Utenfor Norge

Publisert: - Oppdatert: 25.04.2018 kl 14:11

Ikke bare statsmetrolog Kristin Gislefoss, hadde en utfordring med at Norge er et langt og kronglet land.

 
En mer opplysende debatt

Publisert: - Oppdatert: 25.04.2018 kl 13:43

Det stemmer at jeg er skeptisk til folkeavstemningen, pengebruken – og at jeg er bekymret for Finnmarks omdømme.

 
Tanker om fornorskning

Publisert:

Har tenkt over fornorskningsprosessene den siste tiden. Og lurt på hvorfor noen områder og grupperinger slapp «billigere» unna enn andre. Jeg har lyst å utfordre med noen forenklede tanker rundt dette.

 
Uttalelse til søknad om lokalitet for lakseoppdrett ved Jernøya

Publisert:

Grieg Seafood bedriver nykolonialisme av verste sort - og det er bare med myndighetens velsignelse at dette kan skje. Det er direkte hårreisende at et familie-eid selskap fra Bergen skal kunne tjene seg rike på å beslaglegge, forgifte og ødelegge Porsangerfjorden som næringsgrunnlag for lokalt fiske...

 
Kommunestyremøte i Karasjok 19. april 2018

Publisert:

Kommunestyret har 19 medlemmer, men bare 16 møtte. AP manglet 2, og SP 1 medlem. Fra SP møtte kun 2 av 6 faste medlemmer; Anne Toril Eriksen Balto og Anni Østby.

 
Romantikk på kysten?

Publisert:

«Jeg skal bli rik!» sa en fiskeoppdretter på Senja på et seminar for noen år siden. Det var hans mål i livet med de mange negative påvirkninger det måtte få for livet i havet og kysten.

 
Gudstrua – finnes den fremdeles i nord?

Publisert:

Det har nylig vært kirkemøte, kirkens storting, i Trondheim. Møtet vil sikkert gå i glemmeboken. Nordlys har i hvert fall ikke vært særlig opptatt av møtet. Men informasjon som kom før møtet, er av interesse.

 
Stem for Finnmark 14. mai!

Publisert: - Oppdatert: 20.04.2018 kl 14:19

Stortingsflertallet har bestemt at Finnmark og Troms skal slås sammen, mot fylkestinget og finnmarkinger flest sin vilje.

 
Vekst i nordområdene krever ny kunnskap, internasjonalt samarbeid og dialog

Publisert:

Nordområdene er særdeles rike på ressurser som kan gi grunnlag for enorm verdiskaping. Vi trenger imidlertid ny kunnskap for å få til denne verdiskaping­en. Dette er kunnskap som alle arktiske nasjoner og mange andre nasjoner har interesse av. Men hvordan få til denne kunnskapsutviklingen?

 
Nedleggelse av Andøya flystasjon vil være et historisk feilgrep

Publisert:

Stortinget vil denne våren fatte en avgjørelse som vil få store konsekvenser for norsk sikkerhet og beredskap. Dersom Stortinget ikke stanser nedleggelsen av Andøya flystasjon, gjør man Norge langt mer sårbart. Det vil være et historisk feilgrep, fattet på et skremmende dårlig beslutningsgrunnlag.

 
Kjemisk og psykologisk krigsføring

Publisert:

Storbritannia etablerte seg tidlig som kolonimakt i Irak. Kurderne i nord gjorde opprør. Da erklærte Winston Churchill at han var «sterkt for å bruke giftig gass mot usiviliserte stammer». Klar tale fra han.

 
Den gamle Adam på 2000-tallet:  Studér gjerne, men lag middagen først (Del 2/2)

Publisert:

Det er fortsatt spor av patriarkatet i dagens samfunn

 
Politiske husmenn

Publisert:

Sametinget og Kommunal -og Moderniseringsdepartementet(KMD) hadde den 12.12.17 et lukket forhandlingsmøte («en konsultasjon»). Fra det nå offentliggjorte referatet fra møtet, kan man blant annet lese at dette ble bestemt:

 
Styrk lokaldemokratiet

Publisert:

Norge styres av en mørkeblå regjering. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er i ferd med å gjennomføre mye av det de lovte. Disse partier står også, sammen med Krf., i spissen for regionreformens tvangsammenslåinger.

 
Bruk stemmeretten for Finnmarks framtid

Publisert: - Oppdatert: 16.04.2018 kl 14:52

Storting med regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet med støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti vedtok i juni 2017 og tvangssammenslå Finnmark fylke med Troms fylke mot Finnmark fylkestings vilje.

 
Hvorfor vil menn skape kvinner etter sin vilje og sitt bilde? (Del 1/2)

Publisert:

Etter den vestlige politiske liberalisme gjelder frihet og likhet for alle, kvinner som menn, men likevel er det færre kvinner i lederstillinger, de har færre eiendommer, lavere lønn og er ofte dobbeltarbeidende.

 
Posten skal fortsatt frem!

Publisert:

Årsmøtet til Troms og Finnmark KrF er kjent med at Samferdselsdepartementet 9. januar sendte ut pressemelding og annonserte høring angående framtidig postombæring med høringsfrist 6. april.

 
Bevar gode turnusordninger

Publisert:

Følgende uttalelse ble vedtatt på Fagforbundet Finnmarks Representantskapsmøte:

 
Påskehøytiden  -  er den over?

Publisert:

Ja, nå er påsken over, i alle fall de årlige ordinære påskedagene. Det nåtidens Påske-høytid peker på år etter år er hvordan vår frelser Jesus Kristus måtte lide for vår (menneskehetens) synd og skyld.

 
Tilsvar til Porsanger klekkeri

Publisert: - Oppdatert: 13.04.2018 kl 13:57

Porsanger klekkeri ved Håkon Haukenes presenterte nylig interessante utdrag fra sin årsrapport i et leserinnlegg i Ságat. I samme innlegg kommer klekkeriet med ulike påstander om FeFo og om fangstrapportering fra Gaggavann, som det er på sin plass å kommentere.

 
Økte forskjeller og flere fattige barn

Publisert:

Finnmark har størst økning av barn som lever i lavinntektsfamilier. Det har en klar sammenheng med at regjeringa har kutta finnmarkstillegget i barnetrygda. Regjeringa tar fra de minste og gir til dem som har mest. Det øker forskjellene i samfunnet.

 
La oss for all del ikke tåle den urett som katalanske politikere utsettes for

Publisert:

Den katalanske leder Carles Pui­ge­mont ble nylig løslatt etter noen dager i et tysk fengsel. Begjæring om utlevering som var blitt fremsatt av de spanske myndigheter, ble kontant forkastet av de tyske dommerne. All ære til dem for den avgjørelsen.

 
Hjelp oss å bruke noen hundre millioner for Nord-Norge

Publisert:

Vi i SpareBank 1 Nord-Norge har noen hundre millioner vi ønsker å bruke på å løfte Nord-Norge. Har du lyst å være med å hjelpe oss med å finne ut hvordan?

 
Kan vi miste troen?

Publisert:

En prest sluttet i tjenesten for han mistet troen. Men hva er egentlig tro? Og hvordan oppleves det å miste troen?

 
Skoganvarre vel – isfiskekonkurranse

Publisert:

Til lykke med vel arrangert fiskekonkurranse. Rekorddeltakelse og god stemning som seg hør og bør og utrolig mange deltakere.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse