesseby.
Se forøvrig www.nesseby.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Invitert til utvalgsmøte

Nesseby kommune har mottatt en invitasjon til det som kaller seg administrativt kontaktutvalg for Varangerhalvøya nasjonalparkstyre.
Nasjonalparkstyret sendte i mars 2011 ut et brev til de involverte kommuner hvor kommunene ble bedt om å foreslå medlemmer fra administrativt nivå til et administrativt kontaktutvalg for Varangerhalvøya nasjonalparkstyre.
Nasjonalparkstyret ønsk­er å opprette kontaktutvalget mandag 10. november på Statens hus i Vadsø. Fra nasjonalparkstyret møter styreleder Ragnhild Melleby Aslaksen og nasjonalparkforvalter Paul A. Nilsen Lutnæs.
I tillegg til Nesseby er også representanter fra Vadsø, Vardø og Båtsfjord invitert til møtet.

| 01.11.2014 |

Får besøk fra Russland

Nesseby oppvekstsenter får neste uke besøk fra Pet­sjenga skole. Nærmere bestemt er besøket fra 4.- 7. november.
Samarbeidet med den russiske skolen startet i 1997, og 6. klasse er samarbeidsklassen. Oppvekstsenteret får besøk av elever, foreldre og lærere fra Pet­sjen­ga skole.
Elever fra Nesseby oppvekstsenter reiser på gjen­besøk våren 2015.

| 31.10.2014 |

Vil sette opp båtnaust

Inge Kr. Nilsen har i et brev til Nesseby kommune søkt om å få sette opp et båtnaust på hans eiendom «Leirbakken» i Varangerbotn.
Naustet er planlagt til 21 kvadratmeter.

| 30.10.2014 |

Tok 2,7 tonn laks

Laksefisket er over for i år, og fra Vesterelva og Bergebyelva kan man melde om totalfangst på 2.726 kilo fordelt på 1.051 individer. Samtidig ble det tatt 64 sjøørreter og 27 sjørøyer i de to elvene.
Den største laksen i år fikk Eilif Andersen i Vester­elva. Vekta på denne laksen stoppet på 9,1 kilo.
Sammenlignet med 2013 var det en fin økning dette året. Tallet fra i fjor viser 1.681 kilo fordelt på 772 laks. Årets tall er likevel langt bak 2012, da det ble tatt hele 3.588 kilo, og 1.399 individer.

| 29.10.2014 |

Bjørkli etterlyser bilder

Thorbjørn Bjørkli er i ferd med å lage en bok om sauen, og bruker Facebook-siden «Gamle bilder fra Nesseby» til å etterlyse både bilder av sau og ting laget av ull.
– Jeg trenger bilder til en bok om sauen som jeg skal lage. Gamle bilder, nyere bilder, bilder av sauer og folk, ting laget av ull eller skinn – alt som har med sauen å gjøre. Bilder som brukes vil bli honorert, skriver han på nettsiden.
De som mener de har noe å bidra med kan ta kontakt med Bjørkli, helst på epostadressen tobben41@me.com.

| 28.10.2014 |

Ber om klargjøring

Nesseby kommune, representert ved viltnemnda, har i et brev til både reinbeitedistrikt 6 og reinbeitedistrikt 7 - Rággonjárga bedt om en klargjøring i forhold til et gjerde som er satt opp på Seidafjellet. «Antatt i forbindelse med planlagt gjerdetrasé Korsmyr­a - Seidafjellet», heter det i brevet.
Viltnemnda skriver i brevet at «Vi kan ikke se at gjerde er satt opp i henhold til tillatelsen».
Ett av vilkårene som ble gitt i tillatelsen i 2011, var at planleggingen av viltporter skal gjøres i samarbeid med Nesseby og Tana kommuner. I brevet til de to reinbeitedistriktene heter det at Nesseby kommune ikke er blitt kontaktet angående viltporter og plasseringen av disse. Viltnemnda ønsker nå er snarlig tilbakemelding på forholdet.

| 25.10.2014 |

Etterlyser leker

I Nesseby er de igjen klare til å ta i mot og bosette flyktninger. I løpet av året vil det komme to familier fra Syria som vil bosette seg i Karlebotn. Den ene familien består av mor og far med barn på 14 (gutt), 12 (gutt), 10 (gutt), 9 (jente), 7 (gutt) og 5 (jente) år. Den andre familien består av mor og far med barn på 9 (jente), 7 (jente) og 5 (gutt) år. 

«I forbindelse med at det også i år kommer barn til kommunen har flyktning­tjenesten behov for litt utstyr til barna. I tillegg til å ønske oss leker til de minste, håper vi denne gangen på noe som kan passe til de eldste barna i tillegg. Vi ønsker også i år å få kjøpe vinterutstyr og barnemøbler fra de som ikke trenger det lenger. Dette gjelder spesielt sykler, skiutstyr og akebrett», forteller Trine Askheim i Nesseby kommune. 

De tar også i mot gulvtepper, gardiner, pyntegjenstander, bilder/plakater og duker.

| 24.10.2014 |

Klart for vaksine på helsesenter

Førstkommende torsdag, og torsdag 30. oktober er det klart for influensa­vaksi­nering i Nesseby. Vaksinen kan du få om du har en hundrelapp og møter opp på morgenen de to nevnte dager på Nesseby helse­senter. 

Vaksinen anbefales spesielt til personer med kronisk luftveissykdom, kronisk hjerte-/karsykdom, diabetes type 1 og 2, kronisk lever eller nyresvikt, nedsatt infeksjonsforsvar, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, personer over 65 år og gravide fra 12. svangerskapsuke, samt personer med alvorlig fedme.

| 23.10.2014 |

Fargene og livet

Ivnnit ja Eallin / Fargene og Livet vises på Isak Saba senteret i dag, onsdag. 

Dokumentarfilmen er 40 minutter lang og handler om Amund som så inderlig vil bli kunstner, men hans alkoholiserte fortid truer drømmen. Filmen er laget av Harry Johansen fra Torhop.

| 22.10.2014 |

VSM vil utsette prosjekter

Varanger Samiske Museum (VSM) informerer Sametinget om skjøtsel og formidling av kulturminner på Klubben/Murggid. 

«Museet har ikke vært i stand til å holde fremdrift i prosjektet som planlagt, og vil utsette hovedparten av arbeidet til 2015. Årsaken er personellmangel og mange aktiviteter i forhold til personalet, som blant annet avvikling av Vuonnamárkanat og steinalderuker rettet mot skoleklasser», skriver museumsleder Mia Krogh til Sametinget. 

Det som er utsatt til neste år er skjøtsel av området, rydding i kjørespor og oppsett av skilter. Det samme er grøfting av kjerreveg og bygging av gangbro. VSM skal også neste år utforme et pedagogisk program, samt starte formidling/skoletilbud i området neste år.

| 21.10.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail