logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Kvalsund-nytt

Kvalsund kommune

Smånytt fra Kvalsund.
Se forøvrig www.kvalsund.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Med 50 stk blir det trenings­studio

Nå bør alle som har etterspurt treningsstudio i Kvalsund kjenne sin besøkelsestid, for nå prøver man å få i gang et slikt. Katrine Andreassen og Alex Myrseth prøver å få til et treningsstudio i samarbeid med Barents gym, men er avhengig av at 50 personer melder seg på prosjektet for at dette skal dras i gang.

– Dette vil være et ubemannet studio, men de som har medlemskap her kan også trene på Barents gym, skriver ildsjelene på kommunens nettsider.

Innmeldingen av medlemmer er i gang. Dersom femti personer er  villig til å melde seg inn før jul og er villig til å binde seg for ett år, blir det oppstart 1. februar 2015.

| 29.11.2014 |

Tilbake til Neverfjord

For at kommunen igjen skal få full barnehagedekning, ønsker foreldre til barnehagebarn at barnehagetilbudet i Neverfjord gjenåpnes, etter at det ble vedtatt nedlagt tidligere i år. I tillegg konkludere foreldremøtet i midten av november med at r konkluderte i tillegg med at det er sterk motstand mot forslaget om en SFO-ordning ved Kval­sund skole.

| 28.11.2014 |

Julegran og lysmesse

Søndag ønskes store og små velkommen til julegrantenning på torget i Kval­sund. Det hele starter med nissemarsj fra miljøbygget til torget i Kvalsund. 

På kommunens hjemmeside lokker kommunen og Kvalsund idrettslag med trivelig stemning og  bål, gløgg og pepperkaker, der Kvalsundkoret skal være forsanger for de kjente og kjære julesangene. Etter at julegrana er tent oppfordres deltakerne om å bli med til lysmesse i Kvalsund kirke.

| 27.11.2014 |

Stemte mot tilskudd

Under kommunestyrets behandling av Skaidi Alpin ASs søknad om driftstilskudd, fremmet SVs Harald Bredesen forslag om at Kvalsund kommune skulle velge å ikke gi selskapet driftstilskudd inneværende sesong. I stedet skulle kommunen gi økonomisk støtte til en eventuell opprettelse av en alpinklubb.

Formannskapets innstilling om å gi driftstilskudd ble satt opp mot SVs forslag. Formannskapets innstilling ble så vedtatt med 10 mot 3 stemmer. Dermed vil Skaidi Alpin få tilskudd på 100 kroner per solgte dagskort inneværende vintersesong, begrenset oppad til 125.000 kroner. Tilskuddet betales etterskuddsvis, basert på dokumentasjon. Av dette vil 50.000 kroner bli utbetalt som forskudd, for å styrke likviditeten ved utgangen av inneværende måned.

| 26.11.2014 |

Fritatt fra politikken

Et enstemmig kommunestyret innvilget Guro Hans­ens søknad om fritak fra alle politiske verv. Søknaden var begrunnet med at Hansen har begynt i stilling som personalleder, og fant det vanskelig å kombinere det med sine politiske verv.

I hennes sted ble Terje Wikstrøm (AP) valgt som 1. varamedlem i omsorgs- og oppvekstutvalget, med Lena Marie Jacobsen Rydningen som nytt 7. vara. Hansens plass i samarbeidsutvalget i Kvalsund barnehage er etter enstemmig kommunestyrevedtak overtatt av Robert Wilhelmsen (AP).

| 25.11.2014 |

Julebordet flyttet frem

Det viser seg at mørketidsuka i Kokelv starter en dag tidligere en Ságat meldte. Barnas julebord er nemlig flyttet til lørdag, altså i dag.

| 22.11.2014 |

Stiller krav med frist 10. januar

Naboene som klagde på forsøpling av eiendommen gnr 8/65 i Kvalsund kommune, har nå fått svar fra kommunen. Av brevet fremgår det at også kommunen anser bygget slik det fremstår i dag, som en fare for personer. I tillegg mener kommunen eiendommen er sjenerende for naboer da løs isolasjon og takpapp blir tatt av vinden og spredt rundt på andres eiendommer.
Kommunen viser til plan- og bygningslovens (pbl)paragraf 31-3, første ledd, som gjør eier eller den ansvarlige pliktig til å holde byggverk og installasjoner som omfattes av pbl i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø. Og slik at de ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsen. Med bakgrunn i nevnte paragraf har Kvalsund kommune gitt grunneierne av 8/65 frist til 10. januar 2015 til å komme med sin plan for eiendommen.

| 21.11.2014 |

Julebord for barn i Kokelv

Søndag 23. november innledes den 10. mørketidsuka i Kokelv med julebord for barn. Det er bygdelaget som arrangerer, og inviterer bygdas yngste til julebord der det fristes med god mat og heftig musikk på oppvekstsenteret. De som vil delta må huske påmeldingsfristen, og stikke innom butikken for å melde seg på. Dette ifølge program for uka som er lagt ut på Facebook-gruppa Kokelv.

| 20.11.2014 |

Drilles på å bruke hjerte­starter

I forhold til større ulykker fastslår ROS- (risiko og sårbarhets) analysen at Kvalsund kommune har mange hendelser på vei der tunge kjøretøyer er involvert. Tungtransport på vei har ifølge rapporten, økt kraftig de siste ti årene som følge av olje/gass-utbyggingen i Hammerfest. Og dersom Nussir får starte med gruvedrift mener arbeidsgruppa som har utført ROS-analysen, at kommunen også må legge opp beredskap for storulykke i industri.

Det foreslås derfor at den fem-manns store vaktstyrken årlig autoriseres i bruk av hjertestarter, og at vaktbil utstyres med hjerte­starter og medisinsk oksygen. Det bemerkes videre at Kvalsund nå har felles brannsjef med Hammerfest, og at antall øvelser i lokalt brannvesen har økt betydelig i 2014 med blant annet en felles øvelse med Hammerfest brannvesen og Sivilforsvaret i Porsanger.

| 19.11.2014 |

Adkomst til utrykning

ROS-analysen slår fast at kommunen bør tilrettelegge for adkomst med utrykningskjøretøy til hytteområdet i Repparfjorddalen. Noe som må gjøres årlig gjennom revidering av gamle og nye reguleringsplaner.

| 18.11.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail