logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Kvalsund-nytt

Kvalsund kommune

Smånytt fra Kvalsund.
Se forøvrig www.kvalsund.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Nei til åpne løyper

Kommunen opplyser at den har søkt om forlenget åpning av sneskuterløypene.
Onsdag kom imidlertid meldingen om at det ikke blir noe av. Alle reinbeitedistriktene har sagt nei, og dermed er samtlige løyper stengte fra og med mandag 5. mai.

| 24.04.2014 |

Uvær i påsken

Påskeværet må vel kunne sies å ha vært noe varierende.
Dette kan også leses ut fra politiloggen. Blant annet måtte man tidlig i påskeuka få en brøytebil opp til Laudun, der en bil hadde kjørt seg fast.

| 23.04.2014 |

Vil ha ettergitt 77.000 kroner

Orca Norh Cape AS har søkt kommunen om ettergivelse av kloakk- og renovasjonsavgifter. Bedriften har tidligere fått delvis redusert skyldige avgifter.
Formannskapet har fått en søknad om ytterligere «rabatt», i og med at selskapet oppgir ikke å ha vært i drift de aktuelle årene avgiftene er innkrevd for. Totalt dreier det seg om 77.271,81 kroner.
Ifølge sakspapirene til formannskapet er virksomheten innstilt og eiendommen skal avhendes via megler. Det er imidlertid ikke oppnådd det saksframlegget betegner som fornuftig pris ennå, slik at eiendommen fortsatt ligger til salgs.
Slik saka står tilrår ordføreren at Orca North Cape sin søknad etterkommes fullt ut. Det er imidlertid oppstått en skade på en søppelcontainer, som bedriften ifølge innstillingen skal faktureres for. Beløpet her er 4.620 kroner pluss merverdiavgift.

| 16.04.2014 |

1.000 for størst fisk

Kvalsund idrettslag arrangerer isfiskekonkurranse på Neverfjordvannet langfredag.
Premiene er 1.000 kroner for den største fisken, og 500 for den minste. I tillegg trekkes premier på påmeldingsbilletten, melder kommunen.

| 15.04.2014 |

Larsen vil bli fylkesmann

Personalleder Eva Larsen i kommunen er en av søkerne til stillingen som fylkesmann i Troms etter Svein Ludvigsen. Ludvigsen har ifølge iTromsø varslet sin avgang til sommeren, etter ni år som fylkesmann.
Larsen må sies å ha sterk konkurranse om jobben. På søkerlista, som består av totalt syv navn, finner vi blant annet en statsråd (Elisabeth Aspaker) og en stortingsrepresentant (Øyvind Korsberg).

| 12.04.2014 |

Kvalsund skole med egen værstasjon

Som en ekstraservice i forbindelse med påsken har Kvalsund kommune lagt ut en værstasjon på hjemmesiden sin. Værstasjonen viser været på Kvalsund skole, samt målt temperatur og vind de siste 24 timer. For å vise data fra værstasjonen må datamaskinen ha installert Adobe Flash.
Onsdag klokken 10.07 var temperaturen minus 1,8 grader, luftfuktigheten 72 prosent og det 14,8 m/s vest/nordvestlig vind. Værvarselet viste mer vind, økt skydekke og varmere de neste 12 til 24 timer.

| 10.04.2014 |

Søker ­­fritak fra avgifter

Orca North AS søker Kvalsund kommune om ettergivelse av kloakk- og renovasjonsgifter for 2012, 2013 og 2014. Dette da det ikke har vært drift på anlegget siden 2011. Totalt er det snakk om 77.271 kroner.
Selskapet fikk i 2013 ettergitt vannavgift for 2011 og 2012, og i en e-post fra oktober 2013 søkes det også om ettergivelse av kloakk- og renovasjonsavgift for disse årene.
Rådmannen reagerer på framgangsmåten, og mener selskapet burde tatt kontakt med kommunen tidligere. Ikke 20 måneder etter at driften på anlegget stoppet.
– Etter rådmannens syn burde man kunne forvente en annen tilnærming til saken fra en seriøs nær­ingsaktør, kan man lese i sakspapirene til formannskapsmøtet som skal avholdes torsdag 10. april.
Rådmannen innstiller likevel positivt, men med fradrag for skade på renovasjonscontainer på 4.620 kroner pluss moms.

| 09.04.2014 |

Ledsager på ferie

Kvalsund kommune har over år hatt en del utgifter til ledsager på feriereiser. Ifølge kommunens saksdokumenter er ordningen redusert betraktelig de senere år, i og med at dette ikke er en lovpålagt tjeneste og at kommunen stadig har dårligere økonomi.

Nå inviteres politikerne til å vedta retningslinjer for tilskudd til feriereiser med ledsager. Det legges opp til at det kan gis fem ledsagertilskudd på 10.000 kroner hver hvert annet år. Tilskuddet kan søkes om av innbyggere i Kvalsund kommune som allerede mottar tjenester fra pleie- og omsorgstjenesten i kommunen.

 

| 08.04.2014 |

Traktor til Svendsen

Reidar Svendsen har søkt om støtte til kjøp av ny traktor. Rådmannen mente i sin tilråding at reglene til næringsfondet tilsier at støtte ikke kan gis.
Da saka kom til utviklingsutvalget foreslo Robert Wilhelmsen (AP) at Svendsen skulle få et tilskudd begrenset oppad til 100.000 kroner. De andre møtedeltakerne i utvalget, Randi Solli Pedersen, Ingar Eira, Tor Ottem (alle AP) og Jorunn Mikkelsen (SV) var alle enige med Wilhelmsen. Dermed kan Svendsen konstatere at delfinansieringen av en Case Maxxum 140 EP er i boks. Det resterende av prisen på 740.000 kroner skaffes ifølge sakspapirene ved egne midler, lån og innbytte av hans gamle Valtra N11 N Avant.

| 05.04.2014 |

Folkemøte om samisk

På onsdag er det folkemøte angående mulig innlemmelse av Kvalsund i det samiske språkforvaltningsområdet. Møtet er kommet i stand fordi kommunestyret har bestemt at saken skal ut på høring, og møtet er ifølge kommunen en delav denne høringsprosessen.
På folkemøtet vil kommunens utredning om følgene av innlemmelse i språk­området bli lagt frem. Det er åpent for å stille spørsmål, meldes det.

| 04.04.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail