logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Kvalsund-nytt

Kvalsund kommune

Smånytt fra Kvalsund.
Se forøvrig www.kvalsund.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Vil ansette ungdomsleder

Kommunen har lyst ut en nyopprettet stilling som ungdomsleder, med søknadsfrist midt i september. Stillingen er en ettårig engasjementsstilling med mulighet for fast tilsetting, som er underlagt oppvekst- og kulturetaten. Den som blir tilsatt skal være leder for ungdomsklubb og bistå ved arrangementer som gjelder barn og unge, samt ha ansvar for barne- og ungdommens kommunestyre (BUK).

| 29.08.2014 |

Finnmark Kraft vil fly

Finnmark Kraft melder at det skal gjennomføres befaring av konsesjonssøknaden for et vindkraftverk på Fálesrášša. Befaringen er planlagt mellom klokka 14 og 16 på tirsdag.
Det er planlagt å bruke helikopter, og Finnmark Kraft har derfor sendt ut tilbudsforespørsel for å få utført frakten. Flygingen vi lskje over fjellet, via brennsvika og Klubbukt før man returnerer til utgangspunktet Skaidi. Om lag 10 personer skal være med. Den som får tilslaget på oppdraget må søke om landingstillatelse.

| 28.08.2014 |

Mellom-lagring på Plankenes

Firmaet OneCo fra Oslo har etter søknad fått tillatelse av Finnmarkseiendommen  (FeFo) til mellomlagring av masteseksjoner ved Plankenes på Stállogárggu. For dette krever FeFo 1.395 kroner i saksbehandlingsgebyr.
I sitt svarbrev skriver FeFo at tillatelsen er midlertidig og gjelder i perioden 15.  juli til 30. september i år. Tillatelsen kan også trekkes tilbake dersom FeFo etter konkret vurdering finner grunnlag for det. Videre skal området ryddes for alle spor  innen seks måneder etter at tiltaket er fullført.

| 27.08.2014 |

Uten førerkort

Politiet stoppen onsdag en bil i Fægfjord.
Bilføreren hadde ikke gyldig førerkort, og dermed er mannen i 30-årene anmeldt for dette forholdet, melder politiet på sin logg.

| 26.08.2014 |

Ber for lakseplass i Seivika

I høringsrunden til reguleringsplan akvakultur for Danielsvika og Turnes i Revsbotn, påpeker Finnmarkseiendommen (FeFo) overfor kommunen at lakse­plassen utenfor Seivika, som ligger på FeFo-grunn, er i bruk. FeFo ønsker at bruken av lakseplassen skal foregå som før, og forutsetter derfor at lakseplassen blir vurdert i planen.
– Vi forutsetter at vedkommende som har fått utstedt lakseplassen får mulighet til å uttale seg. Vedkommende er ikke å se på adresselisten, skriver FeFo i sin høringsuttalelse.

| 23.08.2014 |

Folkemøte om Nussirs gruveplaner

Mandag 25. august er det invitert til folkemøte om Nussirs gruveplaner i Repparfjord. Etter det Ságat erfarer er det noe uklart hvem som inviterer. Miljødirektoratets kommunikasjonsrådgiver Reidar Evensen opplyser til Ságat at det er kommunen som inviterer, mens ordfører Ragnar Olsen sier det er Miljødirektoratet som har tatt initiativ til møtet. Uansett er møtet lagt til Miljøbygget i Kvalsund.
– Initiativet til møtet er faktisk Miljødirektoratets, som selv har ytret ønske om et folkemøte i Kvalsund for å lodde stemningen blant innbyggerne vedrørende gruveplanene. De vil ha dialog med salen. Jeg fikk en telefonisk henvendelse derfra om saken allerede i februar/mars, mens jeg var ute på reise, sier ordfører Ragnar Olsen. Han er tydelig overrasket over spørsmålet om hvorfor kommunen har invitert til folkemøte, når ingen store endringer er gjort kjent i saken siden direktoratet i juni ba Nussir om en bedre utredning om landdeponi av gruveavfall.

| 22.08.2014 |

Vindkraft fordriver reindrifta

Det falt reinbeitedistrikt  21 Gearretnjárga tungt for brystet at Aurora vindkraft tidlig i 2013 fikk konsesjon for å etablere vindmøllepark i Fálesrašša midt i deres driftsområde i sommerhalvåret. Så tungt at distriktet umiddelbart påklaget vedtaket til alle instanser i løpet av januar og februar i fjor, med påminnelse til Sametinget 1. august 2014. Påminnelsen ble sendt på bakgrunn av stortingsvalg­et i fjor høst som førte til endringer i både regjering og andre viktige instanser.
– Prinsipalt kreves det at søknadene om konsesjon og ekspropriasjon avslås på grunn av de betydelige ødeleggelser som reindriften vil bli påført og at utbyggingen vil være i strid med folkerettens urfolks vern. Subsidiært kreves det at NVEs vedtak oppheves på grunn av flere vesentlige saksbehandlingsfeil som har hatt betydning for vedtakets innhold, heter det i klagen sendt Olje- og energidepartementet 31. januar 2013.

| 21.08.2014 |

Kokelv og Skaidi ut av Kvalsund

I forbindelse med regjeringens kommunereform, har Nordkapp Fremskrittsparti tatt initiativ til en sammenslåing der Skaidi og Kokelv innlemmes i en storkommune i midtfylket bestående av kommunene Nordkapp, Porsanger, Lebesby og Gamvik samt deler av Kvalsund og Måsøy.

 – Dette vil bli en av de mest spektakulære kommuner i Norge, med et stort innland med vidder, elver og vann, lange felles fjorder, fjell, kyst og hav, heter det i uttalelsen.

Lokalpartiet har i sitt regnestykke stipulert at det som i dag er Kvalsund kommune vil «miste» 400 innbyggere til den nye storkommunen i midtfylket, som  i uttalelsen er kalt Midt Finnmark kommune Nordkapp. Etter dagens befolkningstall vil den nye storkommunen få totalt 11.215 innbyggere, og Nordkapp Frp ser bare økonomisk vinning for alle parter ved en slik sammenslåing.

| 20.08.2014 |

Vil ha hjelp til å lage ryddeplan

Kokelv båtforening har sett seg lei på rotet i småbåthavna, og har bedt kommunen besiktige havneområdet slik at en plan for landområdet kan utarbeides.

– Opplag av båter, slipvogner og annet utstyr er i dag plassert uvilkårlig og virker svært uryddig, heter det i mailen av 26. juni som ble sendt kommunen etter et styremøte i foreninga.

 

| 19.08.2014 |

Kompetansemidler til barnehager

Regionalt samarbeidskontor (RSK) Vest-Finnmark har fått til sammen 427.300 kroner til kompetanseutvikling blant ansatte i barnehagene i 2014. RSK Vest-Finnmark er et  samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp.

Kompetansemidlene skal brukes til tiltak som bidrar til utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og styrker personalets kompetanse.

 

| 16.08.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail