logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Nesseby-nytt

Nesseby kommune

Smånytt fra Unjárga-Nesseby.
Se forøvrig www.nesseby.kommune.no (åpne i nytt vindu)


VSM vil utsette prosjekter

Varanger Samiske Museum (VSM) informerer Sametinget om skjøtsel og formidling av kulturminner på Klubben/Murggid. 

«Museet har ikke vært i stand til å holde fremdrift i prosjektet som planlagt, og vil utsette hovedparten av arbeidet til 2015. Årsaken er personellmangel og mange aktiviteter i forhold til personalet, som blant annet avvikling av Vuonnamárkanat og steinalderuker rettet mot skoleklasser», skriver museumsleder Mia Krogh til Sametinget. 

Det som er utsatt til neste år er skjøtsel av området, rydding i kjørespor og oppsett av skilter. Det samme er grøfting av kjerreveg og bygging av gangbro. VSM skal også neste år utforme et pedagogisk program, samt starte formidling/skoletilbud i området neste år.

| 21.10.2014 |

Etterlyser svar

Helmer Losoa søkte om tilleggsareal i Byluft tilbake i 2012, og Sametinget sendte et svar til Nesseby kommune 20. desember samme år om behovet for en kartlegging av området.
«I 1982 ble det kartlagt kulturminner i det aktuelle området. Ingen av disse er lagt inn i Riksantikvarens kulturminnebase. Sametinget ønsker å foreta en befaring før endelig uttalelse kan gis. Befaringen vil kunne bli utført i løpet av feltsesongen 2013», skrev Sametinget.
Nå etterlyser Nesseby kommune svar fra Sametinget.
«Vi venter på svar angående befaring. Viser til deres brev datert 17. desember 2012. Hvis dere har befart området, så ber vi om at dere gir oss tilbakemelding om dette», skriver Ole Benny Bakken i Nesseby kommune til Sametinget.

| 18.10.2014 |

Ber om rydding

Varanger Utvikling AS har sendt et brev til Nesseby kommune der de ber kommunen rydde opp ved Karlebotn skole og internat.

«Vi har leietagere til deler av Karlebotn skole og internat og ber på nytt om at lokalene blir frigjort og ryddet/rengjort slik at vi kan leie disse ut. Vi må også få satt på varme, samt åpnet for vann. Forøvrig er det registrert knuste vinduer i gymsal/garderobe samt i kjøkkeninngang ved internat», skriver prosjektleder i Varanger Utvikling AS, Ole Strømseth i brevet. 

| 17.10.2014 |

IFU vil møte næringsliv

Næringslivet i Nesseby inviteres til innspillsmøte om «Nye IFU 2015» førstkommende tirsdag.
IFU er ment å være et verktøy for eierkommunene i arbeidet med næringsutvikling. Tiden har endret seg fra IFU så dagens lys for mer enn 10 år siden, og står nå i en omstillingsprosess for å tilpasse drift til kommunenes og næringslivet i Indre Finnmark sine behov.
Derfor har en igangsatt prosjekt Nye IFU, og de ønsker i denne forbindelse å møte næringslivet i eier­kommunene Porsanger, Karasjok, Tana og Nesseby for informasjon om IFU og prosjektet og innspill fra næringslivet – behov og ønsker.
Det er daglig leder i IFU Marianne Balto og prosjektleder Aina Borch som vil være til stede på møtet. Påmelding skjer til Nesseby kommune.

| 16.10.2014 |

Starter opp lesekurs

Isak Saba senteret starter opp lesekurs for deg som ønsker å lese samisk i et hyggelig miljø. Dette er for deg som snakker samisk, og som har lyst til å lære å lese samiske tekster.
På lesekurset vil du bli kjent med samiske eventyr og sagn, ordspråk, historie, joik, sang, merkedager m.m, i tillegg til at de serverer gottákáfe (kaffe og kaker). Det er ingen krav til forkunnskaper, bare at du snakker samisk.
Kurset arrangeres på Isak Saba Senteret i Varangerbotn, og starter opp onsdag i neste uke. Kurset er gratis.

| 15.10.2014 |

Inviterer til skisamling

SVL-N (samisk idrettsforbund) inviterer til den tradisjonelle skisamlingen i Yllâs 27 - 30. november. Samlingen er for alle som er 9 år og eldre.
Ilar sendte i fjor en delegasjon på 13 personer til Finland, og i år håper klubben at enda flere har anledning til å stille. Påmelding skjer til Charles Petterson, og fristen er satt til 27. oktober. Klubben melder på sin nettside at også voksne som skal være med på turen må melde seg på.

| 14.10.2014 |

Tid for teater

Kommende tirsdag er det endelig tid for visning av teaterstykket «Til venstre i Hetta» i Varangerbotn.
Stykket er laget av tanaværingen Siri Broch Johansen, og er en slags «road­movie» med teatervri. Den handler om fire ungdommer på tur fra Tana til Oslo. Ved krysset i Hetta i Nord-Finland tar de feil retning, og ender opp hos et eldre ektepar, Elle-Siina og Jorma, og ungdommene må bli der en stund mens de venter på hjelp. Med ett tar livene deres en helt ny vending, og en bortglemt og fortrengt historie rulles opp i dagen.
Vi tar med at teaterstykket, i regi av det samiske nasjonalteateret Beaivváš, blir simultantekstet til norsk.

| 11.10.2014 |

Slektsboka på museet

Aslaug Dahl har tidligere i høst gitt ut en bok under tittelen «Flaa fra Mortensnes», som er en slektsbok om hennes egen slekt fra Mort­ensnes. Boka er på hele 192 sider og tar for seg historien om Ole og Anne Flaa og deres etterkommere, inklusive mange eldre og litt nyere bilder.
Denne boka er nå lagt ut for salg på Varanger Sam­iske museum i Varangerbotn - så løp og kjøp.

| 10.10.2014 |

Telefon­problemer

Nesseby kommune har, eller hadde i alle fall sist tirsdag, problemer med sentralbordet på kommunehuset.
Telefonene inn så ut til å ende hos Tana kommune. Men ifølge Nesseby kommunes nettside var ikke dette noe stort problem i og med at de hos nabokommunen gjerne kunne sette over til rette person i Nesseby.
Kan vi kanskje driste oss til å tolke dette som et forsiktig forsøk på kommunesammenslåing - vi bare spør.

| 09.10.2014 |

40 elg skutt så langt

Elgjakta fortsetter ufortrødent videre, og jaktlagene i feltene i Nesseby passerte mandag 40 fellinger av en kvote på totalt 100 dyr.

Vi registrerer at lagene som har fått tildelt 2. periode i enkelte felt har startet jakta, og lørdag kunne Per-Kristian Røstgaard og hans lag melde om felling av en kalv i feltet Suki 2. periode.

Jarl Even Roska hadde 1. periode i Suki og kunne avslutte jakta med tre felte dyr.

Finnmarkseiendommen (FeFo) har i løpet av de siste dagene også fått melding om at Ingvald Andersen og hans jaktlag i Kjerringhaugen søndag felte ei kvige. Jan Yngve Lund sitt lag skjøt lørdag ei kvige i Bergeby vest, mens laget til Egil Hansen, som jakter i Styrene, lørdag felte en okse og søndag en kalv. 

| 08.10.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail