logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Lebesby-nytt

Lebesby kommune

Smånytt fra Lebesby.
Se forøvrig www.lebesby.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Angstkurs i Kjøllefjord

Lebesby kommune ønsker i samarbeid med Mental Helse Lebesby å tilby et gratis kurs om angstlidelser og mestring til innbyggere i kommunen. 

Dette vil passe for deg som plages av angst i hverdagen eller i enkelte situasjoner. Vilke typer angst kan vi rammes av og hvordan gjenvinne trygghet? Vi vil snakke litt om angst i forhold til depresjon samt angst og søvn.

Kurset avholdes i januar og februar neste år.

| 03.12.2014 |

Færre­ skole­elever og flere ­yrkesaktive

I 2013 gikk innbygger­tallet i Lebesby kommune opp med to personer, og innbyggertallet var ved årsskiftet 1.341. Dette går frem av rådmanneens årsberetning for 2013.

Folketallet har fra års­skiftet 2009 til siste årsskifte hatt en nedgang på én ­person, noe som viser at det er stabilt. De største endringene finner vi i gruppen­ 6-15 år, med en nedgang på 24, og i gruppen 16-66 år, som har en økning på 30 personer. Dette­ betyr at det har blitt færre i skolepliktig alder og flere yrkesaktive. Kommunens­ største utford­ring­ er å sikre et stabilt folke­tall med vekst, samt sikre tilgangen til kvalifisert arbeidskraft.

I den samme rapporten går det også frem at mangel på utleie­boliger er et hinder for rekruttering, både i kommunal og privat sektor. Slik boligmarkedet er, blir det en kommunal oppgave å bidra.

| 25.11.2014 |

Markerte tvangsevakuering

I går markerte Kjøllefjord kirke evakueringen av Kjøllefjord i Lebesby kommune. Den 4. november 1944 ble Kjøllefjord evakuert og brent. Kirka markerte dette med at kirkeklokkene kimte fra klokken 17.00 til 18.00. Det var også en kort marker­ing inne i kirken etterpå.

| 05.11.2014 |

Plan for Friarfjordvannet

Laksefjord AS sitt landbaserte smolt­anlegg i Friarfjord i Lebesby kommune oppgraderes for tiden. Anleggets hovedvannkilde for produksjonsvann er Friarfjordvannet.
Nå ønsker Laksefjord AS å sikre hovedvannkilden sin gjennom en reguleringsplan og derfor har Norconsult AS innkalt diverse aktuelle instanser til et møt­e. Dette gjelder Statens vegvesen, Sametinget, Finnmark fylkeskommune, FeFo med flere.
Man ønsker å få klarlagt utfordringer knyttet til en reguleringsplan for området. Det nevnes kulturvern, naturvern, jordbruk, reindrift, begrensninger for folk flest som eksempel bading/fisk­ing etc. Behov for et folkemøte skal også diskuteres.

| 31.10.2014 |

Første løype klar

Lebesby kommune har åpnet skutersesongen og løypa mellom Kjøllefjord-Skjøtningberg (fra avkjørsel ved Jernsteinvann) er nå åpen for fri ferdsel.

| 23.10.2014 |

Fortsetter som omsorgssjef

Lebesby formannskap har avholdt møte 27. august. Her vedtok man at Muna Larsen konstitueres videre som helse- og om­sorgssjef fram til sommeren 2015.

| 04.09.2014 |

Fangst i Veidneselva

Hittil i år er det tatt 228 laks i Veidneselva, samlet vekt 228 kilo. Den største laksen ble tatt 17. juli av Ole Marius Rusten og veide 13,5 kilo. Det er også rapportert inn 193 sjørøyer på tilsammen 124,5 kilo.
Dette basert på det som er innrapportert til Scanatura.

| 22.08.2014 |

10 millioner settefisk i Adamselv

Grieg Seafood AS planlegger utvida produksjon av settefisk ved eksisterende landlokalitet ved Adamselv i Lebesby kommune. Plan­en er at produksjonsvolum­et skal økes til 10 millioner settefisk.
Selskapet mener at det ikke er nødvendig med en konsekvensutredning i sak­ens anledning. Etter forskriften om konsekvens­ut­red­ning skal større akva­kul­tur­anlegg og settefiskanlegg med mer enn fem millioner fiske vurderes kon­sekvensutredet.
Finnmark fylkeskommune ber nå om innspill fra Fiskeridirektoratet, Kystverket, Mattilsynet, fylkesmannen, Sametinget og Lebesby kommune.

| 15.07.2014 |

Ønsker nytt rådhus

Formannskapet i Lebesby har i møte 10. juni gått inn for å bygge nytt rådhus.
Lebesby kommune tar opp et lån på inntil 40 millioner til nye kontorlokaler, bibliotek og studiesenter. Kommunestyret vil ta stilling til saken på neste møte som er 20. juni.

| 19.06.2014 |

Orienteringsløp i Lebesby

Laksefjord IL inviterer til o-løp i Lebesby søndag den 22. juni.
Påmelding til Birger Skreddernes i Bekkarfjord. Og trenger du overnatting er det mulighet for det på skolen.

| 12.06.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail