logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Siste nyheter

Mesta i Tana flytter

Mesta

Fornøyde med nye lokaler:

De Mesta-ansatte er storfornøyde med å flytte inn i nye lokaler ved Tana bru. Fra venstre: Torbjørn Jessen, Inge Larsen, Frank Opdahl og driftsleder Yvonne Ervik.

(Foto: Tom Hardy)

Tana Bygg flytter ut og avvikler mens Mesta har flyttet sine folk og maskiner til lokalene til entreprenørfirmaet i Tana bru. – Tidligere var vi i Skiippagurra og jeg hadde kontorer på Tanatorget her i Tana bru. Jeg fikk ikke den daglige kontakten med de ansatte, noe som er viktig i en jobb som dette, sier driftsleder Yvonne Ervik til Ságat. – Dette er helt perfekt for oss på alle måter. Vi flyttet inn den 1. mai, og det meste er i orden. Vi venter bare på å overta plasthallene til Tana Bygg når de har avviklet helt, sier Ervik. Mesta-avdelingen i Tana har femårskontrakt med Statens vegvesen som byggherre om brøyting og vedlikehold av totalt 463 kilometer med veier i østfylket.

Hovedbeskjeftigelsen på kontrakten går på brøyting og strøing samt tining av stikkrenner. Om sommeren lapper de vegskader i vegbanen, fjerner torvkanter og rensker grøfter og spyler.  Denne sommeren skal de gjøre forarbeidet i forbindelse med asfaltlegging på rundt fem kilometer av fylkesvei 890 i Austertana, veien fra Austertana til Geresgohppi ved Elkem, samt vegen til Langnes i Nedre Tana. Mestas ansatte klarer ikke alt på kontrakten og det innebærer at det drypper på lokale firmaer. – Vi har ni underentreprenører for å få det hele i havn, forteller Yvonne Ervik.

For tiden har de ansatte på avdelingen hektiske dager. – Våren er travel. Akkurat nå er det vårrydding der vi koster opp sanda vi strødde i vinter. Vi lapper hull i vegen, plukker søppel, retter rekkverk og vegskilt og brøytestikkene skal også taes opp. Vi tar også mindre oppdrag  for andre. For eksempel høvler vi grusveier for Tana kommune, forklarer driftslederen. Leiekontrakten med Dag Borch er foreløpig på fem år. – Vi blir her ihvertfall til august 2018, det er da kontrakten med Statens vegvesen går ut, og det blir ny anbudsrunde, sier driftsleder Yvonne Ervik.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 15.05.2014 |

Bygdeskolene i Porsanger: – Skal legges ned snart

Nymo

utfordringer:

Jonas Nymo, leder i Porsanger Høyre sier til Ságat at Høyre aldri har lagt skjul på at det er ønskelig å effektivisere skolene i kommunen. Høyre ser utfordringer med oppvekstsentrene i Børselv og Billefjord.

(Foto: Bjørn Arne Johansen)

Administrasjonen i Porsanger kommune har fått i oppdrag å saksutrede muligheten for å legge begge distriktsskolene i Børselv og Billefjord ned, eller eventuelt bevare oppvekstsentrene med et tilbud for 1. til 4. klasse. FAU- og SU leder i Børselv, Monica Dagsholm stiller spørsmål til hvorfor en høring om skolestrukturen er ute igjen. – Kommunen har tidligere vedtatt at en eventuell nedlegging skulle bero. Er ikke vedtak verd noe? Nå er det en ny runde. Er det på grunn av kommunens økonomiske problemer med hybelhuset og investeringer i snuhavnprosjektet? undrer Dagsholm.

Trusselen om nedleggelse har vært en påkjenning for foreldre og elever i distriktet i mange år. agsholm sier til Ságat at hun skjønner at ting kan bli tatt opp igjen, men hun synes det er rart at det kommer akkurat nå. – Vi vet at Høyre har vært ute etter spesielt Børselv oppvekstsenter hele tiden. De vil ha det bort, sier Dagsholm. – Høringsutspillet som ligger ute nå henger i hop med revidert budsjett som skal opp i neste måned. Porsanger kommune er på vei mot et underskudd og er nødt til å foreta innsparinger. Vi har bare startet prosessen og kommet med innspill, sier Nymo, og avkrefter at dette har noe med hybelhuset og snuhavna å gjøre.

– Årsbudsjettet må balanseres, og politikerne har all rett til å foreta utredninger innenfor hvert enkelt felt. Ellers kunne man jo ha vernet hva som helst, sier Nymo. – Høyre har aldri lagt skjul på at vi ønsker å effektivisere skolene i Porsanger. Vi ser at vi ikke kan drifte på denne måten. Det er utfordringer når det gjelder oppvekstsentrene i distriktet, så denne høringen burde ikke komme som noen overraskelse på noen, sier Nymo, og fortsetter: – At det er en påkjenning for dem det gjelder, det skjønner jeg. Men før eller siden vil det bli aktuelt å legge ned oppvekstsentrene i Børselv og Billefjord. Det er bare et spørsmål om tid, og jeg tror det er nært forestående.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 14.05.2014 |

Tanabygg avvikles

Borch

Flytter til kirkenes:

Dag Borch starter opp som rådgivende ingeniør for Rambøll i august, om alt går etter planen. Da tar han med seg kone og barn til Kirkenes, der hans nye arbeidsplass ligger.

(Foto: Tom Hardy)

Etter 27 år legger Tanabygg ned sin virksomhet. Dag Borch har vært med, i lederstillinger i firmaet, hele veien. Nå flytter tanamannen til Kirkenes og ny jobb i Rambøll.  – Avgjørelsen ble for min del tatt i jula, og de ansatte ble informert i januar. Nå vil vi fullføre de prosjektene vi har i gang, og så vil vi avvikle Tanabygg AS. Dette vil skje nå i løpet av få måneder, forteller daglig leder Dag Borch til Ságat. Bygget, som har vært hovedkvarteret til Tanabygg, er nå leid ut til Mesta, men Borch har enn så lenge et lite kontor på plass.

Tanabygg AS så dagens lys i 1987, og var da et samarbeidsprosjekt med Dag Borch og Alfred Larsen. De var kompanjonger frem til år 2000.  Dag Borch har ledet firmaet hele veien, og forteller om lange dager. – Tanabygg AS har vært et firma som har vært drevet godt i 27 år. 27 år uten konkurs er lenge i vår bransje. Det er jeg stolt over å ha vært med på, sier Borch. Han sier det er flere ting som gjør at han nå velger å legge ned. – Det blir bare mer og mer papirarbeid og regler å forholde seg til. Små administrasjoner som vår, får et stort trykk på seg, sier Borch.

Man skal ikke gå lenger enn til Finland og Sverige der denne type firmaer er mye større nettopp på grunn av det. Det er også slik at jeg har lyst til å ha et normalt liv. Å være daglig leder og prosjektleder i slike firmaer som vi har i Tana, slik som oss i Tanabygg, Fossebygg og Mats Hus, gjør at man må jobbe døgnet rundt. Jeg er nok ikke den eneste som tar et slikt valg. Jeg vet om flere kollegaer i bransjen som gjerne går ned i lønn, får seg jobb i staten, for å slippe det rotteracet, sier han.  Borch sier han også har slitt med å få folk til å ta fagbrev.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 14.05.2014 |

Samerådet: Historisk møte med Ban Ki-Moon

Javo

Representanter for de syv ulike regionene i FNs Permanent Forum for Urfolk møtte mandag FNs generalsekretær, deriblant Samerådets leder, Aile Javo (bildet). Det store spørsmålet er hva slags verdenskonferanse for urfolk FN vil klarer å stable på beina i september. Spørsmålet om urfolk skal få delta under verdenskonferansen til høsten på lik linje med nasjonalstatene, har ført til en krise som man nå forsøker å nøste opp i.  Det er nemlig medlemsstater i FN som ikke vil gi urfolk fri adgang til denne FN-konferansen. Dermed har flere urfolksgrupper, der i blant samer og inuitter, truet med å boikotte hele seansen.

En massiv boikott fra verdens urfolks side, vil sette FN i stor forlegenhet, og gjennomgangsspørsmålet er; hva er en verdenskonferanse for urfolk, uten urfolk? Møtet med Ban Ki-Moon var historisk siden det var første gang generalsekretæren møtte urfolksrepresentantene. Tema var høstens verdenskongress for urfolk. Verdens urfolk er samlet i New York til det årlige møtet i FNs Permanente Forum for urfolk, der forberedelser til verdenskonferansen er en av sakene. I løpet av helga har urfolk forberedt sakene som skal tas opp i denne ukens Permanent Forum i New York.
 
Samene deltar ikke i disse forberedende møtene. – Det er Arktis som har forlatt arbeidet, nemlig inuitter og samer. Vi har vurdert situasjonen grundig, og besluttet å ikke delta denne gangen, sier Samerådets president, Áile Jávo til NRK Sápmi. Hun forklarer at den arktiske delegasjonen skal samarbeide med de andre urfolksgruppene på enkeltvis, fordi de har vurdert at dette er en mer effektiv måte å bruke tid og krefter på nå.
Hensikten med FNs verdenskonferanse er å dele perspektiver og beste praksis blant stater og i regioner når det gjelder realisering av urfolks rettigheter i tråd med FNs erklæring om urfolks rettigheter.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 14.05.2014 |

Bestialsk reinsvindel snart oppklart?

Etterforskningen av den utspekulerte svindelmetoden der man bruker verktøy for å etterligne rovdyrdrap på rein går mot slutten, kan politiinspektør Are Medbye bekrefte overfor Ságat. Det var Ságat som 26. oktober i fjor kunne avsløre den utspekulerte og bestialske svindelen. En anonym reineier beskrev metoden slik:  – Jeg vet om tre banditter som driver med dette. I en siida er det to stykker som driver med en spesiallaget tang. I en annen siida er det én som opererer med det jeg vil si er en gaffel.

Både tanga og gaffelen er konstruert slik at de har avstand mellom «tennene», som er tilsvarende tannavstanden til de store hjørnetennene hos gaupa, mellom 2,5 og 3,5 centimeter. Gaupa avliver normalt byttedyr som rein med noen få bitt i struperegionen. Dette etterligner bandittene. – De drar med skuter inn i flokken til andre reineiere. Så fanger de rein med lasso, og tar den med seg til et sikkert sted. Her stikker de reinen i strupen – én eller flere ganger – med tanga eller gaffelen. Reinen blør så sakte ihjel. Dette er langt fra noen human avlivingsmetode, fastslo reineieren overfor Ságat. 

Saken ble anmeldt til reinpolitiet. Et halvt års etterforskning drar seg nå mot en konklusjon. Men politiinspektør Are Medbye holder kortene tett til brystet. – Etterforskningen begynner å nærme seg en slutt. Vi hadde for kort tid siden et møte med veterinær, Mattilsynet og Statens naturoppsyn. Men jeg kan ikke si noe om resultatet av etterforskningen ennå. Det er ennå ting som må klargjøres før det skjer, forklarer politiinspektør Are Medbye til Ságat. 

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 13.05.2014 |

Lakselv: Drama i bergveggen

Lakselv: Drama i bergveggen

Fast i fjellet:

En estisk 21-åring satt lørdag nesten seks timer i fjellet i nærheten av Ráhponfossen i Porsanger før han til slutt ble hjulpet ned av fjellklatrere og helikopter.

(Foto: Marius Thorsen)

En estisk mann måtte lørdag reddes ned fra fjellet ved hjelp av helikopter og klatrere. Det ble en høyst dramatisk tur for 21-åringen som lørdag bare skulle ut for å ta spektakulære bilder. Han startet oppstigningen i 14-tida og var ikke kledd for noen lengre tur. Etter å ha klatret oppover den bratte fjellsiden i nesten to timer var han tømt for krefter. Han innså at han sto bom fast og at han verken ville klare å ta seg opp eller ned for egen maskin. I 16-tiden kontaktet han politiet som i samarbeid med Hovedredningssentralen iverksatte en større redningsaksjon for å hjelpe mannen ned fra fjellsiden.

Et helikopter kom raskt til området, og fant mannen. Problemet var likevel at mannen satt så vanskelig til at helikoptermannskapet vurderte det som for farlig å heise mannen opp. De satte likevel av to personer fra mannskapet, som tok seg opp fjellsida og opprettet kontakt med mannen lengre oppe i fjellet. Samtidig ble det rekvirert fjellklatrere fra Alpin redningsgruppe. De ble flydd fra Tromsø og var på plass rundt klokka 20. Etter en kort brief ble klatrerne flydd inn til området, og satt av på toppen av fjellet. Deretter tok de seg ned til mannen, og flyttet ham slik at han kunne løftes bort av helikopteret. I 22-tida kunne politiet rapportere at 21-åringen var i sikkerhet.

Siden han la ut på en kort tur og bare skulle ut for å ta noen bilder, hadde han ikke varslet noen om turen på forhånd. Til alt hell hadde han likevel strøm på telefonen og dekning for å kunne be om bistand. Overfor Finnmark Dagblad fastslo 21-åringen søndag at han aldri var fysisk fast i fjellsiden. Han forteller videre at han bare skulle ut på en liten tur for å ta noen bilder og at planen var å returnere etter et par timer. Åtte timer senere, seks av dem ventende på hjelp, var han endelig nede på bakken igjen.. 

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 13.05.2014 |

Tyver robbet paintballklubben i Lakselv

Tyver robbet paintballklubben i Lakselv

Skuffet:

Vaktmester med utvidet fullmakter, Tommy Johansen fikk vite at noen hadde brutt seg inn og stjålet mellom fem og ti dekninger, lørdag morgen. De ble stjålet fra en av Lakselv Røde kors paintballklubb sine lager ved Porsanger IL stadion. 

(Foto: Sigurd Schanke)

Utstyr, såkalte dekninger, for over 10.000 kroner er stjålet fra Lakselv Røde kors paintballklubb sitt lager ved PIL-stadion. – Det er surt, fordi det er ungdommen sitt utstyr. Det er Lakselv Røde kors paintballklubb som styrer og prøver å få til et tilbud til ungdom. Så det er kjedelig at folk bryter seg inn og stjeler utstyret, sier vaktmester med utvidet fullmakt, Tommy Johansen til Ságat.  – Vi vet ikke eksakt hvor mange dekninger som er stjålet, men ut fra det vi kan se mangler vi mellom fem og ti dekninger, sier han. 

– For klubben sin del er det uvurderlige fordi vi har ikke råd til å kjøpe det på nytt. Hvis vi skal erstatte dekningene, så vil prisen være mellom 10-15.000 kroner, forteller Johansen. Arenaen i Lakselv er den eneste i verden som har lilla/rosa farge på dekningene. – Du kan ikke omsette dekningene. Det her er eneste paintball-arenaen i verden som har lilla/rosa farge i seg, forteller han. 

Tyveriet blir anmeldt til politiet, men for han er det viktigste at klubben får dekningene tilbake.  – Bare vi får de tilbake, så er vi fornøyde, sier han.

Når tyveriet kan ha skjedd er han usikker på. – Det kan ha skjedd i går og inntil 14 dager siden, tipper han med tanke på sneskavlen som har dekket til containeren. Leder i Lakselv Røde kors paintballklubb, Edvin Andreas Masternes Hanssen er skuffet over at noen har brutt seg inn i containeren og stjålet dekninger. – Det er jævlig kjipt. Selv om det per nå ikke er noen som bruker banen, så er det verdifulle ting. Jeg skjønner ikke hva de skal med dekninger, sier Hanssen til Ságat.  – Jeg vet ikke hvem som kan ha gjort det. Vi får håpe at utstyret blir funnet i god stand.

 

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 13.05.2014 |

Kautokeino får ny tannklinikk

Kautokeino får ny tannklinikk

seier:

De innkasserte en seier i fylkestinget, da det ble sagt ja til ny tannklinikk i Karasjok, Klemet Klemetsen, Mikkel Isak Eira, Inga Berit Sara og Klemet Erland Hætta.

(Foto: Bjørn Hildonen)

Da fylkestinget ble satt tirsdag, var fire representanter fra Kautokeino på plass. Og alle hadde en oppgave, sørge for flertall for bygging av ny tannklinikk. Etter at det ble kjent at fylkeskommunen ikke hadde behov for 15 millioner kroner øremerk­et Alta videregående skole fordi overføringen fra 2013 var tilstrekkelig, innstilte fylkesrådmannen på at pengene skulle benytt­es til å framskyve ny tannklinikk i Kautokeino. I utgangspunktet var den skjøvet ut i tid i langtidsbudsjettet, til oppstart i 2017.

Ny tannklinikk i Kautokeino har vært tema over flere år når fylkestinget har behandlet sine budsjetter, men er alltid skjøvet ut i tid. Dagens klinikk er i en så dårlig forfatning at den står i fare for å bli stengt av Arbeidstilsynet. I forkant av fylkestingets behandling av budsjettreguleringen var det en intens lobbyvirksomhet. For det var representanter som antydet at de 15 millionene kunne brukes til andre formål, som undervisning av samferdsel. Men da posisjonspartiene hadde kommet til enighet i løpet av torsdag, ble det klart at fylkesrådmannens innstilling ville bli fulgt.

Tre som i flere fylkesting har argumentert for tannklinikken, men stadig tapt «slagene», er Høyres Mikkel Isak Sara, Venstres Klemet Klemetsen og Same­folk­ets Parti sin Klemet Erland Hætta. – For oss er det en gledens dag. Nå kan byggingen starte. Vi har stilt tomt til disposisjon ved idrettshall, i det området også Coop skal føre opp sitt forretningsbygg. Og ikke minst, de fem-seks ansatte ved klinikken får topp moderne lokaliteter, noe som også vil komme brukerne til gode, sa «parhestene» Klemet Klemetsen og Klemet Erland Hætta.

 

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 10.05.2014 |

«Urfolk» i grunnloven: – De blåblå tør ikke!

«Urfolk» i grunnloven: – De blåblå tør ikke!

Stortingsflertallet vil forsterke grunnlovens sameparagraf, men det innebærer en grunnlovs­endring som krever 2/3 flertall. Og her har høyrepartiene satt foten ned, som Ságat meldte i gårsdagens utgave. Ikke overraskende ønsker Frem­skrittspartiet ikke noen forsterkning av samenes status i lovteksten. – Fremskrittspartiets medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen går ikke inn for endring av dagens grunnlovstekst. I dagens paragraf nyttes betegnelsen «den samiske folkegruppe», sier Fremskrittspartiets Helge Thorheim til Ságat. FrPs prinsipielle holdninger til samefolkets rettigheter skal være vel kjent. 

Høyres Michael Tetzschner er mer tvetydig, og uten forklaring på hvorfor Høyre ikke vil forsterke samenes meneskerettigheter i grunnlovsteksten. – Det har jeg ikke tatt stilling til, sier han. Han mener grunnlovsteksten er oversatt til samisk. Om ikke bør den bli det. – Om en samisk versjon skal inn i lovsamlingen, er en annen sak, sier han. – Den blåblå regjeringen tør ikke bruke urfolksbegrepet i gunnlov­en, mener Johan Vasara, fungerende parlamentarisk leder for Ar­bei­der­par­tiets sametingsgruppe. 

–  Når Høyre og FrP bevisst vraker begrepet urfolk i grunnloven, er det betimelig å stille spørsmålstegn ved om ikke regjeringen anser samer som urfolk, eller om det foreligger noen annen begrunnelse for dette, sier Vasara. Stortinget har hatt grunnlov­en til komitébehandling, der det blant annet ble diskutert om grunnloven skal benevne samer som «urfolk» eller bare som «folk». Arbeiderpartiets stortingsgruppe har i samråd med Ar­bei­der­partiets sametingsgruppe fremlagt forslag om at den nye grunnlovsteksten skal benevne samer som urfolk. Forslaget falt imidlertid da de borgerlige partiene kun ønsket begrepet «folk».  Vasara mener dette sender uklare signaler til det samiske samfunn, noe han finner meget betenkelig. 

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 10.05.2014 |

Aksjon mot dopingmiljø i Lakselv

Aksjon mot dopingmiljø i Lakselv

steroid-beslag:

Anabole steroider i både flytende og i pilleform ble beslaglagt under politiaksjonen. Blant annet ampuller med Masteron, Testosteron, samt Danabol som er de blå hjerteformede pillene. 

(Foto: Bjørn Arne Johansen)

Onsdag utførte politiet i Pors­ang­er en aksjon mot privathus tilhørende personer i det såkalte «boler-miljøet». Under aksjonen fant de flere ulovlige preparater som blir brukt av miljøet for å bygge store muskler raskt. – Tre personer er siktet for bruk, salg og besittelse av dop­ingmidler, forklarer lensmann Tarjei Leinan Mathiesen til Ságat. 

To av de siktede er avhørt, hvorav den ene har tilstått forholdene. Alle tre bor eller har tidligere bodd i Porsanger. Mathiesen sier også at de siktede har vært aktive i konkurranse-miljøet. Ettersom saken fortsatt er under etterforskning, holder lensmannen kortene tett inntil brystet. – Men vi kan ikke utelukke at flere blir trukket inn i saken, sier Mathiesen.  

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 10.05.2014 |

/assets/images/reklame/Davvi_08_01_2015.gif
/assets/images/70_000_bingo_2.jpg
/assets/images/eAvis.gif

google plusfacebooklinkedintwitteremail