Nei, Nordlys bestemmer ikke hva Finnmarken skal mene

Publisert: - Oppdatert: 29.06.2017 kl 10:22

I en kommentar i Ságat fredag 23. juni påstår redaktør Lars Birger Persen at avisa Nordlys bestemmer hva Finnmarken og Finnmark Dagblad kan mene på lederplass. Dette er selvfølgelig ikke riktig, noe Lars Birger Persen må være klar over.

 
 Bli med på tokt for fisk, fjorder og fiskere

Publisert:

Fiskere og kystfolk er lut lei av at flertallet av politikere overser både dem og behovet for å være føre var, når skjødesløse oppdrettsformer truer livet i fjordene og stadig lengre utover kysten. Ullsfjordtoktet 7. juli skal være ei markering mot forurensende og fiskerifortrengende oppdrett i åpne...

 
Struktureringsminister Sandberg reduserer ytterligere i kystflåten

Publisert:

På tampen av sin lange marsj for å privatisere fisket og torpedere lokalsamfunn langs hele finnmarkskysten har minister Sandberg fått hastverk. Han vet at hans tid er over i departementet og forsøker å gjøre så mange uopprettelige skadeverk som han kan.

 
Pollestads omskrivninger

Publisert: - Oppdatert: 28.06.2017 kl 09:18

I et leserbrev som spres kysten rundt har næringskomiteens leder Geir Pollestad en beskrivelse av min fiskeripolitikk som det er vanskelig å kjenne seg igjen i.

 
Bedre prosedyrer for konsultasjoner

Publisert:

Vi ønsker å gi innbyggere i Norge best mulig tjenester. For å sikre at også samiske innbyggere skal få gode tjenester, har myndighetene i dag en plikt til å konsultere om saker som berører samene direkte. Nå skal den gjøres bedre og mer effektiv.

 
FV 885

Publisert:

Ser med glede at Pasvikdølene er begynt å aksjonere for FV885. Håper at denne aksjonsformen bærer frukter. Som fylkes- og lokalpolitiker i Senterpartiet har jeg jobbet mye for veien de siste seks årene og jeg må si jeg mange ganger føler jeg har stanget hodet i veggen.

 

Publisert:

For mange er det unaturlig å planlegge sin egen bisettelse. Jeg har ofte i samtaler med pårørende merket at de kjenner lite til den avdødes ønsker rundt begravelsen. Det har vært et ikke-tema. Som regel har vi funnet frem til et innhold i seremonien som de etterlatte føler er i avdødes ånd. For meg ...

 
AP kommer ikke i havn

Publisert:

Et kampklart Ap kritiserer Fremskrittspartiet og regjeringen i forbindelse med Nasjonal transportplan 2018-2029 for at Kjøllefjordprosjektet er skjøvet ut i tid.

 
På sporet av de tapte kongekrabber

Publisert:

Det er mange spor til fremtiden, Ronny. Dine spor prioriterer norske og utenlandske «reiselivsbedrifter» og ikke lokale fiskere i vest-fylket som er stengt ute fra deltakelse i kvotefisket. Det er et politisk valg som FrP har gjort. Du kan vri og vrenge på min tekst, men slik er det. Slik ser den br...

 
Nok nå, Per Sandberg

Publisert:

Per Sandberg (Frp) har hatt en tøff tid som fiskeriminister. Det som først og fremst står igjen etter Sandberg til nå er alt han ikke fikk til. Listen over nederlag begynner å bli lang: Plikt-saken, arealavgift og instruks-saken er kanskje de av Sandbergs nederlag som får plass på seierspallen.

 
EU-fiskeriministerne Aspaker fra Høyre og Sandberg fra FrP

Publisert: - Oppdatert: 26.06.2017 kl 09:56

Norge har av eget tiltak endret reglene om deltakelsen i fiske (1999) slik at det nå skal være tillatt for EU-borgere å eie fiskefartøy under 15 meter med tilhørende kvoterettigheter. Derved er det åpnet for at en flåte som har tilgang til 55 % av torskeressursene skal kunne eies av utlendinger. Fis...

 
ANNONSE
Annonse
Bunkeren ved Tana bru

Publisert:

Ingvald Ravna avkrefter i Ságat 19. juni at den revne bunkeren ved Tana bru var bygd under krigen. Han mener den ble bygd av Forsvaret som ledd i den kalde krigen. Det har han sikkert rett i siden han var med på massetransporten, men fra 60-tallet kan den ikke være. I så fall måtte vi som var tenåri...

 
Øyvind Ravna og Selbudommen

Publisert: - Oppdatert: 28.06.2017 kl 11:38

I et debattinnlegg i avisa Ságat i mai i år, argumenterer professor i rettsvitenskap ved UiT Øyvind Ravna, for at samene er for «urfolk» å regne. Dette gjorde han blant annet ved å vise til Selbudommen.

 
Noe for sannhetskommisjonen?

Publisert: - Oppdatert: 23.06.2017 kl 11:35

Folketellingene i Norge, plasserte i perioden 1845 – 1930, norske, samiske og kvenske personer i egne rubrikker. Denne oppdelingen ble etter hvert vanskelig å opprettholde på grunn av giftemål folkegruppene imellom, eller giftemål over språkgrensene.

 
Et svik mot framtida til vi som er unge i dag

Publisert:

Nylig lyste Olje og Energidepartementet ut et stort antall nye oljeblokker i 24. konsesjonsrunde. Regjeringen har lyst ut 102 nye blokker, 93 av disse i Barentshavet. Blokkene er lyst ut på tross av tilrådningene fra miljøfaglige etater og miljøbevelgelsen – Olje- og energiministeren gir blaffen i f...

 
Eldrebølgen er ikke farlig!

Publisert:

I et leserinnlegg i Ságat 13. juni stiller Olav E. Johansen følgende retoriske spørsmål: er eldrebølgen farlig? Han besvarer i grunnen spørsmålet selv, og jeg er enig med ham: eldrebølgen er absolutt ikke farlig. Det er et gode at levealderen i Norge øker, og at vi kan glede oss over flere friske år...

 
SV kjemper for et godt helsetilbud

Publisert:

Politikere kan vedta mye. Men når det kommer til været og hvor mange mennesker vi skal være, er det vanskelig å gi klare løfter. Derfor handler ikke debatten om sykehus til Alta bare om et folkerikt område skal ha rett til sykehus eller ikke. Det handler også om hvordan fylket vårt ser ut reint geog...

 
Farvel Finnmark!

Publisert: - Oppdatert: 22.06.2017 kl 20:58

«Så ligger du, Finnmark, ensomt, forlatt med stjerneklar himmel og vinterkvit natt.»

 

Publisert:

Det samiske samfunnet er i endring, på lik linje med resten av verden. Det gir samiske medier helt nye og krevende utfordringer i arbeidet med å speile samfunnet og mangfoldet.

 
Norge i tvangstrøya

Publisert:

Torsdag 8/6-17 var en historisk dag. Fra Stortingets talerstol ble dette proklamert i pompøse ordelag fra en rekke blå-blå representanter.

 

Publisert:

Protokoll fra konsultasjoner i slutten av april i år, angående planer om lovfesting av en konsultasjonsordning mellom Sametinget og statlige, fylkeskommunale og kommunale organer, er nå frigitt.

 

Publisert:

I Altapostens nettutgave 16.6.17 er det kommentert at nærsykehuset skal styres fra Hammerfest og at nærsykehuset får en stedlig leder men underlagt ledelsen ved klinikk Hammerfest.

 
Betraktninger om statusrapport om Landmaktutredningen

Publisert:

På Litteraturhuset denne uken presenterte Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og utredningsleder, brigader Aril Brandvik en statusrapport for landmaktutredningen.

 

Publisert:

Tarjei Jensen Bech tar opp en diskusjon i avisene hvor han strør om seg med negative personkarakteristikker, spesielt rettet mot Marianne Haukland fra Høyre, og hvor han, trofast mot partiets ledelse, følger opp Helga Pedersens råd om å sverte politiske konkurrenter mest mulig.

 

Publisert:

I en situasjon der krabbefiskerne må tåle betydelige kutt (37 %) i kvotene i 2017 sammenlignet med fjoråret. Presterer turistfiskeminister Sandberg å gi bort 500 krabber til hver «fiskesafaribedrift» som søker. Tro det den som vil!

 
ANNONSE
Annonse