logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Kvalsund-nytt

Kvalsund kommune

Smånytt fra Kvalsund.
Se forøvrig www.kvalsund.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Tidlig jul for SV

– For SV er dette julaften, at Ingar Eira berømmer politikerne i kommunen, innledet SVs Harald Bredesen sitt innlegg da kommunestyret i forrige uke drøftet om de skulle godkjenne forprosjektet til totalrenovering av Kokelv bo- og servicesenter.

| 23.12.2014 |

Slutt på sosialboliger

Begrepet husleie for sosial- og trygdeboliger ble tirsdag strøket fra det kommunale gebyr og avgiftsregulativet.
– Hovedpoenget vårt er å tildele boliger på kun to måter, ordinært eller på helsegrunnlag, presiserte Terj­e Wikstrøm, APs ordførerkandidat til valget i 2015, da kommunestyret tirsdag behandlet neste års regulativ.

| 20.12.2014 |

Hvordan søke tippemidler

Under kommunestyrets behandling tirsdag av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015 - 2018, fremmet SV ved Harald Bredesen tilleggsforslag om å be administrasjonen lage en oversikt over fremgangsmåten ved tippemiddelsøknader. En oversikt som skal legges frem ved hovedrullering av kommunedelplanen.
Et enstemmig kommunestyre vedtok omsorgs- og oppvekstutvalgets innstilling samt tilleggsforslaget. Det betyr at det blir en hovedrullering av planen neste år, med politisk behandling i tredje kvartal 2015.

| 19.12.2014 |

– Folket er dørge late

– Jeg er enig med Turid i at det er vanskelig å finne ildsjeler. Folk i Kvalsund er dørge late i forhold til kultur og idrett, uttalte SVs Harald Bredesen fra talerstolen da kommunestyret behandlet kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, mens han trakk frem Kokelv som en veldig aktiv bygd. Uttalelsen falt etter at oppvekst og kulturleder Turid Pedersens hjertesukk om at det er så vanskelig å finne engasjerte personer i kommunen som er villig til å arbeide med kultur og idrett.
Aps Ingar Eira fulgte opp med å fastslå at folk generelt driter i fellesskapet. Eira presiserte imidlertid at hva folk bryr seg om, det går i bølger. Og nå registrerer han et manglende engasjement i folket. Ikke bare når det gjelder kultur og idrett, men også politiske partier sliter med rekruttering.

| 18.12.2014 |

Julefeiring på Miljøbygget

Jul for alle-komiteen inviterer til tradisjonell julefeiring på Miljøbygget julaften fra klokken sytten.
– På lillesalen pyntes det til jul med juletre, pepperkaker, sølvguttene på NRK og ribbe til julemiddag. All mat er gratis, og skikkelig julestemning vil det bli, lover kulturkonsulent Wivi Helene Hansen på kommunens nettsider.
Arrangementet er rusfritt, gratis og sosialt, og det er for alle. De som vil spise middag bes melde seg på slik at kokkene vet hvor mye mat de skal lage. De som trenger transport bes gi beskjed om det. Påmeldingsfristen for julemiddagen gikk ut mandag, men arrangementet er likevel åpent for alle da det i tillegg vil være kaffe, kaker og enkel servering for dem som ikke ønsker julemiddag.
De middagslystne som ikke visste om julearrangementet før i denne notisen, kan prøve en telefon til kommunen eller soknepresten med forespørsel om det går an å melde seg på likevel. Det er fortsatt mange som ikke er på internett og dermed er utestengt fra all informasjon som florerer der. Oppslag på offentlige steder er det heller ikke alle i målgruppen som får med seg.

| 17.12.2014 |

56,82 årsverk i helse og omsorg

Ifølge rådmannens budsjettforslag er ressursinnsatsen i kommunens helse- og sosialavdeling på totalt 56,82 faste årsverk inneværende år. Blant disse er 1 i administrasjonen, 1,5 i legetjenesten, 1 helsesøster, 1,5 i fysioterapien, 1,5 i NAV, 1,5 i barnevernet, 22,48 ved Kvalsund sykehjem, 6,81 i hjemmetjenesten, 2,52 ved Kokelv bo- og servicesenter, 2,45 i psykisk helsevern, samt 4,35 årsverk som styrkingstiltak i Kvalsund og 10,2 som styrkingstiltak i Kokelv.

| 16.12.2014 |

Holder ord om arbeidsplasser

Da Ságat tidligere i høst presenterte Kvalsund kommunes nye tekniske sjef, tyske Frank Ueberfuhr, fortalte han entusiastisk at han også skulle bidra med nye arbeidsplasser i Kvalsund kommune. Dette fordi teknisk etat trengte flere medarbeidere. Nå følger etatsjefen opp med å lyse ut stillingen som byggesaksbehandler, med søknadsfrist 14. januar for dem som ønsker en utfordrende jobb i en utviklingsorientert kommune. Ueberfuhr er selv nyinnflyttet til Kval­sund, sammen med sin yngste sønn. De trives godt, selv om de kom direkte fra storbyen Dresden til den lille bygda langt mot nord.

| 13.12.2014 |

Vil skape trivsel og bolyst

Ifølge forslag til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i perioden 2015 - 2018, er det overordnede målet at Kvalsund fortsatt skal være en egen kommune og endatil en attraktiv bosettingskommune. For å få det til må det utarbeides en helhetlig kommuneplan der satsingsområdene er levekår og folkehelse, kultur og oppvekst samt næringsliv og kompetanse.

Kommunen skal derfor tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet, som igjen skal fremme levekår, miljø og helse. Kvalsund skal bestå av et sterkt kommunesenter og aktive bygder, der kulturtiltak og oppvekstmiljø skal være satsingsområder.

Videre skal kommunen prioritere anlegg som fremmer tilhørighet, øker trivselen samt skaper samhold og aktivitet i de lokale bomiljøene.

| 12.12.2014 |

Påmelding til UKM

Lokalt UKM 2015 (ungdommens kulturmønstring) i Kvalsund blir 20. februar, og påmeldingen ble åpnet med julemåneden desember. UKM er en arena der unge kan delta med alt som kan vises på en scene. Dette melder kommunen på sine internettsider.

| 11.12.2014 |

Avgjøres den 16. desember

Kommende tirsdag er det tid for kommunestyret å ta den endelige avgjørelsen om Kvalsund kommune skal søke om innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde. Dette i henhold til vedtaket kommunestyret gjorde i september, der de ba rådmannen finne ut om det er mulig å kun innlemme undervisningssektoren i språkforvaltningsområdet, samt de økonomiske konsekvensene av en slik innlemming. Resultatet av rådmannens arbeid i så henseende blir lagt frem for kommunestyret i budsjettmøtet tirsdag.

| 10.12.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail