Nasjonalt og samisk

Publisert:

Derfor vet nordmenn lite om sine samiske landsmenn

 
Kommunen bør eie Nordkapp

Publisert: - Oppdatert: 25.04.2018 kl 13:56

... å ­stimulere til lokalt ­eierskap og positiv samfunnsutvikling

 
En uverdig parodi

Publisert:

Både styre­leder og nestleder har helt åpenbart økonomisk egeninteresse

 
Samene må være med

Publisert:

Er Helse Sáp­mi løsninga for å sikre gode samiske helsetilbud?

 
Viktig samisk filmmarkering

Publisert:

Et samisk sjølmål i kampen for revitalisering av sjøsamisk kultur og identitet

 
Et kraftig forbedringspotensial

Publisert:

Åpenhet og innsyn er viktige forutsetninger for demokratiet

 
«Fornorskningskommisjon»

Publisert:

Både det sam­iske og det kvænske folk har forventninger

 
Overgrep på svensk

Publisert:

... bygges opp igjen for den svenske statens regning

 
Klok bevilgning

Publisert:

... sidestiller kvænsk språk med samisk språk

 
Finnmarkssykehuset må granskes

Publisert:

... trenerer og faktisk nedbygger spesialisthelsetjenesten for samer og kvæner

 
Samisk nok for Sametinget?

Publisert:

... gis etter kunsteriske kriterier, ikke språklige

 
Posten skal frem!

Publisert:

Samiske avis­er er klart størst i distriktene

 
Uklokt og provoserende

Publisert:

Det er ingen skam å snu!

 
En modig konvertering

Publisert:

... enorme naturressurs­er føres ut for å gi verdiskapning og rikdom andre steder

 
En ønsket barnefattigdom

Publisert:

Skiftende regjeringer og stortingsflertall har svikta barnefamiliene

 
Styrket flerkulturell profil

Publisert: - Oppdatert: 05.04.2018 kl 13:25

En berikelse, ikke bare for regjeringskollegiet, men for hele landet

 
Samisk møteplass i Bodø

Publisert:

Det samiske skal bli en naturlig del av byens identitet

 
Nasjonalt partisansenter

Publisert:

Norge må rette opp den nasjonale skammen

 
Vær varsom i påsken!

Publisert:

«Skuterkjør­ernes Vær Varsom-plakat»

 
Verna og båndlagt ihjel

Publisert:

Porsanger kommune bør pusse støvet av sin egen utredning

 
Datasystemet som «kræsja»

Publisert:

Å måtte vente til 2020 er for tregt og for dårlig

 
Sørsamisk løft i Hattfjelldal

Publisert:

Fornuftige lokalpolitiske veivalg har medført økt samhold

 
Lytt til folkets røst

Publisert: - Oppdatert: 22.03.2018 kl 14:50

Resultatet av folkeavstemninga må respekteres, uansett utfall

 
Barnehuset i Kirkenes

Publisert: - Oppdatert: 20.03.2018 kl 16:23

Kloke og ­betimelige ord fra ordfører og politimester

 
Et lite løft for reindrifta

Publisert:

Det er ikke en dag for tidlig!

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse