logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Karasjok-nytt

Karasjok kommune

Smånytt fra Kárásjohka-Karasjok.
Se forøvrig www.karasjok.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Nødnettet

Karasjok kommune er gjennom sine forpliktelser knyttet til etablering og drift av 110-sentraler pålagt å delta i nødnettprosjektet. For å opprettholde disse forpliktelser må Karasjok kommune sette av 625.000 kroner til investeringer som er knyttet til nødnettprosjektet. Prosjektmidlene fordeles på 81.250 til investeringer i 2014, og resten, 543.750 til investeringer i 2015.

| 23.12.2014 |

Alvorlig

Karasjok kommunestyr­e ser alvorlig på at vedtak fra kommunestyret ikke er gjennomførte, deriblant   inn­enfor teknisk etat. Dette medført overskrid­else på 441.000 kroner  på utleieboliger. Kommunestyret har i tidligere budsjettvedtak bestemt at flere kommunale boliger skulle legges ut på salg, og ber på om at dette iverksettes.

| 20.12.2014 |

Ikke riktig

Kommunestyret mener den administrative organiseringen innenfor helse og omsorg ikke har vært riktig når saksbehandlingsrestansen har «hopet» seg opp. Den oppståtte situasjonen ses på som meget alvorlig og er ikke en tilfredsstillende løsning. Selv om saksbehandler har vært på plass allerede fra 2013, skulle det ha organisert arbeidet på en bedre måte, slik at restansen hadde gått ned hurtigere, og brukere får de svar og tjenester de har krav på. Det skal ikke stå bak en saksbehandlerstilling om brukere får svar eller ikke, og kommunestyret vil derfor endre på den administrative organiseringen.

| 19.12.2014 |

Traff bra

Fefo har truffet bra med strategien og oppsatte fellingsmål for elgjakta i Karasjok, melder Altaposten. Før årets jaktsesong strammet FeFo inn på tilleggsdyrtildelingen i Karasjok basert på en vurdering av at bestanden allerede var tilstrekkelig redusert. Likevel kom fellingen med 148 dyr tett opp mot fellingsmålet på 160. Mange kommuner har ønsket å redusere sine bestander av elg, noe som også er nedfelt i FeFos bestandsplan for perioden 2011-14. Det har blitt fulgt opp med økt avskyting i store elgkommuner som Karasjok, Tana og Porsanger.

| 18.12.2014 |

Siktet

En reineier fra Karasjok er siktet for grovt tyveri. Fungerende leder i Reinpolitiet, Inger Anita Øvregård sier til Finnmark Dagblad at reineieren fra Karasjok er siktet etter straffelovens paragraf 257 og 258, som er tyveri og grovt tyveri. Grovt tyveri har en strafferamme på inntil seks års fengsel. Hun sier ingenting tyder på at flere vil bli siktet i den aktuelle saken. Det var i forrige uke at politiet og merkekyndige kontrollerte 2.000 reinsdyr i Liidnebeahcan reingjerde, vest for Karasjok. Etter det Finnmark Dagblad erfarer beslag­la politiet over 10 rein under ransakingen i reingjerdet.

| 17.12.2014 |

Lærer­vikarer koster

Ifølge rådmannens kvartalsrapport er forbruket til vikarlønn i grunnskolen 594.000 kroner mer enn budsjettert.
Overtid er det også brukt mer av enn planlagt, med 103.000 kroner.

| 16.12.2014 |

Karasjok har fått ikarasjok

Nettstedet ikarasjok.no er åpnet. Bak dette nettstedet står Karasjok næringsforening og bolystprosjektet i kommunen.

Blant de ting som tilbys er aktivitetskalender, samt annonsering fra lag og foreninger. Nettstedet er ment for befolkningen i og tilreisende til Karasjok, og målsettingen oppgis til å være synliggjøring av det Karasjok kan tilby.

| 13.12.2014 |

Masse papir

Kanskje også Karasjok kommune bør innføre nettbrett til sine politikere? I hvert fall har de nok å sette seg inn i foran kommunestyremøtene, bare innkallingen til gårsdagens møte alene var på 100 sider.

I tillegg kommer side opp og side ned med gebyrregulativ, omorganiseringsforslag, budsjett og ikke minst oppfølgingen av hvordan Utøya-pengene er benyttet.

| 12.12.2014 |

Kjøreskole er slettet

Enkeltpersonforetaket Karasjok kjøreskole Nils Dalseng er slettet fra Foretaksregisteret, ifølge en kunngjøring fra registeret. Slettingen ble angivelig gjort 5. desember.

| 11.12.2014 |

Karasjok-kalender 2015

Neste års Karasjok-kalender er nå til salgs.
Det er klasse 10A ved Karasjok ungdomsskole som selger kalenderen.

| 10.12.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail