logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Siste nyheter

Fremskynder Skarvbergtunnelen

Skarvbergtunnellen

ulykkestunnel:

Utbedringen av Skarvberg-tunnellen skulle ifølge Nasjonal transportplan (NTP) opprinnelig starte i 2018. Nå har ordfører Knut Roger Hanssen fått klare signaler om at planarbeidet startes umiddelbart og at utbedringen av tunnelen dermed framskyndes.

(Foto: Lars Birger Persen)

Ifølge Nasjonal transportplan skal tunnelen utbedres i 2018, men ordfører Knut Roger Hanssen har fått løfter fra nasjonalt hold om at planarbeidet skal startes umiddelbart og at arbeidet dermed fram­skyndes. – Dette er meget viktig. Skarv­bergtunnelen er ikke en tunnel, men et livsfarlig  hull i fjellet som ikke holder den standarden man vanligvis finner, fastslår ordføreren overfor Ságat.

Hanssen og ordførerkollega Kri­sti­na Hansen fra Nordkapp har flere ganger vært i Oslo for å snakke Skarvberg-tunnellens sak. Onsdag fikk Hanssen endelig napp i hovedstaden og et klart svar. Hanssen mener aktiviteten i området, med snuhavna og mulig utbygging på Veidnes, gjør at hele veistrekningen fra Lakselv til Honningsvåg må oppgraderes.

– Alt fra rundkjøringen i Lakselv og utover mot Honningsvåg må forbedres. Vi skal derfor invitere statsekretær Bård Hoksrud (FrP), samt en fagmann fra samferdselsdepartementet, til befaring her til våren. Invitasjonen vil bli sendt ut om kort tid, og vi har fått muntlig beskjed om at de kommer, sier ordfører Knut Roger Hanssen.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 07.03.2014 |

ÅSG-Jåma: – Sametinget er bakpå i reindriftsspørsmål

Ellinor

Vil ha svar:

Ellinor Jåma vil ha konkrete svar fra sametingsrådet.

(Foto: Stein Torger Svala)

Ellinor Jåma representerer Åarjel-Saemiej Gïelh på Sametinget. Hun forsøkte i Sa­me­tingets plenumsmøte å få klargjort sametingsrådets innsats innen reindriftspolitikk, men uten å føle at hun lyktes. Hun ønsket konkrete svar på hvordan rådet håndterer arealsaker, Sametingets kapasitet til å håndtere disse sakene, innsigelsesretten, reintallssituasjonen, signaler fra landbruksministeren og rovdyrpolitikken, for å nevne noe. – Svarene var at man er at man følger med, sier Jåma, som sier hun sitter igjen med et inntrykk av at sametingsrådet ikke tar egne initiativer på disse områdene.

– Jeg savner å få svar på hva sametingsrådet selv gjør i disse sakene. Sametinget må være på hugget. Det er Sametinget som skal være talerør­et vårt. Det går ikke an å sitte og vente på hva andre gjør, mener hun. – Stort sett alle svar ble besvart med at «javel, vent og se». Det kan ikke aksepteres. Sametinget må være på hugget. Sametinget skal gå i front, og ikke bare følge med, og vente og se, sier Jåma. Thomas Åhren i sametingsrådet tilbakeviser kritikken fra Ellinor Jåma.

– Vi gjennomfører, sier han og viser til dia­logmøtene med reinbeitedistriktene, som er et nytt tiltak i rådets regi. På administrativt nivå har dessuten Sametinget hatt møte med fylkesmannen. Han regner med at det også blir dialog med det nye reindriftsstyret når det kommer på plass. At Jåma ikke får svar på konkrete spørsmål forklarer Åhren med at dette handler om pågående prosesser. – Nå har vi staret opp arbeidsgrupp­en for å se på det framtidige reindriftsfora, der departementet, fylkesmennene, Sametinget og NRL sitter, sier Åhren. – I dette øyeblikk så blir det «vent og se», sier råden.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 07.03.2014 |

Sametinget støtter Beaivváš-bygg

Sametinget støtter Beaivváš-bygg

KLAR FOR NYBYGG:

Saksordfører Inger Elin Utsi sier Sametinget er klar for nytt teaterbygg.

(Foto: Stein Torger Svala)

Beaivváš får sitt nybygg, om et nesten enstemmig sameting får sin vilje. – Hele veien har alle vært positive til dette at vi skal klare å realisere teaterbygg, siersaksordfører Inger Elin Utsi (NSR) etter komitebehandling av nytt etaterbygg for Det samiske nasjonalteater, Beai­vváš.

 Hun berømmer alle partier som har deltatt i saksbehandlingen,  for alle i oppvekst-, omsorg- og utdanningskomité inklusive Høyre, har jobbet hardt for å få til en enighet om dette. Teateret har selv skissert behov for en budsjettøkning på 12 til 20 millioner kroner årlig. Sametinget vil forplikte seg til å øke sitt bidrag til teatrets drift så snart departementert gir grønt lys for prosjektet.

 – Det som er løftene fra departementet er at de skal ta husleien for bygget, som er skissert til ti millioner kroner årlig, sier Utsi. Sametinget ønsker et vedtak om  dette i departementet i grunnlovsåret 2014. Går dette toget i rute, står et nytt teaterbygg i Kautokeino i 2018. – Når huset er ferdig, så er det viktig at Beaivváš har et driftsbudsjett som vil fylle huset med innhold, sier hun. 

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 06.03.2014 |

Et herlig (hunde)liv i Tana

Et herlig (hunde)liv i Tana

«HØIBY HUSKY»:

Hundekjørerrne har valgt å beholdet kennelnavnet de hadde mens de bodde på Kongsvinger; «Høiby Husky».

(Foto: Tom Hardy)

En kombinasjon av godt hundemiljø og jobb gjorde at samboerne Helene Gran (27) og Jon Sigmundstad (26) valgte å flytt­e til Tana i sommer. Sistnevnte er en av de mange som stiller til start når Finn­marksløpet starter i Alta kommende lørdag. – Jeg gleder meg en masse å satser på å kjøre så fort som overhodet mulig, jeg er konkuransemann, og da er det som teller å komme fortest mulig i mål, sier Jon Sigmundstad til Ságat. Sykepleieren, som kommer fra Hjelmeland utenfor Stavanger,  har sammen med samboeren, Helene, som er politiutdannet, leiet seg hus i Lismajohka, rett ved Tanaelva, og det idylliske Skipagurra-stryket, en av de beste fiskeplassene i Tanaelva.

 Grunnen til at de flyttet til Tana var hovedsakelig at Helene Gran fikk seg jobb ved Tana lensmannskontor. – Jeg fikk meg faktisk fast jobb før jeg var ferdig med skol­en. Så hadde vi hørt at det var et godt arbeidsmiljø ved kontoret og at hundemiljøet og treningsforholdene var helt utmerkede. Da var valget enkelt. Jon jobber på helsesenteret som sykepleiervikar, de får seg alltids noe å gjøre. I politiet er det ikke så enkelt å få jobb, men jeg var heldig, sier hun.

Hundekjørerne kjente også Finnmark veldig godt fra før av. I 2006 og 2007 var de elever ved linja for hundekjøring og friluftsliv ved Øytun folkehøgskole i Alta. De bodde i Alta fra 2006 til 2010. I 2010 fant de tiden moden for mer utdanning. – Selv om jobbmulighetene var avgjørende ville vi tilbake til Finn­mark, og gjerne til en plass hvor det er godt hundemiljø. Vi hadde jo hørt mye fint om Tana, forteller de. Ingen av de to har kjørt Finn­marksløpet før, og det blir Jon som får være først ute. Førstegangskjøreren innrømmer at han gruer seg til løpet, men gleder seg til å komme ut av Alta sentrum kommende lørdag.

 

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 06.03.2014 |

Same-AP kritisk til kystopprør-støtte

Same-AP kritisk til kystopprør-støtte

Vil ikke:

Vibeke Larsen (Ap) mener det er feil av sametingsrådet å støtte demonstrasjoner med penger.

(Foto: Stein Torger Svala)

Sametinget støtter aksjonister med penger, er Arbeiderpartiet i Sametinget skeptisk til. Det er ikke kystfolkets opprør og demonstrasjonen utenfor Stor­ting­et i Oslo, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet i Sa­me­ting­­et; Vibeke Larsen, er skeptisk til. – Det er en måte å vise sitt engasjement på. Det vi setter spørsmålstegn ved er når man begynner å bxevilge penger til demonstrasjoner, sier Vibeke Larsen til Ságat. For mens AP har brukt sine partikanaler i Oslo, har nemlig NSR-rådet sponset demonstrant­ene med 70.000 kroner. Både Finnmark AP og Nordland AP har uttalt seg om «tidenes ressursran fra kysten». – Vi bruker våre politiske kanaler aktivt for å få fremmet våre saker i Stortinget, sier Larsen.

Larsen er redd for at støtte til politiske aksjoner kan skape presedens. – I vårt område sliter vi med at kommunene ikke vil skilte på samisk, og i hele Vesterålen så nekt­er man. Skal jeg da starte demonstrasjoner og søke penger fra Sametinget, undres hun. – Når man begynner å gi støtte til demonstrasjoner, så sier man at man kanskje ikke har bruk for dette politiske organet. Man må bruke demonstranter for å få fram budskapet, og ikke de politiske kanalene, sier Larsen. Hun mener det blir feil vei å gå dersom Sametinget bare ender opp som et protestorgan, i stedet for å ta veien innom forhandlingsbordene. 

Arbeiderpartiets synspunkt vakte lite sympatti i NSRs leir på Sametinget. Representanten Inger Elin Utsi fra Alta la straks ut følgende melding på Facebook: «Ja, dette angår oss alle og det er helt rett av Sametinget å støtte aksjonen. Selv om Arjas representant Hartvig Hansen kritiserte sametingsrådet på talerstol­en i dag for å ha støttet aksjonen både politisk og økonomisk». Også NSRs sametingsråd Silje Muotka forsvarte vedtaket om å støtte Kystaksjonen med 70.000 kroner. Muotka mer enn antydet at APs Vibeke Larsen kunne ha vikarierende motiver for å reise kritikken: – Det hele var en bred og folkelig mobilisering mot en politikk fra flere regjeringer som ikke har gitt gode resultater, mente Muotka fra talerstolen. 

 

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 06.03.2014 |

Nybygg for Beaivváš: – Nå eller aldri

Gunnarsson

Fortjener bedre:

Samiske teaterarbeidere fortjener bedre arbeidsforhold, mener teatersjef Haukur Gunnarsson.

(Foto: Stein Torger Svala)

Går det som teaterledel­sen vil, skal nybygge­t til  Beaivváš Sámi Našunála­teáhter være på plass i 2018. Ellers kommer krisen, advar­es det. Gullik Hansens privatfinansierte teaterprosjekt i Kautokeino fra 2009 er skrinlagt. Nå er planen og håpet at Statsbygg reiser nybygget på NRK-tomta like nord for Thon hotell. Men først må Sametinget gi prosjektet sin velsignelse. – Jeg skulle ønske at Sametinget turte å vise større muskler, og si at vi har noe å tilby Norge, sier teaterets styreleder, Lene Hansen. 

 – Det er helt avgjørende. Vi som jobber med samisk teater, vi klarer ikke i det bygget der, sier teatersjef Haukur J. Gunnarsson. Han erfarte at det samiske nasjonalteateret ikke ble en del av regjeringens store kulturløft for norsk kultur. I grunnlovsåret 2014 mener han tiden også må være kommet for samene. Lene Hansen håper på igangsettelse av byggingen i 2018, forutsatt Sametinget vedtar prosjektskissen som teateret har lagt fram. Det handler ikke om mer penger av statsbudsjettet enn det et lite regionteater kost­er, peker Hansen på. Og da snakker hun om et prosjekt med totalramme på mellom 120 og 200 millioner kroner.

 Gunnarsson sier at blir det ikke noe av bygget slik det er skissert, må teateret begynne å tenke helt nytt. Dagens bygg er nemlig helt under pari, sier han. – Det er ikke egnet for teaterbruk, og det er ikke egnet for publikum, sier han.  I verste fall kan det føre til kollaps for samenes nasjonale scene, frykter han. – Folk vil ikke orke å gå videre. De som jobber der har jobbet som helter i 30 år med å skape samisk scenekunst, sier teatersjefen. 

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 05.03.2014 |

Lakselv-eiendom solgt for 4,6 millioner

ELVEEIENDOM:

Eiendommen gnr 18/4 Holmen er på 116 dekar og har fiskerett i Lakselva. Eiendommen ble solgt for 4,6 millioner kroner fra Ingar Gustavsen til Heggøy aktiv AS. Eiendommen inneholder et bolighus, en hytte/fritidshus ved elva, et fjøs og to uthus. Med på kjøpet fulgte også eiendommen gnr 18/9 Lyngflaten.

(Foto: Bjørn Arne Johansen)

Heggøy Aktiv AS har kjøpt elveeiendommen Holmen i Lakselv for 4,6 millioner kroner.  Heggøy Aktiv eier også Olderøen i lakselva. Men der Olderøen er lukket for omverdenen og laksefisket fra øya er forbeholdt de som ønsker å ha det litt mer ekslusivt, kan eiendomselskapets daglige leder, Karl Eyjolfur Karlsson, forklare at den nyanskaffede eiendommen vil være åpen for allmennheten.

 – Vi planlegger å lage en fiskecamp slik de blant annet har i Namsen og flere andre elver. Campen vil bli åpen for alle. Her kan fiskerne møte andre fiskere og skryte av fangsten, forklarer Karlsson, og legger humrende til: – Laksefiskere liker jo å skryte litt.  Det vil også bli hytteutleie på den 116 dekar store eiendommen.

 – Vi ønsker å forsterke det gode fiskemiljøet i Lakselva. Gjøre miljøet enda bedre, forklarer Karlsson til Ságat. Karlsson kan overfor Ságat forklare at dette ligger en stund fram i tid, og at ingenting er planlagt i detalj ennå. Med på kjøpet følger også den 28 dekar store eiendommen Lyngflaten. 

 

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 05.03.2014 |

DPS-Lakselv legges ned

Syversen

bekrefter snuoperasjon:

Styreleder Ulf Syversen i Finnmarkssykehuset kan overfor Ságat bekrefte at direktør Torbjørn Aas går inn for å legge ned Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Lakselv og flytte det til Karasjok. Stikk i strid med tidligere direktør, Hans Petter Fundingsrud sin innstilling fra desember.

(Arkivfoto)

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Lakselv blir foreslått lagt ned når  direktør Torbjørn Aas skal legge fram sin innstilling overfor styret. Dette skjer under en pressekonferanse ved Finnmarksklinikken i Karasjok tirsdag ettermiddag, kan styreleder Ulf Syversen fortelle til Ságat. Nå ser det ut til at 42 arbeidsplasser går ned i dragsuget. Det nye forslaget er stikk motsatt av hva tidligere direktør, Hans Petter Fundingsrud, anbefalte sitt styre i begynnelsen av desember. Da ville Fundingsrud beholde DPS, samt flytte Finn­marks­klinikken til Lakselv. Ifølge Fundingsrud ville man spare 25 millioner kroner ved å utnytte bygningsmassen i Lakselv fullt ut, samt slippe investeringer i Karasjok. 

 Den gang ble saken utsatt for å gjennomgå tallene fra tidligere direktør, kan styreleder Ulf Syversen fortelle til Ságat. – Vi ba da spesifikt om at det ble foretatt en kvalitetssikring av kostandsbesparelsene. Ville det være mulig å spare så mye ved å utnytte mer i Lakselv, og ikke investere i Karasjok? spør Syversen, og svarer selv: – Direktøren sa til meg at økonomien i forslaget ikke var så åpenbar at man tjente så mye penger ved å flytte alt til Lakselv. Av hva jeg kan bedømme er direktørens innstilling i tråd med det faglige rådet vi fikk i oktober-november, forklarer styreleder Ulf Syversen til Ságat.

 Verneombud Kjell Andersen går hardt ut mot Helse Finnmark, og kaller vurderingen om å legge ned DPS for en uforsvarlig lynvurdering. – Dette er tragisk. Det er helt forferdelig for de ansatte å få en slik beskjed. Vi trodde at det var gjort en vurdering på at det ville være mest å hente på at DPS i Lakselv skulle bestå. Jeg må si at det er foretatt en uforsvarlig lynutredning på nedleggelse. Jeg forstår ikke hvordan saken kan snu på denne måten, sier Andersen, og legger ikke skjul på at både han og de ansatte er både skuffet og forbannet. Han tror ikke at folk i Lakselv er villige til å flytte til Karasjok for å arbeide.

 

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 05.03.2014 |

Karasjok-politiet får ikke etterforske paraboljuks

Karasjok-politiet får ikke etterforske paraboljuks

FÅR IKKE ETTERFORSKEKarasjok-politiet får ikke etterforske paraboljuks:

Politiet i Karasjok og lensmann, Kjell Magne Grønnli, får ikke etterforske saken videre. Dette er for å være føre var i små, lokale forhold, forteller  påtaleansvarlig Laila Søndrol.

(Foto: Stein Torger Svala)

Politiet i Karasjok får ikke etterforske sak­en der rundt 30 husstander hevdes å ha fått ulovlig tilgang til Canal Digital og Viasats kanaler.  To menn er foreløpig siktet i saken. Dette bekrefter påtaleansvarlig Laila Søndrol ved Øst­finn­mark politidistrikt overfor Ságat. De to siktede mennene skal i følge Søndrol ha distribuert dekrypteringssignaler til husstand­ene. Hvordan politiet fant ut om parabol-jukset, vil hun ikke uttale seg om.

 – Etterforskningen er innledningsfasen, og det er for tidlig å uttale seg noe videre om saken, annet enn det som allerede er gitt av informasjon, sier Søndrol. Saken har blitt overført fra Ka­ras­jok lensmannskontor til Re­gi­on nord, og Søndrol sier dette er for å være føre var.

 – Politiet jobber nå med å få over­sikt over de gjeldene husstandene. På en så liten plass som Karasjok,  er det stor sjanse for at de involverte kan være bekjente av det lokale politiet. Derfor har det blitt bestemt at politiet i Vardø og Vadsø skal overta etterforskningen, forteller Søndrol. Hun vil ikke uttale seg om de siktede er lokale.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 04.03.2014 |

Kjemper for fisken i Oslo

Kjemper for fisken i Oslo

AKSJONISTER:

Beaska Niillas og Annemor Johansen Fermann var to av rundt 130 aksjonister fra kystaksjonen som hadde tatt turen til Oslo for å markere sin misnøye mot en utvikling som gjør at fiskeværet i Mehamn kan bli uten fisk i fremtiden.

(Foto: Erik Brenli)

Beaska Niillas er fisk­er og sametingspolitiker fra Tana. For ham er det en selvfølge å være med på kystaksjonen.  – Dette er en markering som har støtte både fra kyst og innland. Det er ikke så ofte kyst og innland står så samlet som nå. Denne markeringen som vi skal ha nå, har fått støtte fra blant annet ordførerne i Karasjok og Kau­tokeino. Det er veldig positivt at vi kan samles om en slik viktig sak. Det gjør at vi står sterk­ere, sier Beaska Niillas til Ságat, kun et par timer før kystaksjonen tropper opp foran Stortinget.

 Kystaksjonen chartret fly til Oslo. 130 plasser ble fylt opp. Hen­sikt­en er å si at nok er nok. Kyst­folket vil ha fisken på land. Røkke og Aker Seafoods vil bestemme selv hvor fisken skal landes, selv om kvotene ble gitt ham med en forutsetning om at fisken skulle landes i Mehamn. Nå signaliserer Aker Seafoods at de ønsker seg en regionaliser­ing av sine fiskekvoter. Fisken som skal landes i Mehamn, kan dermed havne i Nordland. Så langt har ikke fiskeriminister Elisabeth Aspaker konkludert hvorvidt Røkke får gjennomslag for sitt ønske.

 – Aspaker har åpnet for å se på en regionalisering av lever­ingsplikten. Vi vil ha den opprettholdt, slik at et kystsamfunn som Mehamn får nyttiggjøre ressursene de har rett utenfor stuedøra. Vi mener også at Aker Seafoods har foretatt en uthuling av regelverket om leveringsforpliktelser gjennom flere år. Vi må sette ned foten nå. Vi kan ikke sitte stille og se på at ressursene vi har blir ført ut av fylket uten at vi har noe igjen for det, sier Beaska Niillas til Ságat. I tillegg til bred samisk støtte fra kommunepolitikerne, har også Sametinget støttet kystopprøret økonomisk med 70.000 kroner.

 

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 04.03.2014 |

/assets/images/reklame/Davvi_21_10_2014.gif
/assets/images/70_000_bingo_2.jpg
/assets/images/Tana_VGS_nett.jpg
/assets/images/eAvis.gif

google plusfacebooklinkedintwitteremail