logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Kautokeino-nytt

Kautokeino kommune

Smånytt fra Guovdageaidnu-Katukeino.
Se forøvrig www.kautokeino.kommune.no (åpne i nytt vindu)


For sterkt for tollerne

Søndag morgen ble en tysk statsborger stoppet av tollerne på Kivilompolo. I forbindelse med rutinekontroll­en viste det seg at mannen blant annet hadde med seg en flaske som inneholdt alkohol som holdt 80 volumprosent, 20 prosent sterkere enn det som er lovens maksimale grense. Saken endte til slutt med at mannen ble fratatt de edle dråpene sine, og i stedet ilagt et forelegg for lovovertredelsen sin.

| 29.07.2014 |

Visjoner for sentrale ansatte

Blant det man kan les­e i økonomiplanen/handlings­planen for Kautokei­n­o kommune i perioden 2011-2014, er visjoner om hva medarbeiderne i de sentrale styringsorganene i kommunen skal sørge for i perioden. En visjon er at kommunen skal være «en kost­nadseffektiv, omstill­ings­dyktig og fleksibel organisasjon som kan møte nye og endrede krav fra samfunnet».

En annen del av visjonen om medarbeiderne er at det skal sørge for at utgiftene til varer og tjenster reduseres. De skal også sikre at kommunens ansatte har trygge og forutsigbare arbeidsforhold.

 

| 26.07.2014 |

Kommunale arbeidslivsvisjoner

De sentrale styringsorgan­ene i Kautokeino kommune skal legge til rette for å inkludere og integrere tilflyttere, øke andelen innbyggere med høyere utdanning, og høyne IT-kompetansen blant voksne. Dette kan man lese i økonomiplanen/handlingsplanen for Kautokeino kommune for perioden 2011 til 2014.
Det heter videre i planen at kommunen skal arbeide for å bedre rammevilkår­ene for reindriften, øke verdi­skapingen i primærleddet i reindriftsnæringen, utbedre veier hvor det foregår slaktetransport og tilrettelegge for offentlige arbeidsplasser i kommunen.

| 25.07.2014 |

Kommunale mål

I økonomiplanen/handlingsplanen for Kautokeino kommune fram til 2014 listes det opp en rekke delmål når det gjelder de sentrale styringsorganene i Kvalsund kommune. Lista er lang.
Det sies blant annet at den kommunale servicen skal være best mulig på all­e nivåer, kommunens tilbud skal være tilgjengelig­e for hele befolkningen, og at befolkningen skal ha et forutsigbart og godt tjenestetilbud. Det står også at kommunen skal arbeide for at det etableres et ressurssenter for samisk språk, spesielt for å løse utfordringer som informasjons- og kommunikasjonsteknologien medfører.

| 24.07.2014 |

Foregangskommune

Kautokeino skal være en foregangskommune i språksammenheng og i skolesammenheng, kan man lese under punktet «satsingsom­råder» i økonomiplanen/handlingsplanen frem til 2014. Her pekes det på at kommunens oppvekstplan er et viktig grunnlag for å bedre barn og unges oppvekstvilkår. Det heter videre at barn og unges nærmiljø må forbedres, bl.a. når det gjelder trafikksikkerhet, og at ungdom skal motiveres til å ta høyere utdannelse.

 

| 23.07.2014 |

Var i livsfar­e - til sykehus i taxi

71-årige Ole Johan Hætta, opprinnelig fra Kautokeino, men bosatt i Alta, var død­en nær i mai i år på grunn av en infeksjon. Det startet på hytta i Bredbuktnes i Kautokeino hvor han holdt på å bygge carport. Plutselig begynte armen å hovne opp og han følte seg elendig. Han kontaktet lege i Kau­tokeino. Dagen etter var det ingen bedring, og på nytt ble legen kontaktet. Han ble sendt tilbake til hytta med smertestillende.

Men Hætta følte seg så dårlig at han ikke så noen annen utvei enn å ringe etter samboeren som var i Oslo. Da hun ankom Kautokeino fredag var situasjonen betydelig forverret og med hjelp fra samboeren bar det på nytt til legen, som ville ha Hætta rett til sykehuset i Hammerfest. 

Legen argumenterte for å bruke ambulanse, men fikk beskjed om at reglene ikke tillot det. Dermed måtte han ta taxi. Han ble i Hammerfest i to døgn før han ble sendt til Tromsø, hvor han straks ble operert. Transporten til Tromsø husker han ikke selv. Betennelsen var så alvorlig at kroppen holdt på kollapse. 

Senere er det blitt flere operasjoner. Etter å ha blitt utskrevet fra Tromsø har Ole Johan Hætta forsøkt å få informasjon om hva Hammerfest sykehus gjorde med han de to døgnene som er visket ut av bevissthet­en. Men han blir avvist eller henvist til andre når jeg spør. Alt tyder nå på at han vil bli helt god i armen. 

– Taxituren på 30 mil er mitt hovedankepunkt. Omveien til Hammerfest holdt på å koste meg livet. Dette handler om sykehusstruktur. Økonomi kan ikke hindre at alvorlig syke får forsvarlig transport, sier Ole Johan Hætta.

Finnmarkssykehuset vil ikke kommentere enkeltsaker, ifølge kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt.

– Generelt er det slik at det er innleggende lege i samarbeid med AMK som bestemmer hva slags transport pasienten skal ha. Vi følger gjeldende nasjonal­e retningslinjer for hvor pasienter skal undersøkes og behandles. De aller fleste pasienter som henvises til sykehus, skal først til lokalsykehus for  undersøkelse og start av behandling. Hvis pasienten har behov for mer spesialisert behandling enn det som kan gis på lokalsykehuset, sendes de til universitetssykehus, forklarer Eilert Sundt til Altaposten.

 

| 22.07.2014 |

Underskudd for Beaivváš

Beaivváš sámi našuna­l­tea­h­ter AS har fått godkjent regnskapet for 2013.

Tallene viser driftsinntekter på 20 millioner kroer, og et lite underskudd på 99.000.

Det samiske nasjonalteateret eies av Sametinget og Kautokeino kommune med 40 prosent av aksjene hver. Samenes Landsforbund (SLF) og Norske Samers Riksforbund (NSR) eier 10 prosent hver.

Lene Hansen er styreleder, mens Haukur Jon Gun­nars­son er daglig leder. Sist­nevnte lønn i fjor er ikke registrert. I 2012 var lønna til daglig leder på 894.000 kroner. Nestleder i styret er Frank Jørstad. Styremedlemmer er Inger Elisabeth Utsi Gaup, Marit Elisabeth Hætta Øverli, Egil Keskitalo, Jovna Zakaria Dunfjeld og Anne Gro Gaup.

 

| 19.07.2014 |

Nedgang for motell

Arctic Motell & Kautokeino Camping har fått regnskapet for 2013 godkjent i Brønnøysundregistrene.

Det ble en nedgang i driftinntektene på vel 300.000 kroner i forhold til 2012. Inntektene i 2013 var på 924.000 kroner. Det ble også et underskudd i fjor, på 49.000 kroner. Bedriften har bokført eiendeler til en verdi av 988.000 kroner.

Marit Ellen Mortensdatter Kristensen eier alle aksjene i selskapet. Hun er også daglig leder og styreleder.

 

| 18.07.2014 |

Radioen har ferie

Guovdageainnu Lagasradio (GLR) har sommerferie, og er tilbake på lufta 18. august.

 

| 17.07.2014 |

Motor­ferdsel

Karin og Mikkel I. Hætta har søkt kommunen om dispensasjon fra motorferdsellov­en 2011-2015.

| 16.07.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail