logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Kvalsund-nytt

Kvalsund kommune

Smånytt fra Kvalsund.
Se forøvrig www.kvalsund.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Turid leder oppvekst og kultur

Turid Ellinor Pedersen er tilsatt som ny oppvekst- og kulturleder i Kvalsund kommune. Hun tiltrådte stilling­en i slutten av juni, svarer rådmann Arne Hansen i en mail etter forespørsel fra Ságat. De øvrige søkerne var Bjørn Abrahamsen (41) fra Alta, Harald Bredesen (57) fra Kvalsund, Anne Mari Bech (47) fra Honningsvåg, Are Endal Rognes (25) fra Støren og Tijana Ignjatovic (34) fra Beograd.

| 25.07.2014 |

Antall pleie­trengende eldre øker

I 2013 hadde Kvalsund kommune 59 innbyggere i aldersgruppen 80+. Dette ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskrivning, som viser at denne aldersgruppen vil øke med 20 personer fram til 2020. Noe som tilsvarer 25 prosent økning. Toppen kommer imidlertid etter 2020, der tabellen viser at kommunen i vil ha 111 innbyggere i denne aldersgruppen i 2030.
Dette framgår av forslaget til rom- og funksjonsprogram for ombygging og utvidelse av Kokelv bo- og ser­vicesenter (KBS). Der bemerkes det også at det er i denne aldersgruppen at behovet for pleie- og omsorgstjenester er mest omfattende, og hvor en stor del også har behov for syke­hjemsplass eller omsorgsbolig med døgnbe­mann­ing.
– Økningen av personer over 80 år må kommunen ta til etterretning i sin planlegging og dimensjonering av behov for institusjons- og døgnplasser i fremtiden, heter det forslaget som er utarbeidet i forbindelse med utbedring og utvidelse av sentret i Kokelv.

| 24.07.2014 |

Ny singel fra guttan i DSP band

Kvalsundguttan i DSP band slipper ny countrysingel 23. juli på musikkstrømmingskanalen WIMP.

– Singelen heter «Driving home to you». Dette er en rolig countryrocklåt som passer utmerket for sensommer og høst, skriver Per Øyvind Mathisen, den ene halvdeen av duoen, i en mail til redaksjonen. Den andre halvdelen heter Run­e Nyby, og hele duoen har røtter i Kvalsund.

På country- og rocke kanalen Penn’s Peak Radio i Pennsylvania (USA) var DSP band «Artist of the week» fra 1.-7. juli i år. Bandet har også flere tidligere utgitte låter inne på spillelistene til ulike countryradio-stasjoner ute i verden, blant annet i USA, Australia og Spania.

WiMP er en norskutviklet musikkstreamingstjeneste som ble startet av Aspiro AS og Platekompaniet. Tjenesten gir full tilgang til avspilling av over 25 millioner. Dette ifølge wikipedia.no.

 

| 23.07.2014 |

Storflyplass likevel?

Hammerfest og Kvalsund har vedtatt en reguleringplan for den planlagte flyplassen på Grøtnes i Kvalsund kommune.

Planen åpner for en rullebanelengde på 2.000 meter, altså en storflyplass. Tidlig­ere har det ligget i kortene at banens lengde skulle være inntil 1.199 meter, altså en mellomstor flyplass.

 

| 22.07.2014 |

Godt år for nær­butikken

Masterlv Handel har fått godkjent regnskapet for 2013 i Brønnøysundregistrene.

Driftinntektene økte med om lag 400.000 kroner i forhold til året før, til 6,4 millioner kroner. Resultatet før skatt ble på 163.000 kroner. Bedriften har bokført eiendeler til om lag 1 million kroner.

Daglig leder er Kari Lisbeth Aslaksen, som i fjor hadde en lønn fra selskapet på 359.000 kroner. Styreleder er Arnt Steinar Sporsheim. Disse to eier halvparten av aksjene hver.

 

| 19.07.2014 |

MC-ulykke

I går kjørte en motorsyklist utfor veien på Hatter.

Føreren ble ifølge politiloggen sendt til Hamerfest sykehus med lettere skader.

 

| 18.07.2014 |

E-sport og data

Kvalsund E-sport og dataforening har levert en prosjektsøknad for oppstart til kommunen. I søknaden er det skissert økonomisk­e midler fra kommunen, samt fra de kommunalt initiert­e prosjektene «LUK» og «Bo­lyst».

Kommunens rådmann har besvart søknaden. Arn­e Hansen opplyser i svarbrev­et at kommunen vil ta nærmere kontakt for videre konkretisering når de ulike finansieringsmulighetene er avklart.

 

| 17.07.2014 |

Nytt gjerde på Seiland

Reinbeitedistrikt 24 B Sei­land øst har søkt om tomt til  nytt gjerdeanlegg i høstbeiteområdet på Reinfjellet på Seiland. Søknaden omfatter også tomt til bestående svømmeanlegg i tilknytning til Bákteleakvárri/Rastabyfjellet. Området benyttes årlig fra slutten av august til midten av oktober, og gjerdeanlegget ligger i grenseområdet mellom kommunene Kvalsund og Hammerfest.

Saken er ute på høring, der også Sametinget må gi sin uttalelse til fylkesmannens reindriftsavdeling i Kautokeino innen 14. juli. Forutsatt at høringsinstansene ikke har bedt om utvidet høringsfrist.

 

| 16.07.2014 |

Kvalsund –Skaidi er prioritert

Kommunens søknad om utbygging av bredbånd mellom Kvalsund og Skaidi er blant de syv bredbåndsprosjektene som har fått første prioritet hos Finnmark fylkeskommune. Innen søknadsfristen fikk fylkeskommunen inn 16 søknader fra syv kommuner.

Kvalsund er rangert som nummer tre på lista med de høyest prioriterte, som toppes av Loppa og Tana. De øvrige er Porsanger med Indre Billefjord og Børselv, Nordkapp og Kautokeino. Søkandene med første prioritet har en samlet søknadsum på 37, 4 millioner kroner.

Åtte prosjekter er listet opp som fylkeskommunens andre prioritet, og den fylles i sin helhet av bredbåndsutbygging i Porsanger. Det gjelder bygdene Gåradak, Aigir, Igeldas, Bevkop, Kolvik, Olderfjord, Smørfjord, Stabbursnes og Ytre BIllefjord.

I tillegg har Karasjok kommune sendt inn søknad, men prosjektet ble ikke publisert som det skulle og kommunen har heller ikke fylt ut skjemaet som skulle vedlegges søknaden. Dette ifølge fylkeskommunens brev til Post- og Teletilsynet, signert næringssjef Målfrid Bak.

 

| 15.07.2014 |

1.200 innbyggere i 2024

Kvalsund kommune har satt  som mål å nå et innbyggertall på 1.200 innen utløpet av kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014 -2024, som ble vedtatt i kommunestyret i desember 2013.

Kommunen har de siste årene vært inne i en positiv trend der både folketall og gjennomsnittalder går opp. Når det gjelder folketall, hadde kommunen 1.036 innbyggere i 2013. Dette er 67 flere enn i 2006, da tallet var 969. Dette ifølge plandokumentet.

 

| 12.07.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail