logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Nesseby-nytt

Nesseby kommune

Smånytt fra Unjárga-Nesseby.
Se forøvrig www.nesseby.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Ber om klargjøring

Nesseby kommune, representert ved viltnemnda, har i et brev til både reinbeitedistrikt 6 og reinbeitedistrikt 7 - Rággonjárga bedt om en klargjøring i forhold til et gjerde som er satt opp på Seidafjellet. «Antatt i forbindelse med planlagt gjerdetrasé Korsmyr­a - Seidafjellet», heter det i brevet.
Viltnemnda skriver i brevet at «Vi kan ikke se at gjerde er satt opp i henhold til tillatelsen».
Ett av vilkårene som ble gitt i tillatelsen i 2011, var at planleggingen av viltporter skal gjøres i samarbeid med Nesseby og Tana kommuner. I brevet til de to reinbeitedistriktene heter det at Nesseby kommune ikke er blitt kontaktet angående viltporter og plasseringen av disse. Viltnemnda ønsker nå er snarlig tilbakemelding på forholdet.

| 25.10.2014 |

Etterlyser leker

I Nesseby er de igjen klare til å ta i mot og bosette flyktninger. I løpet av året vil det komme to familier fra Syria som vil bosette seg i Karlebotn. Den ene familien består av mor og far med barn på 14 (gutt), 12 (gutt), 10 (gutt), 9 (jente), 7 (gutt) og 5 (jente) år. Den andre familien består av mor og far med barn på 9 (jente), 7 (jente) og 5 (gutt) år. 

«I forbindelse med at det også i år kommer barn til kommunen har flyktning­tjenesten behov for litt utstyr til barna. I tillegg til å ønske oss leker til de minste, håper vi denne gangen på noe som kan passe til de eldste barna i tillegg. Vi ønsker også i år å få kjøpe vinterutstyr og barnemøbler fra de som ikke trenger det lenger. Dette gjelder spesielt sykler, skiutstyr og akebrett», forteller Trine Askheim i Nesseby kommune. 

De tar også i mot gulvtepper, gardiner, pyntegjenstander, bilder/plakater og duker.

| 24.10.2014 |

Klart for vaksine på helsesenter

Førstkommende torsdag, og torsdag 30. oktober er det klart for influensa­vaksi­nering i Nesseby. Vaksinen kan du få om du har en hundrelapp og møter opp på morgenen de to nevnte dager på Nesseby helse­senter. 

Vaksinen anbefales spesielt til personer med kronisk luftveissykdom, kronisk hjerte-/karsykdom, diabetes type 1 og 2, kronisk lever eller nyresvikt, nedsatt infeksjonsforsvar, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, personer over 65 år og gravide fra 12. svangerskapsuke, samt personer med alvorlig fedme.

| 23.10.2014 |

Fargene og livet

Ivnnit ja Eallin / Fargene og Livet vises på Isak Saba senteret i dag, onsdag. 

Dokumentarfilmen er 40 minutter lang og handler om Amund som så inderlig vil bli kunstner, men hans alkoholiserte fortid truer drømmen. Filmen er laget av Harry Johansen fra Torhop.

| 22.10.2014 |

VSM vil utsette prosjekter

Varanger Samiske Museum (VSM) informerer Sametinget om skjøtsel og formidling av kulturminner på Klubben/Murggid. 

«Museet har ikke vært i stand til å holde fremdrift i prosjektet som planlagt, og vil utsette hovedparten av arbeidet til 2015. Årsaken er personellmangel og mange aktiviteter i forhold til personalet, som blant annet avvikling av Vuonnamárkanat og steinalderuker rettet mot skoleklasser», skriver museumsleder Mia Krogh til Sametinget. 

Det som er utsatt til neste år er skjøtsel av området, rydding i kjørespor og oppsett av skilter. Det samme er grøfting av kjerreveg og bygging av gangbro. VSM skal også neste år utforme et pedagogisk program, samt starte formidling/skoletilbud i området neste år.

| 21.10.2014 |

Etterlyser svar

Helmer Losoa søkte om tilleggsareal i Byluft tilbake i 2012, og Sametinget sendte et svar til Nesseby kommune 20. desember samme år om behovet for en kartlegging av området.
«I 1982 ble det kartlagt kulturminner i det aktuelle området. Ingen av disse er lagt inn i Riksantikvarens kulturminnebase. Sametinget ønsker å foreta en befaring før endelig uttalelse kan gis. Befaringen vil kunne bli utført i løpet av feltsesongen 2013», skrev Sametinget.
Nå etterlyser Nesseby kommune svar fra Sametinget.
«Vi venter på svar angående befaring. Viser til deres brev datert 17. desember 2012. Hvis dere har befart området, så ber vi om at dere gir oss tilbakemelding om dette», skriver Ole Benny Bakken i Nesseby kommune til Sametinget.

| 18.10.2014 |

Ber om rydding

Varanger Utvikling AS har sendt et brev til Nesseby kommune der de ber kommunen rydde opp ved Karlebotn skole og internat.

«Vi har leietagere til deler av Karlebotn skole og internat og ber på nytt om at lokalene blir frigjort og ryddet/rengjort slik at vi kan leie disse ut. Vi må også få satt på varme, samt åpnet for vann. Forøvrig er det registrert knuste vinduer i gymsal/garderobe samt i kjøkkeninngang ved internat», skriver prosjektleder i Varanger Utvikling AS, Ole Strømseth i brevet. 

| 17.10.2014 |

IFU vil møte næringsliv

Næringslivet i Nesseby inviteres til innspillsmøte om «Nye IFU 2015» førstkommende tirsdag.
IFU er ment å være et verktøy for eierkommunene i arbeidet med næringsutvikling. Tiden har endret seg fra IFU så dagens lys for mer enn 10 år siden, og står nå i en omstillingsprosess for å tilpasse drift til kommunenes og næringslivet i Indre Finnmark sine behov.
Derfor har en igangsatt prosjekt Nye IFU, og de ønsker i denne forbindelse å møte næringslivet i eier­kommunene Porsanger, Karasjok, Tana og Nesseby for informasjon om IFU og prosjektet og innspill fra næringslivet – behov og ønsker.
Det er daglig leder i IFU Marianne Balto og prosjektleder Aina Borch som vil være til stede på møtet. Påmelding skjer til Nesseby kommune.

| 16.10.2014 |

Starter opp lesekurs

Isak Saba senteret starter opp lesekurs for deg som ønsker å lese samisk i et hyggelig miljø. Dette er for deg som snakker samisk, og som har lyst til å lære å lese samiske tekster.
På lesekurset vil du bli kjent med samiske eventyr og sagn, ordspråk, historie, joik, sang, merkedager m.m, i tillegg til at de serverer gottákáfe (kaffe og kaker). Det er ingen krav til forkunnskaper, bare at du snakker samisk.
Kurset arrangeres på Isak Saba Senteret i Varangerbotn, og starter opp onsdag i neste uke. Kurset er gratis.

| 15.10.2014 |

Inviterer til skisamling

SVL-N (samisk idrettsforbund) inviterer til den tradisjonelle skisamlingen i Yllâs 27 - 30. november. Samlingen er for alle som er 9 år og eldre.
Ilar sendte i fjor en delegasjon på 13 personer til Finland, og i år håper klubben at enda flere har anledning til å stille. Påmelding skjer til Charles Petterson, og fristen er satt til 27. oktober. Klubben melder på sin nettside at også voksne som skal være med på turen må melde seg på.

| 14.10.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail