Ei meningsløs skuterløype

Publisert:

I Sør-Varanger finnes nærmere 500 kilometer med skuteløyper, fordelt over den nær 4.000 kvadratkilometer store kommunen.

 
Om vindkraft, eierskap og hensikt

Publisert:

Naturvernforbundet i Finnmark ved leder Leif Wasskog, Lotte Ruge og Svein Lund skriver i leserinnlegget «Stopp vinkraftplanene i Finnmark» (publisert i Ságat 18. mai og på egne hjemmesider) om vindkraftprosjektet Borealis og Finnmark Kraft. Siden FeFo er skrevet inn i saken må jeg få korrigere:

 

Publisert:

Åpent brev til Sametingsrådet

 
Karasjok kommune - møte 15.05.2017

Publisert:

Her møtte for posisjonen leder Kjell Magne Grønnli, AP, nestleder Anders Somby, Flyttsamelista og Håkon Bysheim, Høyre. Fra opposisjonen møtte Anne Toril Eriksen Balto og Bjarne Rikardsen, begge SP. Anne Toril Eriksen Balto hadde merknad til innkallingen. Det var ikke innkalt vara som sagt i innkall...

 
Er bønder grådige?

Publisert:

Selvsagt er de ikke det. Bønder flest jobber lange dager. De jobber på julaften og 17. mai uten overtidsbetaling. Bøndene har i snitt en inntekt som ligger langt under det andre grupper i samfunnet har. Likevel mener Frp og Høyre at bøndene er grådige når de vil redusere dette inntektsgapet. Nettopp...

 
Vranglære om leveringspliktens juridiske begrensninger

Publisert:

Nærings- og fiskeridepartementet fremmer stadig forfeilede syn på om politikerne kan omfordele kvoter av fiskeressursene som ifølge havressursloven «tilligger det norske folk i fellesskap». Christian Wormstrand i departementet tolker resultatet i Volstadsaken (Rt 2013 s.1345) slik:

 
Havnæringa i nord

Publisert:

Via «Havnæringen» må Nord-Norge få større innflytelse på egen situasjon

 
Senterpartiet - Folkepartiet. Alltid i bresjen!

Publisert:

Etter en lang periode med depresjon i verdensøkonomien og fattigdom i Norge, støttet Senterpartiet (som da het Bondepartiet) i 1935 gjennom det som het kriseforliket, dannelsen av en arbeiderpartiregjering. Det var en mindretallsregjering som satt i 10 år og ble ledet av husmannsønnen og fagforening...

 
To folkemøter, en sak

Publisert:

Høyre og Fremskrittspartiregjeringens ran av kysten gjennom forslaget om opphevelse av trålernes plikt til å levere fisk i Finnmark møter motstand i Nord Norge.

 

Publisert:

Fylkesvaraordførar Ragnhild Vassvik remsar opp så mykje goder som Finnmark har ved å stå aleina. Desse har eg aldri kome over i mitt lange finnmarkliv. Det motsette har vore tilfelle: politietaten har aldri dukka opp når straffbare gjerningar har vist seg på scenen. Fleire gonger har eg fått avlag p...

 

Publisert:

Alle mulige uttalelser i media for og kunne overbeskatte Tanavassdraget. Garnfiske og 10.000 talls turistfiskere uten kvoteregulering/«Bag limits», tømmer vassdraget. Alarmerende lite laks i Tanavassdraget, er mest sannsynlig et ganske så sammensatt bilde. På 80- og 90-tallet, ble den lokale sildsta...

 
Annonse
Personangrep ikke greit

Publisert: - Oppdatert: 18.05.2017 kl 16:26

Fylkesmannen skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av Klima- og miljødepartementet, vedtar Fylkesmannen forskrift om forlenget åpning av snøskuterløyper hvert år før løypene stenger. Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres a...

 
Samene har «mistet sitt land»?

Publisert: - Oppdatert: 18.05.2017 kl 16:03

Styremedlem i partiet Árja og sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren uttalte den 15.05.17 i NRK sitt debattprogram «Dagsnytt atten» at samene har «mistet sitt land».

 
Forsonings- og sannhetskommisjon er en nødvendighet

Publisert: - Oppdatert: 16.05.2017 kl 14:16

Professor Einar Niemis meningsytring om en Samisk Forsonings- og Sannhetskommisjon i Nordlys lørdag 13.05 er en forunderlig, summarisk og overfladisk «historieskriving» om et svært alvorlig tema. ( Tittel: Sannhetskommisjon, politikk og kampen om fortida)

 
Stopp vindkraftplanene i Finnmark!

Publisert: - Oppdatert: 16.05.2017 kl 10:37

Midt i Finnmark, i grenseområdet mellom Lebesby og Tana, er det nå planlagt et av de aller største naturinngrep i norsk historie. Her er planlagt to vindkraftanlegg, kalt Davvi og Borealis, som skal ligge like ved hverandre og samkjøres.

 
Laila Davidsen skiter i eget reir i sykehusdebatten

Publisert:

Det er med beklagelse at jeg leser Laila´s angrep på eget parti´s helsepolitikk. Laila, gjør med sine uttalelser dette til en offentlig sak, som jeg synes fortjener en kommentar.

 
Arbeiderpartiets hykleri

Publisert: - Oppdatert: 16.05.2017 kl 10:44

Arbeiderpartiets (AP) fremste tillitsvalgte i Nord holder hele Nord-Norge for narr. At de tør. De opptrer nærmest som om de var deltakere på Nytt på Nytt. Ikke rart Nord-Norge har gått glipp av vekst og sysselsetting med slike ombudsmenn og kvinner.

 
Uten familier stopper utviklingen

Publisert:

Dagens familier er like mangfoldige som menneskene de er satt sammen av. Det er utelukkende positivt. For det er disse familiene som er grunnlaget for utvikling.

 

Publisert:

I et debattinnlegg i Ságat for kort tid siden, argumenterer professor i rettsvitenskap, Øyvind Ravna, for at samene er for «urfolk» å regne.

 

Publisert:

Flertallet på Stortinget bestående av Høyre, FrP, Venstre og KrF har besluttet å slå sammen Finnmark og Troms til en region.

 

Publisert:

Jeg har forrettet i mange bryllup i årenes løp. Det er all grunn til å markere den store begivenheten med slekt og venner slik mange har gjort det denne sommeren i kirker.

 

Publisert:

Øst-Finnmark regionråd har i en uttalelse engasjert seg til støtte for papirutgaven av avisene Finnmarken og Finnmark Dagblad. Det er et godt engasjement.

 
Samene har status som urfolk

Publisert: - Oppdatert: 12.05.2017 kl 15:30

Gjennom mange år er det slått fast at samene i Norge har status som urfolk. Det gir storsamfunnet et spesielt ansvar, og det ansvaret tar myndighetene.

 
FeFo stiller seg ikke i veien

Publisert:

Professor i rettsvitenskap, og rettslig medhjelper for Nesseby bygdelag, Øyvind Ravna, kommer i innlegget «Rett basert på forgagne tiders dogmer» (Ságat 10. mai 2017) med ytringer om rettighetsforholdene i bl.a. Finnmark og hvordan FeFo forholder seg til disse.

 
 Åpent brev til Anders Tandberg

Publisert:

Hei, Anders Tandberg. Jeg har lest din begrunnelse for å stenge skuterløype i Sirbmá fra Njuorganjavri.

 
Annonse