logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Kvalsund-nytt

Kvalsund kommune

Smånytt fra Kvalsund.
Se forøvrig www.kvalsund.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Rekord­gammel gaupe

Hunngaupa som ble funnet død i en veigrøft ved Porsa i januar i fjor, var hel­e 17 år gammel og er den eldste gaupe som noensinn­e er undersøkt av forskere. Hunngaupa var merket med radiohalsbånd, og bar også betegnelsen F199. Den eldste gaupa forskerne kjente fra før var 16 år. Dette melder Rovdata på sine nettsider. Rovdata påviser blant annet alderen på dyrene ved å foreta et tannsnitt og telle årringene i tennene. Antall årringer avslører hvor gamle dyrene er.

– Den var merket med en GPS-sender som tilhører forskningsprosjektet Scand­lynx, og undersøkelsene viser at den var 17 år gammel. Dette er ny rekord, sier Frode Holmstrøm, overinge­niør i Rovdata.

Ifølge John Odden, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA) og leder av den norske delen av Scandlynx, ble hunngaupa F199 merket 20. februar 2007.

Obduksjonen ved Veterinærinstituttet i Tromsø vist­e at F199 var påkjørt. Det ble også funnet gamle hagl i venstre forbein.

| 30.07.2014 |

Nasjonalparken berøres ikke

Seiland nasjonalpark vil, med forbehold om at styret har lest kartet riktig, ikke bli berørt av det nye gjerdeanlegget i området Reinfjell­et på Seiland som reinbeite­distrikt 24B har søkt om å få sette opp. Det opplyser nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes i forbindelse med høringsrunden.

Distriktet har søkt om å etablere gjerdeanlegg og oppsamlingsområde for rein i Reinfjell-området øst på Seiland.

– Det vedlagte kartet var utvisket og vanskelig å tyde, og vi lyktes ikke i å få tak i noe bedre kart ved kontakt med reindriftsforvaltningen i Kautokeino. Slik vi tolker kartet, vil gjerdeanlegget følge Trollvatnan (Vuolit - og Bajit Ruollajávri) ned til Vargsundet, og ikke gå opp i Duollarášša. Gjerdet vil derfor ikke gå inn i nasjonalparken, bemerker Vistnes i svarbrevet.

| 29.07.2014 |

Privat regulering for adkomstvei

Utviklingsutvalget skal i sitt møte tirsdag 29. juli ta stilling til et forslag til detaljregulering for ny adkomstvei til eiendommene gnr 23 bnr 15, 129 og 131 på Skaidi. Her er hensikten også å legge til rette for felles parker­ingsplass for fritidsbolig­ene i området. Forslagsstilere er Bjørn Stien og Mariann­e Christensen. Ifølge saksframlegget til utviklingsutvalget, har tiltakshaver samtykke fra eier av gnr 23 bnr 15. I tillegg ser Skaidi Alpin AS positivt på en adkomst fra øst inn til alpinanlegget, hvor veien kan benyttes til skiløype om vinteren.

I juli 2013 kunngjorde forslagsstillerne oppstart av planarbeidet i lokalpressen, til offentlige myndigheter og til hjemmelshavere. Ingen av de ti uttalelsene er direkte negativ til forslaget. 

Rådmannen konkluderer med at en felles adkomstvei vil være et godt tiltak. Dette både for å redusere antall avkjørsler fra Rv 94 og parkering langs samme vei om vinteren. Rådmann Arn­e Hansen tilrår utviklingsutvalget å legge det private forslaget til reguleringsplan ut på høring og offentlig ettersyn.

 

| 26.07.2014 |

Turid leder oppvekst og kultur

Turid Ellinor Pedersen er tilsatt som ny oppvekst- og kulturleder i Kvalsund kommune. Hun tiltrådte stilling­en i slutten av juni, svarer rådmann Arne Hansen i en mail etter forespørsel fra Ságat. De øvrige søkerne var Bjørn Abrahamsen (41) fra Alta, Harald Bredesen (57) fra Kvalsund, Anne Mari Bech (47) fra Honningsvåg, Are Endal Rognes (25) fra Støren og Tijana Ignjatovic (34) fra Beograd.

| 25.07.2014 |

Antall pleie­trengende eldre øker

I 2013 hadde Kvalsund kommune 59 innbyggere i aldersgruppen 80+. Dette ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskrivning, som viser at denne aldersgruppen vil øke med 20 personer fram til 2020. Noe som tilsvarer 25 prosent økning. Toppen kommer imidlertid etter 2020, der tabellen viser at kommunen i vil ha 111 innbyggere i denne aldersgruppen i 2030.
Dette framgår av forslaget til rom- og funksjonsprogram for ombygging og utvidelse av Kokelv bo- og ser­vicesenter (KBS). Der bemerkes det også at det er i denne aldersgruppen at behovet for pleie- og omsorgstjenester er mest omfattende, og hvor en stor del også har behov for syke­hjemsplass eller omsorgsbolig med døgnbe­mann­ing.
– Økningen av personer over 80 år må kommunen ta til etterretning i sin planlegging og dimensjonering av behov for institusjons- og døgnplasser i fremtiden, heter det forslaget som er utarbeidet i forbindelse med utbedring og utvidelse av sentret i Kokelv.

| 24.07.2014 |

Ny singel fra guttan i DSP band

Kvalsundguttan i DSP band slipper ny countrysingel 23. juli på musikkstrømmingskanalen WIMP.

– Singelen heter «Driving home to you». Dette er en rolig countryrocklåt som passer utmerket for sensommer og høst, skriver Per Øyvind Mathisen, den ene halvdeen av duoen, i en mail til redaksjonen. Den andre halvdelen heter Run­e Nyby, og hele duoen har røtter i Kvalsund.

På country- og rocke kanalen Penn’s Peak Radio i Pennsylvania (USA) var DSP band «Artist of the week» fra 1.-7. juli i år. Bandet har også flere tidligere utgitte låter inne på spillelistene til ulike countryradio-stasjoner ute i verden, blant annet i USA, Australia og Spania.

WiMP er en norskutviklet musikkstreamingstjeneste som ble startet av Aspiro AS og Platekompaniet. Tjenesten gir full tilgang til avspilling av over 25 millioner. Dette ifølge wikipedia.no.

 

| 23.07.2014 |

Storflyplass likevel?

Hammerfest og Kvalsund har vedtatt en reguleringplan for den planlagte flyplassen på Grøtnes i Kvalsund kommune.

Planen åpner for en rullebanelengde på 2.000 meter, altså en storflyplass. Tidlig­ere har det ligget i kortene at banens lengde skulle være inntil 1.199 meter, altså en mellomstor flyplass.

 

| 22.07.2014 |

Godt år for nær­butikken

Masterlv Handel har fått godkjent regnskapet for 2013 i Brønnøysundregistrene.

Driftinntektene økte med om lag 400.000 kroner i forhold til året før, til 6,4 millioner kroner. Resultatet før skatt ble på 163.000 kroner. Bedriften har bokført eiendeler til om lag 1 million kroner.

Daglig leder er Kari Lisbeth Aslaksen, som i fjor hadde en lønn fra selskapet på 359.000 kroner. Styreleder er Arnt Steinar Sporsheim. Disse to eier halvparten av aksjene hver.

 

| 19.07.2014 |

MC-ulykke

I går kjørte en motorsyklist utfor veien på Hatter.

Føreren ble ifølge politiloggen sendt til Hamerfest sykehus med lettere skader.

 

| 18.07.2014 |

E-sport og data

Kvalsund E-sport og dataforening har levert en prosjektsøknad for oppstart til kommunen. I søknaden er det skissert økonomisk­e midler fra kommunen, samt fra de kommunalt initiert­e prosjektene «LUK» og «Bo­lyst».

Kommunens rådmann har besvart søknaden. Arn­e Hansen opplyser i svarbrev­et at kommunen vil ta nærmere kontakt for videre konkretisering når de ulike finansieringsmulighetene er avklart.

 

| 17.07.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail