logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Karasjok-nytt

Karasjok kommune

Smånytt fra Kárásjohka-Karasjok.
Se forøvrig www.karasjok.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Boyne berget bader

Avisa Aust-Agder Blad forteller den dramatiske feriehistorien som heldigvis endte godt.
– Jeg lå på bryggen, leste, og lurte på om jeg skulle ta et bad. Da jeg fikk se en eldre mann som svømte i vannet, tenkte jeg at da må det jo være varmt nok for meg også, sier sykepleierstudent Camilla Cecilie Nerdalen til Aust-Agder Blad.
To minutter senere hørte hun folk skrike, og så deretter to kvinner og to menn bære den samme mannen opp fra vannet. En av dem som bar var legen Frode Boyne fra Karasjok, som ferierte i området. Også Boyne lå også og solte seg da han plutselig måtte trå til med sine livredningskunnskaper.
– Så vidt jeg vet var det en som hadde sett denn­e eldre mannen ligge med hodet ned i vannet cirka 10 meter fra land, og dratt ham inn mot bryggen, forteller Boyne. Mannen hadde verken puls eller respirasjon, men Boyne og Camilla Cecilie Nerdalen fikk etter hvert liv i ham - og ble dagens helter.

| 25.07.2014 |

Tesla på tur

En Tesla S elektrisk bil har passert Karasjok på sin tur/retur Fredrikstad-Nordkapp. Med dagsetapper opptil 400 kilometer har el-bil­en demonstrert at den duger også i nord. I alle fall på sommerføre.
Den anonyme sjåføren opplyser på sin blogg at mangelen på lade­stasjoner er påtagende, men gode hjelpere og komfyrstikkontakter her og der, blant annet på Grensen, fikk paret fra start til mål. Bilen, med totalvekt 2.590 kilo, er utrustet med en motor på 69 kilowatt, eller 94 hestekrefter.

| 24.07.2014 |

Alle får offisiell veiadresse

Karasjok kommune har pågående et prosjekt for å få alle matrikkeladresser over til offisielle vei- og område­adresser. Dette arbeidet skal gjennomføres innen utgangen av 2014. 

I områder med spredt bo­setting brukes avstands­prinsippet. Adres­se­num­mer tildeles i forhold til adressens avstand fra veiens startpunkt, an­gitt i nærmeste hele ti-meter. En avstand på 430 meter gir derfor adressenr 43 på høyre side, eventuelt 42 eller 44 på venstre side. 

For stikkveier som skal adresseres til en adresseparsell med avstandsnummerering, blir avstanden regnet til der stikkveien tar av. 

Blant de mange som har fått melding om nye adresser er Forsvarsbygg. Eiendommen gnr 19 bnr 1 fnr 11 på Áhpemohkki ved Bieskkenjárga har fått adresse Áhpemohkki 82. Eiendommen gnr 11 bnr 1 fnr 5 på Bálodievvá ved Ássebákte har fått adresse Ávjovárgeaidnu 1121.

 

| 22.07.2014 |

Bandyklubb jakter på sponsorer

Karasjok innebandyklubb er på jakt etter sponsor­er som kan hjelpe klubb­en med utvikling og videre sats­ing. Den aktive klubben ble stiftet i 1999, og vant i fjor 2. divisjon i Finnmark. I år spiller derfor Karasjok innebandy­klubb i 1. divisjon. 

Klubben driver på med aktiviteter året rundt. i jun­i hadde man en gateturner­ing i Karasjok for barn i all­e aldre. Leder i innebandy­klubben er Tom Gøran Gaup, mens Unn Renate Bu­eng er nestleder.

 

| 22.07.2014 |

Tilskudd til rusarbeid

Helse- og sosialavdelingen hos fylkesmannen i Finnmark har innvilget Karasjok kommune et tilskudd på inntil kr 320.000 til kommunalt rusarbeid. Midlene skal brukes til å prioritere aktivitet som oppfyller målet om bedre kapasitet og kvalitet i rustjenesten. 

Fylkesmannen har lagt visse føringer for arbeidet som skal utføres. Brukermedvirkning og brukerperspektiv skal ha et særlig fokus. Det samme gjelder mål om varig bolig for denne brukergruppa. Koordiner­ing av tjenestene internt i kommunen og mot spesialisthelsetjenesten skal vektlegges. 

 

| 19.07.2014 |

Kulturhuset skal fredes

Riksantikvaren jobber med planer om å frede kulturhuset i Karasjok. Norsk institutt for kulturminneforsk­ning (NIKU) foreslår at bygget fredes utvendig (eks­teriøret) sammen med NRKs øvrige bygninger fra samme tid.  

Innvendig foreslår NIKU at følgende fredes: Vindfang, vestibyle/kafé (men ikke kjøkken og tilstøtend­e wc) inkludert trappehus med nedgang til kjeller, sal med sluser fra vestibyl­e (men ikke scenens innside). Også fast innredning som kafékjøkkenets front mot vestibyle  vurderes som verneverdig, men ikke løse møbler. 

Interiørene beskrives som forholdsvis enkle, men meget tidstypiske og meget godt bevart i sin opprinnelige utforming. 

 

| 18.07.2014 |

Arbeids­tilsynet kommer

Arbeidstilsynet har gitt Karasjok kommune melding om at seniorinspektør Marit Brygfjell kommer på tilsyn hos skole- og helsesta­sjonstjenesten den 4. sep­tember. 

Hensikten med tilsynet er å bidra til at arbeidsgiver, verneombud og tillitsvalgte samarbeider om å bedre arbeidsbetingelsene og sammen driver et systematisk og forebyggend­e arbeidsmiljøarbeid. Arbeidstilsynet vil spesielt se på hvordan partene samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø.

 

| 17.07.2014 |

Vil samle inn samiske stedsnavn

Karasjoks driftlige lensmann Kjell Magne Grønnli har mange jern i ilden. Ett av dem er interesse for gamle samiske stedsnavn i Anárjokdalen og Goššjokdalen i Karasjok og Kautokeino kommuner. 

Grønnli har søkt Kulturdepartementet om tilskudd til innsamling av samiske stedsnavn. I sitt svarbrev gjør departementet oppmerksom på at man har lyst ut midler til språktiltak gjennom departementets nettsider. Det er også egne midler for innsamling av stedsnavn, og disse midlene er delegert til Språkråd­et. 

– Derfor vil vi oppfordre dere til å sende en oppdatert søknad til ­Språkråd­et og be om en vurdering, skriver Kulturdepartementet til Kjell Magne Grønnli med kopi til Språkrådet og Per Ingvar Boine. 

 

| 16.07.2014 |

Kunstverk tas ned og remonteres

Karasjok kommune har solgt kulturhuset til NRK, men et flygel og tre kunstverk i bygget følger ikke med i salget. Dette gjelder «Mytiske romber» av Iver Jåks (1988), veggdekorasjon av Aslaug Juliussen (1898) og utsmykking av veggene montert på plater av Annelise Josefsen (1991). 

Kunstner Annelise Josefsen mener det er best om hennes kunstverk blir tatt ned. Hun ønsker at det monteres rett på vegg, trehvit eller lysmalt, hvis det skal settes opp igjen. Det er et puslespill, men lar seg gjøre om man har bilder og avtrykk av sentrum. 

Karasjok kommune har antydet at kunstverket kan remonteres et annet sted. Kommunen skal bygge barnehage med flerbrukshall, der hallen skal benyttes til møter og andre arrangementer. Også sam­funns­hus­et skal oppusses

 

| 15.07.2014 |

Kunstskole endrer vedtektene

Stiftelsen Kunstskolen i Kar­asjok har fastsatt nye vedtekter. Disse er nå sendt til Lotteri- og stiftelsestilsynet til godkjenning. 

Hovedendringen ­består i at grunnkapitalen nå er fordoblet fra kr 50.000 til kr 100.000. Det er også fast­satt at styret skal bestå av fire ordinære representanter, derav tre aktive kunstnere valgt av Samiske kunst­neres forbund og én representant fra Karasjok kommune. 

Det er også gjort noen tekniske endringer som følge av stiftelsesloven. Blant annet er fylkesmannens tilsynsfunksjon overført til Lotteri- og stiftelsestilsynet

 

| 12.07.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail