logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Nesseby-nytt

Nesseby kommune

Smånytt fra Unjárga-Nesseby.
Se forøvrig www.nesseby.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Vurderer 5-års plan

Kommunene rundt omkring i Finnmark er i gang med å arbeide frem en ny bestandsplan for elg, og i Nesseby ble det nylig avviklet et første møte med Finnmarkseiendommen (FeFo). 

Blant det som kom frem er at FeFo vurderer, sammen med kommunene, å jobbe frem en 5-årsplan for kommende periode, mot vanligvis 4 år. Bakgrunnen for dette er at FeFo har fått inn et ønske om at man da vil komme i takt med kommunevalgene fra 2019.

| 23.12.2014 |

Støy under boring

Nesseby kommune opplyser på sin nettside at det kan bli en del boring i forbindelse med nybygget til oppvekstsenteret.
Dette arbeidet vil kanskje medføre noe støy og vibrering i bakken.

| 20.12.2014 |

Tilbud om verneområder

Nesseby kommune har, i likhet med en hel del andre kommuner i landet, fått tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder som i dag forvaltes av Fylkesmannen.
Tilbudet om å overta forvaltningsmyndighet omfatter i denne omgang verneområder som ligger innenfor én kommune og som pr. i dag ikke forvaltes av nasjonalpark-/verneområdestyrer. For verneområder som strekker seg over flere kommuner, vil aktuelle kommuner få tilbud om forvaltningsmyndighet når det er tatt stilling til fremtidig kommunestruktur gjennom regjeringens arbeid med kommunereformen.
Forutsetningen for at kommunene skal kunne overta oppgaven som forvaltningsmyndighet, er at de har nødvendig kapasitet og kompetanse. For kommuner som takker ja til tilbudet og aksepterer vilkårene, tar Miljødirektoratet gjennomføre delegering av forvaltningsmyndighet i løpet av 2015.

| 19.12.2014 |

Etterlyser svar fra kommunen

Svalehus Finnmark AS ved daglig leder Ole H. Strømseth etterlyser svar fra kommunen på en søknad han har sendt i august.
Søknaden gjelder endring av bruksområde for tidligere skolebygninger i Karlebotn fra skole/offentlig virksomhet til kombinert virksomhet som hotell/reiseliv/utleie av næringslokaler og boliger. I søknaden heter det at næringsvirksomhet kan være håndverk, småindustri, kontorer, lager mv.

| 18.12.2014 |

Åpne sneskuterløyper

På grunn av lite sne har det vært vanskelig å få merket skuterløypene i det meste av Finnmark - også i Nesseby.
Nå kan imidlertid kommunen melde at både løype 2 og løype 3 er merket og åpnet for kjøring.
Løype 2 går fra parkeringsplassen nord for Nesseby kirkested, etter «Kjærlighetsstien» over myrdrag til travbanen ved jordbruksvei opp Bergebydalen, videre langs sti/traktorvei på vestsiden av Bergebydalen til Suoidneguolba og Máttavárjohka hyttefelt. Herfra krysses Bergebyelva via Boaltán og Lavdnjevárri til Bergebyvann.
 Løype 3 går fra enden av kommunal vei ved Per Johnsen, Bunes til Galbajohka, og fra RV 98 opp kommunal veg langs Galbajohka. Videre langs Galbaljohka etter traktorvei, via Galbaljohkmyra, Snurrejávri og Gárddanjunni til Skálvejávri. Videre over Eaggejávri (vann 196) til høyde 198 sør for Thrane-hytta, øst for Noste-hytta og til løype 2 ved Máttavarjohk­sletta. Fra Skálvejávri går en avstikker til Gáhkkorjávri.

| 17.12.2014 |

Nei til skilting av turstier

Destinasjon Varanger har i et brev fra Statens vegvesen fått avslag på søknaden om å få skilte en del turstier i Nesseby og Vadsø. Det gjelder veivisningsskilt til turløypene Gressvann, Varangerbotn tursti, Aldon, Ilarstien, Klubben, Jakobs­elv tursti, Pavelstien, Kjærlighetsstien og Nattfjelldalen.
I begrunnelsen for avslaget skriver Statens vegvesen «De omsøkte turløypene er korte løyper som i all hovedsak benyttes av lokale turgåere som kjenner området og derfor ikke behøver veivisningsskilt. Løypene har ikke allment kjente landemerker eller kjente kulturlandskap som tiltrekker langveisfarende som behøver veivisning».

| 16.12.2014 |

Søker arrangører

Det nærmer seg 6. februar og samefolkets dag, og etterhvert 17. mai. 

Kommunen søker nå etter noen som vil stå ansvarlig for den lokale markeringen av disse to dagene. Programforslag sendes inn sammen med søknaden. 

Lag og foreninger kan søke enten på ett eller begge arrangement. Søknadsfrist er satt til 9. januar.

| 13.12.2014 |

Ja fra Arbeidstilsynet

Nesseby kommune har fått positivt svar på sin søknad til Arbeidstilsynet som gjelder utvidelse av barnehage­delen ved Nesseby oppvekstsenter.

Søknaden omhandler utvidelse av barnehagedelen med to avdelinger. Utvidelsen er planlagt som frittstående bygg i tilknytning til eksisterende bygningsmasse. Søknaden gjelder i denne omgang kun den etasjen som barnehagen skal være i.

| 12.12.2014 |

Valkeapää-utstilling

Ved biblioteket i Nesseby inviterer man nå befolkningen til å komme å se utstillinga Nils-Aslak Valkeapää. Utstillingen vil stå hele desember.

Ønsker du å få med deg dette, kan du gå inn på kommunens nettside for å se nærmere på åpningstidene.

Utstillinga er på samisk og norsk, med kataloger på samisk, norsk, finsk og engelsk.

Det opplyses at man også har utstilling av Áillohaš sin produksjon.

| 11.12.2014 |

Disp til beitelaget

Klubvik beitelag har fått innvilget dispensasjon til bruk av snøskuter for 20 turer i forbindelse med gaupejakt.
Bakgrunnen for at beitelaget har søkt om jakt på gaupe er det store tapet de har hatt av sau og lam i beiteområdet gjennom sommeren og høsten.
I vedtaket fra kommunen heter det at det skal brukes eksisterende løyper nord for E 75 og traktorveier i beiteområdet. Det presiseres også at kjøring skal foregå kun i forbindelse med sporing og ikke i forbindelse med aktiv jakt.

| 10.12.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail