logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Siste nyheter

Sameministeren besøkte samebarn

Sanner

sangstund i gamma:

Mye skal skje samtidig i barnehagen. Til venstre følger sameminister Jan Tore Sanner med, mens Máre Helander (helt til høyre) synger.

(Foto: Erik Brenli)

Sameminister Jan Tore Sanner (H) tjuvstartet feiringen av samefolkets dag med sitt besøk hos Samisk barnehage i Oslo onsdag. – Som minister for samene er jeg opptatt av at samisk kultur og språk skal få gode rammer. Denne barnehagen her er et godt og viktig tilbud i så måte, og et verdifullt tilskudd for at barn skal få lære seg samisk språk og kultur. For meg er det også nyttig å komme seg ut for å se hvordan det samiske språkarbeidet skjer i praksis, forteller Jan Tore Sanner til Ságat.

Han fikk seg raskt samiske venn­er i gammen ved den samiske barnehagen på Tøyen, og Ságat kan avsløre at Arbeiderparti-barnet Mika Rolstad Ørnebakk viste en særs stor interesse for høyremannen Sanner. Den nysgjerrige gutten er Marit Rolstad (tidligere AUF-leder i Finnmark) og Willy Ørnebakk (nåværende fylkesråd i Troms) sitt felles barn.  Sanner fikk også et lite innblikk i samisk kultur. Leder i barnehagen, Máre Helander, fortalte om det samiske flaggets fire farger, og det ble også sunget samiske barnesanger.

Til slutt fikk Sanner også muligheten til å smake på det røyka reinsdyrkjøttet som barna selv har vært med på å røykt, noe som så ut til å falle i god smak. I tillegg fikk han også smake på den gode buljongen. – I morgen skal vi også ha en markering i departementet i anledning samefolkets dag. Da skal vi ha samisk musikk, kunne statssekretær Ánte Bals også avsløre.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 06.02.2014 |

Gøy med barneteater

Barneteater

Ivrige etter å Lære:

Alle prøver å lære mest mulig. Fra venstre (med ryggen til) Alva M. Samuelsen, Anette Øvervold, Camilla Stene, Tonje Samuelsen, Tindra Somby, Emma Wennberg, Benjamin A. Dahle, Gro Skanke, Maia Pedersen, Eivind Mjelde, Liisa K. Mikalsen, Eline Petrine Johansen fra HATS, Sondre Golten og Ingrid Golten.

(Foto: Privat)

Ni barn fra BLØGGSU barneteatergruppe og fem voksne deltok på teaterhelg i Lakselv. Leder i BLØGGSU barneteatergruppe Gro Skanke forteller at helgens kurs engasjerte. – Jeg tror jeg har vært på det flinkeste i hele mitt 7-årige liv, fortalte en gutt til Skanke. Hun forteller at dette er det tredje helgekurset de arrangerer for 7-10 åringer siden september 2013. – Det har vært stor interesse med mellom 11 og 21 påmeldte barn på kursene, sier Skanke til Ságat.

Kurset som fant sted i Lakselv på Røde Kors var todelt. En del var teaterlek for barnegruppen, der de voksne deltakerne var med som instruktører. Andre del var instruktøropplæring for de voksne. Barnedelen handlet om å la barna holde på med teaterlek, og være med på en liten visning av arbeidet de hadde gjort på kurset. – I tillegg til å bygge samhold og trygghet i barneteatergruppen, som skal fortsette å arbeide sammen, forklarer Skanke.

Målet for de voksne var å få kompetanse i å undervise øvinger for barneteatergruppen, og kunne sette i gang øvinger på fast basis. – Gjennom teori, praktiske øvelser og veiledning, samt undervisning av barnegruppa og produksjon av en enkel visning har de voksne fått nødvendig kunnskap til å sette i gang selv, forklar­er hun.  Skanke kan fortelle at de ser på gruppen som et supplement til kulturskolens teatertilbud «Ismygg».

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 06.02.2014 |

AP ønsker Renberg på pengeseddel

Vibeke Larsen

vil dele kunnskap og stolthet med resten av landet:

Vibeke Larsen mener det er på tide en samisk profil hedres og får sitt ansikt på en pengeseddel.

(Arkivfoto)

Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe; Vibeke Larsen, mener det er på tide at en samisk profil også pryder en penge­seddel. – Elsa Laula Renberg er en selvskreven profil nå som vi nærmer oss 2017. Det er på tide at en samisk profil også pryder en pengeseddel, sier Vibeke Larsen. Elsa Laula Renberg levde i en tid da det hverken var lett å være kvinne eller same. Til tross for dette startet hun opp den første sameforeningen i 1904. Da hun giftet seg med en reindriftsutøver i Vefsn tok hun med seg sitt samepolitiske engasjement og fortsatte sitt arbeid med å organisere samene både lokalt og over nasjonalstatgrensene.

6. februar ble fastsatt som samefolkets dag, etter at Elsa Laula Renberg på denne datoen i 1917 arrangerte det første samiske fellesmøtet i Trondheim. Elsa Laulas kamp handlet ikke bare om kvinner og samer, men også om det universelle prinsippet om likeverdighet i samfunnet, presiserer Larsen. Den samiske historien er i høyeste grad en del av den norske kulturarven, men det gjenstår ennå en del arbeid med å synliggjøre arbeidet Elsa Laula Renberg utrettet for samene, kvinnene og likeverdet.

– Vi samer vet hvilket viktig engasjement pioneren Elsa Laula Renberg utgjorde i en vanskelig tid, men vi ønsker også å dele vår kunnskap og stolthet med resten av Norges befolkning. Jeg håper vi kan markere 100 års jubileet i Trondheim med Elsa Laula på en seddel, avslutter Vibeke Larsen.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 06.02.2014 |

Rovdyr gir obduksjonskø hos SNO

Torkjell Morset

12 kadaver:

En død rein er funnet i Lemmivárri, tre i Čorvošrohttu og åtte i Skoganvarre.

(Foto: Kristin Marie Ericsson)

Torkjell Morset ved SNO Lakselv obduserer reinsdyr i ren «CSI»-stil. I løpet av de siste dagene har Statens naturoppsyn (SNO) i Lakselv fått inn 12 reinkadaver fra Porsanger-området. Det er ifølge Torkjell Morset ved SNO ikke uvanlig at det leveres inn såpass mange kadaver på kort tid. – Vi har fått inn 20-30 kadaver i løpet av én dag. Bjørn og gaupe kan drepe mange rein på kort tid. Men det er ikke dagligdags, sier Morset til Ságat.

– En rein ble funnet i Lemmivárri, tre i Čorvošrohttu og åtte i Skoganvarre. Dyrene ble innlevert av reineierne selv. Mest sannsynlig er reinen tatt av rovdyr, men det er usikkert hvilket. Det kan også hende at det er naturlige dødsårsaker. Det vet vi ikke før vi har foretatt en obuksjon, forteller Morset.

Da Ságat er innom SNO tirsdag formiddag, skal de døde dyrene fraktes til et obduksjonsrom der de skal tines opp for så å undersøkes i det Morset kaller rene «CSI»-stilen. – Det vi ser etter er spor på baksiden av skinnet. Når reinen blir drept av et rovdyr er det i live når det blir angrepet. Da blir det blodutredelser på baksiden av skinnet. På bakgrunn av det vil vi kanskje finne ut hvilket rovdyr som har drept reinen, da vi vet hvordan de ulike rovdyrene dreper, informerer Morset.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 05.02.2014 |

Tar kystopprøret til Porsanger

Beaska Niillas

– røkke svindler kysten:

Fisker og sametingsrepresentant Beaska Niillas (NSR) mener Kjell Inge Røkke og Norway Seafoods svindler kysten ved å bryte leveringsplikten. – Dette får ingen konsekvenser for Røkke. Myndigheten tar ikke ansvar. Lokalsamfunn går til grunne, sier han til Ságat.

(Foto: Máret Biret Sárá Oskal)

Opprøret mot storkapitalen startet i Mehamn for litt over en uke siden, og fortsatte i Vardø lørdag. Nå står Lakselv for tur. Fisker og sametingsrepresentant Beaska Niillas (NSR) er blant flere som vil holde appeller i Lakselv. – Røkke har fått kvoter til sine trålere som skal leveres til industrien på land slik at man skulle kunne opprettholde helårlig drift. Men med an gang han fikk disse, flagget han ut. Røkke har uthult leveringsplikten til de grader, konkluderer Niillas. Mens kysten lider og stadig flere fiskemottak legges ned, stikker Røkke av med ressursene uten at myndighetene griper inn.
 
Det det skal arrangeres støttemarkeringer mange flere steder. Blant annet i Hammerfest og Bodø. Hovedparoler under støttemarkeringen i Lakselv blir: – Røkke svindler kysten! – Fisken tilhører oss som bor her. Både vi som ror og de som arbeider på land! – Vi blåser støvet av Smith-utvalgets innstilling! Appeller vil også bli holdt av stortingsrepresentant Kirsti Berg­stø (SV), Bivdi-leder Torulf Olsen, sametingsråd Silje K. Muotka (NSR), samt fisker og stortingsvara Jonny Ingebrigtsen (SV). Opprøret får nå uventet støtte fra miljøvernorganisasjonene. Kampen om kysten er blitt en miljøsak, mener Kurt Oddekalv.

Øst-Finnmark regionråd støtter også aksjonen. I en enstemmig uttalelse sier regionrådet blant annet:
– Dersom leveringsforpliktelsene ikke blir overholdt, må kvoten som var tildelt tilbakeføres til det lokalsamfunnet det var ment til. Fiskekvota må legges igjen på kaikanten, om trålerne ikke oppfyller leveringsplikten. – Øst-Finnmark regionråd vil aldri gi opp kampen for at de fiske­ressursene som rettmessig tilhører Finnmark, skal komme kysten og lokalbefolkningen til gode gjennom arbeidsplasser og verdiskaping både på sjø og land.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 05.02.2014 |

500.000 til kvensk språkarbeid i Troms

Eskild Johansen

ny leder:

Eskild Johansen er ny leder for Halti Kvenkultursenter.

(Foto: Privat)

– Uvurderlig støtte, sier leder Eskild Johansen på Halti Kvenkultursenter, til at senteret får 500.000 kroner til kvænsk språkarbeid i Nord-Troms. Støtten kommer fra Kommunal- og moderni­serings­departe­mentet, og skal bidra til drift av språktiltak i Nord-Troms. Det skriver Halti Kvenkultursenter i en pressemelding. Grunnlaget for Halti Kvenkultursenters språkarbeid, er å bidra til at flere kvæner i Troms, og spesielt i Nord- Troms, behersker det kvænske språket.

Johansen sier at for Halti Kvenkultursenter er regjeringens støtte til kvænsk språk uvurderlig for å kunne videreføre vårt arbeid med språk og kultur. – Pengene skal blant annet bidra til at man skal kunne videreføre arbeidet med et kvænsk språktilbud rettet mot barnehagene i Nord-Troms, samt språkkurs for unge og voksne. Sammen med Kvensk Institutt og Storfjord Språksenter skal Halti Kvenkultursenter være en bidragsyter til at kvænsk språk overlever, sier daglig leder Eskild Johansen.

Samtidig håper Eskild Johansen at flere regioner, spesielt i Finnmark, også skal kunne tilby et kvænsk språktilbud til befolkningen i nord. – Vi håper derfor at språksentre i Øst- og Vest-Finnmark etterhvert kommer på plass, sier Johansen. Halti Kvenkultursenter er også samarbeidspartner i Kvensk Institutts kvensk språkteknologiprosjekt som også har fått støtte til å produsere nettbaserte og elektroniske verktøy for kvænsk. Prosjektet er støttet med 250.000 kroner fra Kommunal- og moderni­seringsdepartementet. Grunnarbeidet for det nye Halti-bygget er også underveis og er ventet og stå ferdig på våren 2015. Bygget skal romme både Kvenkultursenteret, Nasjonal­park­senteret og Nord-Troms museum. Næringshagen i Nord-Troms holder også til i forlengelsen av bygningen.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 05.02.2014 |

Karasjok: Skinte på solkonsert

Solkonsert

Sangglade barn:

Mange sangglade barn stod på scenen under solkonserten i Karasjok på fredag.

(Foto: Jeanett Høines Hauge)

En av de større kulturelle begivenhetene i Karasjok, solkonserten, gikk av stabelen fredag kveld. Store og små strømmet til idrettshallen, spente og forventningsfulle.  Det som er spesielt med nettopp denne begivenheten er at det er skolebarna sin konsert. En kveld, annet hvert år, er det de som er stjernene.

Selv om det er tydelig at konserten er en hit for de unge, så er det ikke bare de som verdsetter den. Foreldrene er også veldig fornøyd.  Hege og Raymond Sakshaug sa at de er veldig glad for denne konserten, og syns det er et av de bedre arrangementene i Karasjok.

De fortalte at ungene har øvd lenge og gleder seg veldig til å opptre foran et stort publikum. Både for åttende og niende klasse er årets konsert den siste de får være med på. Da konserten bare arrangeres annenhvert år, vil årets åttende klasse være i full eksamensforberedelse neste gang.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 04.02.2014 |

Porsangers sølvgutter

Luostejok Cup

Sølvguttene:

Porsanger IL 2 kjempet lenge for å vinne, men måtte gi tapt for Indrefjord IL 2 som vant på sudden death. Bak fra venstre: Adrian Olsen, Petter Sørli, Andreas Sjøveian, Bård Skanke, Sindre Masternes, Jonas Mathisen. Foran fra venstre, Gjermund Thomassen, Erik Bakervik, Meron Tesfalem, Mats Petter Utsi og Fredrik Johansen. Edvin Andreas Hanssen spilte også.

(Foto: Knut Johnny Johnsen)

Arrangør Lakselv FK/ Billefjord IL havnet på jumbo­plass, mens Porsanger IL tok sølv i nyvinningen, Luostejok Cup. – Det var utrolig artig turnering, forteller turneringsansvarlig Ørjan Langsholt til Ságat.  Tilbakemeldingene har bare vært positive. – Turneringen er ønsket og et fint tilbud til lagene i fjerde og femte divisjon, oppsummerer Langsholt. Porsanger 2 spilte finalen mot Indrefjord IL 2, der tapte de 1-0 på sudden death. Det er en metode for å kåre vinneren av turneringen. Ved uavgjort etter full tid forlenges kampen inntil en av lagene scorer og vinner, ifølge Wikipedia.

– Vi styrte kampen i finalen, men de vant, sier trener for PIL 2, Knut Johnny Johnsen. Selv om de ikke nådde helt opp til toppen mener han at laget er styrket. – For første gang står vi skikkelig sammen, som et lag, sier treneren. Johnsen synes arrangementet er et bra tilbud til lagene i Finnmark. – Flott tiltak av Lakselv FK/Billefjord IL. Det er artig å møte lag vi ikke møter i seriespillet, sier Johnsen til Ságat.  I deres egen turnering gikk det ikke veien for lokallaget Lakselv FK/Billefjord IL. Selv om begge lagene deres endte på jumboplass, finner spillende turneringsleder Ørjan Langsholt noe positivt etter lørdagen.

– Vi er kjempefornøyd med helga. Det gir mersmak. Gutta fikk matchtrening og når sommeren kommer så er vi i form, advarer han. Målet med turneringen var å knytte bånd til andre lag. Vi har snakket sammen med klubbene om treningskamper i oppkjøringen, sier han og påpeker at de har fått utbytte av helga, sier Langsholt. Han anslår at det var rundt 100 mennesker for å se på fotballen som ble spilt. Han vil kalle lørdagen for en suksess og ser på mulighet for en turnering til neste år.  – Vi ser på muligheten for en turnering til neste år, ingen tvil, slår turnerings­ansvarlig fast.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 04.02.2014 |

Departementet vil stoppe bytte av TF-medlemmer

Jorunn Sottinen

frekt å sette høringsfrist før møte:

Leder av LBT Jorunn Sottinen, er lite fornøyd med forslaget som ble sendt ut på høring fra departementet fredag.

(Foto: Bjørn Hildonen)

Klima- og miljødepar­tementet sendte fredag ut forslag til endringer om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tana­vassdraget. Om dette forslaget blir stående, stenger det definitivt døra for å bytte ut medlemmer av TF i løpet av valgperioden. – Vi har ikke diskutert høringsbrevet fra departementet ennå, men så langt jeg har sett det, synes jeg det er frekt å komme med en høring rett under en rettsprosess. Og det er frekt å sette en høringsfrist før fellesmøtet som nå er berammet til mai. Dette er tema som burde og kunne vært diskutert på et slikt fellesmøte, sier leder av Laksebreveierne i Tanavassdraget (LBT) Jorunn Sottinen, til Ságat.

Forslagene til endring fra departementet kan ikke sees som noe annet enn en håndsrekning for Tanavassdragets Fiskeriforvaltnings syn når det gjelder tolkning av blant annet valgperiode, det vil si hvorvidt det er en mulighet til å bytte ut valgte medlemmer i løpet av fireårsperioden de er valgt for. «Det presiseres videre at adgangen til å skifte ut medlemmer av Tanavassdragets fiskeforvaltning i funksjonsperioden gjelder enkeltmedlemmer. Tana og Karasjok kommuner og de fiskeberettigede er gjennom forskriften gitt myndighet til å oppnevne medlemmene av TF. Når medlemmene er oppnevnt, skal de representere TF i valgperioden, og ikke den rettighetsgruppen de er utpekt fra», heter det fra departementet.

Departementet slår også i sitt høringsbrev fast hva som ligger i særlige grunner, når det gjelder å skifte ut medlemmer fra TF. «Med «særlige grunner» menes personlige forhold hos enkeltmedlemmet; som sykdom, flytting, sterke familiære hensyn og lignende. Det kan også gjelde mangelfull oppfølging av vervets oppgaver fra det enkelte medlem. Departementet kommer også inn på fellesmøtets funksjon i sitt høringsbrev. «Det er nødvendig å presisere at i likhet med «laksetinget», som hadde en rådgivende funksjon overfor statlige myndigheter, har fellesmøtet i all hovedsak en rådgivende funksjon i forhold til det lokale forvaltningsorganet. Det eneste unntaket er at fellesmøte velger medlemmer til TF hvert fjerde år», står det å lese.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 04.02.2014 |

Sametingsrådet støtter kystprotestene

Muotka

Helhjertet støtte:

Sametingsråd Silje Karine Muotka stiller seg helt bak kystfolkets kamp for fiskerirettighetene.

(Foto: Stein Torger Svala)

– Vi er helt på linje med de krav vi er kjent med, er sametingsråd Silje Karine Muotkas reaksjon på aksjonene i fiskeværene i Finnmark. Hun har allerede tatt opp de alvorlige konsekvensene av en eventuell strukturering av den minste flåtegruppen med fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Første seier var fritt fiske for de minste fartøyene, og nå er også kystfiskenemnda på plass. – Lovnaden fra fiskeriministeren er at nemnda skal sikre at fjordlinjene snarlig også skal komme på plass som vern mot de største fiskefartøyenes adgang til fjordene i framtiden, sier hun.

Bakgrunnen for kystaksjonene er at Stolt­en­berg-regjeringen, anført av daværende fiskeriminister Helga Pedersen, ga milliardæren Kjell Inge Røkke ti trålerkonsesjoner mot at han kjøpte og drev to konkursrammede filet­anlegg i Finnmark. En forutsetning for avtalen var forpliktelsen om at deler av kvotene skulle leveres i Finnmark. Nå avstedkommer konsekvensene av monopolisering av fiskeressurser og nedleggelse av fiskeribedrifter langs kysten reaksjoner i lokalsamfunn i Finnmark.

I Mehamn deltok 200 personer nylig i et demonstrasjonstog mot myndighetenes fiskeripolitikk. – Rettighetsutfordringene kysten står overfor er en sak Sametinget lenge har arbeidet med, sier Muotka som er glad for å observere flere fremtredende politikere blant de som nå reagerer. I Mehamn har befolkningen mistet troen på myndighetenes politikk og allianse med Kjell Inge Røkkes Norway Seafood, som gjennom årene har ervervet seg store ressursrettigheter langs norskekysten.

Muotka skjønner begrunnelsene for kystfolk­ets reaksjoner, og deler virkelighetsoppfatningen med folket langs kysten. – Sametinget er her for å jobbe med nettopp disse utfordringene som tas opp i aksjonen. Det har vi jobbet med i lang tid, og det skal vi fortsette med, med uforminsket styrke, sier Muotka.

(Les hele saken på papir eller i eAvisa)

| 01.02.2014 |

/assets/images/reklame/Davvi_20_06_2014.gif
/assets/images/70_000_bingo.gif
/assets/images/Tana_VGS_nett.jpg
/assets/images/eAvis.gif

google plusfacebooklinkedintwitteremail