Styrking av forsvaret i nord

Publisert: - Oppdatert: 22.10.2017 kl 17:37

... gjenopp­bygger Por­s­angmoen som et militært kraftsenter

 
En protest og en advarsel

Publisert:

...den maktesløsheten som folk på mindre steder kan føle

 
NAV og likhet for brukerne

Publisert:

Nav-systemet må sørge for at de behandler klientene likt

 
Maten på institusjoner for eldre

Publisert:

Regnestykker om kostnader og stivbente rutiner ligger nok bak

 
Statsbudsjettet og Sápmi

Publisert:

Norge må være raus og ikke gnien med sitt eget urfolk

 
Sommel fra Telenor - enda en gang

Publisert:

Å bruke flere uker på å rette feil i telefonnettet er skandaløst

 
Forhasta fylkeskommunalt løfte

Publisert:

... ­prioriterer byråkrati fremfor tjenestetilbudet til folk flest

 
Viktig symbolhandling

Publisert:

Absolutt ­ingen tar noe skade av en kirkelig velsignelse

 
Høyere aldersgrense - ikke for alle

Publisert:

Det må være lov å pensjonere seg mens man ennå har litt helse

 
Konsultasjonsloven

Publisert: - Oppdatert: 09.10.2017 kl 14:51

Retten til innsyn, informasjon og åpenhet må være helt sentral

 
Slå ring om demokratiske verdier

Publisert:

Catalonia utgjør bare 2/3 av Finnmark fylke

 
Mobbing - nok en gang

Publisert: - Oppdatert: 05.10.2017 kl 16:06

Foreldre har et klart ansvar for ikke å oppdra mobbere.

 
Utlendingers innlandsfiske i Finnmark

Publisert:

Finnmark må ikke være «den siste villmark» for hele Europa

 
Regionreform på leirgrunn

Publisert: - Oppdatert: 03.10.2017 kl 14:55

Regionreformen står på svake leirføtter etter stortingsvalget

 
En forsømt pasientgruppe

Publisert:

Det er et element av uflaks når det gjelder å utvikle sykdom

 
Brannfarlig nytt strømprissystem?

Publisert:

Det kan ikke være løsning­en å oppmuntre til økt brannfare

 
Bedre håp for cruise til Hamnbukt?

Publisert:

Vi tror de fleste i Porsanger nå håper at dette skal gå bra

 
69 så valgdebatten

Publisert:

De våget å gå nye veier for å nå målet

 
Finnmark fylkeskommune og kvænene

Publisert:

De har ikke akkurat forhastet seg når det gjelder kvænene

 
Troms og Finnmark, hva nå?

Publisert:

... vesentlig for de folkevalgte å ha et mandat fra innbyggerne i ryggen

 

Publisert:

Det er dessverre sider av den samiske kulturen det ikke er verdt å ta vare på.

 

Publisert:

Ungdom forlater landsbygda, og samene er intet unntak.

 
Norges forhold til Russland

Publisert:

Norge må være vennlig men ikke naiv i forholdet til Russland

 
Volden innenfor reindrifta

Publisert:

Reindrifts­ut­øvere er neppe de eneste som er utsatt for press

 
Det nye sametingsrådet

Publisert:

NSR + Åasg + Sp + SfP + J

 
ANNONSE
Annonse