Alle kystfiskere i vektskåla – men med ny omregningsfaktor

Publisert: - Oppdatert: 18.10.2017 kl 10:53

I et Fiskeriblad kunne man lese en såkalt appell til Kystfiskarlaget fra styreleder Roger Hansen i Fiskarlaget Nord:

 

Publisert: - Oppdatert: 18.10.2017 kl 12:12

Det er med stor undring vi registrerer at det i Hovedutvalgets innstilling til Fylkestinget 25.10.2017 vedrørende rute-og infrastruktur i Altafjorden, foreslås å fremskynde bygging av kombibåtkai i Kvalfjord på bekostning av fergekai på Ingøy. Det burde være et krav at begge berørte kommuner får utt...

 

Publisert: - Oppdatert: 18.10.2017 kl 10:54

Atter en gang har kongen avlagt Finnmark et besøk. Han skulle åpne Sametinget, for det hører vel til hans plikter. Om Sametinget som institusjon kan man ha forskjellige meninger, men det kan vi la ligge nu.

 

Publisert: - Oppdatert: 18.10.2017 kl 12:26

Siste søndag i oktober er det bots – og bededag. I følge den kirkelige kalender er alltid denne dagen siste søndag i oktober. Selve dagen fremkaller nok vage fornemmelse for befolkningen i Finnmark, særlig hos de yngre. Men kanskje noen eldre forbinder dagen med ord som synd og omvendelse?

 

Publisert:

Fikk svar på mitt første «åpne brev» men ikke svar på mitt eneste spørsmål; om Grieg Seafood vil fjerne oppdrettsanlegget i Porsangerfjorden dersom mange nok i Porsanger ber om det. Svaret kom fra Roger Pedersen (samfunnskontakt), og han skriver «vi ikke se hvilke kilder du støtter deg til i din kon...

 

Publisert:

I 1992 vedtok Stortinget EØS- avtalen, etter innstilling fra Brundtland regjeringen. EØS skulle gi EFTA landene fri adgang til EUs indre marked. Stortingsflertallet konkluderte med at avtalen ikke innebar avståelse av suverenitet og dermed var det ikke nødvendig med grunnlovsendring. Tenk hvor mye s...

 
Åpent brev til NVE vedrørende planlagt vindmøllepark

Publisert:

Levajok Fjellstue as er en liten bedrift beliggende i Levajok i Tana kommune. Vi baserer vår virksomhet på hest/jordbruk, servering/overnatting og turisme. Fjellstua har uten opphor drevet slik virksomhet minst siden hundreskiftet 1800-1900. Det første utmål vi har funnet hos statsarkivet i Tromsø e...

 

Publisert:

Mens champgnekorkene har fløyet til værs på Dokumenta 14 i Athen og Kassel og alle andre steder, har jeg sittet i det anerkjente glasshuset og forma noen tanker omkring fenomenet Dokumenta. (Den kjente kunstutstillingen i Kassel, Tyskland).

 
Reindriftas krav til Oldereidet 

Publisert:

Reindrifta kunne hatt alt å vinne på å holde seg til venns med bøndene, istedenfor å kreve oppheving av fredningssonene. Finnmark Bondelag har fulgt med på beitekonflikten på Oldereidneset der området har vært fredet mot reinbeite siden 1934, og har registrert at reindrifta nå krever oppheving av fr...

 
Hva spiser du på Matvaredagen?

Publisert:

16. oktober er Verdens matvaredag. Noen av oss markerer den, men de fleste lar den nok passere i stillhet. Uansett er det mye viktigere hva vi velger å legge på tallerkenen hver dag resten av året. Hvor kommer maten vår fra, og hvordan er den produsert?

 
Representerer disse oss?

Publisert: - Oppdatert: 11.10.2017 kl 23:26

«Representerer Sametinget oss samer?» er et spørsmål som ofte stilles.

 
Åpent brev til Grieg Seafood

Publisert: - Oppdatert: 11.10.2017 kl 10:15

Bedriftsetableringer er viktig for lokalsamfunnene. Det fører ofte med seg både arbeidsplasser og positive økonomiske ringvirkninger. Dette gjelder også Grieg Seafoods nye oppdrettsanlegg i Porsangerfjorden.

 
Kraftkolonien Finnmark

Publisert:

Mens industriarbeidsplasser forsvinner fra Finnmark, og turiststrømmen øker, satser kraftindustrien stadig på utbygginger her. De ønsker å bygge flere vindmøller, flere veier og flere store kraftlinjer i våre fjell. Også våre egne lokale kraftselskap står frem i media og fronter dette. Får de sin vi...

 
Oppdrettet i Porsangerfjorden – en trussel mot villfisk

Publisert: - Oppdatert: 11.10.2017 kl 09:57

I en uttalelse om etablering av oppdrett i Vedbotn uttaler Fylkesmannen i Finnmark følgende:.

 
Utlokalisering funker

Publisert: - Oppdatert: 11.10.2017 kl 10:19

Dei siste dagane har det oppstått ein ny debatt om utflytting av statlege arbeidsplassar. Dette etter vedtak om flytting av aktivitet i Landbruksdirektoratet frå Oslo til Steinkjer. Som ved tidlegare høve er protestane tydelege og motargumenta mange. Kulturminnefondet har no 15 års røynsle med å utv...

 

Publisert:

I en liten industri eller produksjonsbedrift med få ansatte merker du helt klart om noen er borte fra jobben. I tillegg til at det koster arbeidsgiver ca. 15.000 kroner per uke. Det norske sykefraværet er en belastning for næringslivet, men også for velferdsstatens bærekraft. Det er ikke populært å ...

 
Kavaleribataljon til Porsangmoen

Publisert: - Oppdatert: 10.10.2017 kl 10:28

Torsdag legger regjeringen fram stortingsproposisjonen om Landmakt, som legger føringer for framtidige investeringer i Hæren og Heimevernet frem mot 2035.

 
Uten grus og pukk stopper Finnmark

Publisert:

Økt byggeaktivitet i Finnmark øker behovet for byggematerialer også i vårt fylke. Det bygges infrastruktur som veier, bruer og parkeringsplasser. Havner rustes opp, det bygges nye boliger, skoler, sykehus og forretningsområder. Det betyr et behov for millioner av tonn med grus og pukk. Årlig.

 
Når du vil begynne på nytt i voksen alder

Publisert: - Oppdatert: 09.10.2017 kl 10:29

Å velge jobb er ett av de viktigste valgene du skal ta i løpet av livet. Men det er nødvendigvis ikke et valg du kun trenger å ta én gang. For hva gjør du, når motivasjonen er borte, utdanningen din har gått ut på dato eller at jobbmulighetene forsvinner fra stedet du er så glad i?

 
Utlån er ikke alt

Publisert:

Norsk bibliotekforening (NBF) er gjort kjent med en artikkel om Sametingets årlige driftstilskudd til samiske bokbusser publisert 07.09. og vil med dette komme med en reaksjon på måten saken fremstilles. NBF oppfordrer også Sametinget om ikke å kutte i tilskuddsordningen til de samiske bokbussene.

 

Publisert: - Oppdatert: 09.10.2017 kl 10:24

I juni sikret Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti flertall for kommune- og regionreformen på Stortinget. Det betyr at det fra 2020 vil være 354 kommuner og 11 fylker.

 
Gratulerer med dagen, lærer!

Publisert: - Oppdatert: 05.10.2017 kl 09:53

5. oktober er verdens lærerdag, en dag som er blitt markert siden 1994. Men allerede I 1966 undertegna UNESCO og ILO Recommandation concerning the Status of Teachers. Erklæringa anerkjenner at en sterk lærerprofesjon er avgjørende for verdens utvikling. Det er verd å feire. Men selv etter 50 år har ...

 
NVE og utbyggerne må respektere folket

Publisert: - Oppdatert: 04.10.2017 kl 10:05

Nylig blei det i Máze åpna ei utstilling over kampen om utbygging av Alta–Kautokeino-vassdraget. Den gang dreiv NVE gjennom utbygginga, tross mangelfull utredning av natur og skadevirkninger. Nå skal NVE ta standpunkt til et naturinngrep i Finnmark som er langt større, med flere hundre vindturbiner ...

 
Omvendt til verden!

Publisert:

Omvendelse er og skal stå sentralt i vår kirke i nord. Og det handler i vår tradisjon ofte om å omvende seg fra verden, fra denne jammerdalen.

 
Om Samerådets trondhjemsdeklarasjon

Publisert: - Oppdatert: 03.10.2017 kl 11:56

Samerådet består av de toneangivende samepolitiske organisasjonene i Norge, Sverige, Finland og Russland. Samerådet er det organet om trekker opp de aktuelle og de lange ideologiske og politiske linjene til medlemsorganisasjonene.

 
ANNONSE
Annonse