logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Lebesby-nytt

Lebesby kommune

Smånytt fra Lebesby.
Se forøvrig www.lebesby.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Første løype klar

Lebesby kommune har åpnet skutersesongen og løypa mellom Kjøllefjord-Skjøtningberg (fra avkjørsel ved Jernsteinvann) er nå åpen for fri ferdsel.

| 23.10.2014 |

Fortsetter som omsorgssjef

Lebesby formannskap har avholdt møte 27. august. Her vedtok man at Muna Larsen konstitueres videre som helse- og om­sorgssjef fram til sommeren 2015.

| 04.09.2014 |

Fangst i Veidneselva

Hittil i år er det tatt 228 laks i Veidneselva, samlet vekt 228 kilo. Den største laksen ble tatt 17. juli av Ole Marius Rusten og veide 13,5 kilo. Det er også rapportert inn 193 sjørøyer på tilsammen 124,5 kilo.
Dette basert på det som er innrapportert til Scanatura.

| 22.08.2014 |

10 millioner settefisk i Adamselv

Grieg Seafood AS planlegger utvida produksjon av settefisk ved eksisterende landlokalitet ved Adamselv i Lebesby kommune. Plan­en er at produksjonsvolum­et skal økes til 10 millioner settefisk.
Selskapet mener at det ikke er nødvendig med en konsekvensutredning i sak­ens anledning. Etter forskriften om konsekvens­ut­red­ning skal større akva­kul­tur­anlegg og settefiskanlegg med mer enn fem millioner fiske vurderes kon­sekvensutredet.
Finnmark fylkeskommune ber nå om innspill fra Fiskeridirektoratet, Kystverket, Mattilsynet, fylkesmannen, Sametinget og Lebesby kommune.

| 15.07.2014 |

Ønsker nytt rådhus

Formannskapet i Lebesby har i møte 10. juni gått inn for å bygge nytt rådhus.
Lebesby kommune tar opp et lån på inntil 40 millioner til nye kontorlokaler, bibliotek og studiesenter. Kommunestyret vil ta stilling til saken på neste møte som er 20. juni.

| 19.06.2014 |

Orienteringsløp i Lebesby

Laksefjord IL inviterer til o-løp i Lebesby søndag den 22. juni.
Påmelding til Birger Skreddernes i Bekkarfjord. Og trenger du overnatting er det mulighet for det på skolen.

| 12.06.2014 |

Veidnes­jenta

Magne Ellingsen fra Kjøllefjord har fått trebåten «Veidnesjenta» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Eierskapet er oranisert i selskapet Wllfisk AS, der Ellingsen eier alle aksjene. Han er oppført i blad B i fiskermanntallet og kan fiske etter torsk, sei og hyse.

| 03.06.2014 |

Hvem fortjener en pris?

Lebesby kommune deler annet hvert år ut en kulturpris som skal være en honnør til kunstnere, kulturarbeidere eller andre som har gjort seg bemerket i kommunen. Vet du om noen som fortjener prisen så meld inn ditt forslag.
Tidligere vinnere er Magnar Mikkelsen og  Kjell Sørbø.

| 30.04.2014 |

Støtte til Foldal­bruket

Lebesby Formannskap har i møte 11. april innvilget Stiftelsen Foldal  støtte på inntil  150.000 kroner for 2014.  Beløpet skal dekke nødvendig reparasjoner og klar­gjør­ing, samt gjennomføring av sesongen.
Formannskapet innvilget også Stiftelsens Foldal ett års utsettelse på tilbakebetaling av lån på 150.000 kroner.

| 24.04.2014 |

Nei til reserva­sjonsretten

Dersom forslaget blir vedtatt i Stortinget er Lebesby kommunestyres standpunkt at Lebesby kommune ikke skal tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan reservere seg mot
å henvise til abort.
Dette vedtok kommunestyret i Lebesby 1. april.

| 11.04.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail