Skole og omsorg foran skattekutt

Publisert:

Det er sommer og god tid til å tenke over de store tingene. Jeg er fylt av takknemlighet for å leve i et av verdens beste land å bo i, og et velferdssamfunn som kommer oss til gode gjennom hele livet. Men jeg ser også at det fortsatt er ting i samfunnet som ikke er bra nok. Barn som ikke får den opp...

 
Konkurranse gjør Sápmi sterkere

Publisert:

Konkurranse ikke er et mål i seg selv, men et middel for å sikre et rettferdig oppgjør i flere ledd. Fra leverandør til forbruker.

 
Senterpartiet – «nær deg» når det gjelder!

Publisert:

Fiskeriminister Per Sandberg har vært på «signingsferd» i nord. «Nordlendingan» er fortalt hva de skal mene om fisken og retten til den. Det er – blir vi fortalt – ikke slik at «nærhet er rett». Fiskeressursene rett utfor stuedøra er ikke eid av «nordlendingan». Neida, de er eid av kvotebaronene. Og...

 
Kun den beste skolen er god nok

Publisert:

Barn og ungdom i Finnmark fortjener en like god oppvekst og utdannelse med de samme mulighetene som unge får andre stender i landet. Den beste måten å sikre like muligheter, uavhengig av sosial bakgrunn, er et godt utdanningssystem.

 
Finnmarkinger, jegere og fiskere

Publisert: - Oppdatert: 15.08.2017 kl 10:54

I dagens Finnmark har vi som utmarksbrukere helt unike muligheter til å utøve jakt, fiske og friluftsliv. Vårt fylke skiller seg markant fra andre fylker og områder i landet, fordi vi stort sett bare trenger å forholde oss til èn grunneier.

 
Avistilgangen i distriktene på lørdager

Publisert: - Oppdatert: 14.08.2017 kl 12:11

Det er lørdag. Klokka er ti på sju om kvelden og jeg har ventet på lørdagsavisene siden klokka halv fem. Jeg har ikke vært alene. Mange har ventet ved kiosken, hos Rema og hos Coop. Folk har lurt på om det virkelig skal være slik at man skal vente på aviser i flere timer på en lørdags ettermiddag?

 
God dag mann økseskaft, herr reindriftsstyreleder og reindriftsdirektør!

Publisert:

Flyttsamelista på Sametinget vil gå inn for at reindriftsstyre­lederen og ­reindriftsdirektør­en samt deres underordnede i Land­bruksdirektoratets rein­drifts­av­deling og reindriftsstyret skal inneha reindriftsfaglig bakgrunn og kompetanse samt kompetanse i samisk språk. Dette for å sikre en realit...

 
Reindrift er så mye mere

Publisert:

Reindrift er så mye mere enn bare omsetningstall for kjøttproduksjon. Reindrift er en levemåte. Reindrift er næringa der naturen rår. Reindrift er å leve av og i pakt med naturen.

 
Dårlige fylkesveger og næringstransport

Publisert:

I forrige ukes IFinnmark kunne man lese saken hvor to Ap ordførere ute på Nordkyn kritiserer og «gyver» løs på regjeringen grunnet dårlige fylkesveger i forbindelse med næringstransport.

 
Hvor vil Ap i fiskeripolitikken, Ingalill?

Publisert:

Med Aps høyst uklare fiskeripolitikk er det enkelt å forstå at Ingalill Olsen til tider synes fiskeripolitikken er vanskelig.

 
Fiskerihavnene er i spill. Stortingsvalget avgjør !

Publisert:

Dersom du er opptatt av å sikre fiskerinæringa god infrastruktur og mener at fiskerinæringens infrastrukturbehov er like viktig som andre næringers infrastrukturbehov stemmer du Arbeiderpartiet ved høstens valg.

 
Gamvikordføreren og FV 885 i Pasvik

Publisert: - Oppdatert: 11.08.2017 kl 11:24

Ser i Finnmark Dagblad at ordføreren i Gamvik sier at FV 885 er en bygdevei i forhold til veien Kunes-Bekkarfjord.

 
Kjære politikere: Sikre tjenestepensjonen

Publisert:

Pensjon er, enten vi liker det eller ikke, noe som angår oss alle. Etter pensjonsforliket har dette blitt mer klart enn noen gang, og vi er alle med på et stort spleiselag som skal bidra til å sikre en bærekraftig pensjonsordning også i framtida. Pensjonsforliket sier at kostnadene til pensjoner må ...

 

Publisert:

Ja, når skjer det, og hvem er Guds folk? Jeg kan bare si hva jeg tror på og hva jeg har lest om i Bibelen, Guds ord.

 

Publisert: - Oppdatert: 11.08.2017 kl 10:43

I Samenes Folkeforbund her i Østre valgkrets vil våre hovedsaker være - når vi kommer inn på Sametinget;

 

Publisert:

Det var med stor interesse jeg leste innlegget fra Finnmarks Høyres stortingskandidater med tittelen «Stø kurs for Finnmark», der skipper på båten naturlig nok er Frank Bakke-Jensen.

 
Gruvedrift er ingen ny næring i sjøsamiske områder

Publisert:

Árja sier at de vil støtte en reindriftssiida med sommerbeite i Kvalsund kommune i kampen mot lokalbefolkningen i Kvalsund.

 

Publisert:

Sametinget har siden 2012 hatt en samarbeidsavtale med Statskog. I 2015 ble denne avtalen fornyet, og den skal virke til 2017, slik at det nå vil være en god anledning til å evaluere avtalen og resultatene av denne siden 2012.

 
Til nærkamp mot sentralisering

Publisert:

Senterpartiet vil kjempe for nærhet i hverdagen. Nærhet til offentlige tjenester, og nærhet til beslutninger som angår deg. Dagens regjering går i stikk motsatt retning.

 

Publisert:

Vi Finnmarks-politikere har blitt utfordret av Utdannings­for­bundet Finnmark på hva vi mener om kommersielle aktør­ers inntog i velferdstjenestene våre. Dette er en sak som ligger mitt hjerte nær:

 

Publisert:

Kjell T. Nilssen er forsker ved Havforskningsinstituttet. Norge har mange såkalte forskere og pengene søles for det meste bort i resultatløse prosjekter. Minnes han som forsket på norske hytter. Resultatet kan leses på biblioteket i Lakselv.

 

Publisert:

Norges viktigste bygg er ikke Stortinget eller regjeringskvartalet. Norges viktigste bygg er skolen.

 
Fiskeripolitikk er viktig - og til tider vanskelig

Publisert:

Fisken utenfor Norges lange, rike kyst eies av folket og høstes av fiskerne!

 
Den evigvarende ressursen som vi forvalter

Publisert:

«Etter oljen skal vi leve av fisk­en». Dette må vi begynne å ta på alvor før realiteten treffer oss. For realiteten er at oljepris­ene synker og vi må bevege oss over til fornybare næringer.

 
Fritt behandlingsvalg

Publisert:

Høyre har denne uken lansert 10 punkter for en bedre helsetjeneste i de kommende årene. Jeg tar i dag for meg punkt 5, som har tittelen «Utvide ordningen med fritt behandlingsvalg til å gjelde flere områder, og utvide ordningen med privatpraktiserende avtalespesialister og gi dem rett til å tildele ...

 
ANNONSE
Annonse