Finnmark fylkeskommune – verd å forsvare?

Publisert: - Oppdatert: 09.04.2018 kl 13:29

Om vel ein månad skal finnmarkingane få seie si meining om Stortinget sitt vedtak om tvangssamanslåing av Finnmark og Troms, altså at Troms skal overta styringa av Finnmark. Det blir ei merkelig folkerøysting, ettersom regjeringa på førehand har sagt frå at resultatet ikkje vil bli respektert. Bare ...

 
«Ikke på dette nivå»,  hilsen SNO

Publisert:

Porsanger Fremskrittsparti arrangerer folkemøte den 25. april angående utlendingers adgang til fiske i Finnmark.

 
Hvor var NRK da det gjaldt?

Publisert:

Det er flere som med kraftfull stemme og overbevisning har gått ut offentlig og kritisert NRK for ikke å ha vært til stede og rapportert fra snøskred, stengte veier og isolerte bygder i Finnmark i påsken.

 
Folkemøte om fiskerett

Publisert:

Porsanger Fremskrittsparti arrangerer folkemøte den 25. april angående utlendingers adgang til fiske i Finnmark.

 
Tøft på vegene i Finnmark i påska

Publisert:

Det har vært en tøff påske for mange i Finnmark. Skred og skredfare førte til at opptil 30 veger var stengt samtidig, og hele kommuner var isolert i dagesvis. Noen opplevde dramatisk nærkontakt med snømassene, og svært mange opplevde at påska ble annerledes enn planlagt.

 
Oppnevning av fellesnemnd for sammenslåing av Troms og Finnmark

Publisert:

Statsråd Monica Mæland har ingen hjemmel til å opprette fellesnemnd for sammenslåing av Troms og Finnmark.

 
Overskridelse på investeringsregnskapet

Publisert:

På bakgrunn av at det er kommet fram informasjon i media rundt overskridelsene i inve­st­er­ingsregnskapet som kan feiltolkes, ønsker jeg herved å gi en mer nyansert framstilling av hendelsesforløpet.

 
Sametingets utfordringer

Publisert:

Jarl Hellesvik er en viktig stemme i diskusjoner om samepolitikk, finnmarkslov og Sametinget, fordi han graver frem statistikk og fakta. Jeg vil anbefale hans bok om samme emne (Samer og samepolitikk).

 
Folk er opptatt av drikkevannet sitt

Publisert:

Hele 97 present av innbyggerne drikker vann fra springen viser en undersøkelse gjennomført av Sentia for Norsk Vann. Mange er likevel bekymret for at vannkildene i Norge er forurenset.

 
Sjølaksefiske - vårt mikroskopiske velvære

Publisert: - Oppdatert: 05.04.2018 kl 09:23

Registrerer at vi sjølaksefiskere ennå ikke er helt overkjørt. Støtter Stein Inge Kristiansens flotte innlegg om laksefisket vårt som er så viktig for oss alle, både helsemessig og ikke minst trivselsmessig.

 
Samer i folketellingene

Publisert: - Oppdatert: 04.04.2018 kl 13:51

Ifølge Regjeringen er et «urfolk»… «Folk i selvstendige stater som er ansett som opprinnelige fordi de nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som landet hører til da erobring eller kolonisering fant sted eller da de nåværende statsgrenser ble fastlagt, og som - uansett ...

 
Den viktige jobben starter nå

Publisert: - Oppdatert: 04.04.2018 kl 12:42

Fredag 9. mars sa et enstemmig dommerkollegium i landets høyeste domstol at FeFo – på vegne av innbyggerne i Finnmark – fortsatt skal være eier og forvalter av grunnen i Nesseby.

 
Kulturminnepolitikken visker ut kvænenes historie

Publisert:

Klima- og miljødepartementet og statsråd Ola Elvestuen avstår fra å styrke fredningsgrensen for kvænske kulturminner i kulturminneloven.

 
Bondelaget må bruke jordbruksforhandlingene til å øke skyssrefusjonen

Publisert: - Oppdatert: 27.03.2018 kl 14:53

Den syvende mars i år trykte Ságat en resolusjon fra årsmøtet til Finnmark Bondelag, signert Terje Balandin. Her kommer de med flere gode innspill til hvordan økonomien i små og mellomstore bruk kan styrkes.

 
Den norske kirkes nye ekteskapssyn er kirkesplittende

Publisert:

Den 23/24. mars skriver flere aviser og nettsteder at Norges Samemisjon har stengt kapelldøra på Sennalandet kapell for en «homoliberal» prest.

 
Jeg konverterer

Publisert:

For 5 år siden holdt Statoil en stor fest på Veidnes i Nordkapp kommune. Anledningen var å markere at Statoil hadde vedtatt å ilandføre oljen fra Johan Castberg-feltet til Veidnes. Når Statoil igjen besøkte Nordkapp kommune 9. mars i år, var beskjeden at dette ikke skjer likevel.

 
AUF ønsker 16-årig stemmerett i avstemninga om fylkessammenslåing

Publisert: - Oppdatert: 23.03.2018 kl 11:37

Arbeiderpartiet har alltid hatt som mål å inkludere flest mulig i demokratiet.

 
Fullverdig påske uten Jesus?

Publisert:

Folk i nord foretrekker vidda i påsken. Hyttelivet frister. De er stadig flere, også i nord, som ikke vet hvorfor vi feirer påske. Spør en ungdomskoleelev om hvorfor vi har skjærtorsdag og langfredag. Jeg tror de færreste vet det. De har i hvert fall ikke lært om påskehøytiden på skolen. Enkelte tro...

 
La fjorden leve!

Publisert: - Oppdatert: 22.03.2018 kl 14:40

Denne uka aksjonerer vi sammen med mange, blant annet Natur og Ungdom, utenfor Stortinget mot dumping av giftig gruveavfall i Repparfjorden og Førdefjorden. FrP, Høyre og Venstre-regjeringen har gitt løyve til dumping av enorme mengder giftig gruveslam i de nasjonale laksefjordene våre, og det kan v...

 
Sjølaksefiske

Publisert: - Oppdatert: 22.03.2018 kl 14:37

Da er det pån igjen. Miljødirektoratet ønsker nok en gang å kutte fisketidene for sjølaksefiskerne. For meg virker det helt uforståelig, da statistikkene for elvene i Finnmark (FeFo) viser en voldsom oppgang av laks. Flere elver kan vise til rekorder av oppgang og fangstet laks flere år på rad. Jeg ...

 
Unngikk regjeringskrise

Publisert: - Oppdatert: 21.03.2018 kl 13:25

Tirsdag ble en mulig regjeringskrise unngått ved at justisminister Sylvi Listhaug seint mandags kveld hadde meddelt statsministeren at hun trakk seg som justisminister.

 
Vadsø kommune og det kvenske

Publisert: - Oppdatert: 21.03.2018 kl 13:25

Vadsø er kanskje den kommunen i Norge som har det sterkeste kvenske innslag i sin befolkning, og hvor f.eks kvensk språk og kultur har vært viktig for kommunens identitet.

 
Båndlegging og verning i Porsanger kommune

Publisert: - Oppdatert: 20.03.2018 kl 15:21

Den 20. januar 2010 nedsatte Porsanger formannskap et utvalg som skulle vurdere en erstatningsmulighet for statens båndlegging av områder i kommunen, etter reglene i den nye natur­mangfoldlov­en § 50.

 
Carsten H. Borchgrevinks ekspedisjon mot Sydpolen i 1898 - 1900

Publisert: - Oppdatert: 20.03.2018 kl 14:22

Litt forhånds INFO fra NRK: NRK 1 Sø. 25. mars 2018. 20.10 - Den glemte polarhelten: Først på Antarktis: Norsk dokumentarserie fra 2018. Premiere! Hvalfangermatrosen Carsten Borchgrevink fra Oslo sikrer seg æren som det første mennesket på Antarktis. En pengesterk engelsk forlegger har tro på den u...

 
En påskehilsen fra din redningskvinne 

Publisert:

Heldigvis har vi ikke møttes på ordentlig ennå. Jeg håper at vi slipper å bli veldig godt kjent, men det er mye opp til deg.

 
ANNONSE
Annonse