Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Aps gruver i teori og praksis

Publisert:

Arbeiderpartiet ønsker en stortingsmelding om mineralnæringen. Det er utvilsomt stort behov for en bred debatt om mineralutvinninga i Norge, både innenfor og utenfor Stortinget, men Naturvernforbundet er svært skeptisk til det forslaget som 10 Ap-representanter leverte til Stortinget 09.02.2017.

 

Publisert:

Klima og miljødepartementets (KLD) angående ny avtale om fisket i Tanavassdraget og proposisjon til Stortinget 54 S (2016-2017).

 

Publisert:

Innen 1. mars skal elevene i 10. klasse i Finnmark velge utdanning, og dermed stake ut kursen for sitt yrkesliv. På jobbveiviseren på nav.no finnes gode tips og råd for hvilke utdanninger og yrker det er lurt å velge og jeg vil også oppfordre til å bruke ressursene i karrieresentret i vårt fylke. Me...

 

Publisert:

Den 23.1.2017 avsa utmarksdomstolen dom i Nessebysaken. En dom som gi befolkningen i Nesseby råderett over et begrenset del av utmarka. I etterkant av dommen har flere tatt til ordet for at dommen må ankes til Høyesterett. Også FeFo har nå besluttet å anke dommen. I alle fall er det innstillingen ti...

 
Annonse
 

Publisert:

«– Vi vil ha en mineralnæring i Norge, men vi må sikre samiske rettigheter og dempe konfliktnivået rundt gruveetableringer, sier stortingsrepresentant Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet.»

 

Publisert:

Forskningen klar på hva som gir dårlig kvalitet

 
Billedkunstner Ingunn Utsi stiller  ut nye skulpturer

Publisert:

Åpning av separat­ut­stilling på Adde Zetterquist kunstgalleri i Saltdal søndag 5. februar.

 

Publisert:

Velkommen til samerettsseminar, som holdes her i Trond­heim, Sør-Sápmi, i forbindelse med det samiske 100-årsjubile­et! Og jeg håper og tror at dere har hatt en fin feiring av jubileet!

 
Vi trenger ikke politikere som snakker ned Nord-Norge!

Publisert:

Etter snart fire år med borgerlig regjering er Nord-Norge omgjort til en vandalisert landsdel hvor alt er mørkt og trasig.

 
Annonse
 

Publisert:

Over 30 millioner rensefisk brukes årlig som «lusespisere» i oppdrettsnæringen. Nå viser ferske undersøkelser at kun et fåtall faktisk spiser lus. Flesteparten av rensefiskene har dermed ingen funksjon, og den lille fisken lider og dør forgjeves i merdene.

 

Publisert:

Det snakkes varmt om jernbane til Kirkenes fra Rovaniemi i Finland, av ordfører i Sør-Varanger kommune, og av næringsliv i samme kommune, og i Finland.

 

Publisert:

I den omstridde boka Norske krigsdekorasjoner kan vi lese om partisanane i Finnmark:

 

Publisert:

Fiskebåt er i utgangspunktet en likestilt gruppeorganisasjon med fylkesfiskarlagene i Norges Fiskarlag. Imidlertid - når storrederne samles til årsmøte blir det slått på stortromma og møtet blir pompøst arrangert på et fasjonabelt hotell nært sentrum for politikk og finans. Det begynner å bli regele...

 

Publisert:

Da jeg var barn, var mange livredde for at de ikke var like gode norske statsborgere som andre.

 

Publisert:

Jeg har lest innlegget til styremedlem i Mehamn idrettslag, Monika Magnessen, som sto på trykk i Ságat 10. februar. Maken til frekkhet skal en lete lenge etter.

 

Publisert:

Jeg viser til leserinnlegget «STOPP truende adferd og vold mot uskyldige!», som står på trykk i Ságats utgave 10. februar.

 

Publisert:

Det er trist å se hvordan regjeringen i høringsforslaget til ny Landbruksmelding går til angrep på den norske landbruksmodellen.

 

Publisert:

Nå kom mildværet, som julaften på kjærringa. Men selskapet som har ansvar for vedlikehold av RV 94 forstår visst ikke de værvarsler, som alle andre synes å forstå, siden vi får dem i flere kanaler både på TV og radio. De er like uforberedt, hver gang været slår om, og det blir mildvær. Akkurat som k...

 

Publisert:

Sharon Fjellvang frå Unge Høgre er i Ságat ute og agiterer for at norsk sidemål skal bort frå skulens timeplan.

 
Oppdrettssaken i Lebesby

Publisert:

Vi er fem medlemmer av kommunestyret fra forskjellige partier som har vært med på å avgjøre saken om dispensasjon fra bygge og delingsforbudet. Vi er i denne saken en del av et flertall i kommunestyret, et organ som representerer lokaldemokratiet i vår kommune. Vi har alle fem gitt klart uttrykk for...

 

Publisert:

De flytter inn, motsetter seg ofte inte­grer­ing, danner gettoer, lærer seg ikke språket, forstår ikke kulturkodeksene mens de lever i overflod på penger fra NAV og frie helsetjenester. Noen av dem bedriver også kriminalitet.

 
Bør partisaner dekoreres?

Publisert: - Oppdatert: 10.02.2017 kl 12:11

Forsvarsdepartement­ets historikerprosjekt er ute i hardt vær og prøver å ­legitimere hva de kaller «den endelige ­avklaringen av dekora­sjons­spørs­mål­et».

 
Innlandsfisket bidrar  til et levende Finnmark

Publisert:

Kan vi klare å sikre den lokale fiskerens interesser, samtidig som vi øker ringvirkningene fra tilreis­ende fiskere i Finnmark? Nøkkelen ligger i kunnskap om egen ressursutnyttelse, og lokale reguleringer.

 

Publisert:

Formannen i Finnmark Ap, og tidligere vararepresentant på stortinget og tidligere ordfører i Måsøy, har forsøkt å skape et inntrykk av at Høyre og Fremskrittspartiet var mot at Måsøyfiskerne skulle få delta i det kvoteregulerte krabbefisket øst for Nordkapp.

 

Publisert:

I 2016 sørget Finnmark Fylkeskommune (FFK) for at alt innen offentlig kommunikasjon ble byttet ut med lettvekt. Med lån via Boreal og eier Cube Infrastructure ble ny-investeringer i flermilliardklassen på vei og hav, erstatningen for bestående ferger, båter og busser.

 
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!