logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Karasjok-nytt

Karasjok kommune

Smånytt fra Kárásjohka-Karasjok.
Se forøvrig www.karasjok.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Årbok 2014

Karasjok årbok 2014 er klar for salg, melder SVD Musea- ja historjásearvi i en pressemelding til Ságat.

- Det blir stadig større interesse for Karasjok årbok. Men det er et stort arbeid som trenger mer arbeidsressurser – og dermed også økonomiske ressurser. Lokalhistorisk dokumentasjon i samiske kommuner er et forsømt område, sier årbokredaksjonen.

I denne sjette årboka som utgis, fortsetter søster Kari (Kari Balto) å erindre fra sitt arbeidsliv (tredje del), og vi skriver om den aktive Hans Nergård – 90-åringen som er blant de eldste i Karasjok. Han hyller seterplassen Ássebákti i sangteksten Máđárgieddi. Du får videre innblikk i skole- og internatlivet på 1950-tallet, samt andre sider av samfunnslivet i gamle dager, som Karasjok tuberkuloseforeningens virke årene 1914-34. Det er interessant å lese om fremmedes syn på Karasjok, både de to engelske laksefiskerne i 1857 og en ung prestefrue som var her 10 år senere. I årboka fortelles denne gang om familieliv i Bassevuovdi, 8 mil fra kirkestedet. Historien om Anders J. og Marie Amundsdatter Lindi er også en familiekrønike.

Det blir stadig større interesse for Karasjok årbok. Mange etterspør boka og med takknemlighet priser det frivillige arbeidet. Dette motiverer til fortsatt årbokarbeid. Årbokkomiteen oppfordrer fortsatt til at du skriver din slektshistorie. De enkelte fortellinger skaper til sammen vår felles historie, Karasjoks historie.

Årboka lanseres i dag på Samfunnshuset i Karasjok, i forbindelse med Kulturmarknadsdagene.

| 22.11.2014 |

Søker om byggetillatelse

John Andreas Smuk og Ellen Anne Siri har søkt Nesseby kommune om tillatelse til oppføring av et reindriftsbygg i tilknytning til deres adresse i Langnesveien i Varangerbotn.

Søknaden gjelder et bygg på inntil 500 m2, og har til hensikt å fungere som et servicebygg for reindriftsvirksomheten.

I og med at området er regulert som boligformål, har kommunen nå sendt saken på høring til miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Finnmark.

| 22.11.2014 |

Bursdagsfeiring

Boble glasshytte feirer fem år denne måneden.
Jubileet markeres med et hett glassblåsershow med mye humor og varme overraskelser, melder Karasjok kommune på sin hjemmeside.
Boble glasshytte åpnet dørene i 2009 på Sápmi park.
Lørdag blir det bursdagsfeiring, der glassblåserne Tonje og Charlotte byr på både show og forfriskninger.

| 21.11.2014 |

Glasshjerter

Tonje Tunold og Boble glasshytte sto på stand under Barentsmessa i Kirkenes sist helg, og viste frem sine glasshjerter, melder Finnmarken.
Over 1.200 personer fant veien til Barentshallen. Inntektene fra messa går til ungdomsarbeid i Kirkenes skolemusikkorps og Kirkenes Rotary.

| 20.11.2014 |

Åpen ungdomsklubb

Ungdomsklubben holder åpent hver torsdag.

Kommunen skriver på sin hjemmeside at ungdom inviteres til å bruke tilbudet, og til å komme med innspill.

Ungdomsklubbens lokaler er gratis for barne- og ungdomsaktiviteter, og Karasjok kommune oppmuntrer flere til å gjennomføre ulike arrangementer for målgruppen barn og ungdom.

Kommunen ser for seg tilrettelagte temakvelder der man samarbeider med politiet og andre lokale samarbeidspartnere for å belyse aktuelle temaer for barn og unge.

| 19.11.2014 |

Over­skridelse

Økonomirapporten for tredje­ ­kvartal viser at det ved Karasjok grunnskole vil bli en overskridelse ved avslutningen av regnskapsåret. Avdelingen har ikke klart å redusere utgiftene nok til å få balanse i regn­skapet. Dette går frem av sakspapirene til onsdagens møte i hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur.

| 18.11.2014 |

Dáhttu duodji

Dáhttu Duodji er et eget program som henvender seg spesielt til duodjiutøvere over hele landet. Rekrutteringen til dette er nå i full gang i tett samarbeid med duodjiorganisasjonene, melder Sametinget.
Første samling blir i Karasjok, 9. og 10. desember.
Dáhttu Duodji er bygget på de gode erfaringene fra øvrige Dáhttu-program, og skal i tillegg ha et spesielt fokus på innovasjon, samarbeid, digital markedsføring og alternative forretningsmodeller.
Duodjiutøvere som ønsker å delta bes å ta kontakt med Kreativ Industri.

| 15.11.2014 |

Tvangsoppløsning

BYGG-1 AS har mottatt varsel om tvangsoppløsning, da foretaket har manglende roller.
Foretaket har ikke registrert eller statsautorisert revisor, jamfør aksjeloven/allmennaksjeloven paragraf 7-1, paragraf 7-2 og paragraf 16-15 første ledd nummer 4.
Fristen til å rette opp forholdet er fire uker fra kunngjøring i Brønnøysundregistrene. Det vil si fire uker fra 8. november 2014.
John Arne Dahl er styreleder i BYGG-1 AS.
Øvrige styremedlemmer er Rolf Gunnar Josefsen, Bror Ivar Salamonsen og Runar Samuelsen.
Ulf Henry West og Jørgen Johnsen står oppført som varamedlemmer.
Foretaket ble registrert i Foretaksregisteret i oktober 2010, med en kapital på 220.000 kroner, og oppfør­ing av bygninger som formål.

| 14.11.2014 |

Takk til fosterforeldre

I uke 45 hedres fosterforeldre over hele landet. En god oppvekst varer livet ut og i generasjoner. Fosterforeldre gjør en forskjell i barns liv, skriver kommunen på sin hjemmeside.

| 13.11.2014 |

Bispefrue fra Karasjok

– Olav har en genuin interesse for alle slags mennesker. Det er det som gjør at han klarer seg så bra, og det ble også hans vei inn i det samiske, sier Tone Norvang Øygard, kona til den nyvigslede biskopen Olav Øygard, til Vårt Land.
Olav Øygard har hatt store deler av sin oppvekst og hele sitt voksne liv i Finnmark, også i nærkontakt med samer. Men det var hans kone, Tone Norvang Øygard, og svigerfamilien i Karasjok, som virkelig førte ham inn i nordsamisk språk og kultur.

| 12.11.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail